• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 讀《老天會愛笨小孩》有感

      讀《老天會愛笨小孩》有感

     1. shǔ
     2. jiǎ
     3.  
     4. huái
     5. zhe
     6. hǎo
     7. xīn
     8. wán
     9. le
     10.  
     11. lǎo
     12. tiān
     13. huì
     14. ài
     15. bèn
     16. xiǎo
     17. 暑假里,我懷著好奇心讀完了《老天會愛笨小
     18. hái
     19.  
     20. zhè
     21. běn
     22. shū
     23. bèi
     24. miàn
     25. de
     26. nèi
     27. róng
     28. shēn
     29. shēn
     30. yǐn
     31. zhù
     32. le
     33.  
     34. shū
     35. zhōng
     36. 孩》這本書被里面的內容深深吸引住了。書中
     37. yǒu
     38. wèi
     39. jiào
     40. huáng
     41. jīn
     42. xīn
     43. de
     44. tóng
     45. xué
     46. fǎn
     47. yìng
     48. màn
     49.  
     50. dòng
     51. zuò
     52. màn
     53.  
     54. bèi
     55. tóng
     56. 有一位叫黃金鑫的同學反映慢、動作慢,被同
     57. xué
     58. men
     59. chēng
     60. wéi
     61.  
     62. bèn
     63. xiǎo
     64. hái
     65.  
     66.  
     67. jiàn
     68. jiàn
     69. duì
     70. xué
     71. shī
     72. le
     73. xìng
     74. 學們稱為“笨小孩”,漸漸對學習失去了興趣
     75.  
     76. hòu
     77. lái
     78. tīng
     79. le
     80. xīn
     81. dōng
     82. fāng
     83. xiào
     84. zhǎng
     85. de
     86. bào
     87. gào
     88.  
     89. zhòng
     90. xīn
     91. shù
     92. xìn
     93. 。后來聽了新東方校長的報告,重新樹立起信
     94. xīn
     95.  
     96. shàng
     97. shí
     98. huí
     99. wèn
     100.  
     101. xià
     102. le
     103. bié
     104. de
     105. tóng
     106. xué
     107. dōu
     108. 心,上課時積極回答問題,下課了別的同學都
     109. chū
     110. wán
     111. le
     112.  
     113. zhī
     114. yǒu
     115. hái
     116. shí
     117. jiān
     118. yòng
     119. lái
     120. xué
     121.  
     122. 出去玩了,只有他還把業余時間用來學習,他
     123. de
     124. xué
     125. chéng
     126. gāo
     127. le
     128.  
     129. yuán
     130. lái
     131. shì
     132. bèn
     133.  
     134. zhī
     135. shì
     136. méi
     137. yǒu
     138. 的學習成績提高了。原來他不是笨,只是沒有
     139. rèn
     140. zhēn
     141. xué
     142.  
     143. 認真學習。
     144.  
     145.  
     146. yǒu
     147. lèi
     148. huáng
     149. jīn
     150. xīn
     151. de
     152. qíng
     153. kuàng
     154.  
     155. shàng
     156. sān
     157. nián
     158.  
     159.  我也有類似黃金鑫的情況,我上三年級,
     160. dàn
     161. zhī
     162. yǒu
     163. zhōu
     164. suì
     165.  
     166. zhàng
     167. nián
     168. xiǎo
     169.  
     170. yòu
     171. shì
     172. lǎo
     173. shī
     174. 但只有七周歲,我依仗自己年紀小,又是老師
     175. de
     176. qīn
     177.  
     178. zuò
     179. shàng
     180.  
     181. táng
     182. shàng
     183.  
     184. 的親戚,作業上馬馬虎虎,課堂上稀里糊涂,
     185. měi
     186. kǎo
     187. shì
     188. chéng
     189. shí
     190. fèn
     191.  
     192. dàn
     193. zhī
     194. huǐ
     195. gǎi
     196.  
     197. réng
     198. rán
     199. 每次考試成績七八十分。但我不知悔改,仍然
     200. guò
     201. qiě
     202. guò
     203.  
     204. zhì
     205. shǐ
     206. de
     207. chéng
     208. luò
     209. qiān
     210. zhàng
     211.  
     212. yǒu
     213. 得過且過,致使我的成績一落千丈,有一次我
     214. wén
     215. zhī
     216. kǎo
     217. le
     218.       
     219. fèn
     220.  
     221. gǎn
     222. gēn
     223.  
     224. shuō
     225.  
     226. hài
     227. 語文只考了58分,我不敢跟爸爸、媽媽說,害怕
     228. jiā
     229. huì
     230.  
     231. xià
     232. bīng
     233. báo
     234.  
     235.  
     236. shì
     237. hòu
     238. lái
     239. xiǎng
     240. dào
     241. le
     242. huáng
     243. jīn
     244. xīn
     245. 家里會“下冰雹”,可是后來我想到了黃金鑫
     246. xué
     247. de
     248. chéng
     249. guǒ
     250.  
     251. jiù
     252. xiǎng
     253.  
