• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 生活的滋味

      生活的滋味

     1. shēng
     2. huó
     3. de
     4. wèi
     5.  
     6. shì
     7. tián
     8. de
     9.  
     10. suān
     11. de
     12.  
     13. de
     14.  
     15. de
     16.  
     17. hái
     18. 生活的滋味,是甜的?酸的?苦的?辣的?還
     19. shì
     20. hěn
     21. nán
     22. ràng
     23. rén
     24. tòu
     25. de
     26.  
     27. yǒu
     28. rén
     29. shuō
     30. guò
     31.  
     32.  
     33. shēng
     34. huó
     35. zài
     36. 是很難讓人摸透的?有一個人說過:“生活在
     37. zhè
     38. yàng
     39. lěng
     40. de
     41. chéng
     42. shì
     43.  
     44. měi
     45. rén
     46. zhōu
     47. wéi
     48. dōu
     49. yǒu
     50. céng
     51. 這樣一個冷漠的城市里,每個人周圍都有一層
     52.  
     53. zǎo
     54. guàn
     55. le
     56.  
     57. duì
     58. shēng
     59. huó
     60. de
     61. wèi
     62.  
     63. huì
     64. 隔膜,早以習慣了孤獨,對于生活的滋味,會
     65. yǒu
     66. shí
     67. me
     68. pàn
     69. duàn
     70. ma
     71.  
     72.  
     73. shí
     74.  
     75. shuō
     76. zhè
     77. huà
     78. de
     79. rén
     80. cái
     81. shì
     82. 有什么判斷嗎?”其實,說這話的人才是一個
     83. wèi
     84. jiào
     85. shī
     86. diào
     87. de
     88. rén
     89.  
     90. zhī
     91. dào
     92. shēng
     93. huó
     94. shí
     95. shì
     96. duō
     97. me
     98. měi
     99. hǎo
     100. 味覺失調的人。他不知道生活其實是多么美好
     101. měi
     102. miào
     103.  
     104. yóu
     105. pán
     106. jiā
     107. le
     108. tián
     109. jiàng
     110. de
     111. shuǐ
     112. guǒ
     113.  
     114. néng
     115. cháng
     116. dào
     117. 與美妙。猶如一盤加了甜醬的水果,你能嘗到
     118. tián
     119. wèi
     120.  
     121. zài
     122. cháng
     123. cháng
     124. suān
     125. wèi
     126.  
     127. hòu
     128. lái
     129. yòu
     130. yǒu
     131. le
     132. tián
     133. wèi
     134.  
     135. yóu
     136. 甜味,再嘗嘗酸味,后來又有了甜味。猶如一
     137. shēng
     138. shì
     139. hào
     140. de
     141. jiāo
     142. xiǎng
     143.  
     144. néng
     145. tīng
     146. chū
     147. cháo
     148. de
     149. bēi
     150. shāng
     151.  
     152. 曲聲勢浩大的交響,你能聽出低潮的悲傷,也
     153. néng
     154. tīng
     155. chū
     156. gāo
     157. cháo
     158. de
     159. yuè
     160.  
     161. yǒu
     162. de
     163. rén
     164. shēng
     165. huó
     166. bēi
     167.  
     168. dàn
     169. 能聽出高潮的喜悅。有的人生活得悲苦,但他
     170. zǒng
     171. néng
     172. kàn
     173. jiàn
     174. chū
     175. de
     176. xióng
     177. wěi
     178.  
     179. niǎo
     180. míng
     181. de
     182. huān
     183. kuài
     184.  
     185. yǒu
     186. de
     187. rén
     188. shēng
     189. 總能看見日出的雄偉,鳥鳴的歡快;有的人生
     190. huó
     191.  
     192. dàn
     193. zǒng
     194. xiàng
     195. wēn
     196. shì
     197. de
     198. huā
     199. duǒ
     200.  
     201. xiǎng
     202. shòu
     203. dào
     204. 活得富足,但他總像溫室里的花朵,享受不到
     205. fēng
     206. chuī
     207. hòu
     208. hái
     209. rán
     210. tǐng
     211. de
     212. tián
     213.  
     214. yǒu
     215. de
     216. rén
     217. shēng
     218. huó
     219. 風吹雨打后還依然挺拔的甜蜜;有的人生活得
     220.  
     221. gǎn
     222. shòu
     223. dào
     224. chū
     225. de
     226. háo
     227. mài
     228.  
     229. niǎo
     230. míng
     231. de
     232. huān
     233. kuài
     234.  
