• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 二年級日記 -> 寒假生活

      寒假生活

     1. cóng
     2. hán
     3. jiǎ
     4. kāi
     5. shǐ
     6.  
     7. gěi
     8. ān
     9. pái
     10. le
     11. hán
     12. jiǎ
     13. biǎo
     14.  
     15. de
     16. hán
     17. 從寒假開始,媽媽給我安排了寒假表,我的寒
     18. jiǎ
     19. shēng
     20. huó
     21. shì
     22. xià
     23. ān
     24. pái
     25. de
     26.  
     27. měi
     28. tiān
     29. zǎo
     30. shàng
     31. diǎn
     32. chī
     33. zǎo
     34. cān
     35.  
     36. 假生活是如下安排的。我每天早上點吃早餐,
     37.    
     38. diǎn
     39. kāi
     40. shǐ
     41. zuò
     42.    
     43. xiǎo
     44. shí
     45. de
     46. zuò
     47.  
     48. bìng
     49. qiě
     50. zuò
     51. zhì
     52. liàng
     53. yào
     54. bào
     55. 9點開始做2個小時的作業,并且作業質量也要報
     56. zhèng
     57.  
     58. huì
     59. jìn
     60. zuì
     61. de
     62. zǎo
     63. diǎn
     64. wán
     65. chéng
     66.  
     67. rán
     68. hòu
     69.  
     70. 證,我會盡自己最大的努力早點完成,然后,
     71. měi
     72. tiān
     73. ràng
     74. zuò
     75. wán
     76. chéng
     77. zhī
     78. hòu
     79.  
     80. wán
     81. xiǎo
     82. shí
     83. 媽媽每天讓我作業完成之后,可以玩一個小時
     84. de
     85. diàn
     86. nǎo
     87.  
     88. ér
     89. qiě
     90. zhōu
     91. hái
     92. yǒu
     93. sān
     94. wéi
     95.  
     96. 的電腦,而且我一周還有三次圍棋課,以及一
     97. yīng
     98.  
     99. liǎng
     100. tái
     101. quán
     102. dào
     103.  
     104. bìng
     105. qiě
     106. hái
     107. yào
     108. jiān
     109. chí
     110. 次英語課,兩次跆拳道,并且媽媽還要我堅持
     111. de
     112. wǎn
     113. kuài
     114. ne
     115.  
     116. lèi
     117. shì
     118. jīn
     119. jìn
     120.  
     121. xiū
     122. de
     123. 洗自己的碗筷呢、累得我是筋疲力盡,休息的
     124. shí
     125. jiān
     126. duì
     127. lái
     128. shuō
     129. tài
     130. shǎo
     131.  
     132. zhī
     133. yǒu
     134. zǎo
     135. shàng
     136. me
     137. diǎn
     138. de
     139. shí
     140. 時間對我來說太少咯,只有早上那么一點的時
     141. jiān
     142.  
     143. duì
     144. lái
     145. shuō
     146. shì
     147. bié
     148. zhēn
     149. guì
     150. ā
     151.  
     152. zhì
     153. de
     154. hán
     155. jiǎ
     156. 間,對我來說是特別珍貴啊。媽媽布置的寒假
     157. zuò
     158. hěn
     159. duō
     160.  
     161. guò
     162.  
     163. zhī
     164. dào
     165. shì
     166. wéi
     167. hǎo
     168.  
     169. zhī
     170. yǒu
     171. 作業也很多,不過,我知道她是為我好,只有
     172. jiān
     173. chí
     174. duàn
     175. liàn
     176.  
     177. yòu
     178. jìn
     179. le
     180.  
     181. jiù
     182. huì
     183. kàn
     184. dào
     185. de
     186. xiào
     187.  
     188. 堅持鍛煉,又進步了,我就會看到媽媽的笑,
     189. hái
     190. yǒu
     191. gěi
     192. de
     193. jiǎng
     194.  
     195. xué
     196. jǐn
     197. fēng
     198. zhī
     199. shí
     200. 還有媽媽給我的獎勵,學習不僅可以豐富知識
     201. miàn
     202.  
     203. kāi
     204. kuò
     205. yǎn
     206. jiè
     207.  
     208. ér
     209. qiě
     210. hái
     211. ràng
     212. kāi
     213. kāi
     214. xīn
     215. 面,開闊眼界,而且還可以讓爸爸媽媽開開心
     216. xīn
     217. de
     218.  
     219. céng
     220. jīng
     221. duì
     222. shuō
     223. guò
     224.  
     225. hái
     226. shǎo
     227. nián
     228.  
     229. 心的。媽媽曾經對我說過,孩子少年不努力,
     230. lǎo
     231. shāng
     232. bēi
     233.  
     234. yào
     235. yán
     236. yào
     237. qiú
     238.  
     239. rèn
     240. zhēn
     241. jiān
     242. chí
     243. jiù
     244. huì
     245. 老大徒傷悲,要嚴格要求自己,認真堅持就會
     246. shèng
     247.  
     248. suī
     249. shuō
     250. shì
     251. de
     252. xīn
     253. gān
     254. bǎo
     255. bèi
     256.  
     257. dàn
     258. men
     259. duì
     260. 勝利。雖說我是爸媽的心肝寶貝,但他們對我
     261. de
     262. xué
     263. yào
     264. qiú
     265. shì
     266. hěn
     267. yán
     268. de
     269.  
     270. guò
     271. xué
     272. rèn
     273. wán
     274. chéng
     275. 的學習要求是很嚴格的,不過我學習任務完成
     276. hòu
     277.  
     278. huì
     279. ràng
     280. jìn
     281. qíng
     282. de
     283. wán
     284.  
     285. zài
     286. jiǎ
     287.  
     288. guǎn
     289. shì
     290. 后,媽媽會讓我盡情的玩。在假期,不管是媽
     291. hái
     292. shì
     293. lǎo
     294. shī
     295. gěi
     296. zhì
     297. de
     298. zuò
     299.  
     300. dōu
     301. huì
     302. rèn
     303. zhēn
     304. wán
     305. chéng
     306. 媽還是老師給我布置的作業,我都會認真完成
     307.  
     308. huì
     309. ràng
     310. men
     311. shī
     312. wàng
     313.  
     314. huì
     315. jìn
     316. zuì
     317. de
     318. zuò
     319. ,不會讓他們失望,我會盡自己最大的努力做
     320. dào
     321. zuì
     322. hǎo
     323.  
     324. zuò
     325. hǎo
     326. xué
     327. shēng
     328.  
     329. 到最好,做一個好學生。
     330.  
     331.  
     332.  
       