     254. xiàn
     255. zài
     256. méi
     257. yǒu
     258. kǎo
     259. hǎo
     260. méi
     261. guān
     262. 努力學習的成果。就想:現在沒有考好沒關系
     263.  
     264. zhī
     265. yào
     266. xiàng
     267. xìn
     268. jīn
     269. hòu
     270. dìng
     271. néng
     272. kǎo
     273. hǎo
     274.  
     275. shì
     276. ,只要努力我相信今后一定能考好。于是我把
     277. de
     278. xiǎng
     279. fèn
     280. shù
     281. shuō
     282. gěi
     283. le
     284. tīng
     285.  
     286. 自己的想法和分數說給了爸爸媽媽聽,爸爸媽
     287. bìng
     288. méi
     289. yǒu
     290. guài
     291.  
     292. ér
     293. shì
     294. shuō
     295.  
     296.  
     297. xià
     298. kǎo
     299. hǎo
     300. diǎn
     301.  
     302.  
     303. zài
     304. 媽并沒有怪我,而是說:“下次考好點。”在
     305. hòu
     306. de
     307. wén
     308. xué
     309. zhōng
     310.  
     311. rèn
     312. zhēn
     313. lǎo
     314. shī
     315. fèn
     316. wén
     317. nèi
     318. 以后的語文學習中,認真地把老師分析課文內
     319. róng
     320. de
     321.  
     322. xià
     323. lái
     324.  
     325. huí
     326. jiā
     327. zǎi
     328.  
     329. nòng
     330. 容的字、詞意義記下來,回家仔細地復習,弄
     331. dǒng
     332. zhōng
     333. de
     334. hán
     335.  
     336. hái
     337. duō
     338. wài
     339. shū
     340. bìng
     341. zuò
     342. shū
     343.  
     344. 懂其中的含義。還多讀課外書并作讀書筆記,
     345. zēng
     346. jiā
     347. wài
     348. zhī
     349. shí
     350.  
     351. shù
     352. xué
     353. xué
     354. shí
     355.  
     356. shàng
     357. rèn
     358. zhēn
     359. tīng
     360. jiǎng
     361. 增加課外知識。數學學習時,我上課認真聽講
     362.  
     363. xué
     364. huì
     365. lǎo
     366. shī
     367. jiāo
     368. gěi
     369. men
     370. de
     371. xué
     372. fāng
     373.  
     374. zuò
     375. dào
     376. ,學會老師教給我們的學習方法,努力做到舉
     377. fǎn
     378. sān
     379.  
     380. jīng
     381. guò
     382. duàn
     383. shí
     384. jiān
     385.  
     386. de
     387. chéng
     388. zhú
     389. jiàn
     390. 一反三。經過一段時間地努力,我的成績逐漸
     391. gāo
     392. le
     393.  
     394. yǒu
     395. hái
     396. kǎo
     397. dào
     398. bǎi
     399. fèn
     400. ne
     401.  
     402. bié
     403. gāo
     404. xìng
     405. 提高了,有幾次還考到一百分呢,我特別高興
     406.  
     407. kàn
     408. lái
     409. lǎo
     410. tiān
     411. huān
     412. zhè
     413.  
     414. bèn
     415. xiǎo
     416. hái
     417.  
     418. le
     419.  
     420. !看來老天也喜歡我這個“笨小孩”了。
     421.  
     422.  
     423.  
     424. lǎo
     425. tiān
     426. huì
     427. ài
     428. bèn
     429. xiǎo
     430. hái
     431.  
     432. zhè
     433. běn
     434. shū
     435. gào
     436.  
     437. shì
     438. shàng
     439.  《老天會愛笨小孩》這本書告訴我,世上
     440. méi
     441. yǒu
     442.  
     443. bèn
     444. xiǎo
     445. hái
     446.  
     447.  
     448. méi
     449. yǒu
     450.  
     451. tiān
     452. cái
     453.  
     454.  
     455. zhī
     456. yào
     457. 沒有“笨小孩”,也沒有“天才”,只要努力
     458. jiù
     459. huì
     460. chéng
     461. gōng
     462.  
     463. huà
     464. shuō
     465.  
     466. tiān
     467. cái
     468. de
     469. líng
     470. gǎn
     471. de
     472. hàn
     473. shuǐ
     474.  
     475. yǒu
     476. 就會成功。俗話說:天才的靈感的汗水。有付
     477. chū
     478. jiù
     479. huì
     480. yǒu
     481. shōu
     482. huò
     483.  
     484. ba
     485.  
     486. lǎo
     487. tiān
     488. huì
     489. huān
     490. de
     491.  
     492. 出就會有收獲,努力吧,老天也會喜歡你的!
     493.  
     494.  
     495. xìng
     496. míng
     497.  
     498. zhū
     499. jun4
     500.  姓名:朱峻魄
     501.  
     502.  
     503. bān
     504.  
     505. sān
     506. bān
     507.  班級:三班
     508.  
     509.  
     510.  
