• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 四年級日記 -> 我的低碳生活

      我的低碳生活

     1. qián
     2. de
     3.  
     4. zǒng
     5. shì
     6. fēi
     7. cháng
     8. làng
     9. fèi
     10.  
     11. xià
     12. tiān
     13.  
     14. kōng
     15. diào
     16. lián
     17. kāi
     18. 以前的我,總是非常浪費。夏天,空調連夜開
     19. zhe
     20.  
     21. hái
     22. wēn
     23. diào
     24. de
     25. hěn
     26.  
     27. diàn
     28. shì
     29. zhí
     30. kāi
     31. zhe
     32.  
     33. shuā
     34. 著,還把溫度調的很低。電視一直開著,刷牙
     35. de
     36. shí
     37. hòu
     38.  
     39. hái
     40. fàng
     41. zhe
     42. shuǐ
     43.  
     44. zhè
     45. yàng
     46. làng
     47. fèi
     48. shuǐ
     49.  
     50. yòu
     51. làng
     52. fèi
     53. diàn
     54. 的時候,還放著水。這樣既浪費水,又浪費電
     55.  
     56.  
     57.  
     58. xiàn
     59. zài
     60.  
     61. zài
     62. diàn
     63. nǎo
     64. shàng
     65. chá
     66. yuè
     67. tàn
     68. shēng
     69. huó
     70. liào
     71. de
     72. shí
     73.  現在,我在電腦上查閱低碳生活資料的時
     74. hòu
     75.  
     76. jiàn
     77. jiàn
     78. dǒng
     79. le
     80. shí
     81. me
     82. jiào
     83. zuò
     84. tàn
     85.  
     86. tàn
     87. jiù
     88. shì
     89. shēng
     90. huó
     91. 候,漸漸懂得了什么叫做低碳。低碳就是生活
     92. de
     93. jiē
     94. shàng
     95. zhù
     96. zhòng
     97. jiē
     98. néng
     99. jiǎn
     100. hào
     101.  
     102. shì
     103.  
     104. kāi
     105. shǐ
     106. le
     107.  
     108. 的細節上注重節能減耗。于是,我開始了“低
     109. tàn
     110. shēng
     111. huó
     112.  
     113.  
     114. 碳生活”。
     115.  
     116.  
     117. měi
     118. zhī
     119. yào
     120. hǎo
     121. shǒu
     122.  
     123. jiù
     124. dōu
     125. shuǐ
     126. lóng
     127. tóu
     128. nǐng
     129. de
     130. jǐn
     131.  每次只要我洗好手,就都把水龍頭擰的緊
     132. jǐn
     133.  
     134. ràng
     135. shuǐ
     136.  
     137. táo
     138.  
     139. chū
     140. lái
     141.  
     142. dàn
     143. yòu
     144. dān
     145. yōu
     146. 緊地,不讓水“逃”出來。但我又擔憂爸爸媽
     147. huì
     148. huì
     149. zuò
     150. hǎo
     151.  
     152. měi
     153. kàn
     154. jiàn
     155. jìn
     156. shǒu
     157. jiān
     158. 媽會不會做好,每次看見爸爸媽媽進洗手間洗
     159. shǒu
     160.  
     161. bìng
     162. shùn
     163. rán
     164. de
     165. shuǐ
     166. lóng
     167. tóu
     168. guān
     169. jǐn
     170.  
     171. shí
     172. fèn
     173. gāo
     174. xìng
     175. 手,并順其自然的把水龍頭關緊,我十分高興
     176.  
     177. wàng
     178.  
     179. tàn
     180. jiā
     181. tíng
     182.  
     183. huì
     184. zuò
     185. de
     186. gèng
     187. hǎo
     188.  
     189. ,我希望“低碳家庭”會做的更好。
     190.  
     191.  
     192. bīng
     193. xiāng
     194. fàng
     195. zhe
     196. luàn
     197. zāo
     198. de
     199. dōng
     200.  
     201. shuō
     202. hěn
     203. làng
     204.  冰箱里放著亂七八糟的東西,媽媽說很浪
     205. fèi
     206. diàn
     207.  
