• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 拉姆日記下

      拉姆日記下

     1.             
     2. nián
     3.    
     4. yuè
     5.    
     6.  
     7. 200918日:
     8.  
     9.  
     10. zǎo
     11. shàng
     12. xǐng
     13. lái
     14. hòu
     15.  
     16. xiàn
     17. zhǔ
     18. rén
     19. zǎo
     20. zǎo
     21. de
     22. jiù
     23. chū
     24.  早上我醒來后,發現主人早早的就出去打
     25. gōng
     26. le
     27.  
     28. de
     29. xīn
     30. hǎo
     31. gǎn
     32. dòng
     33.  
     34. zhī
     35. hòu
     36.  
     37. gǎn
     38. máng
     39. jiào
     40. xǐng
     41. tián
     42. 工了!我的心里好感動,之后,我趕忙叫醒甜
     43. tián
     44.  
     45.  
     46. rán
     47. hòu
     48. men
     49. yóu
     50. méi
     51. suǒ
     52. měi
     53. rén
     54. chī
     55. le
     56. 甜、米米,然后我們由于沒力氣所以每人吃了
     57. guàn
     58. qiǎo
     59. dòu
     60.  
     61. le
     62. píng
     63. mài
     64. xiāng
     65. niú
     66. nǎi
     67.  
     68. jiù
     69. chū
     70. 一罐巧克力豆,喝了一瓶麥香牛奶,就出去打
     71. gōng
     72. le
     73.  
     74. men
     75. xiān
     76. tāng
     77. shū
     78. shū
     79. gōng
     80.  
     81. yòu
     82. qián
     83. shào
     84. 工了,我們先去湯米叔叔那里打工,又去前哨
     85. zhàn
     86. bāng
     87. huáng
     88. jiā
     89. shì
     90. zhàn
     91. gǎng
     92.  
     93. hái
     94. shū
     95. shū
     96. wǎn
     97.  
     98. 戰幫皇家騎士站崗,還去尼克叔叔那里洗碗、
     99. zhuō
     100.  
     101. sǎo
     102.  
     103. zǒng
     104. gòng
     105. wéi
     106. zhǔ
     107. rén
     108. zhèng
     109. le
     110.             
     111. ěr
     112. dòu
     113.  
     114. huí
     115. dào
     116. 抹桌子、掃地,總共為主人掙了6000摩爾豆,回到
     117. jiā
     118. hòu
     119.  
     120. men
     121. chà
     122. diǎn
     123. lèi
     124.  
     125. yūn
     126. de
     127. zāi
     128. dǎo
     129. le
     130. shàng
     131. 家后,我們差點累死,我暈乎乎的栽倒了地上
     132.  
     133. shuì
     134. zhe
     135. le
     136.  
     137. men
     138. wài
     139. ò
     140.  
     141. zhǔ
     142. rén
     143. huí
     144. lái
     145. hòu
     146.  
     147. kàn
     148. ,睡著了,他們也不例外哦!主人回來后!看
     149. jiàn
     150. men
     151. shuì
     152. de
     153.  
     154. hěn
     155. shēng
     156.  
     157. shuō
     158.  
     159.  
     160. lái
     161.  
     162. 見我們睡得死死的,很生氣!說:“起來啦!
     163. dōu
     164. diǎn
     165. le
     166.  
     167.  
     168. men
     169. de
     170. kàn
     171. kàn
     172. biǎo
     173. shēng
     174. shuō
     175.  
     176.  
     177. cái
     178. 都幾點了!”我們迷糊的看看表齊聲說:“才
     179. zǎo
     180. shàng
     181.    
     182. diǎn
     183. ā
     184.  
     185. zhǔ
     186. rén
     187. zhè
     188. me
     189. zǎo
     190. jiù
     191. chū
     192. le
     193.  
     194.  
     195. zhǔ
     196. rén
     197. hěn
     198. 早上1點啊!主人你這么早就出去了!”主人很
     199. shēng
     200.  
     201. shuō
     202.  
     203.  
     204. qǐng
     205. men
     206. kàn
     207. qīng
     208. chǔ
     209. shì
     210. zhōng
     211.    
     212. diǎn
     213.  
     214. hǎo
     215.  
     216. 生氣,說:“請你們看清楚是中午1點!好啦!
     217. jīn
     218. tiān
     219. wéi
     220. shí
     221. me
     222. zhè
     223. me
     224. chí
     225. huí
     226. lái
     227. ne
     228.  
     229. shì
     230. yīn
     231. wéi
     232.  
     233. jǐn
     234. 今天我為什么這么遲回來呢!是因為,我不僅
     235. le
     236. gōng
     237.  
     238. hái
     239. yàng
     240. yóu
     241. fǎn
     242. wán
     243. le
     244. hǎo
     245. biàn
     246.  
     247. wán
     248. le
     249. 打了工,還把一樣游戲反復玩了好幾遍!玩了
     250. hǎo
     251. zhǎng
     252. shí
     253. jiān
     254.  
     255. ò
     256.  
     257. duì
     258. le
     259.  
