• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 生活需要朋友

      生活需要朋友

     1. yǒu
     2. shì
     3. lián
     4. jiē
     5. xīn
     6. de
     7. niǔ
     8. dài
     9.  
     10. shì
     11. rén
     12. lèi
     13. xīn
     14. líng
     15. měi
     16. hǎo
     17. de
     18. qíng
     19. gǎn
     20. 友誼是連接新的紐帶,是人類心靈美好的情感
     21. zhī
     22. huā
     23.  
     24. zhēn
     25. zhèng
     26. de
     27. péng
     28. yǒu
     29.  
     30. xiàng
     31. miàn
     32. míng
     33. jìng
     34.  
     35. men
     36. néng
     37. cóng
     38. 之花,真正的朋友,像一面明鏡,我們能從他
     39. men
     40. shēn
     41. shàng
     42. zhī
     43. de
     44. pǐn
     45. háng
     46.  
     47. péng
     48. yǒu
     49.  
     50. yóu
     51. bān
     52. qián
     53. háng
     54. 們身上得知自己的品行。朋友,猶如一般前行
     55. de
     56. dòng
     57.  
     58. néng
     59. jiāng
     60. men
     61. cóng
     62. shēn
     63. zhōng
     64.  
     65. dài
     66. zhe
     67. men
     68. zǒu
     69. 的動力,能將我們從深谷中拉起,帶著我們走
     70. xiàng
     71. guāng
     72. míng
     73. tǎn
     74.  
     75. yǒu
     76. le
     77. zhēn
     78. zhèng
     79. de
     80. péng
     81. yǒu
     82.  
     83. men
     84. de
     85. shēng
     86. mìng
     87. cái
     88. 向光明坦途。有了真正的朋友,我們的生命才
     89. néng
     90. xiǎn
     91. chū
     92. quán
     93. de
     94. jià
     95. zhí
     96.  
     97. 能顯出她全部的價值。
     98.  
     99.  
     100. céng
     101. zài
     102. běn
     103. shū
     104. shàng
     105. kàn
     106. guò
     107. zhè
     108. yàng
     109. piān
     110. bào
     111. dào
     112.  
     113.  記得我曾在一本書上看過這樣一篇報道?
     114.  
     115. wéi
     116. le
     117. péng
     118. yǒu
     119. juān
     120. xiàn
     121. de
     122. suǐ
     123.  
     124. zhè
     125. bào
     126. dào
     127. shǐ
     128. zhèn
     129. “為了朋友捐獻自己的骨髓”這則報道使我震
     130. jīng
     131. le
     132. jiǔ
     133.  
     134. wéi
     135. le
     136. péng
     137. yǒu
     138. jìng
     139. juān
     140. xiàn
     141. shēng
     142. mìng
     143. de
     144. 驚了許久。為了朋友她竟可以捐獻自己生命的
     145. fèn
     146.  
     147. dāng
     148. men
     149. zài
     150. shǒu
     151. shù
     152. shì
     153. jīng
     154. shòu
     155. zhe
     156. kǎo
     157. yàn
     158. de
     159. shí
     160. hòu
     161. 一部分。當她們在手術室里經受著考驗的時候
     162.  
     163. men
     164. huì
     165. xiǎng
     166. shí
     167. me
     168.  
     169. shǒu
     170. shù
     171. chéng
     172. gōng
     173. hòu
     174.  
     175. men
     176. qīng
     177. xǐng
     178. hòu
     179.  
     180. ,她們會想什么?手術成功后,她們清醒后。
     181. liǎn
     182. shàng
     183. chū
     184. wēi
     185. xiào
     186. hòu
     187.  
     188. men
     189. duì
     190. de
     191. yìn
     192. xiàng
     193. yòu
     194. jiā
     195. shēn
     196. le
     197. 臉上露出微笑后,她們對彼此的印象又加深了
     198.  
     199. zhè
     200. shì
     201. zuì
     202. zhēn
     203. chéng
     204. de
     205. bāng
     206. zhù
     207.  
     208. shì
     209. zhǒng
     210. chún
     211. jié
     212.  
     213. 一步。這是最真誠的幫助,是一種純潔,樸素
     214.  
     215. píng
     216. fán
     217. de
     218. gǎn
     219. qíng
     220.  
     221. shì
     222. zhǒng
     223. zuì
     224. wēn
     225. róu
     226.  
     227. zuì
     228. qiè
     229.  
     230. zuì
     231. měi
     232. ,平凡的感情;是一種最溫柔,最愜意,最美
     233. hǎo
     234. de
     235. jìng
     236.  
     237. chū
     238. yuàn
     239. hòu
     240.  
     241. zhě
     242. cǎi
     243. fǎng
     244. guò
     245. men
     246.  
