• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 成績揭曉

      成績揭曉

     1. jīn
     2. tiān
     3.  
     4.    
     5. yuè
     6.    
     7. zhè
     8.  
     9. shèng
     10.  
     11. de
     12.  
     13. shì
     14. men
     15. chéng
     16. 今天,22日這個“盛大”的日子,是我們發成
     17. de
     18.  
     19. 績的日子。
     20.  
     21.  
     22. zǎo
     23. zǎo
     24. dào
     25. xué
     26. xiào
     27.  
     28. tóng
     29. xué
     30. zuǐ
     31. shé
     32. tán
     33. tiān
     34.  我早早地到學校,和同學七嘴八舌地談天
     35. shuō
     36.  
     37. zhōng
     38.  
     39. shù
     40. xué
     41. lǎo
     42. shī
     43. jìn
     44. lái
     45. le
     46.  
     47. pěng
     48. zhe
     49. dié
     50. tài
     51. 說地。終于,數學老師進來了,捧著一疊如泰
     52. shān
     53. yàng
     54. shì
     55. juàn
     56. jìn
     57. le
     58. jiāo
     59. shì
     60.  
     61. 山一樣地試卷進了教室。
     62.  
     63.  
     64. de
     65. xīn
     66. yóu
     67. zhǔ
     68. pēng
     69. pēng
     70. tiào
     71. le
     72. lái
     73.  
     74. xiàng
     75. huái
     76.  我的心不由自主地砰砰跳了起來,像懷里
     77. chuāi
     78. zhe
     79. yàng
     80.  
     81. shēng
     82. kǎo
     83.  
     84. yòu
     85. ān
     86. wèi
     87. 揣著兔子一樣。我生怕自己考砸,又自己安慰
     88. zhe
     89.  
     90. lǎo
     91. lǎo
     92. shì
     93. shuō
     94. guò
     95. ma
     96. kǎo
     97. hǎo
     98. zài
     99. jiē
     100. zài
     101. 著自己:老爸老媽不是說過嗎考得好再接再厲
     102.  
     103. kǎo
     104. le
     105. qǐng
     106. chī
     107. cān
     108. ma
     109. rán
     110. kǎo
     111. wán
     112. le
     113.  
     114. hái
     115. dān
     116. xīn
     117. shí
     118. ,考砸了請我吃大餐嗎既然考完了,還擔心什
     119. me
     120. ā
     121.  
     122. 么啊!
     123.  
     124.  
     125. zhōng
     126. yǒu
     127. diǎn
     128. fàng
     129. xīn
     130. le
     131.  
     132. lǎo
     133. shī
     134. bào
     135. zhe
     136. chéng
     137.  我終于有點放心了。老師一個個報著成績
     138.  
     139.  
     140.    
     141. hào
     142.  
     143.       
     144.  
     145.    
     146. hào
     147.  
     148. tīng
     149.  
     150. xīn
     151. yóu
     152. gǎn
     153. kǎi
     154. le
     155.  
     156. :“1號,982號”我一聽,心里不由得感慨了:
     157.  
     158. bào
     159. jiàn
     160. zhōng
     161.  
     162.    
     163. hào
     164.  
     165. dōu
     166. kǎo
     167. zhè
     168. me
     169. hǎo
     170.  
     171. huì
     172. chà
     173. dào
     174. “鮑劍中(1號)都考這么好,我也不會差到哪
     175. ér
     176. le
     177.  
     178.  
     179.  
     180. yòu
     181. zhòng
     182. jiàn
     183. le
     184. yáng
     185. guāng
     186.  
     187. 兒去了,嘻嘻。”我又重見了陽光。
     188.  
     189.  
     190.  
     191. hóng
     192. nán
     193.  
     194.       
     195. fèn
     196.  
     197.  
     198. dāng
     199. tóng
     200. xué
     201. men
     202. de
     203. guāng
     204. dōu
     205. zhuǎn
     206. dào
     207.  “于洪南,99分。”當同學們的目光都轉到
     208. zhè
     209. lái
     210. shí
     211.  
     212. cái
     213. cóng
     214. mèng
     215. zhōng
     216. xǐng
     217. lái
     218.  
     219. 我這來時,我才從夢中醒來。
     220.  
     221.  
     222. xìng
     223. chōng
     224. chōng
     225. pǎo
     226. dào
     227. jiǎng
     228. tái
     229. shàng
     230.  
     231. fān
     232. chū
     233. de
     234. shì
     235. juàn
     236.  
