• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 小白兔

      小白兔

     1. qián
     2. tiān
     3.  
     4. lóu
     5. de
     6. ā
     7. sòng
     8. gěi
     9. zhī
     10. xiǎo
     11. bái
     12.  
     13. fēi
     14. 前幾天,五樓的阿姨送給我一只小白兔。我非
     15. cháng
     16. huān
     17.  
     18. 常喜歡它。
     19.  
     20.  
     21. dào
     22. jīn
     23. tiān
     24. wéi
     25. zhǐ
     26.  
     27. jīng
     28. zài
     29. jiā
     30. shēng
     31. huó
     32. le
     33. tiān
     34. le
     35.  到今天為止,它已經在我家生活了四天了
     36.  
     37. zài
     38. zhè
     39. tiān
     40.  
     41. měi
     42. tiān
     43. fàng
     44. xué
     45. huí
     46. jiā
     47. de
     48. jiàn
     49. shì
     50. jiù
     51. 。在這四天里,我每天放學回家的第一件事就
     52. shì
     53. yáng
     54. tái
     55. shàng
     56. kàn
     57.  
     58. hái
     59. cóng
     60. chú
     61. fáng
     62. bāng
     63. zhǎo
     64. chī
     65. de
     66.  
     67. 是去陽臺上看它,還從廚房里幫它找吃的。它
     68. shēng
     69. huó
     70. hěn
     71. kuài
     72.  
     73. gěi
     74. cài
     75. chī
     76.  
     77. chī
     78. hěn
     79. xiāng
     80. 也生活得很快樂。我給它菜葉吃,它吃得很香
     81.  
     82. yǒu
     83. shí
     84. hòu
     85. cóng
     86. lóng
     87. chū
     88. lái
     89.  
     90. yòng
     91. shǒu
     92. qīng
     93. qīng
     94. 。我有時候把它從籠子里拿出來,用手輕輕撫
     95. róu
     96. huá
     97. de
     98. máo
     99.  
     100. hěn
     101. guāi
     102.  
     103. rèn
     104. píng
     105. zěn
     106. me
     107. 摸它那柔滑的毛。它也很乖,任憑我怎么撫摸
     108.  
     109. huì
     110. fǎn
     111. kàng
     112.  
     113. jiù
     114. zhè
     115. yàng
     116.  
     117. men
     118. tiān
     119. tiān
     120. shú
     121. shí
     122. le
     123. ,它也不會反抗。就這樣,我們一天天熟識了
     124.  
     125. chéng
     126. le
     127. shēng
     128. huó
     129. zhōng
     130. de
     131. péng
     132. yǒu
     133.  
     134. dàn
     135. shì
     136. jiù
     137. zài
     138. jīn
     139. tiān
     140. ,它成了我生活中的一個朋友。但是就在今天
     141.  
     142. xìng
     143. shēng
     144. le
     145.  
     146. xià
     147. jìn
     148. le
     149. jiā
     150. mén
     151.  
     152. huàn
     153. hǎo
     154. xié
     155.  
     156. jiù
     157. ,不幸發生了。下午我進了家門,換好鞋,就
     158. xiàng
     159. yáng
     160. tái
     161. pǎo
     162.  
     163. běn
     164. wéi
     165. huì
     166. xiàng
     167. wǎng
     168. cháng
     169. yàng
     170. zài
     171. chī
     172. dōng
     173. 向陽臺跑去。我本以為它會像往常一樣在吃東
     174. ne
     175.  
     176. dàn
     177. shì
     178. lìng
     179. méi
     180. yǒu
     181. xiǎng
     182. dào
     183. de
     184. shì
     185.  
     186. zài
     187. chōu
     188. chù
     189.  
     190. zuǐ
     191. 西呢,但是令我沒有想到的是,它在抽搐,嘴
     192. zhe
     193.  
     194. kàn
     195. shàng
     196. hěn
     197. tòng
     198. de
     199. yàng
     200.  
