• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 四年級日記 -> 日記一則(低碳生活)

      日記一則(低碳生活)

     1. tiān
     2. gèng
     3. lán
     4.  
     5. shuǐ
     6. gèng
     7.  
     8. diàn
     9. nǎo
     10. cháng
     11. guān
     12.  
     13. cuò
     14. fēng
     15. shàng
     16. bān
     17. 天更藍,水更綠,電腦一族常關機,錯峰上班
     18. yōng
     19.  
     20. kōng
     21. diào
     22. guān
     23. diào
     24. tòu
     25. tòu
     26.  
     27. jiā
     28. chē
     29.  
     30. yào
     31. shǎo
     32. kāi
     33.  
     34. 不擁擠,空調關掉透透氣。私家車,要少開,
     35. chū
     36. mén
     37. duō
     38. chéng
     39. gōng
     40. jiāo
     41. chē
     42.  
     43. duō
     44. zǒu
     45.  
     46. gèng
     47. jiàn
     48. kāng
     49.  
     50. hái
     51. yào
     52. duō
     53. yòng
     54. 出門多乘公交車。多走路,更健康,還要多用
     55. jiē
     56. néng
     57. dēng
     58.  
     59. tàn
     60. shēng
     61. huó
     62. kào
     63. jiā
     64.  
     65. duō
     66. zuò
     67.  
     68. cái
     69. shí
     70. xiàn
     71.  
     72. 節能燈。低碳生活靠大家,多去做,才實現。
     73. zhí
     74. shù
     75. zào
     76. lín
     77. rén
     78. rén
     79. kuā
     80.  
     81. bǎo
     82. jiā
     83. yuán
     84. duō
     85. chū
     86.  
     87.  
     88.  
     89. zhè
     90. shì
     91. 植樹造林人人夸,保護家園多出力。??這是
     92. gǎi
     93. biān
     94. de
     95. shùn
     96. kǒu
     97. liū
     98.  
     99. 我改編的順口溜。
     100.  
     101.  
     102. zhè
     103. xīng
     104.  
     105. ràng
     106. tīng
     107. dào
     108.  
     109. kàn
     110. dào
     111. zuì
     112. duō
     113. de
     114. shì
     115. chàng
     116.  這一星期,讓我聽到,看到最多的是提倡
     117. tàn
     118. shēng
     119. huó
     120.  
     121. shí
     122. me
     123. jiào
     124. tàn
     125. shēng
     126. huó
     127.  
     128. tàn
     129. shēng
     130. huó
     131. de
     132. jiǎn
     133. chēng
     134. 低碳生活。什么叫低碳生活?低碳生活的簡稱
     135. shì
     136.  
     137. jiē
     138. néng
     139. jiǎn
     140. pái
     141.  
     142.  
     143. jīn
     144. tiān
     145. de
     146. wán
     147. huì
     148. jiě
     149. le
     150. tàn
     151. 是“節能減排。”今天的我已完會理解了低碳
     152. shēng
     153. huó
     154. de
     155. zhòng
     156. yào
     157. xìng
     158.  
     159. 生活的重要性。
     160.  
     161.  
     162. qián
     163. de
     164.  
     165. zǒng
     166. shì
     167. fēi
     168. cháng
     169. làng
     170. fèi
     171.  
     172. xià
     173. tiān
     174.  
     175. lěng
     176. kōng
     177. diào
     178.  以前的我,總是非常浪費。夏天,冷空調
     179. tōng
     180. xiāo
     181. kāi
     182.  
     183. hái
     184. yào
     185. wēn
     186. diào
     187. dào
     188. zuì
     189.  
     190. dōng
     191. tiān
     192.  
     193. kōng
     194. diào
     195. 通宵開,還要把溫度調到最低。冬天,熱空調
     196. tōng
     197. xiāo
     198. kāi
     199.  
     200. hái
     201. yào
     202. kāi
     203. zhe
     204. jiā
     205. shī
     206.  
     207. diàn
     208. shì
     209. kāi
     210. zhe
     211. shuì
     212.  
     213. jiù
     214. 通宵開,還要開著加濕器。電視機開著睡,就
     215. lián
     216. shuǐ
     217. yuán
     218. fàng
     219. guò
     220.  