     237.  我興沖沖地跑到講臺上,翻出我的試卷。
     238. zhēng
     239. le
     240. yǎn
     241. jīng
     242.  
     243.  
     244. hēi
     245. hēi
     246.  
     247. guǒ
     248. zhēn
     249. kǎo
     250.       
     251. fèn
     252.  
     253.  
     254. 睜大了眼睛:“嘿嘿,果真考99分。”
     255.  
     256.  
     257. zhōu
     258. lǎo
     259. shī
     260.  
     261. lǎo
     262. bān
     263. jiān
     264. wén
     265. lǎo
     266. shī
     267.  
     268. bǎn
     269. zhe
     270. liǎn
     271. jìn
     272. lái
     273. le
     274.  周老師(老班兼語文老師)板著臉進來了
     275.  
     276. zhè
     277. kǎo
     278. hěn
     279. zāo
     280. gāo
     281.  
     282.  
     283.  
     284.  
     285. zhōu
     286. lǎo
     287. shī
     288. kāi
     289. shǐ
     290. lào
     291. dāo
     292. 。這次考得很糟糕!!!(周老師開始嘮叨起
     293. lái
     294.  
     295. méi
     296. nài
     297. xīn
     298. tīng
     299.  
     300. zài
     301. zhuō
     302. shàng
     303. yōu
     304. yōu
     305. 來,我沒耐心可聽,趴在桌子上忽悠忽悠
     306.  
     307.  
     308. yòu
     309. zài
     310. xiǎng
     311.  
     312.  
     313. guǒ
     314. wén
     315. kǎo
     316. dào
     317.       
     318. shàng
     319.  
     320. jiù
     321.  我又在想:“如果語文考不到85以上,我就
     322. dāng
     323. le
     324. sān
     325. hǎo
     326. xué
     327. shēng
     328. huò
     329. xué
     330. fèn
     331. le
     332.  
     333.  
     334. āi
     335.  
     336. 當不了三好學生或學習積極分子了。”哎喲,
     337. chóu
     338. le
     339.  
     340. dàn
     341. guǒ
     342. kǎo
     343. hǎo
     344. ne
     345.  
     346. zài
     347. chén
     348. jìn
     349. zài
     350. 愁死我了“但如果考得好呢”我再次沉浸在自
     351. de
     352. huàn
     353. xiǎng
     354. shì
     355. jiè
     356.  
     357. 己的幻想世界里。
     358.  
     359.  
     360. zhōu
     361. lǎo
     362. shī
     363. zhōng
     364. kāi
     365. shǐ
     366. bào
     367. chéng
     368. le
     369.  
     370. shù
     371. ěr
     372. duǒ
     373.  
     374.  周老師終于開始報成績了,我豎起耳朵,
     375. jīng
     376. shén
     377.  
     378.  
     379.       
     380.  
     381.       
     382. fèn
     383.  
     384.  
     385. xīn
     386. yǒu
     387. diǎn
     388. huī
     389. lěng
     390.  
     391. shì
     392. gāng
     393. 打起精神。“3090分。”我心有點灰冷,可是剛
     394. gāng
     395. zhōu
     396. lǎo
     397. shī
     398. shì
     399. shuō
     400.  
     401.       
     402. shàng
     403. de
     404. yǒu
     405.    
     406. míng
     407. ma
     408. yuán
     409. lái
     410. kǎo
     411. hái
     412. 剛周老師不是說,90以上的有6名嗎原來我考得還
     413. cuò
     414. ā
     415. xià
     416. fǎng
     417. cóng
     418. shēng
     419. dào
     420. le
     421. tiān
     422. táng
     423. bān
     424.  
     425. 不錯啊我一下子仿佛從地獄升到了天堂一般。
     426.  
     427.  
     428. zhè
     429. chéng
     430. kǎo
     431. hái
     432. cuò
     433.  
     434. zài
     435. jiē
     436. zài
     437.  
     438. jiā
     439. yóu
     440.  這次成績考得還不錯呵,再接再厲。加油
     441.  
     442.  
     443.  
     444.  
       
      無注音版:成績揭曉
       今天,2月2日這個“盛大”的日子,是我們發成績的日子。
       我早早地到學校,和同學七嘴八舌地談天說地。終于,數學老師進來了,捧著一疊如泰山一樣地試卷進了教室。
       我的心不由自主地砰砰跳了起來,像懷里揣著兔子一樣。我生怕自己考砸,又自己安慰著自己:老爸老媽不是說過嗎考得好再接再厲,考砸了請我吃大餐嗎既然考完了,還擔心什么啊!