       
      無注音版:讀《老天會愛笨小孩》有感
       暑假里,我懷著好奇心讀完了《老天會愛笨小孩》這本書被里面的內容深深吸引住了。書中有一位叫黃金鑫的同學反映慢、動作慢,被同學們稱為“笨小孩”,漸漸對學習失去了興趣。后來聽了新東方校長的報告,重新樹立起信心,上課時積極回答問題,下課了別的同學都出去玩了,只有他還把業余時間用來學習,他的學習成績提高了。原來他不是笨,只是沒有認真學習。
       我也有類似黃金鑫的情況,我上三年級,但只有七周歲,我依仗自己年紀小,又是老師的親戚,作業上馬馬虎虎,課堂上稀里糊涂,每次考試成績七八十分。但我不知悔改,仍然得過且過,致使我的成績一落千丈,有一次我語文只考了58分,我不敢跟爸爸、媽媽說,害怕家里會“下冰雹”,可是后來我想到了黃金鑫努力學習的成果。就想:現在沒有考好沒關系,只要努力我相信今后一定能考好。于是我把自己的想法和分數說給了爸爸媽媽聽,爸爸媽媽并沒有怪我,而是說:“下次考好點。”在以后的語文學習中,認真地把老師分析課文內容的字、詞意義記下來,回家仔細地復習,弄懂其中的含義。還多讀課外書并作讀書筆記,增加課外知識。數學學習時,我上課認真聽講,學會老師教給我們的學習方法,努力做到舉一反三。經過一段時間地努力,我的成績逐漸提高了,有幾次還考到一百分呢,我特別高興!看來老天也喜歡我這個“笨小孩”了。
       《老天會愛笨小孩》這本書告訴我,世上沒有“笨小孩”,也沒有“天才”,只要努力就會成功。俗話說:天才的靈感的汗水。有付出就會有收獲,努力吧,老天也會喜歡你的!
       姓名:朱峻魄
       班級:三班
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.myumldesigner.com:巴东县| www.grupochevrolet.com:泽库县| www.ift-expertise.com:富宁县| www.gzylflzx.com:巴林右旗| www.chaobi123.com:嵊州市| www.best-wpthemes.com:于都县| www.yadu111.com:准格尔旗| www.jtian-168.com:盈江县| www.freeportluxembourg.com:蓬溪县| www.gm445.com:安国市| www.panda-host.net:阳江市| www.zhongxulawyer.com:正蓝旗| www.mypopularbrand.com:驻马店市| www.zzgezhi.com:涞源县| www.tradingjm.com:舞钢市| www.xnguopin.com:武定县| www.xfshh.com:盐亭县| www.jfsjt.com:雅安市| www.klifang.com:怀集县| www.y9938.com:五华县| www.nmgxunda.com:宾川县| www.assurancecarolefortin.com:图片| www.good1580.com:北川| www.luckysundays.com:景东| www.divided-games.com:高碑店市| www.santiagopalacios.com:乌拉特前旗| www.buchuebersetzungen.com:天长市| www.hg91789.com:汾阳市| www.crecerjuntosmex.com:平湖市| www.gibraltarrocktours.com:无极县| www.hg19345.com:铅山县| www.u2ee.com:边坝县| www.instantasshole.com:永丰县| www.wwued.com:河南省| www.hg51456.com:九寨沟县| www.georgiadebtrelief.net:饶河县| www.payrollmaturity.com:阳江市| www.lynnekeane.com:台北县| www.s8565.com:乐亭县| www.jln9.com:泰州市| www.szcobair.com:武平县| www.livinonthehedge.com:桃源县| www.apofraxeis-athina.com:册亨县| www.activeppcturkiye.com:布拖县| www.uggaugga.com:获嘉县| www.jk4399.com:尚志市| www.hotmusicpick.com:襄垣县| www.zbtaocidao.com:清原| www.cp7719.com:儋州市| www.xskongtiao.com:临清市| www.ystsclq.com:古交市| www.gztbyf.com:南岸区| www.jhjzqc.com:双鸭山市| www.carbonsilver.com:阿克陶县| www.hyjtyey.com:平顶山市| www.offerhand.com:伊金霍洛旗| www.hg19345.com:雅江县| www.3qrsw.com:镇康县| www.zydzqj.cn:吴桥县| www.plasticdaisy.net:辽源市| www.arcadaproductions.com:临沂市| www.top260.com:宿迁市| www.gamelip.com:高密市| www.jnhb365.net.cn:桃源县| www.myqxw.com:新干县| www.kenh17.net:安新县| www.beautyinimperfections.com:镇赉县| www.tongyufu.com:维西| www.hireandrental.com:澄江县| www.imageislife.com:广昌县| www.2dfloorplan.com:富宁县| www.jllnt.com:明水县| www.jsc877.com:思南县| www.ipcstz-africa.org:宁德市| www.xinsss777.com:巫山县| www.cp5593.com:通道| www.wpudining.com:天台县| www.pmdsales.com:陆川县| www.680378.com:平凉市| www.collegecafe.org:庄河市| www.608755.com:陵水| www.eslglobal.org:丰顺县| www.jxyataicy.com:无为县| www.getappcatalyst.com:会同县|