• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 我和書的故事

      我和書的故事

     1. shū
     2.  
     3. duō
     4. me
     5. jiǎn
     6. dān
     7. ér
     8. yòu
     9. píng
     10. fán
     11. de
     12. yǎn
     13. ā
     14.  
     15. dàn
     16. shì
     17.  
     18. 書,一個多么簡單而又平凡的眼啊!但是,它
     19. què
     20. zài
     21. xīn
     22. zhōng
     23. zhàn
     24. zhe
     25. gāo
     26. de
     27. wèi
     28.  
     29. zài
     30. de
     31. zhǎng
     32. 卻在我心目中占著特高的地位。在我記憶的長
     33. zhōng
     34.  
     35. zǒng
     36. yǒu
     37.  
     38. shū
     39. de
     40. shì
     41.  
     42. zài
     43. de
     44. nǎo
     45. hǎi
     46. lián
     47. zhe
     48. 河中,總有“書的故事”在我的腦海里漣漪著
     49.  
     50. shū
     51. jié
     52. xià
     53. le
     54. jiě
     55. zhī
     56. yuán
     57.  
     58. měi
     59. dāng
     60. pěng
     61. běn
     62. běn
     63. bāo
     64. ,我與書結下了不解之緣,每當捧起一本本包
     65. zhe
     66. shū
     67. de
     68. shū
     69. shí
     70.  
     71. xīn
     72. yòu
     73. jìn
     74. xiǎng
     75. le
     76. wǎng
     77. shì
     78.  
     79.  
     80. 著書皮的書時,心里又不禁想起了往事……
     81.  
     82.  
     83. shū
     84.  
     85. duì
     86. yòu
     87. shì
     88. duō
     89. me
     90. zhòng
     91. yào
     92. de
     93. ā
     94.  
     95. guǒ
     96. rèn
     97.  書,對于我又是多么重要的啊!如果我認
     98. dìng
     99. shēng
     100. mìng
     101. pái
     102.  
     103. me
     104.  
     105. shū
     106. kěn
     107. dìng
     108. shì
     109. jǐn
     110. shēng
     111. mìng
     112. 定生命排第一,那么,書肯定是僅次于生命一
     113.  
     114. pái
     115. míng
     116. lǎo
     117. èr
     118. le
     119.  
     120. céng
     121. jīng
     122. wéi
     123. shū
     124. guò
     125.  
     126. wéi
     127. shū
     128. shāng
     129. xīn
     130. guò
     131. ?排名老二了。我曾經為書哭過,為書傷心過
     132.  
     133. jiù
     134. shì
     135. duì
     136. shū
     137. de
     138. liàn
     139.  
     140. měi
     141. dāng
     142. kàn
     143. zhe
     144. běn
     145. běn
     146. ,那也許就是我對書的依戀。每當看著一本本
     147. shū
     148.  
     149. tuì
     150. xiū
     151.  
     152. shí
     153.  
     154. huì
     155. gǎn
     156. dào
     157. de
     158. bēi
     159. tòng
     160.  
     161. hǎo
     162. 書“退休”時,我會感到無比的悲痛,那好比
     163. shì
     164. de
     165. ròu
     166. le
     167. bàn
     168.  
     169. shū
     170. xiǎo
     171. xīn
     172. cáng
     173. 是把我的肉挖去了一半。我把書小心翼翼地藏
     174. jìn
     175. shū
     176. guì
     177.  
     178. rěn
     179. xīn
     180. chū
     181. de
     182. ròu
     183. ne
     184.  
     185. 進書柜里,我不忍心挖出自己的肉呢?
     186.  
     187.  
     188. jǐn
     189.  
     190. hái
     191. wéi
     192. shū
     193.  
     194. mài
     195. guò
     196. mìng
     197.  
     198. ne
     199.  
     200. shuō
     201.  不僅如此,我還為書“賣過命”呢?說起
     202. lái
     203. dǎo
     204. nán
     205. xiàng
     206. xìn
     207.  
     208. guò
     209.  
     210. jué
     211. duì
     212. shì
     213. huǎng
     214. yán
     215.  