     208. líng
     209. dòng
     210.  
     211. xiǎng
     212. chū
     213. le
     214. miào
     215. zhāo
     216.  
     217. shì
     218.  
     219. jiù
     220. 費電,我靈機一動,想出了妙招:于是,我就
     221. qián
     222. duī
     223. shān
     224. de
     225. yìng
     226. zhǐ
     227. bǎn
     228.  
     229. men
     230. zuò
     231. chéng
     232. 拿起以前堆積如山的硬紙板,把它們做成一個
     233. xiǎo
     234. de
     235.  
     236. shàng
     237. miàn
     238. tiē
     239. shàng
     240. le
     241. zhǒng
     242. fèn
     243. lèi
     244. de
     245. biāo
     246. 個大小不一的盒子,上面貼上了各種分類的標
     247. zhì
     248.  
     249. rán
     250. hòu
     251.  
     252. àn
     253. fèn
     254. lèi
     255. zhěng
     256.  
     257. huì
     258. ér
     259.  
     260. bīng
     261. xiāng
     262. biàn
     263. 志。然后,按分類去整理,不一會兒,冰箱變
     264. yòu
     265. gàn
     266. jìng
     267. yòu
     268. zhěng
     269. jié
     270. le
     271.  
     272. 得又干凈又整潔了。
     273.  
     274.  
     275. yǎng
     276. huā
     277. shì
     278. de
     279. ài
     280. hǎo
     281.  
     282. jiā
     283. de
     284. diào
     285. lán
     286.  
     287. cháng
     288. chūn
     289. téng
     290.  養花是爸爸的愛好。家里的吊蘭,常春藤
     291. nián
     292. dōu
     293. shì
     294. àng
     295. rán
     296.  
     297. zài
     298. měi
     299. yán
     300. yán
     301. de
     302. xià
     303.  
     304. 一年四季都是綠意盎然。在每個炎炎的夏日,
     305. zǒng
     306. huì
     307. huā
     308. bān
     309. jìn
     310. jiā
     311. lái
     312.  
     313. jiā
     314. kàn
     315. zhe
     316. xiē
     317. 爸爸總會把花搬進家里來,大家看著那些綠色
     318.  
     319. shǔn
     320. zhè
     321. xiē
     322.  
     323. xīn
     324. zhōng
     325. dùn
     326. shí
     327. gǎn
     328. jiào
     329. de
     330. liáng
     331. ,吮吸這那些綠色。心中頓時感覺絲絲的涼意
     332.  
     333. yǒu
     334. le
     335. hǎo
     336. kōng
     337.  
     338. yòu
     339. yǎng
     340. yǎn
     341.  
     342. zhēn
     343. shì
     344. liǎng
     345. ā
     346.  
     347. ,有了好空氣,又養眼,真是一舉兩得啊!
     348.  
     349.  
     350. wàng
     351. hòu
     352.  
     353. jīng
     354. guò
     355. men
     356. jiā
     357. de
     358.  
     359. qiú
     360. yòu
     361.  希望以后,經過我們大家的努力,地球又
     362. biàn
     363. chéng
     364. chūn
     365. nuǎn
     366. huā
     367. kāi
     368.  
     369. shēng
     370.  
     371. niǎo
     372. huā
     373. xiāng
     374. de
     375. 變成一個春暖花開,生機勃勃,鳥語花香的樂
     376. yuán
     377.  
     378. 園!
     379.  
     380.  
     381.  
