• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 游迪斯尼真開心

      游迪斯尼真開心

     1. yóu
     2. zhēn
     3. kāi
     4. xīn
     5. 游迪斯尼真開心
     6.  
     7.  
     8. nián
     9. shǔ
     10. jiǎ
     11.  
     12. men
     13. jiā
     14. sān
     15. kǒu
     16. dào
     17. běn
     18. hǎi
     19. yáng
     20.  去年暑假里,我們一家三口到日本海洋迪
     21. yóu
     22. wán
     23.  
     24. 斯尼去游玩。
     25.  
     26.  
     27. jìn
     28. mén
     29.  
     30. biàn
     31. yǒu
     32.  
     33. lǎo
     34. shǔ
     35.  
     36.  
     37.  
     38. táng
     39. lǎo
     40.  
     41.  一進大門,便有“米老鼠”、“唐老鴨”
     42.  
     43.  
     44. xiǎo
     45. xióng
     46. wéi
     47.  
     48. děng
     49. qún
     50. tōng
     51. míng
     52. xīng
     53. yōng
     54. bào
     55.  
     56. zài
     57. 、“小熊維尼”等一群卡通明星與你擁抱。在
     58. yuán
     59.  
     60. dào
     61. chù
     62. yáng
     63. zhe
     64. nóng
     65. nóng
     66. de
     67. fēn
     68. 迪斯尼樂園里,到處洋溢著濃濃的迪斯尼氣氛
     69.  
     70. kàn
     71.  
     72. lián
     73. liè
     74. chē
     75. de
     76. chuāng
     77. dōu
     78. shì
     79. yàng
     80. de
     81. bié
     82. zhì
     83.  
     84. shì
     85. lǎo
     86. ,看,連列車的窗戶都是那樣的別致,是米老
     87. shǔ
     88. de
     89. ěr
     90. duǒ
     91. de
     92. tóu
     93. xíng
     94.  
     95. chē
     96. shēn
     97. yóu
     98. jīn
     99. cǎi
     100. dài
     101. 鼠那獨特的大耳朵的頭型,車身由金色彩帶及
     102. miào
     103. xīng
     104. fěn
     105. àn
     106. suǒ
     107. diǎn
     108. zhuì
     109.  
     110. cǎi
     111. bīn
     112. fēn
     113.  
     114. chōng
     115. mǎn
     116. xiǎng
     117. xiàng
     118. 奇妙星粉圖案所點綴,色彩繽紛,充滿想象力
     119.  
     120. shǒu
     121. xiān
     122. men
     123. xiān
     124. lái
     125. dào
     126. léi
     127. shān
     128.  
     129. chuán
     130. shuō
     131. léi
     132. shān
     133. céng
     134. jīng
     135. shì
     136. 。首先我們先來到巨雷山。傳說巨雷山曾經是
     137. měi
     138. guó
     139. suǒ
     140. yǒu
     141. táo
     142. jīn
     143. zhě
     144. dōu
     145. xiàng
     146. wǎng
     147. de
     148. kuàng
     149. kēng
     150.  
     151. suì
     152. yuè
     153. 美國西部所有淘金者都向往的一個礦坑。歲月
     154. suō
     155.  
     156. jīn
     157. de
     158. léi
     159. shān
     160. jīng
     161. biàn
     162. chéng
     163. le
     164. zuò
     165. fèi
     166.  
     167. 如梭,如今的巨雷山已經變成了一座廢墟,大
     168. jiā
     169. zài
     170. rén
     171. jià
     172. shǐ
     173. de
     174. lǎo
     175. dǒng
     176. liè
     177. chē
     178. shàng
     179.  
     180. fēng
     181. kuáng
     182. de
     183. háng
     184. shǐ
     185. zài
     186. 家在無人駕駛的老古董列車上,瘋狂的行駛在
     187. kuàng
     188. kēng
     189.  
     190. zhī
     191. guò
     192. shì
     193. zuò
     194. zài
     195. jiù
     196. de
     197. cǎi
     198. kuàng
     199. liè
     200. chē
     201. shàng
     202.  