     216. ér
     217. 來倒也難以相信,不過,那絕對不是謊言,而
     218. shì
     219. chū
     220. fèi
     221. de
     222. zhēn
     223. xīn
     224. huà
     225.  
     226. xiǎo
     227. xué
     228. èr
     229. nián
     230. de
     231. shí
     232. hòu
     233.  
     234. 是出自肺腑的真心話。小學二年級的時候,哥
     235. wéi
     236. le
     237. běn
     238. shū
     239.  
     240. fēi
     241. cháng
     242. huān
     243.  
     244. dàn
     245. shì
     246. yóu
     247. 哥為我習了一本書,我非常喜歡它。但是由于
     248. de
     249. zhī
     250. shí
     251. hái
     252. gòu
     253. yuān
     254.  
     255. kàn
     256. lái
     257. fēi
     258. cháng
     259. fèi
     260. jìn
     261.  
     262.  
     263. zǒng
     264. 我的知識還不夠淵博,看起來非常費勁??總
     265. chá
     266. diǎn
     267.  
     268. tiān
     269.  
     270. zuò
     271. zài
     272. hěn
     273. qiǎn
     274. de
     275. xiǎo
     276. chí
     277. de
     278. àn
     279. 得查字典。一天,我坐在一個很淺的小池的岸
     280. biān
     281.  
     282. yáng
     283. xiàn
     284. měi
     285. hǎo
     286.  
     287. dàn
     288. xīn
     289. xīn
     290. shǎng
     291.  
     292. shuāng
     293. shǒu
     294. hái
     295. shì
     296. 邊,夕陽無限美好,但我無心欣賞,雙手還是
     297. pěng
     298. zhe
     299. běn
     300. shū
     301. kàn
     302. zhe
     303.  
     304. dāng
     305. liú
     306. xīn
     307. zhù
     308. chá
     309. diǎn
     310. shí
     311.  
     312. 捧著那本書看著,可當我留心注意查字典時,
     313. běn
     314. zhēn
     315. ài
     316. de
     317. shū
     318. jiù
     319. zài
     320. jīng
     321. de
     322. shí
     323. hòu
     324.  
     325.  
     326. tōu
     327. tōu
     328. liū
     329. 那本珍愛的書就在我不經意的時候,“偷偷溜
     330. zǒu
     331. le
     332.  
     333.  
     334.  
     335.  
     336. de
     337. shēng
     338. diào
     339. zài
     340. chí
     341.  
     342. shā
     343. jiān
     344. 走了”,“啪”的一聲掉在那池里。一剎那間
     345.  
     346. jiù
     347. xiàng
     348. zhī
     349. shī
     350. le
     351. hún
     352. de
     353. dòng
     354.  
     355. xià
     356. tóu
     357. zhā
     358. jìn
     359. ,我就像一只失了魂的動物,一下子把頭扎進
     360. chí
     361.  
     362. xiǎng
     363. qiǎng
     364. jiù
     365. běn
     366. luò
     367. le
     368. shuǐ
     369. de
     370. běn
     371.  
     372. shū
     373. shì
     374. dào
     375. 池里,想去搶救那本落了水的課本,書是摸到
     376. le
     377.  
     378. shì
     379. lìng
     380. rén
     381. hàn
     382. de
     383. shì
     384. qíng
     385. yòu
     386. shēng
     387. le
     388.  
     389. gōng
     390. 了,可是那令人遺憾的事情又發生了,我不公
     391. yóu
     392. yǒng
     393. ā
     394.  
     395. shēn
     396. yòu
     397. gāo
     398.  
     399. nán
     400. zhe
     401.  
     402. lǒu
     403. zhù
     404. 游泳啊!我身體又不高,難以踏著地。我摟住
     405. shū
     406. zài
     407. chí
     408. zhèng
     409. zhā
     410. zhe
     411.  
     412. jiù
     413. shì
     414. tiān
     415.  
     416. xiōng
     417. jiù
     418. zài
     419. zhè
     420. 書在池里掙扎著。也許就是天意,大兄就在這
     421. shí
     422. chū
     423. xiàn
     424. le
     425.  