     260. jiā
     261. shàng
     262. zuó
     263. tiān
     264. de
     265. zǒng
     266. gòng
     267. shì
     268.    
     269. wàn
     270.    
     271. qiān
     272. 好長時間!哦,對了!加上昨天的總共是15
     273. ěr
     274. dòu
     275.  
     276.  
     277. men
     278. yòu
     279.    
     280. qiān
     281. ěr
     282. dòu
     283. jiāo
     284. gěi
     285. zhǔ
     286. rén
     287.  
     288. zhǔ
     289. 摩爾豆!”我們又把那6千摩爾豆交給主人,主
     290. rén
     291. shuō
     292.  
     293.  
     294. guāi
     295. bǎo
     296. bǎo
     297.  
     298. zhēn
     299. shì
     300. yuè
     301. lái
     302. yuè
     303. guāi
     304.  
     305. yuè
     306. lái
     307. yuè
     308. dǒng
     309. shì
     310. 人說:“乖寶寶,真是越來越乖、越來越懂事
     311. le
     312.  
     313.  
     314. rán
     315. hòu
     316.  
     317. zhǔ
     318. rén
     319. mǎi
     320. le
     321. fěn
     322. jià
     323.  
     324. 了!”然后,主人買了一個粉色拉姆爬架、一
     325. lán
     326. jià
     327.  
     328. hóng
     329. jià
     330.  
     331. yòu
     332. mǎi
     333. le
     334. 個藍色拉姆爬架、一個紅色拉姆爬架,又買了
     335. zhāng
     336. chuáng
     337.  
     338. duō
     339. duō
     340. de
     341. yòng
     342. pǐn
     343.  
     344. huā
     345. de
     346. zhī
     347. shèng
     348.             
     349. ěr
     350. 張床,和許許多多的拉姆用品,花的只剩3000摩爾
     351. dòu
     352. le
     353.  
     354. rán
     355. hòu
     356.  
     357. zhǔ
     358. rén
     359. yòu
     360. dài
     361. men
     362. dào
     363. chǒng
     364. diàn
     365. mǎi
     366. shí
     367.  
     368. 豆了,然后,主人又帶我們到寵物店買食物、
     369. yòng
     370. pǐn
     371.  
     372. dào
     373. le
     374. chǒng
     375. diàn
     376.  
     377. zhǔ
     378. rén
     379. shuō
     380.  
     381.  
     382. men
     383. měi
     384. rén
     385. 用品,到了寵物店,主人說:“你們每人可以
     386. mǎi
     387.          
     388. ěr
     389. dòu
     390. de
     391. shí
     392. pǐn
     393.  
     394. zhī
     395. hòu
     396. tián
     397. xīn
     398. jiě
     399. jiě
     400. shuō
     401.  
     402.  
     403. cǎi
     404. hóng
     405. jiě
     406. 500摩爾豆的食品,之后甜心姐姐說:“彩虹姐
     407. jiě
     408.  
     409. yào
     410. qiǎo
     411. dòu
     412.       
     413. fèn
     414.  
     415. mài
     416. xiāng
     417. niú
     418. nǎi
     419.       
     420. fèn
     421.  
     422. pào
     423. pào
     424.       
     425. fèn
     426. 姐,我要巧克力豆20份、麥香牛奶20份、泡泡浴10
     427.  
     428.  
     429. tián
     430. fēng
     431. jǐn
     432. jiē
     433. dào
     434.  
     435.  
     436. men
     437. yàng
     438.  
     439.  
     440. zhī
     441. !”我和甜蜂蜜緊接到:“我們也一樣!”之
     442. hòu
     443.  
     444. zhǔ
     445. rén
     446.             
     447. ěr
     448. dòu
     449. dōu
     450. gěi
     451. le
     452. cǎi
     453. hóng
     454. jiě
     455. jiě
     456.  
     457. shuō
     458.  
     459.  
     460. hái
     461. 后,主人把3000摩爾豆都給了彩虹姐姐,說:“還
     462. yào
     463. mǎi
     464.    
     465. dié
     466. xiǎo
     467. kuà
     468. bāo
     469.  
     470. fàng
     471. shí
     472. de
     473. xiǎo
     474. kuà
     475. bāo
     476.  
     477.  
     478. 要買3個蝴蝶小挎包(拉姆放食物的小跨包)”
     479. rán
     480. hòu
     481. men
     482. huí
     483. dào
     484. jiā
     485.  
     486. měi
     487. rén
     488. chī
     489. le
     490. guàn
     491. qiǎo
     492. dòu
     493.  
     494. 然后我們回到家,每人吃了一罐巧克力豆、喝
     495. le
     496. píng
     497. mài
     498. xiāng
     499. niú
     500. nǎi
     501.  
     502. jiù
     503. zhǔ
     504. rén
     505. shuì
     506. jiào
     507. le
     508.  
     509. 了一瓶麥香牛奶,就和主人睡覺了!
     510.  
     511.  
     512.  