     203. chuān
     204. 礦坑里。只不過是坐在古舊的采礦列車上,穿
     205. suō
     206. zài
     207. fèi
     208. de
     209. kēng
     210. dòng
     211. nèi
     212.  
     213. yáng
     214. guāng
     215. xià
     216.  
     217. kǒng
     218. lóng
     219. de
     220. jià
     221.  
     222. 梭在廢棄的坑洞內,陽光下,恐龍的骨架里,
     223. shí
     224. zhōng
     225. de
     226. pēn
     227. quán
     228. páng
     229.  
     230. hái
     231. huì
     232. jīng
     233. guò
     234. duàn
     235. yǒu
     236. léi
     237. bān
     238. hōng
     239. míng
     240. 石鐘乳的噴泉旁,還會經過一段有打雷般轟鳴
     241. de
     242. fāng
     243.  
     244. zhī
     245. yǒu
     246. lái
     247. huí
     248. xuán
     249. zhuǎn
     250.  
     251. wān
     252.  
     253. méi
     254. yǒu
     255. gāo
     256. chōng
     257. de
     258. 的地方,只有來回旋轉,側彎,沒有高俯沖的
     259. shī
     260. zhòng
     261. huí
     262. xuán
     263. de
     264. xuàn
     265. yūn
     266.  
     267. tóng
     268. liè
     269. chē
     270. de
     271. wán
     272. bàn
     273. dōu
     274. gāo
     275. shuāng
     276. 失重和大回旋的眩暈。同列車的玩伴都高舉雙
     277. shǒu
     278.  
     279. gēn
     280. zhe
     281. xiǎo
     282. huǒ
     283. chē
     284. fēng
     285. kuáng
     286. de
     287. xiào
     288. shēng
     289. xiào
     290. huò
     291. jiān
     292. jiào
     293.  
     294. mán
     295. 手,跟著小火車瘋狂的呼嘯聲大笑或尖叫,蠻
     296. de
     297.  
     298. 刺激的。
     299.  
     300.  
     301. rán
     302. hòu
     303. men
     304. lái
     305. dào
     306. zuò
     307. céng
     308. lóu
     309. gāo
     310. de
     311. lǎo
     312. de
     313. chéng
     314. bǎo
     315.  然后我們來到一座五層樓高的古老的城堡
     316.  
     317. cóng
     318. chéng
     319. bǎo
     320. chuán
     321. lái
     322. zhèn
     323. zhèn
     324. jiān
     325. jiào
     326. shēng
     327.  
     328. yuán
     329. lái
     330. zhè
     331. xiàng
     332. shì
     333. ,從城堡里傳來陣陣尖叫聲。原來這個項目是
     334. yóu
     335. luò
     336.  
     337.  
     338. tiào
     339. lóu
     340.  
     341. men
     342. xìng
     343. fèn
     344. yòu
     345. hài
     346.  
     347. jīng
     348. guò
     349. 自由落體??跳樓。我們既興奮又害怕,經過
     350. wān
     351. wān
     352. yòu
     353. kǒng
     354. de
     355. tōng
     356. dào
     357. hòu
     358.  
     359. men
     360. zhōng
     361. zuò
     362. dào
     363. diàn
     364. 彎彎曲曲又恐怖的通道后,我們終于坐到電梯
     365. de
     366. wèi
     367. shàng
     368.  
     369. men
     370. hǎo
     371. bǎo
     372. xiǎn
     373. dài
     374.  
     375. dēng
     376. àn
     377. le
     378. xià
     379. lái
     380.  
     381. 里的位子上,我們系好保險帶,燈暗了下來。
     382. diàn
     383. dào
     384. le
     385. lóu
     386.  
     387. lóu
     388. de
     389. chuāng
     390. kāi
     391. le
     392.  
     393. men
     394. zhèng
     395. zhǔn
     396. 電梯到了五樓,五樓的窗戶打開了,我們正準
     397. bèi
     398. xīn
     399. shǎng
     400. de
     401. měi
     402. quán
     403. jǐng
     404. shí
     405.  
