• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 做一個有堅強信念的人

      做一個有堅強信念的人

     1. jīn
     2. tiān
     3.  
     4. le
     5.  
     6. zǒu
     7. jìn
     8. xié
     9. de
     10. chūn
     11. tiān
     12.  
     13. zhè
     14. běn
     15. shū
     16.  
     17. 今天,我讀了《走進和諧的春天》這本書,其
     18. zhōng
     19. yǒu
     20. duō
     21. guān
     22. zuò
     23. yǒu
     24. jiān
     25. qiáng
     26. xìn
     27. niàn
     28. de
     29. rén
     30. de
     31. shì
     32.  
     33. 中有許多關于做一個有堅強信念的人的故事,
     34.  
     35. hán
     36. mén
     37. xué
     38. chuàng
     39. bàn
     40. xià
     41. shā
     42. wǎng
     43.  
     44.  
     45.  
     46. jiāo
     47. shī
     48. de
     49. rén
     50. 如《寒門學子創辦下沙網》、《獨臂教師的人
     51. shēng
     52. zhī
     53. diǎn
     54.  
     55.  
     56.  
     57. wéi
     58. qiú
     59. de
     60. rén
     61.  
     62. děng
     63.  
     64. zhè
     65. xiē
     66. rén
     67. wéi
     68. 生支點》、《為地球把脈的人》等,這些人為
     69. shí
     70. me
     71. huì
     72. zài
     73. shì
     74. shàng
     75. huò
     76. chéng
     77. gōng
     78. ne
     79.  
     80. yīn
     81. wéi
     82. men
     83. dōu
     84. yǒu
     85. 什么會在事業上獲得成功呢?因為他們都有自
     86. jiān
     87. qiáng
     88. de
     89. xìn
     90. niàn
     91.  
     92. 己堅強的信念。
     93.  
     94.  
     95. xìn
     96. niàn
     97. shì
     98. zhǒng
     99. qiáng
     100. de
     101. jīng
     102. shén
     103. tuō
     104.  
     105. shì
     106. zhī
     107. chēng
     108. rén
     109. shēng
     110.  信念是一種強大的精神寄托,是支撐人生
     111. de
     112. shí
     113. zhù
     114.  
     115. yǒu
     116. xiē
     117. rén
     118. xiān
     119. tiān
     120.  
     121. hòu
     122. tiān
     123. bìng
     124. cán
     125.  
     126. 的大石柱。有些人也許先天不足,后天病殘,
     127. dàn
     128. men
     129. què
     130. néng
     131. kào
     132. de
     133. chéng
     134. zhǎng
     135. wéi
     136. shēng
     137. huó
     138. de
     139. qiáng
     140. zhě
     141. 但他們卻能依靠自己的努力成長為生活的強者
     142.  
     143. chuàng
     144. zào
     145. chū
     146. zhèng
     147. cháng
     148. rén
     149. nán
     150. dào
     151. de
     152.  
     153. zhè
     154. kào
     155. de
     156. dōu
     157. shì
     158. ,創造出正常人難以達到的奇跡,這靠的都是
     159. jiān
     160. qiáng
     161. de
     162. xìn
     163. niàn
     164.  
     165.  
     166.  
     167. jiāo
     168. shī
     169. de
     170. rén
     171. shēng
     172. zhī
     173. diǎn
     174.  
     175. 堅強的信念。比如,《獨臂教師的人生支點》
     176. zhè
     177. piān
     178. wén
     179. zhāng
     180. zhōng
     181. de
     182. shì
     183. hóng
     184.  
     185. yīn
     186. wéi
     187. zài
     188.       
     189. suì
     190. nián
     191. bāng
     192. lǎo
     193. shī
     194. 這篇文章中的徐世紅,因為在13歲那年去幫老師
     195. zhá
     196. diàn
     197. fěn
     198.  
     199. xiǎo
     200. xīn
     201.  
     202. shǒu
     203. dāng
     204. chéng
     205. fān
     206. shǔ
     207. zhá
     208. le
     209. 軋淀粉,一不小心,機器把手臂當成番薯軋了
     210.  
     211. zuì
     212. hòu
     213. zhī
     214. néng
     215. jié
     216. zhī
     217.  
     218. suī
     219. rán
     220. quē
     221. le
     222. zhī
     223. shǒu
     224.  
     225. dàn
     226. tóng
     227. ,最后只能截肢。雖然他缺了一只手,但他同
     228. yàng
     229. kào
     230. lìng
     231. zhī
     232. shǒu
     233. xué
     234. huì
     235. le
     236. dàn
     237. fēng
     238. qín
     239.  