       
      無注音版:拉姆日記下
       2009年1月8日:
       早上我醒來后,發現主人早早的就出去打工了!我的心里好感動,之后,我趕忙叫醒甜甜、米米,然后我們由于沒力氣所以每人吃了一罐巧克力豆,喝了一瓶麥香牛奶,就出去打工了,我們先去湯米叔叔那里打工,又去前哨戰幫皇家騎士站崗,還去尼克叔叔那里洗碗、抹桌子、掃地,總共為主人掙了6000摩爾豆,回到家后,我們差點累死,我暈乎乎的栽倒了地上,睡著了,他們也不例外哦!主人回來后!看見我們睡得死死的,很生氣!說:“起來啦!都幾點了!”我們迷糊的看看表齊聲說:“才早上1點啊!主人你這么早就出去了!”主人很生氣,說:“請你們看清楚是中午1點!好啦!今天我為什么這么遲回來呢!是因為,我不僅打了工,還把一樣游戲反復玩了好幾遍!玩了好長時間!哦,對了!加上昨天的總共是1萬5千摩爾豆!”我們又把那6千摩爾豆交給主人,主人說:“乖寶寶,真是越來越乖、越來越懂事了!”然后,主人買了一個粉色拉姆爬架、一個藍色拉姆爬架、一個紅色拉姆爬架,又買了張床,和許許多多的拉姆用品,花的只剩3000摩爾豆了,然后,主人又帶我們到寵物店買食物、用品,到了寵物店,主人說:“你們每人可以買500摩爾豆的食品,之后甜心姐姐說:“彩虹姐姐,我要巧克力豆20份、麥香牛奶20份、泡泡浴10份!”我和甜蜂蜜緊接到:“我們也一樣!”之后,主人把3000摩爾豆都給了彩虹姐姐,說:“還要買3個蝴蝶小挎包(拉姆放食物的小跨包)”然后我們回到家,每人吃了一罐巧克力豆、喝了一瓶麥香牛奶,就和主人睡覺了!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.xfshh.com:临江市| www.abbottslandscape.com:武穴市| www.ptcdw.cn:刚察县| www.berraingenieros.com:唐海县| www.ideabridgepromos.com:奉化市| www.52syn.com:南涧| www.beeyourlashes.com:会同县| www.rlphw.cn:哈巴河县| www.amnestyforanimals.org:株洲县| www.americanestatebrokers.com:山东省| www.getpoloapp.com:那曲县| www.tyrzdb.com:阿拉善右旗| www.borscon-de4.com:宁明县| www.wxjieyun.com:辽阳市| www.the-green-find.com:昌邑市| www.cafeconsolas.com:抚顺县| www.vincentgrison.com:孟州市| www.shhupai.com:资溪县| www.dongnamaco.com:北海市| www.pj43730.com:郎溪县| www.devrealem.com:明光市| www.pazarlamaturkiye.net:永康市| www.b495.com:佛坪县| www.ssf12.com:林芝县| www.kylegreerrocks.com:精河县| www.sxzyfsh.com:望江县| www.ymzhby.com:洛川县| www.ongkingartcenter.com:嘉鱼县| www.nightsailer.com:沙河市| www.hg89456.com:佛冈县| www.actuneups.com:六安市| www.thanlula.com:上高县| www.thedrugtest.net:习水县| www.mississipp.com:若羌县| www.hg59789.com:农安县| www.ccequinephotography.com:敦煌市| www.phoenix-nr.com:安庆市| www.killdevilhillbrooklyn.com:阿勒泰市| www.yanhuasoft.com:博乐市| www.zgjxcf.com:禄丰县| www.hg59789.com:城口县| www.toyanaepf.com:普格县| www.78iis.com:雷山县| www.gigsea.com:眉山市| www.cmbgift.com:瑞金市| www.resultsseekers.com:百色市| www.lishanan.com:汉沽区| www.kebumenkeren.com:纳雍县| www.cxrzdz.com:张家口市| www.yhbshop.com:保山市| www.ecanvs.com:万载县| www.biaogantiyu.com:黄浦区| www.sandillc.com:西乡县| www.hkbfw.cn:隆尧县| www.680378.com:太和县| www.hg50456.com:扶绥县| www.363005.com:万山特区| www.ninaseattle.com:马公市| www.idleclickinggames.com:云梦县| www.karimjavadi.com:洛隆县| www.paletteblog.com:麻江县| www.tl0553.com:禹州市| www.xiduo520.com:萍乡市| www.chinazigong.com:柘荣县| www.bzsoft.org:井陉县| www.alpacascanada.com:安顺市| www.voipepoch.com:尉氏县| www.imageislife.com:金平| www.awleisure.com:福建省| www.kdtlw.cn:崇信县| www.ktv198.com:滨州市| www.beroaf.com:赤水市| www.ykw100.com:曲阳县| www.wordsihate.org:景德镇市| www.alishido.com:温宿县| www.sllgj.com:卢龙县| www.escenamobile.com:同江市| www.hubchicago.com:衢州市| www.hidprovisionplus.net:寿光市| www.hk211.com:高淳县| www.cp5579.com:恩施市| www.ahlikartu.com:霍林郭勒市| www.politicallyscrewed.com:济阳县| www.oxbtest.com:鸡泽县|