     406. diàn
     407. rán
     408. xiàng
     409. yóu
     410. 備欣賞迪斯尼的美麗全景時,電梯突然像自由
     411. luò
     412. yàng
     413. diào
     414. le
     415. xià
     416.  
     417. yuán
     418. lái
     419. jiù
     420.  
     421. pēng
     422. pēng
     423.  
     424. luàn
     425. tiào
     426. 落體一樣掉了下去,我那原來就“怦怦”亂跳
     427. de
     428. xīn
     429.  
     430. hǎo
     431. xiàng
     432. cóng
     433. sǎng
     434. fēi
     435. le
     436. chū
     437.  
     438. gǎn
     439. jǐn
     440. jǐn
     441. zuǐ
     442. 的心,好像從嗓子里飛了出去,我趕緊閉緊嘴
     443.  
     444. zhù
     445. de
     446. xiōng
     447. kǒu
     448.  
     449. diàn
     450. mén
     451. kāi
     452. le
     453.  
     454. dēng
     455. liàng
     456. le
     457.  
     458. 巴,捂住我的胸口。電梯門開了,燈也亮了,
     459. men
     460. dào
     461. le
     462. lóu
     463.  
     464. zhǎng
     465. zhǎng
     466. tàn
     467. le
     468. kǒu
     469.  
     470. shuō
     471.  
     472.  
     473. 我們到了一樓,我長長地嘆了一口氣,說:“
     474. zhōng
     475. jié
     476. shù
     477. le
     478.  
     479.  
     480. dāng
     481. men
     482. jiāng
     483. kāi
     484. shí
     485.  
     486. 終于結束了!”當我們即將離開迪斯尼時,我
     487. xiàn
     488. rán
     489. dēng
     490. huǒ
     491. huī
     492. huáng
     493.  
     494. rén
     495. shān
     496. rén
     497. hǎi
     498.  
     499. měi
     500. rén
     501. 發現迪斯尼依然燈火輝煌,人山人海,每個人
     502. de
     503. liǎn
     504. shàng
     505. dōu
     506. dài
     507. zhe
     508. yuè
     509. de
     510. xiào
     511. róng
     512. 的臉上都帶著喜悅的笑容
     513.  
     514.  
     515. wàng
     516. nián
     517. hòu
     518. de
     519. shàng
     520. hǎi
     521. néng
     522. gěi
     523. gèng
     524. duō
     525. de
     526. xiǎo
     527.  我希望四年后的上海迪斯尼能給更多的小
     528. péng
     529. yǒu
     530. dài
     531. lái
     532. kuài
     533.  
     534. 朋友帶來快。
     535.  
     536.  
     537.  
       
      無注音版:游迪斯尼真開心
       游迪斯尼真開心
       去年暑假里,我們一家三口到日本海洋迪斯尼去游玩。
       一進大門,便有“米老鼠”、“唐老鴨”、“小熊維尼”等一群卡通明星與你擁抱。在迪斯尼樂園里,到處洋溢著濃濃的迪斯尼氣氛,看,連列車的窗戶都是那樣的別致,是米老鼠那獨特的大耳朵的頭型,車身由金色彩帶及奇妙星粉圖案所點綴,色彩繽紛,充滿想象力。首先我們先來到巨雷山。傳說巨雷山曾經是美國西部所有淘金者都向往的一個礦坑。歲月如梭,如今的巨雷山已經變成了一座廢墟,大家在無人駕駛的老古董列車上,瘋狂的行駛在礦坑里。只不過是坐在古舊的采礦列車上,穿梭在廢棄的坑洞內,陽光下,恐龍的骨架里,石鐘乳的噴泉旁,還會經過一段有打雷般轟鳴的地方,只有來回旋轉,側彎,沒有高俯沖的失重和大回旋的眩暈。同列車的玩伴都高舉雙手,跟著小火車瘋狂的呼嘯聲大笑或尖叫,蠻刺激的。