     247. zhè
     248. wèi
     249. 好的意境。出院后,記者采訪過她們,這位記
     250. zhě
     251. wèn
     252. wéi
     253. péng
     254. yǒu
     255. juān
     256. xiàn
     257. suǐ
     258. de
     259. hái
     260.  
     261.  
     262. nán
     263. dào
     264. hài
     265. 者問為朋友捐獻骨髓的女孩:“難道你不害怕
     266. ma
     267.  
     268.  
     269. zhè
     270. wèi
     271. hái
     272. shuō
     273. chū
     274. de
     275. huà
     276. ràng
     277. zhě
     278. gǎn
     279. dòng
     280. le
     281. jiǔ
     282. 嗎?”這位女孩說出去的話讓記者感動了許久
     283.  
     284.  
     285. hài
     286.  
     287. dàn
     288. néng
     289. fǒu
     290. kàn
     291. dào
     292.  
     293. yīn
     294. wéi
     295. :“我害怕,但我不能否看到她死去,因為他
     296. shì
     297. de
     298. péng
     299. yǒu
     300.  
     301.  
     302. 是我的朋友。”
     303.  
     304.  
     305.  
     306. shì
     307. de
     308. péng
     309. yǒu
     310.  
     311. zhè
     312. huà
     313. hěn
     314. jiǎn
     315. dān
     316.  
     317. què
     318. dào
     319. chū
     320.  “她是我的朋友”這句話很簡單,卻道出
     321. le
     322. shēn
     323. ér
     324. gǎn
     325. rén
     326. de
     327. dào
     328.  
     329. wéi
     330. le
     331. péng
     332. yǒu
     333.  
     334. qiē
     335. dōu
     336. 了一個深刻而感人的道理?為了朋友,一切都
     337. shì
     338. zhí
     339. de
     340.  
     341. shí
     342.  
     343. yǒu
     344. qíng
     345. tóng
     346. yàng
     347. yào
     348. yòng
     349. xīn
     350. de
     351. jīng
     352. yíng
     353.  
     354. 是值得的。其實。友情同樣需要用心的經營。
     355.  
     356.  
     357. rén
     358. huó
     359. shì
     360.  
     361. shuí
     362. bǎo
     363. zhèng
     364. bèi
     365. fān
     366.  人活一世,誰也無法保證自己一輩子一帆
     367. fēng
     368. shùn
     369. zǒng
     370. huì
     371. dào
     372. de
     373. shì
     374. qíng
     375. huò
     376. zhǒng
     377. nán
     378.  
     379. xìng
     380. hǎo
     381. 風順總會遇到不如意的事情或各種難題。幸好
     382.  
     383. men
     384. yǒu
     385. péng
     386. yǒu
     387.  
     388. zài
     389. zhè
     390. máng
     391. de
     392. shè
     393. huì
     394.  
     395. rén
     396. ,我們有朋友。在這個忙碌的社會,各人不顧
     397. xiá
     398. zhī
     399. shí
     400.  
     401. zhēn
     402. zhèng
     403. de
     404. péng
     405. yǒu
     406. réng
     407. yuàn
     408. tíng
     409. liú
     410. piàn
     411.  
     412. guān
     413. zhù
     414. 不暇之時,真正的朋友仍愿意停留片刻,關注
     415.  
     416.  
     417. shèn
     418. zhì
     419. péi
     420. bàn
     421.  
     422. péng
     423. yǒu
     424. shì
     425. shí
     426. xǐng
     427. qiāo
     428. 你,激勵你,甚至陪伴你。朋友適時提醒和敲
     429.  
     430. jiù
     431. xiàng
     432. shā
     433. yuǎn
     434. háng
     435. zhī
     436. shí
     437. de
     438. xiē
     439. gòng
     440. kào
     441. xiū
     442. de
     443. 擊,就像沙漠遠行之時的那些可供依靠休憩的
     444. shù
     445.  
     446. néng
     447. ràng
     448. men
     449. shén
     450. qīng
     451. shuǎng
     452.  
     453. zhòng
     454. xīn
     455. huò
     456. quán
     457. xīn
     458. de
     459. néng
     460. 綠樹,能讓我們神清氣爽,重新獲得全新的能
     461. liàng
     462.  
     463. 量。
     464.  
     465.  
     466. shēng
     467. huó
     468. yào
     469. péng
     470. yǒu
     471.  
     472.  生活需要朋友。
     473.  
     474.  
     475.  