     201. kàn
     202. dào
     203. de
     204. 里吐著沫子,看上去很痛苦的樣子。看到我的
     205. xiǎo
     206. bái
     207. kuài
     208. yào
     209. le
     210.  
     211. de
     212. yǎn
     213. lèi
     214. shàng
     215. jiù
     216. diào
     217. le
     218. xià
     219. lái
     220.  
     221. 小白兔快要死了,我的眼淚馬上就掉了下來。
     222. zhè
     223. shí
     224.  
     225. de
     226. xīn
     227. chǎn
     228. shēng
     229. le
     230. wèn
     231.  
     232. xiǎo
     233. bái
     234. jīn
     235. tiān
     236. zǎo
     237. shàng
     238. 這時,我的心里產生了疑問:小白兔今天早上
     239. hái
     240. hǎo
     241. hǎo
     242. de
     243.  
     244. zěn
     245. me
     246. zhuǎn
     247. yǎn
     248. jiù
     249. biàn
     250. chéng
     251. le
     252. zhè
     253. yàng
     254.  
     255. shì
     256. 還好好的,怎么一轉眼就變成了這個樣子?是
     257. shì
     258. zǎo
     259. shàng
     260. gěi
     261. de
     262. luó
     263. bo
     264. fàng
     265. zhì
     266. de
     267. shí
     268. jiān
     269. tài
     270. zhǎng
     271. le
     272.  
     273. chī
     274. 不是早上給它的蘿卜放置的時間太長了,他吃
     275. le
     276. zhōng
     277. le
     278.  
     279. hái
     280. shì
     281. gěi
     282. chī
     283. tài
     284. duō
     285. le
     286. zài
     287. huí
     288. zhe
     289. zǎo
     290. 了中毒了?還是給他吃得太多了我在回憶著早
     291. shàng
     292. de
     293. qíng
     294. jǐng
     295.  
     296. kǎo
     297. zhe
     298. de
     299. yuán
     300. yīn
     301.  
     302. kàn
     303. zhe
     304. màn
     305. màn
     306. 上的情景,思考著它離去的原因。看著它慢慢
     307. tíng
     308. zhǐ
     309. le
     310. chōu
     311. chù
     312.  
     313. yǎn
     314. jīng
     315. jiàn
     316. jiàn
     317. shàng
     318. le
     319.  
     320.  
     321. de
     322. 停止了抽搐,眼睛漸漸合上了,那一刻,我的
     323. yǎn
     324. lèi
     325. shùn
     326. zhe
     327. liǎn
     328. jiá
     329. wǎng
     330. xià
     331. liú
     332. 眼淚撲簌簌順著臉頰往下流
     333.  
     334.  
     335. de
     336. xiǎo
     337. huǒ
     338. bàn
     339. jiù
     340. zhè
     341. yàng
     342. ér
     343. le
     344.  
     345. zhēn
     346. de
     347. hěn
     348.  我的小伙伴就這樣離我而去了,我真的很
     349. nán
     350. guò
     351.  
     352. bié
     353. le
     354.  
     355. de
     356. xiǎo
     357. bái
     358.  
     359. 難過。別了,我的小白兔!
     360.  
     361.  
     362.  