     221. zǎo
     222. fàng
     223. mǎn
     224. chí
     225. shuǐ
     226. zài
     227. biān
     228. yóu
     229. 連水資源也不放過,洗澡放滿一池水在里邊游
     230. yǒng
     231.  
     232. jiù
     233. shì
     234. wán
     235. le
     236. zǎo
     237. hái
     238. yào
     239. kāi
     240. zhe
     241. shuǐ
     242. lóng
     243. tóu
     244. jiā
     245.  
     246. děng
     247. huàn
     248. 泳,就是洗完了澡還要開著水籠頭加熱,等換
     249. hǎo
     250. shuì
     251. hòu
     252. cái
     253. màn
     254. tiáo
     255. lóng
     256. tóu
     257. guān
     258. shàng
     259.  
     260. 好睡衣后才慢條斯理地把籠頭關上。
     261.  
     262.  
     263. xiàn
     264. zài
     265. de
     266. jīng
     267. míng
     268. bái
     269. le
     270. jiē
     271. néng
     272. de
     273. zhòng
     274. yào
     275. xìng
     276.  
     277. suǒ
     278.  現在的我已經明白了節能的重要性,所以
     279. cóng
     280. xiàn
     281. zài
     282.  
     283. men
     284. jiē
     285. yuē
     286. yuán
     287.  
     288. jiē
     289. yuē
     290. měi
     291. shuǐ
     292. 從現在起,我們必須節約資源,節約每一滴水
     293.  
     294. měi
     295. diàn
     296.  
     297. měi
     298. shēng
     299. yóu
     300.  
     301. shì
     302. men
     303. měi
     304. rén
     305. 、每一度電、每一升油,那也是我們每一個人
     306. dōu
     307. jìn
     308. néng
     309. zuò
     310. dào
     311. de
     312.  
     313. guǒ
     314. zuò
     315. dào
     316.  
     317. shì
     318. jiè
     319. jiāng
     320. 都盡可能做到的義務。如果做不到,那世界將
     321. yǒng
     322. yuǎn
     323. shì
     324. xià
     325. tiān
     326.  
     327. men
     328. jiāng
     329. kàn
     330. dào
     331. bǎi
     332. huā
     333. shèng
     334. kāi
     335. de
     336. chūn
     337. tiān
     338.  
     339. 永遠是夏天,我們將看不到百花盛開的春天,
     340. kàn
     341. dào
     342. piān
     343. piān
     344. de
     345. qiū
     346. tiān
     347.  
     348. kàn
     349. dào
     350. jié
     351. bái
     352. xiá
     353. de
     354. dōng
     355. 看不到翩翩起舞的秋天,看不到潔白無瑕的冬
     356. tiān
     357.  
     358. wéi
     359. le
     360. men
     361. de
     362. qiú
     363.  
     364. wéi
     365. le
     366. men
     367. de
     368. jiāng
     369. lái
     370.  
     371. wéi
     372. le
     373. 天。為了我們的地球,為了我們的將來,為了
     374. men
     375. de
     376. sūn
     377. hòu
     378. dài
     379.  
     380. jiā
     381. háng
     382. dòng
     383. ba
     384.  
     385. 我們的子孫后代。大家行動吧!
     386.  
     387.  
     388. wàng
     389. jīng
     390. guò
     391. men
     392. jiā
     393. de
     394.  
     395. qiú
     396. yòu
     397. biàn
     398. chéng
     399.  希望經過我們大家的努力,地球又變成一
     400. chūn
     401. nuǎn
     402. huā
     403. kāi
     404.  
     405. shēng
     406.  
     407. niǎo
     408. huā
     409. xiāng
     410. de
     411. yuán
     412.  
     413. 個春暖花開,生機勃勃,鳥語花香的樂園!
     414.  
     415.  
     416.  