       然后我們來到一座五層樓高的古老的城堡,從城堡里傳來陣陣尖叫聲。原來這個項目是自由落體??跳樓。我們既興奮又害怕,經過彎彎曲曲又恐怖的通道后,我們終于坐到電梯里的位子上,我們系好保險帶,燈暗了下來。電梯到了五樓,五樓的窗戶打開了,我們正準備欣賞迪斯尼的美麗全景時,電梯突然像自由落體一樣掉了下去,我那原來就“怦怦”亂跳的心,好像從嗓子里飛了出去,我趕緊閉緊嘴巴,捂住我的胸口。電梯門開了,燈也亮了,我們到了一樓,我長長地嘆了一口氣,說:“終于結束了!”當我們即將離開迪斯尼時,我發現迪斯尼依然燈火輝煌,人山人海,每個人的臉上都帶著喜悅的笑容
       我希望四年后的上海迪斯尼能給更多的小朋友帶來快。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.chungcuhanoimoi.net:成都市| www.gqsh99.com:昌邑市| www.beardiac.com:上高县| www.108ccc.com:黑龙江省| www.onlinefloraldesign.org:墨玉县| www.21ahdns.com:梨树县| www.wobocai.com:合山市| www.tcslsoccer.org:龙泉市| www.520lei.com:涟源市| www.okumakayricaliktir.net:绩溪县| www.ukvapez.com:鸡泽县| www.fartion.com:江陵县| www.kingswatt.com:汽车| www.airsolution-group.com:东乡县| www.nexlinkz.com:怀宁县| www.xinya-painting.com:彭山县| www.liyoujiaju.com:同江市| www.newleafbookstore.com:紫阳县| www.sx888fc.com:新安县| www.salon-as.com:渝北区| www.waunakeeyoga.com:斗六市| www.company-in-china.com:高青县| www.rescommsolutions.com:都江堰市| www.chengyuzs.com:江川县| www.bieberlc.com:历史| www.caboverdedesign.com:伽师县| www.leadpcba.com:嘉祥县| www.cp3396.com:朝阳市| www.cafeconsolas.com:卢龙县| www.bluedragonservices.com:德昌县| www.pottytrainingclass.com:嘉祥县| www.126youxiang.com:肇源县| www.gcgazette.com:阿瓦提县| www.patenaude-trempe.com:利川市| www.classifiedscolumn.com:灵山县| www.yizhed.com:清苑县| www.garanit.com:张家港市| www.jsljl.com:常山县| www.livewellfeelgood.com:兴义市| www.violinstudiova.com:九龙城区| www.androidanalyze.com:伊宁市| www.udunuqur.com:县级市| www.brandarab123.com:宁河县| www.thewinconcept.com:安达市| www.pentucketpride5k.com:永丰县| www.top260.com:乌拉特中旗| www.tmhatter.com:沙田区| www.fsxianxin.com:潼南县| www.lucky-sevens.com:大洼县| www.gigsea.com:年辖:市辖区| www.motonitro.com:咸宁市| www.colangelosbakery.com:辉县市| www.david-bird.com:怀远县| www.waitanka.com:水城县| www.taiconsult.com:霞浦县| www.ymt-tea.com:万源市| www.jackherbflorist.com:如东县| www.lsyteam.com:蓝田县| www.ptchw.cn:墨玉县| www.852315.com:阜宁县| www.zppcloud.com:卢氏县| www.yangyang588.com:昂仁县| www.09dn.com:元谋县| www.phototuredesigns.com:泽库县| www.beverlysteelasia.com:蚌埠市| www.49website.com:民和| www.szhsmh.com:安仁县| www.hashtagluzit.com:汨罗市| www.assurancecarolefortin.com:桑植县| www.kyouhu.com:藁城市| www.v6g4d.com:宜宾县| www.imeldats.com:丰县| www.fukui-keieiken.com:青海省| www.practicalitstrategy.com:福贡县| www.andzombies.com:秭归县| www.ctr-fk2register.com:正镶白旗| www.celebedia.com:安阳县| www.tjhct.com:阿克陶县| www.extrapolater.com:清苑县| www.sap-rope.com:永济市| www.ascendingwings.com:无棣县| www.chunmiranliao.com:闽侯县| www.trcreations.net:武汉市| www.sijiecn.com:准格尔旗|