     235. 麻木,他感受不到日出的豪邁,鳥鳴的歡快,
     236. cái
     237. shì
     238. zhēn
     239. zhèng
     240. de
     241. bēi
     242. āi
     243.  
     244.  
     245. 那才是真正的悲哀! 
     246.  
     247.  
     248. duō
     249. shǎo
     250. nián
     251. qián
     252. de
     253. mǒu
     254. tiān
     255.  
     256. rén
     257. zhàn
     258. zài
     259. shí
     260. lóu
     261. de
     262. píng
     263.  多少年前的某一天,一個人站在十樓的平
     264. tái
     265. shàng
     266.  
     267.  
     268. shēng
     269. huó
     270. háo
     271.  
     272.  
     273. shuō
     274. wán
     275. biān
     276. zòng
     277. shēn
     278. ér
     279. 臺上大呼:“生活毫無意義!”說完邊縱身而
     280. yuè
     281.  
     282. zhè
     283. zài
     284. hěn
     285. duō
     286. rén
     287. kàn
     288. lái
     289.  
     290. shì
     291. zhǒng
     292. chǔn
     293. de
     294. háng
     295. wéi
     296. 越。也許這在很多人看來,是一種愚蠢的行為
     297.  
     298. de
     299. què
     300.  
     301. shì
     302. zěn
     303. me
     304. míng
     305. zhì
     306. de
     307. xuǎn
     308.  
     309. dàn
     310. shì
     311.  
     312. dāng
     313. 。的確,那是不怎么明智的選擇。但是,當那
     314. rén
     315. zòng
     316. shēn
     317. yuè
     318. xià
     319. de
     320.  
     321.  
     322. zhǎo
     323. dào
     324. le
     325. zhēn
     326. zhèng
     327. 個人縱身躍下的那一刻,也許,他找到了真正
     328. de
     329. jiě
     330. tuō
     331.  
     332. kāi
     333.  
     334. shì
     335. wéi
     336. huān
     337. de
     338. wèi
     339.  
     340. 的自我與解脫,離開,是他唯一歡樂的滋味。
     341.  
     342. 
     343.  
     344.  
     345. rén
     346. huó
     347. zài
     348. shì
     349. jiè
     350. shàng
     351.  
     352. shí
     353. jiān
     354. sài
     355. pǎo
     356.  
     357. huì
     358. miàn
     359. lín
     360. shì
     361.  人活在世界上,與時間賽跑,會面臨各式
     362. yàng
     363. de
     364. shì
     365. qíng
     366.  
     367. néng
     368. ràng
     369. cháng
     370. dào
     371. tián
     372.  
     373. ràng
     374. 各樣的事情,它也許能讓你嘗到甜蜜,也許讓
     375. chī
     376. jìn
     377. tóu
     378.  
     379. guǒ
     380. méi
     381. yǒu
     382. men
     383.  
     384. de
     385. shēng
     386. huó
     387. jiāng
     388. 你吃盡苦頭。如果沒有它們,那你的生活將無
     389. wèi
     390.  
     391. méi
     392. yǒu
     393. tián
     394.  
     395. yòu
     396. zěn
     397. me
     398. huì
     399. yǒu
     400. xīn
     401. suān
     402.  
     403. méi
     404. yǒu
     405. xīn
     406. suān
     407.  
     408. 味。沒有甜蜜,又怎么會有辛酸?沒有辛酸,
     409. yòu
     410. cháng
     411. gǎn
     412. shòu
     413. dào
     414. tián
     415. de
     416. wèi
     417. ne
     418.  
     419. jiāng
     420. men
     421. hún
     422. 你又何嘗感受到甜蜜的滋味呢?將它們混合起
     423. lái
     424.  
     425. yōng
     426. yǒu
     427. le
     428. duàn
     429. nài
     430. rén
     431. xún
     432. wèi
     433. de
     434. shì
     435.  
     436.  
     437. 來,你擁有了一段耐人尋味的故事……
     438.  
     439.  
     440.  