      無注音版:寒假生活
       從寒假開始,媽媽給我安排了寒假表,我的寒假生活是如下安排的。我每天早上點吃早餐,9點開始做2個小時的作業,并且作業質量也要報證,我會盡自己最大的努力早點完成,然后,媽媽每天讓我作業完成之后,可以玩一個小時的電腦,而且我一周還有三次圍棋課,以及一次英語課,兩次跆拳道,并且媽媽還要我堅持洗自己的碗筷呢、累得我是筋疲力盡,休息的時間對我來說太少咯,只有早上那么一點的時間,對我來說是特別珍貴啊。媽媽布置的寒假作業也很多,不過,我知道她是為我好,只有堅持鍛煉,又進步了,我就會看到媽媽的笑,還有媽媽給我的獎勵,學習不僅可以豐富知識面,開闊眼界,而且還可以讓爸爸媽媽開開心心的。媽媽曾經對我說過,孩子少年不努力,老大徒傷悲,要嚴格要求自己,認真堅持就會勝利。雖說我是爸媽的心肝寶貝,但他們對我的學習要求是很嚴格的,不過我學習任務完成后,媽媽會讓我盡情的玩。在假期,不管是媽媽還是老師給我布置的作業,我都會認真完成,不會讓他們失望,我會盡自己最大的努力做到最好,做一個好學生。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.trcreations.net:屯门区| www.tsukamoto-co.com:沙雅县| www.hz-xp.com:宁国市| www.versign-grs.com:南宁市| www.yritysportti.com:竹北市| www.rmd988.com:遵义市| www.bodorseo.net:玉山县| www.cocordia.com:安吉县| www.imageislife.com:沙田区| www.flamwoodvideo.com:察隅县| www.rdealerv.com:苏尼特右旗| www.modemize.com:衡水市| www.gymdaisy.com:海伦市| www.bolemaimai.com:华宁县| www.auto-exclusive67.com:原平市| www.hazoheng.com:吉林省| www.itao321.com:文水县| www.ourmanufacturers.com:田林县| www.santiagopalacios.com:温泉县| www.linksforlunch.com:靖远县| www.cp22277.com:东乡| www.juta1gold.com:都匀市| www.story-of-us.com:京山县| www.hg18345.com:原平市| www.oxzigen.com:新绛县| www.adocweb-bourgogne.org:邢台市| www.wtclao.com:平果县| www.dj-ruki.com:长乐市| www.canproimmigration.com:永年县| www.massage-to-heal.com:札达县| www.sznks.com:富裕县| www.chengchitong.com:个旧市| www.quangninhtoday.com:海兴县| www.toptuto.com:灵璧县| www.z9698.com:钦州市| www.569397.com:洛南县| www.ccsql.com:阿合奇县| www.lakelinen.com:汾阳市| www.aaagascalculator.com:黄冈市| www.fromge.com:商河县| www.lowlf.com:铜鼓县| www.amerous.com:突泉县| www.damoa33.com:基隆市| www.esfhera.com:壤塘县| www.orodfish.com:庆元县| www.truemonism.com:科尔| www.alphaaidtraining.com:马尔康县| www.nkshbd.com:克什克腾旗| www.uidongmun.com:武清区| www.xinyuezuche.com:汶上县| www.xlypw.cn:攀枝花市| www.lianyunlipin.com:孝昌县| www.weekdigital.com:台东县| www.74li.com:永州市| www.thebookswisschocolate.com:伊川县| www.xoolyi.com:吉木萨尔县| www.peregrinereads.org:山东省| www.biberhapisatinal.com:左权县| www.atlanteventuresmezzogiorno.com:嘉黎县| www.aaagascalculator.com:宁安市| www.sjacm.com:阳春市| www.pieelectronics.com:夏河县| www.f5862.com:麦盖提县| www.vuaxedien.com:独山县| www.lucky-sevens.com:偃师市| www.floridahospitaldls.com:北京市| www.wh256.com:南华县| www.teknikellermakina.com:南丹县| www.allsignsbycos.com:当阳市| www.domshin.com:三河市| www.fisting-tube.com:南投县| www.polperrocornwall.com:同心县| www.truboot.com:青田县| www.weekdigital.com:北碚区| www.utahsbusinessdirectory.com:武宁县| www.hohgcn.com:开平市| www.cp2260.com:奎屯市| www.friendsofryankennedy.com:毕节市| www.pairtrip.com:墨脱县| www.bd0404.com:敖汉旗| www.yxjmei.com:翁牛特旗| www.viralmusictoolkit.com:永州市| www.nmmialumni-abq.com:平原县| www.imaxsurfacecoating.com:通山县|