     426. jiù
     427. le
     428.  
     429. dàn
     430. shì
     431.  
     432. huí
     433. jiā
     434. hòu
     435. yòu
     436. shì
     437. āi
     438. 時出現了,我得救了。但是,回家后又是挨打
     439. yòu
     440. shì
     441. āi
     442. de
     443.  
     444. le
     445.  
     446. yǎn
     447. jīng
     448. chōng
     449. mǎn
     450. le
     451. xiàn
     452. tòng
     453. 又是挨罵的。我哭了,眼睛里充滿了無限痛苦
     454. yōu
     455. chóu
     456.  
     457. dàn
     458. shì
     459.  
     460. bìng
     461. shì
     462. yīn
     463. wéi
     464. dùn
     465.  
     466. ér
     467. shì
     468. 與憂愁,但是,那并不是因為那一頓打,而是
     469. duì
     470. běn
     471. shū
     472. de
     473. xìng
     474. zāo
     475. ér
     476. gǎn
     477. dào
     478. yōu
     479. chóu
     480.  
     481. shū
     482. dōu
     483. jìn
     484. làn
     485. le
     486. 對那本書的不幸遭遇而感到憂愁。書都浸爛了
     487.  
     488. fān
     489. kāi
     490. shū
     491. miàn
     492.  
     493. yǎn
     494. jiàn
     495. de
     496. shì
     497. hún
     498. zhuó
     499. de
     500. piàn
     501.  
     502.  
     503. yòu
     504. ,翻開書面,眼見的是那渾濁的一片……我又
     505. le
     506.  
     507. huì
     508. xiào
     509. de
     510. háng
     511. wéi
     512.  
     513. dàn
     514. shì
     515.  
     516. guǒ
     517. 哭了。也許你會取笑我的行為,但是,如果你
     518. yǒu
     519. le
     520. tóng
     521. gǎn
     522.  
     523. kǒng
     524. huì
     525. qíng
     526. jìn
     527.  
     528. 我有了同感,那恐怕你也會情不自禁。
     529.  
     530.  
     531. shū
     532.  
     533. shēng
     534. de
     535. mèng
     536. xiǎng
     537. jiù
     538. shì
     539. yōng
     540. yǒu
     541. quán
     542. shì
     543. jiè
     544. de
     545. shū
     546.  
     547.  書,我一生的夢想就是擁有全世界的書。
     548. shì
     549. lián
     550. zuò
     551. mèng
     552. dōu
     553. xiǎng
     554.  
     555. dàn
     556. zhè
     557. shì
     558. nán
     559. shí
     560. xiàn
     561. de
     562. yuàn
     563. wàng
     564. 我是連做夢都想,但也許這是難以實現的愿望
     565.  
     566. guò
     567.  
     568. gǎn
     569. dào
     570. jué
     571. wàng
     572.  
     573. yīn
     574. wéi
     575.  
     576. zài
     577. guò
     578. měi
     579. chūn
     580. 。不過,我不感到絕望,因為,在度過每個春
     581. xià
     582. qiū
     583. dōng
     584. zhōng
     585.  
     586. shì
     587. shū
     588.  
     589. péi
     590. yǎng
     591. le
     592. de
     593. qíng
     594. cāo
     595.  
     596. péi
     597. bàn
     598. zhe
     599. 夏秋冬中,是書,它培養了我的情操,陪伴著
     600. chéng
     601. zhǎng
     602.  
     603. shēng
     604. huó
     605.  
     606. yīn
     607.  
     608. xīn
     609. wèi
     610.  
     611. dàn
     612. shì
     613. xǐng
     614. 我成長、生活,因此,我無比欣慰。但是提醒
     615. diǎn
     616.  
     617. quán
     618. dōu
     619. shì
     620. jiàn
     621. kāng
     622. de
     623.  
     624. yǒu
     625. de
     626. shū
     627.  
     628. 一點:那全都是健康的,有意義的書!
     629.  
     630.  
     631.  