       
      無注音版:生活的滋味
       生活的滋味,是甜的?酸的?苦的?辣的?還是很難讓人摸透的?有一個人說過:“生活在這樣一個冷漠的城市里,每個人周圍都有一層隔膜,早以習慣了孤獨,對于生活的滋味,會有什么判斷嗎?”其實,說這話的人才是一個味覺失調的人。他不知道生活其實是多么美好與美妙。猶如一盤加了甜醬的水果,你能嘗到甜味,再嘗嘗酸味,后來又有了甜味。猶如一曲聲勢浩大的交響,你能聽出低潮的悲傷,也能聽出高潮的喜悅。有的人生活得悲苦,但他總能看見日出的雄偉,鳥鳴的歡快;有的人生活得富足,但他總像溫室里的花朵,享受不到風吹雨打后還依然挺拔的甜蜜;有的人生活得麻木,他感受不到日出的豪邁,鳥鳴的歡快,那才是真正的悲哀!
        多少年前的某一天,一個人站在十樓的平臺上大呼:“生活毫無意義!”說完邊縱身而越。也許這在很多人看來,是一種愚蠢的行為。的確,那是不怎么明智的選擇。但是,當那個人縱身躍下的那一刻,也許,他找到了真正的自我與解脫,離開,是他唯一歡樂的滋味。
        人活在世界上,與時間賽跑,會面臨各式各樣的事情,它也許能讓你嘗到甜蜜,也許讓你吃盡苦頭。如果沒有它們,那你的生活將無味。沒有甜蜜,又怎么會有辛酸?沒有辛酸,你又何嘗感受到甜蜜的滋味呢?將它們混合起來,你擁有了一段耐人尋味的故事……
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.499310.com:南丰县| www.thehopedesign.com:长阳| www.ottomantranslate.com:江孜县| www.shunda-steel.com:阿勒泰市| www.nba-sports.com:松阳县| www.ivanerofeev.com:屏山县| www.elisa110.com:平昌县| www.achetervigrxplus.com:濮阳县| www.cxm5.com:青海省| www.moutevenceras.com:岳阳县| www.accentata.com:太和县| www.versign-grs.com:巴林左旗| www.shilongwangcn.com:岳池县| www.f2767.com:榆中县| www.troop199fishers.com:定陶县| www.bleedingblack.com:荔波县| www.zhiminjia.com:游戏| www.szabo-enterprises.com:洮南市| www.gigsea.com:衡山县| www.warnarumah.net:会同县| www.931821.com:漳州市| www.efemlak.com:梅河口市| www.g9838.com:北宁市| www.aljammali.com:霸州市| www.debian-mirror.com:博湖县| www.cymjt.com:晋江市| www.akazib.com:吉木萨尔县| www.firden.com:章丘市| www.vidyaseminars.com:西盟| www.hse6.com:额尔古纳市| www.15590742199.com:晋中市| www.plasticdaisy.net:永定县| www.djmix8.com:翁源县| www.xjydylny.com:夹江县| www.maranathawichita.com:孟州市| www.thailand-china.com:波密县| www.surprisegiftt.com:石河子市| www.petespencilart.com:沂南县| www.bcltw.com:沈丘县| www.sevtree.com:施秉县| www.czzhanhai.com:平乐县| www.sjname.com:靖安县| www.aapkanpur.com:新民市| www.nwpglobal.com:府谷县| www.inkedcreatively.com:江津市| www.coralgablesrealtor.com:宜兰县| www.goldineyemedia.com:乡宁县| www.huangshouqi.com:汽车| www.danfcamera.com:德格县| www.shkef.com:平乡县| www.dracowar-gaming.com:攀枝花市| www.szcompro.com:阜宁县| www.djmix8.com:军事| www.spaziotrearredamenti.com:眉山市| www.manuel-huber.net:巴林左旗| www.lanzengping.com:阳山县| www.yalifirini.com:陇西县| www.intdz.com:太保市| www.alpacitnz.com:延庆县| www.xfkqf.com:余姚市| www.k7672.com:沂源县| www.sc716.com:揭东县| www.atanasteodosiev.com:射洪县| www.resediservice.com:东源县| www.arcoiristours.com:平乐县| www.hippotots.com:南宁市| www.dedicationcompilation.com:华蓥市| www.ttjm6898lsc.com:顺昌县| www.fmciudad9070.com:喀喇沁旗| www.offerhand.com:页游| www.zhongchentebao.com:县级市| www.thelilydrone.com:缙云县| www.cp1150.com:双柏县| www.maxxsaccessoires.com:夏邑县| www.thetalisker.com:互助| www.z8689.com:唐海县| www.mastersengenharia.com:阳江市| www.936729.com:阳春市| www.frizerski-salon.net:客服| www.szpuno.com:张掖市| www.linkflys.com:突泉县| www.tongyufu.com:陇南市| www.medicalspaofrye.com:太保市| www.kzftp.com:昌乐县|