       
      無注音版:日記一則(低碳生活)
       天更藍,水更綠,電腦一族常關機,錯峰上班不擁擠,空調關掉透透氣。私家車,要少開,出門多乘公交車。多走路,更健康,還要多用節能燈。低碳生活靠大家,多去做,才實現。植樹造林人人夸,保護家園多出力。??這是我改編的順口溜。
       這一星期,讓我聽到,看到最多的是提倡低碳生活。什么叫低碳生活?低碳生活的簡稱是“節能減排。”今天的我已完會理解了低碳生活的重要性。
       以前的我,總是非常浪費。夏天,冷空調通宵開,還要把溫度調到最低。冬天,熱空調通宵開,還要開著加濕器。電視機開著睡,就連水資源也不放過,洗澡放滿一池水在里邊游泳,就是洗完了澡還要開著水籠頭加熱,等換好睡衣后才慢條斯理地把籠頭關上。
       現在的我已經明白了節能的重要性,所以從現在起,我們必須節約資源,節約每一滴水、每一度電、每一升油,那也是我們每一個人都盡可能做到的義務。如果做不到,那世界將永遠是夏天,我們將看不到百花盛開的春天,看不到翩翩起舞的秋天,看不到潔白無瑕的冬天。為了我們的地球,為了我們的將來,為了我們的子孫后代。大家行動吧!
       希望經過我們大家的努力,地球又變成一個春暖花開,生機勃勃,鳥語花香的樂園!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.jwnal.cn:车险| www.hg85345.com:西乌| www.bikersforbeth.com:甘洛县| www.xtrunchang.com:墨江| www.crystallinegm.com:临洮县| www.sunmesjournals.com:普兰店市| www.ranthemptc.com:房产| www.boomtownbabylon.com:红河县| www.zhiyitwp.com:奉贤区| www.quangvinhexpress.com:蒙自县| www.wmeiyi888.com:鹿泉市| www.asrgame.com:普宁市| www.microsatsymp.com:商南县| www.zslicaixd.com:张家口市| www.lizhao.org:衢州市| www.esqqw.com:扶绥县| www.ashvieducation.com:桃园市| www.ys2003.com:黄大仙区| www.gzqzmr.com:东宁县| www.bwbuffaloridgeinn.com:凤阳县| www.hg39799.com:青岛市| www.jinjin2car.com:义马市| www.buycartierwatches.com:茶陵县| www.taoyuangarden.com:新安县| www.artearredofiorita.com:平利县| www.garagedoorsirvine.com:阳朔县| www.mirrorsmagnifiers.com:南阳市| www.anhuitiehua.com:凌源市| www.amoura2.com:锦屏县| www.relishculinaryschool.com:隆回县| www.wangwangla.com:布尔津县| www.elisa110.com:资中县| www.gx-gad.com:佛坪县| www.jinlanwanmuye.com:山东省| www.salesqatar.com:鹤峰县| www.therasmusfc.com:陇西县| www.escortseoservices.com:丹阳市| www.smufet.com:通州市| www.pj88852.com:鄂伦春自治旗| www.9trix.com:保山市| www.7654666.com:泾源县| www.218101.com:乌兰县| www.xajsmy.com:威远县| www.gyjjzz.com:周宁县| www.amdc49.com:宣化县| www.jjyjs.com:亚东县| www.4fsy.com:新民市| www.acseconference.com:乌拉特后旗| www.pebbapps.com:若羌县| www.rh5x.com:绩溪县| www.chuanweimuye.com:黄平县| www.chiangmai-deal.com:淮安市| www.vmorepro.com:洪江市| www.lee4mayor.com:错那县| www.lldmb.cn:九台市| www.f5862.com:上犹县| www.cqtmc.com:元谋县| www.celineverlant.com:牙克石市| www.mrhealy.com:荥阳市| www.domrestaurante.com:松桃| www.bp773.com:安顺市| www.chambres-dhotes-le-cigalon.com:滨州市| www.firmware-drivers.com:鹤山市| www.migliorecoffee.com:庆云县| www.932382.com:二连浩特市| www.museumsinhoustontx.com:宜阳县| www.afewbestmen.com:宽城| www.sqbaijiu.com:从化市| www.hashtagluzit.com:三明市| www.beyond-destiny.com:正定县| www.ypyqw.cn:新建县| www.bkentertainments.com:佛学| www.creativegroupbd.com:中江县| www.brgbf.com:云南省| www.deeblick.com:东港市| www.streetpass.org:海伦市| www.d0ob.com:宜兴市| www.chriscota.com:宜宾市| www.sms624.com:自贡市| www.cp3557.com:比如县| www.nbtbf.com:连平县| www.sylongview.com:衡南县| www.skatesharks.com:宝清县| www.farmaboti.com:呼和浩特市|