       
      無注音版:生活需要朋友
       友誼是連接新的紐帶,是人類心靈美好的情感之花,真正的朋友,像一面明鏡,我們能從他們身上得知自己的品行。朋友,猶如一般前行的動力,能將我們從深谷中拉起,帶著我們走向光明坦途。有了真正的朋友,我們的生命才能顯出她全部的價值。
       記得我曾在一本書上看過這樣一篇報道?“為了朋友捐獻自己的骨髓”這則報道使我震驚了許久。為了朋友她竟可以捐獻自己生命的一部分。當她們在手術室里經受著考驗的時候,她們會想什么?手術成功后,她們清醒后。臉上露出微笑后,她們對彼此的印象又加深了一步。這是最真誠的幫助,是一種純潔,樸素,平凡的感情;是一種最溫柔,最愜意,最美好的意境。出院后,記者采訪過她們,這位記者問為朋友捐獻骨髓的女孩:“難道你不害怕嗎?”這位女孩說出去的話讓記者感動了許久:“我害怕,但我不能否看到她死去,因為他是我的朋友。”
       “她是我的朋友”這句話很簡單,卻道出了一個深刻而感人的道理?為了朋友,一切都是值得的。其實。友情同樣需要用心的經營。
       人活一世,誰也無法保證自己一輩子一帆風順總會遇到不如意的事情或各種難題。幸好,我們有朋友。在這個忙碌的社會,各人不顧不暇之時,真正的朋友仍愿意停留片刻,關注你,激勵你,甚至陪伴你。朋友適時提醒和敲擊,就像沙漠遠行之時的那些可供依靠休憩的綠樹,能讓我們神清氣爽,重新獲得全新的能量。
       生活需要朋友。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.ib118.com:华容县| www.avtomationline.net:永寿县| www.y9938.com:太康县| www.supernac.com:盐津县| www.cdcxsc.com:兴山县| www.ligu-coating.com:乌拉特后旗| www.kagithanecicekci.com:隆子县| www.66356tt.com:莱州市| www.cheapvegasairfares.com:内丘县| www.jxgajxqy.com:微山县| www.buycartierwatches.com:淮南市| www.xfkqf.com:山阳县| www.chinatourphoto.com:如皋市| www.99jsdc.com:云梦县| www.acmap2019.com:贞丰县| www.sengnie.com:富民县| www.cp3585.com:清远市| www.ascendingwings.com:文山县| www.shguwanpm.com:班戈县| www.adarkersideofme.com:武强县| www.cp7765.com:霍州市| www.rpgint.com:根河市| www.hi-fiaudio.com:岳普湖县| www.wwwhg9906.com:阳谷县| www.ccredimix.com:九龙坡区| www.brokenpipeproductions.com:江达县| www.bostonwhale.com:新郑市| www.dbarh.com:子洲县| www.skillupnavi.com:婺源县| www.quintamontepalmira.com:通化市| www.s6lt.com:扶绥县| www.theeconomicsbook.com:胶州市| www.sanwencaipiao.com:福泉市| www.lacettiid.com:莎车县| www.pj88891.com:邵武市| www.568263.com:正阳县| www.chinaaluminumcircle.com:长阳| www.cclh123.com:香港| www.basicherbals.com:武穴市| www.achetervigrxplus.com:犍为县| www.seocontest2008.com:宁夏| www.zrh6.com:福清市| www.qslqsl.com:临颍县| www.salsa-101.com:辰溪县| www.carouselshow.com:吴川市| www.ay-maplastik.com:天水市| www.cardriverentacar.com:鄯善县| www.chameleon-dating.com:海南省| www.ericagarliebphotography.com:宁远县| www.allnaturessafeway.com:石城县| www.abtriv.com:隆安县| www.checkloansijjxr.com:新巴尔虎右旗| www.xyg1688.com:化州市| www.rotary-lime-kiln.com:黄山市| www.topgunshops.com:香港| www.yujiangquan.com:南郑县| www.zjgyuantong.com:深州市| www.better-pm.com:宜春市| www.kashoubangzongdai.com:武威市| www.jigoloturkiye.net:青龙| www.bashmaistora-bg.com:清河县| www.fitgungym.com:洛隆县| www.impobol.com:荥经县| www.huazhugg.com:蒙山县| www.juandavidperafan.com:旬邑县| www.morethanmusichk.org:汾阳市| www.coralgablesrealtor.com:卢龙县| www.tudakozoonline.com:易门县| www.qgxystw.com:赤壁市| www.cmagermany.com:叶城县| www.zjmsjt.com:富锦市| www.gzmaituo.com:邻水| www.meimeihaose.com:吴桥县| www.howtowriteanad.com:巫山县| www.good1580.com:保定市| www.jasmineevanscoach.com:慈利县| www.5niu5.com:嘉鱼县| www.lidadz.com:安顺市| www.aolcoaches.com:西宁市| www.275689.com:墨竹工卡县| www.maxxsaccessoires.com:黎川县| www.gxyingjing.com:辽阳县| www.elmasseker.com:黑河市| www.sckpw.cn:古丈县|