       
      無注音版:我的低碳生活
       以前的我,總是非常浪費。夏天,空調連夜開著,還把溫度調的很低。電視一直開著,刷牙的時候,還放著水。這樣既浪費水,又浪費電。
       現在,我在電腦上查閱低碳生活資料的時候,漸漸懂得了什么叫做低碳。低碳就是生活的細節上注重節能減耗。于是,我開始了“低碳生活”。
       每次只要我洗好手,就都把水龍頭擰的緊緊地,不讓水“逃”出來。但我又擔憂爸爸媽媽會不會做好,每次看見爸爸媽媽進洗手間洗手,并順其自然的把水龍頭關緊,我十分高興,我希望“低碳家庭”會做的更好。
       冰箱里放著亂七八糟的東西,媽媽說很浪費電,我靈機一動,想出了妙招:于是,我就拿起以前堆積如山的硬紙板,把它們做成一個個大小不一的盒子,上面貼上了各種分類的標志。然后,按分類去整理,不一會兒,冰箱變得又干凈又整潔了。
       養花是爸爸的愛好。家里的吊蘭,常春藤一年四季都是綠意盎然。在每個炎炎的夏日,爸爸總會把花搬進家里來,大家看著那些綠色,吮吸這那些綠色。心中頓時感覺絲絲的涼意,有了好空氣,又養眼,真是一舉兩得啊!
       希望以后,經過我們大家的努力,地球又變成一個春暖花開,生機勃勃,鳥語花香的樂園!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.advancedperformers.com:固原市| www.gbdbn.cn:离岛区| www.aaagascalculator.com:英超| www.gzmaituo.com:吉木乃县| www.cacros.com:交口县| www.kocblog.com:邮箱| www.aquaherbals.com:天等县| www.110df.com:杭州市| www.xzzygg.com:客服| www.hayatatutun.com:永平县| www.teksasbahis.com:通河县| www.salvedining.com:梁河县| www.ck733.com:武清区| www.ecurielesvolants.org:澳门| www.pj558888.com:阿尔山市| www.acdnq.com:唐河县| www.uniquemicrofinance.com:安多县| www.zhuangshi-qz.com:霍州市| www.braedenarnold.com:三河市| www.spjjs.com:三河市| www.parkerpeter.com:青冈县| www.chungcuhanoimoi.net:温州市| www.274122.com:滦平县| www.zgqtq.com:富源县| www.videodownloadming.com:江川县| www.bjcbjc.com:景德镇市| www.steven-z.com:麻阳| www.xianghongdian.com:瑞金市| www.zhongshanfapii.com:秦皇岛市| www.jxwanli.com:高青县| www.bunnykitten.com:和龙市| www.wisengineering.org:咸阳市| www.ps3usbjailbreak.com:文成县| www.meiyizhuangshi.com:区。| www.googlegol.com:崇明县| www.provenzabanquetes.com:拉萨市| www.muslimkitapp.com:望都县| www.cp5773.com:穆棱市| www.crpdh.cn:绥滨县| www.ramadawg.com:莆田市| www.wedding-invites.net:景泰县| www.xianfenghuashi.com:清涧县| www.aalvareznobell.com:库尔勒市| www.blainebandboosters.org:旬阳县| www.originalcachemire.com:凯里市| www.dawntoner.com:乐山市| www.india-watch.com:玉溪市| www.bd9777.com:九江县| www.nbuyi.com:江城| www.findnewyorkclubs.com:博白县| www.xdemachinery.com:高淳县| www.hlswclub.com:丹寨县| www.service-moto.net:四子王旗| www.perfectskinserum.org:丽江市| www.pixiankong.com:搜索| www.zazenint.com:琼中| www.allaboutcleaningmonterey.com:建瓯市| www.changdaoresort.com:绵竹市| www.s7765.com:盈江县| www.linkflys.com:焉耆| www.blimprobotics.com:上林县| www.pbpnk.com:池州市| www.am9911.com:清河县| www.wwued.com:哈密市| www.tcslsoccer.org:天气| www.southfumigation.com:日土县| www.mdhrh.cn:吴川市| www.findnewyorkmuseums.com:汨罗市| www.essenceofmassage.com:高密市| www.3eew.com:谢通门县| www.0790sf.com:密山市| www.pppmiami.org:天祝| www.accentata.com:大足县| www.cssmuseum.com:武平县| www.maluna-lighting.com:新竹市| www.beauty-na.com:福安市| www.yourwebside.com:察哈| www.abcdelacrilico.com:海宁市| www.040bbb.com:岳西县| www.awov.org:武邑县| www.suliaopingpi.com:肇源县| www.grammylist.org:曲沃县| www.jzyxny.com:马尔康县| www.vsdtv.com:会昌县|