       
      無注音版:小白兔
       前幾天,五樓的阿姨送給我一只小白兔。我非常喜歡它。
       到今天為止,它已經在我家生活了四天了。在這四天里,我每天放學回家的第一件事就是去陽臺上看它,還從廚房里幫它找吃的。它也生活得很快樂。我給它菜葉吃,它吃得很香。我有時候把它從籠子里拿出來,用手輕輕撫摸它那柔滑的毛。它也很乖,任憑我怎么撫摸,它也不會反抗。就這樣,我們一天天熟識了,它成了我生活中的一個朋友。但是就在今天,不幸發生了。下午我進了家門,換好鞋,就向陽臺跑去。我本以為它會像往常一樣在吃東西呢,但是令我沒有想到的是,它在抽搐,嘴里吐著沫子,看上去很痛苦的樣子。看到我的小白兔快要死了,我的眼淚馬上就掉了下來。這時,我的心里產生了疑問:小白兔今天早上還好好的,怎么一轉眼就變成了這個樣子?是不是早上給它的蘿卜放置的時間太長了,他吃了中毒了?還是給他吃得太多了我在回憶著早上的情景,思考著它離去的原因。看著它慢慢停止了抽搐,眼睛漸漸合上了,那一刻,我的眼淚撲簌簌順著臉頰往下流
       我的小伙伴就這樣離我而去了,我真的很難過。別了,我的小白兔!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.jinjin2car.com:乐业县| www.artpairs.com:广水市| www.sxzyfsh.com:宝应县| www.quocnc.com:保康县| www.znlkw.cn:汨罗市| www.frommybedtoyours.com:永胜县| www.escortseoservices.com:阿拉善盟| www.ipslo.com:婺源县| www.czjyhl-sy.com:准格尔旗| www.uggboots999.com:定西市| www.idccommunity.com:台北县| www.careerinmining.com:通道| www.elusiveo.com:垣曲县| www.dongbei77.com:化隆| www.lysyjj.com:铅山县| www.baraka-ter.com:唐山市| www.cantastorie05.com:南和县| www.projectstarshipx.com:玛多县| www.radiosolmansi.org:上饶市| www.hcsp139.com:临澧县| www.universaltradekey.com:安宁市| www.damasio34.com:苏尼特右旗| www.kkfma.com:海宁市| www.212brands.com:长泰县| www.threecrownsracing.com:梅州市| www.104cn.com:仪征市| www.tea778.com:黄骅市| www.dzbcw.com:武宣县| www.appletwig.com:如皋市| www.uniquemicrofinance.com:台北县| www.zzjiuda.com:武夷山市| www.createhealthyhome.com:酉阳| www.guccibagsfactory.com:汝城县| www.hornyhomepages.com:永吉县| www.baby-photos.net:甘洛县| www.jt1h.com:类乌齐县| www.data-track.com:嘉定区| www.loupanvip.com:文登市| www.wunderkind56dvoek.net:司法| www.ltbzz.com:北票市| www.mfrzz.com:博乐市| www.agenciaaccords.com:曲周县| www.mylinuxstuff.com:陇川县| www.nishiyama-shotengai.net:正镶白旗| www.fr662.com:专栏| www.carpetgalleryny.com:肇州县| www.createhealthyhome.com:常山县| www.non-league.net:东乡| www.moutevenceras.com:南阳市| www.shoottheliving.com:淳安县| www.trottracker.com:天柱县| www.zhuoxun0769.com:米林县| www.outaohui.com:东阳市| www.ymzhby.com:合阳县| www.mindsonthemarkets.com:祁连县| www.xstarllc.com:五莲县| www.cloud-place.com:万州区| www.drproductivity.com:青河县| www.brosway-gioielli-it.com:阿鲁科尔沁旗| www.xijiufuheban.com:昌都县| www.0937xt.com:都昌县| www.0937xt.com:松滋市| www.qdxiaoertn.com:婺源县| www.sun-automation.com:萍乡市| www.club-editeur-web.com:建平县| www.alrashidtravels.com:南汇区| www.gotoph.com:崇左市| www.jnwfm.cn:德清县| www.hg73345.com:酉阳| www.thomasinjune.com:平和县| www.emploi-quebec-trousse.com:莒南县| www.ciclismonoel.com:吴旗县| www.guitar-building.com:方城县| www.cp5527.com:鄯善县| www.nest180.com:太原市| www.feel-fi.com:台安县| www.wwzz888.com:德兴市| www.wwwbc250.com:左贡县| www.hidprovisionplus.net:安平县| www.aljammali.com:顺义区| www.theballoonmarket.com:潜山县| www.glassfart.com:响水县| www.wwwhg9906.com:吉安市| www.baikalwaves.com:育儿|