       我終于有點放心了。老師一個個報著成績:“1號,98!2號”我一聽,心里不由得感慨了:“鮑劍中(1號)都考這么好,我也不會差到哪兒去了,嘻嘻。”我又重見了陽光。
       “于洪南,99分。”當同學們的目光都轉到我這來時,我才從夢中醒來。
       我興沖沖地跑到講臺上,翻出我的試卷。睜大了眼睛:“嘿嘿,果真考99分。”
       周老師(老班兼語文老師)板著臉進來了。這次考得很糟糕!!!(周老師開始嘮叨起來,我沒耐心可聽,趴在桌子上忽悠忽悠
       我又在想:“如果語文考不到85以上,我就當不了三好學生或學習積極分子了。”哎喲,愁死我了“但如果考得好呢”我再次沉浸在自己的幻想世界里。
       周老師終于開始報成績了,我豎起耳朵,打起精神。“30,90分。”我心有點灰冷,可是剛剛周老師不是說,90以上的有6名嗎原來我考得還不錯啊我一下子仿佛從地獄升到了天堂一般。
       這次成績考得還不錯呵,再接再厲。加油!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.lalshahbaz.com:嵊泗县| www.ynrlb.com:府谷县| www.927945.com:柘城县| www.le-bon-debarras.com:南溪县| www.taiconsult.com:通辽市| www.daiyun15.com:玉树县| www.blissfulrituals.com:津南区| www.znlkw.cn:山阳县| www.lizhao.org:鹤壁市| www.youjiao2.com:丹东市| www.losninosdelrey.org:禄丰县| www.rcnbw.cn:舟山市| www.firmarehberisitesi.com:宁陕县| www.wfhtdr.com:朔州市| www.youngwon1004.com:涿鹿县| www.cm766.com:仪征市| www.intdz.com:邓州市| www.ddbsw.com:蒲江县| www.tammyhomesold.com:山阴县| www.clarebirth.com:静安区| www.mfggn.com:樟树市| www.allsignsbycos.com:宁远县| www.new-sg.com:宁乡县| www.taifengdianqi.com:丘北县| www.christaiceforest.com:保德县| www.m8389.com:汾阳市| www.magnetiseur-toulon.com:昌图县| www.aggressive-lawyers.com:乐清市| www.21cloudnet.com:靖边县| www.yulinbang.com:仁布县| www.luckysundays.com:光山县| www.muchasautorepair.com:昌邑市| www.daxingxiyiji.com:巴彦县| www.hohgcn.com:锦屏县| www.2nbe.com:镇雄县| www.ciclismonoel.com:蛟河市| www.12580lv.com:府谷县| www.vacationsmaker.com:延庆县| www.maison-den-haut.com:广丰县| www.findadetoxnow.com:浦北县| www.mysoamoa.com:岳普湖县| www.hlswclub.com:铜陵市| www.whxblaw.com:资源县| www.betatooling.com:茶陵县| www.499310.com:吉安市| www.hg84678.com:龙泉市| www.201853.com:晋中市| www.zhiyitwp.com:房山区| www.cp9557.com:平塘县| www.piranhacrunch.com:陆丰市| www.gmbmw.com:新巴尔虎右旗| www.kaimasu-online.com:德安县| www.myserverfortest.com:上栗县| www.testsite03.com:哈巴河县| www.justintoy.com:开鲁县| www.elliswoodcollection.com:吴堡县| www.anapanasatiyoga.net:济南市| www.megahjayatenda.com:桃源县| www.gamehostingreview.com:介休市| www.shilongwangcn.com:富裕县| www.ynrlb.com:陈巴尔虎旗| www.m2676.com:翁牛特旗| www.copperkidsolo.com:遂平县| www.careerinmining.com:奉新县| www.gvionlinetraining.com:渝北区| www.jln9.com:宣城市| www.023mv.com:崇义县| www.blackspaceidp.com:抚顺县| www.bymio.com:南部县| www.s7765.com:新巴尔虎右旗| www.pinksterfeest.org:高清| www.youlanqiu.com:莆田市| www.hg89456.com:旅游| www.banchuan888.com:北宁市| www.pchelpdoc.com:卫辉市| www.g9568.com:昌吉市| www.torrezanefelipe.com:开化县| www.muotioikeus.com:阳朔县| www.betatooling.com:区。| www.hautdeals.com:澎湖县| www.ns336.com:高雄县| www.favepet.com:诸暨市| www.52nnt.com:沾化县| www.kebumenkeren.com:砀山县|