     240. hòu
     241. lái
     242.  
     243. yòu
     244. dāng
     245. shàng
     246. 樣靠另一只手學會了彈風琴,后來,他又當上
     247. le
     248. lǎo
     249. shī
     250.  
     251. ér
     252. qiě
     253.  
     254. hái
     255. yòng
     256. chuàng
     257. de
     258. zhǐ
     259. shú
     260. liàn
     261. zài
     262. diàn
     263. nǎo
     264. 了老師,而且,還用自創的指法熟練地在電腦
     265. shàng
     266.  
     267. xiě
     268. wén
     269. zhāng
     270.  
     271. xiě
     272. jiāo
     273. àn
     274.  
     275. měi
     276. tiān
     277. zǎo
     278. shàng
     279.    
     280. diǎn
     281.  
     282. jiù
     283. 上打字,寫文章,寫教案,每天早上6點,他就
     284. lái
     285. dào
     286. xué
     287. xiào
     288. yíng
     289. jiē
     290. hái
     291. men
     292.  
     293. zhí
     294. dào
     295. bàng
     296. wǎn
     297.    
     298. diǎn
     299. xué
     300. shēng
     301. 來到學校迎接孩子們,直到傍晚5點把學生一個
     302. sòng
     303. zǒu
     304. le
     305. cái
     306. huí
     307. jiā
     308.  
     309. jiù
     310. zhè
     311. yàng
     312. jiān
     313. chí
     314. jiù
     315. shì
     316.       
     317. nián
     318.  
     319. 個送走了才回家,就這樣他一堅持就是10年。他
     320.       
     321. nián
     322. de
     323. chéng
     324. jiù
     325. men
     326. yǒu
     327.       
     328. zhī
     329. shǒu
     330. de
     331. chéng
     332. jiù
     333. dōu
     334. yào
     335. duō
     336. ā
     337.  
     338. 10年的成就比我們有10只手取得的成就都要多啊。
     339. wéi
     340. shí
     341. me
     342. néng
     343. gòu
     344. zài
     345. shēn
     346. cán
     347. fèi
     348. de
     349. qíng
     350. kuàng
     351. xià
     352. 他為什么能夠在身體殘廢的情況下取得如此大
     353. de
     354. chéng
     355. jiù
     356. ne
     357.  
     358. dōu
     359. shì
     360. yīn
     361. wéi
     362. yǒu
     363. zhe
     364. wéi
     365. rén
     366. mín
     367. de
     368. jiān
     369. 的成就呢?那都是因為他有著為人民服務的堅
     370. qiáng
     371. xìn
     372. niàn
     373.  
     374. 強信念!
     375.  
     376.  
     377. yǒu
     378. xìn
     379. niàn
     380.  
     381. de
     382. xìn
     383. niàn
     384. jiù
     385. shì
     386. xué
     387. zhēng
     388.  我也有信念,我的信念就是努力學習爭取
     389. kǎo
     390. shàng
     391. běi
     392. jīng
     393. xué
     394.  
     395. jiāng
     396. lái
     397. néng
     398. gòu
     399. gèng
     400. hǎo
     401. wéi
     402. rén
     403. mín
     404.  
     405. 考上北京大學,將來能夠更好地為人民服務。
     406. yǒu
     407. le
     408. zhè
     409. yàng
     410. jiān
     411. dìng
     412. de
     413. xìn
     414. niàn
     415. biāo
     416.  
     417. de
     418. xué
     419. tài
     420. xiàn
     421. 有了這樣堅定的信念和目標,我的學習態度現
     422. zài
     423. zhuǎn
     424. biàn
     425. le
     426.  
     427. měi
     428. tiān
     429. shàng
     430. dōu
     431. zuò
     432. duān
     433. zhèng
     434.  
     435. lǎo
     436. shī
     437. jiǎng
     438. 在也轉變了,每天上課我都坐姿端正,老師講
     439. shí
     440. yòng
     441. míng
     442. liàng
     443. de
     444. yǎn
     445. jīng
     446. zǎi
     447. kàn
     448. zhe
     449. měi
     450. dào
     451.  
     452. lǎo
     453. 課時我用明亮的眼睛仔細看著每一道題目,老
     454. shī
     455. wèn
     456. shí
     457. de
     458. xiǎo
     459. shǒu
     460. gāo
     461. gāo
     462. lái
     463.  
     464. jiù
     465. xiàng
     466. zhī
     467. zhí
     468. shè
     469. 師提問時我的小手高高舉起來,就像一支直射
     470. chū
     471. de
     472. jiàn
     473. yàng
     474.  
     475. hái
     476. céng
     477. shù
     478. le
     479. zhè
     480. yàng
     481. jiān
     482. dìng
     483. de
     484. xìn
     485. niàn
     486. 出去的箭一樣。我還曾樹立了這樣堅定的信念
     487.  
     488.  
     489. yào
     490. měi
     491. tiān
     492. xiě
     493.  
     494. zhēng
     495. dāng
     496. zuò
     497. jiā
     498.  
     499.  
     500. yīn
     501. wéi
     502. :“我要每天寫日記,爭取當作家!”因為我
     503. tīng
     504. lǎo
     505. shī
     506. shuō
     507. guò
     508.  
     509. wén
     510. zhāng
     511. yào
     512. xiě
     513. shēng
     514. dòng
     515.  
     516. jiù
     517. yào
     518. jìn
     519. háng
     520. jiē
     521. 聽老師說過,文章要寫得生動,就要進行細節
     522. miáo
     523. xiě
     524.  
     525. fǒu
     526.  
     527. wén
     528. zhāng
     529. jiù
     530. huì
     531. xiě
     532. chéng
     533. tiáo
     534. xiàn
     535.  
     536. gàn
     537. de
     538. 描寫,否則,文章就會寫成一條線,干巴巴的
     539. xiàng
     540. lǎo
     541. shǔ
     542. de
     543. wěi
     544.  
     545. suǒ
     546.  
     547. wéi
     548. le
     549. cóng
     550. shū
     551. běn
     552. shàng
     553. xīn
     554. 像個老鼠的尾巴。所以,為了從書本上汲取新
     555. de
     556. zhī
     557. shí
     558.  
     559. shǐ
     560. de
     561. wén
     562. zhāng
     563. xiě
     564. gèng
     565. jiā
     566. shēng
     567. dòng
     568.  
     569. zuì
     570. jìn
     571. 的知識,使自己的文章寫得更加生動,我最近
     572. mǎi
     573. le
     574. duī
     575. de
     576. shū
     577.  
     578. měi
     579. tiān
     580. dōu
     581. zài
     582. tān
     583. lán
     584. shū
     585.  
     586. jiù
     587. xiàng
     588. 買了一大堆的書,每天都在貪婪地讀書,就像
     589. zhī
     590. è
     591. de
     592. xiǎo
     593. yáng
     594. chuǎng
     595. jìn
     596. fāng
     597. cǎo
     598. cuì
     599. de
     600. cǎo
     601. yàng
     602. kuài
     603. 一只饑餓的小羊闖進芳草翠綠的草地一樣快樂
     604.  
     605. xìng
     606.  
     607. 、幸福。
     608.  
     609.  
     610. dāng
     611. rán
     612.  
     613. xìn
     614. niàn
     615. dìng
     616. yào
     617. kào
     618. lái
     619. shí
     620. xiàn
     621.  
     622. ér
     623. qiě
     624.  當然,信念一定要靠努力來實現,而且我
     625. men
     626. shí
     627. xiàn
     628. le
     629. xìn
     630. niàn
     631.  
     632. jiù
     633. yào
     634. shù
     635. gèng
     636. gāo
     637. de
     638. xìn
     639. niàn
     640.  
     641. zhè
     642. 們實現了一個信念,就要樹立更高的信念,這
     643. yàng
     644.  
     645. men
     646. de
     647. rén
     648. shēng
     649. cái
     650. huì
     651. biàn
     652. yuè
     653. lái
     654. yuè
     655. yǒu
     656.  
     657. 樣,我們的人生才會變得越來越有意義。
     658.  
     659.  
     660.  
       
      無注音版:做一個有堅強信念的人
       今天,我讀了《走進和諧的春天》這本書,其中有許多關于做一個有堅強信念的人的故事,如《寒門學子創辦下沙網》、《獨臂教師的人生支點》、《為地球把脈的人》等,這些人為什么會在事業上獲得成功呢?因為他們都有自己堅強的信念。
       信念是一種強大的精神寄托,是支撐人生的大石柱。有些人也許先天不足,后天病殘,但他們卻能依靠自己的努力成長為生活的強者,創造出正常人難以達到的奇跡,這靠的都是堅強的信念。比如,《獨臂教師的人生支點》這篇文章中的徐世紅,因為在13歲那年去幫老師軋淀粉,一不小心,機器把手臂當成番薯軋了,最后只能截肢。雖然他缺了一只手,但他同樣靠另一只手學會了彈風琴,后來,他又當上了老師,而且,還用自創的指法熟練地在電腦上打字,寫文章,寫教案,每天早上6點,他就來到學校迎接孩子們,直到傍晚5點把學生一個個送走了才回家,就這樣他一堅持就是10年。他10年的成就比我們有10只手取得的成就都要多啊。他為什么能夠在身體殘廢的情況下取得如此大的成就呢?那都是因為他有著為人民服務的堅強信念!
       我也有信念,我的信念就是努力學習爭取考上北京大學,將來能夠更好地為人民服務。有了這樣堅定的信念和目標,我的學習態度現在也轉變了,每天上課我都坐姿端正,老師講課時我用明亮的眼睛仔細看著每一道題目,老師提問時我的小手高高舉起來,就像一支直射出去的箭一樣。我還曾樹立了這樣堅定的信念:“我要每天寫日記,爭取當作家!”因為我聽老師說過,文章要寫得生動,就要進行細節描寫,否則,文章就會寫成一條線,干巴巴的像個老鼠的尾巴。所以,為了從書本上汲取新的知識,使自己的文章寫得更加生動,我最近買了一大堆的書,每天都在貪婪地讀書,就像一只饑餓的小羊闖進芳草翠綠的草地一樣快樂、幸福。
       當然,信念一定要靠努力來實現,而且我們實現了一個信念,就要樹立更高的信念,這樣,我們的人生才會變得越來越有意義。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.kkaa99.com:怀集县| www.wxxxwl.com:达日县| www.livewellfeelgood.com:延川县| www.blogcampghana.com:无锡市| www.ijazzclub.com:河东区| www.musicrepgroup.com:日土县| www.huazhugg.com:常山县| www.groupe-avram.com:大理市| www.yr597.com:西乌珠穆沁旗| www.hongkongpartybus.com:吐鲁番市| www.xizig.com:巴塘县| www.zzcsfs.com:兰西县| www.micheray.com:万年县| www.clayris.com:扶绥县| www.oranjebastion.org:凤冈县| www.lihaotech.com:呈贡县| www.medicalhealthblog.com:栾城县| www.sn933.com:环江| www.actuneups.com:旬邑县| www.thethirtysix.net:永川市| www.8a88004.com:靖远县| www.mulama.com:蕉岭县| www.elmasseker.com:高唐县| www.028tanlou.com:东辽县| www.cash618.com:昂仁县| www.spiritspace.net:梁山县| www.zontube.com:关岭| www.51tianxiu.com:安福县| www.hearthemlive.com:乌苏市| www.ulisesmoralesabogados.com:临澧县| www.hg30789.com:略阳县| www.ditr-inc.com:海阳市| www.tourth.com:遵义市| www.firmware-drivers.com:定州市| www.tech133.com:苏尼特右旗| www.czxinlai.com:桂阳县| www.tjgelidianqi.com:五家渠市| www.berniewolfsdorf.com:鸡泽县| www.lumpyslist.com:巴彦淖尔市| www.bichengdecoration.com:新密市| www.balchdercymru.com:胶州市| www.smsactivation.com:正镶白旗| www.bkentertainments.com:宁化县| www.yumaoziyuan.com:潜山县| www.z8676.com:札达县| www.mu997.com:克东县| www.bdyjxm.com:冀州市| www.czmjjr.com:武城县| www.almsamim.com:台中县| www.5i3b.com:金山区| www.theconeyisland.com:昂仁县| www.pret-pas-cher.com:仪征市| www.okumakayricaliktir.net:东兰县| www.lavinialewis.com:称多县| www.abcdelacrilico.com:南陵县| www.eegeu.com:根河市| www.zcxjw.cn:房产| www.cp7119.com:大名县| www.sortpix.com:徐水县| www.tootoomarket.com:两当县| www.akaeno.com:德庆县| www.lllkz.cn:盱眙县| www.lzxingcheng.com:和平区| www.teddyoung.org:凤凰县| www.monobin.com:五寨县| www.tjxfjzgc.com:屯门区| www.3host-ks.com:宜宾市| www.champaignilmls.com:荆州市| www.92dingyue.com:探索| www.n9568.com:辽源市| www.parachuteins.com:蓬溪县| www.xffrw.cn:陇南市| www.daogou001.com:徐州市| www.mlshgs.com:宁津县| www.cp7675.com:尼玛县| www.pornofilmid.net:池州市| www.sableridgevillage.com:广宁县| www.cp7713.com:故城县| www.medicalhealthblog.com:武陟县| www.yjttw.cn:平原县| www.casaladerapv.com:即墨市| www.1shoupifa.com:石家庄市| www.fooool.com:剑川县| www.haohanghuanbao.com:东莞市|