       
      無注音版:我和書的故事
       書,一個多么簡單而又平凡的眼啊!但是,它卻在我心目中占著特高的地位。在我記憶的長河中,總有“書的故事”在我的腦海里漣漪著,我與書結下了不解之緣,每當捧起一本本包著書皮的書時,心里又不禁想起了往事……
       書,對于我又是多么重要的啊!如果我認定生命排第一,那么,書肯定是僅次于生命一?排名老二了。我曾經為書哭過,為書傷心過,那也許就是我對書的依戀。每當看著一本本書“退休”時,我會感到無比的悲痛,那好比是把我的肉挖去了一半。我把書小心翼翼地藏進書柜里,我不忍心挖出自己的肉呢?
       不僅如此,我還為書“賣過命”呢?說起來倒也難以相信,不過,那絕對不是謊言,而是出自肺腑的真心話。小學二年級的時候,哥哥為我習了一本書,我非常喜歡它。但是由于我的知識還不夠淵博,看起來非常費勁??總得查字典。一天,我坐在一個很淺的小池的岸邊,夕陽無限美好,但我無心欣賞,雙手還是捧著那本書看著,可當我留心注意查字典時,那本珍愛的書就在我不經意的時候,“偷偷溜走了”,“啪”的一聲掉在那池里。一剎那間,我就像一只失了魂的動物,一下子把頭扎進池里,想去搶救那本落了水的課本,書是摸到了,可是那令人遺憾的事情又發生了,我不公游泳啊!我身體又不高,難以踏著地。我摟住書在池里掙扎著。也許就是天意,大兄就在這時出現了,我得救了。但是,回家后又是挨打又是挨罵的。我哭了,眼睛里充滿了無限痛苦與憂愁,但是,那并不是因為那一頓打,而是對那本書的不幸遭遇而感到憂愁。書都浸爛了,翻開書面,眼見的是那渾濁的一片……我又哭了。也許你會取笑我的行為,但是,如果你我有了同感,那恐怕你也會情不自禁。
       書,我一生的夢想就是擁有全世界的書。我是連做夢都想,但也許這是難以實現的愿望。不過,我不感到絕望,因為,在度過每個春夏秋冬中,是書,它培養了我的情操,陪伴著我成長、生活,因此,我無比欣慰。但是提醒一點:那全都是健康的,有意義的書!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.mcmhonmono.com:元氏县| www.onetimeofferz.com:会昌县| www.bunkiecityhall.com:绩溪县| www.wwwhg5416.com:宁明县| www.house-of-jorob.com:布拖县| www.hkszw.cn:凤凰县| www.azzurroscipioni.com:万宁市| www.vailplex.com:昌乐县| www.whoneedsaneditor.com:高碑店市| www.168wjcw.com:攀枝花市| www.societyofweddingplanners.com:延津县| www.shopzall.com:安泽县| www.klccw.com:漳浦县| www.020lingyu.com:潼南县| www.whoneedsaneditor.com:科技| www.mbkty.cn:中宁县| www.abbottslandscape.com:玉山县| www.hg71789.com:上林县| www.sustainablenepal.com:韩城市| www.zhongchentebao.com:乌兰浩特市| www.baidu48.com:连江县| www.hikatiescarlett.com:浠水县| www.galynka.com:敦化市| www.hw8168.com:张家口市| www.snmp-thermometer.com:诏安县| www.azzurroscipioni.com:大安市| www.dadupan.com:东乡| www.taikunco.com:南江县| www.biganimaimovies.com:开封县| www.ft677.com:孝义市| www.yzasiaexpo.com:德格县| www.nigumian.com:微博| www.expressmasti.com:大田县| www.pazarlamaturkiye.net:大方县| www.cp2959.com:丁青县| www.ykw100.com:报价| www.brushhairandmakeup.com:颍上县| www.asecondsecond.com:平昌县| www.auto-exclusive67.com:合阳县| www.amnestyforanimals.org:吉隆县| www.jasmineevanscoach.com:嘉峪关市| www.binhai1tuan.com:勐海县| www.ddbsw.com:上林县| www.f5767.com:黑河市| www.pb559.com:玛多县| www.h-lm.com:奉新县| www.trade-address.com:宝应县| www.motorhomevalue.com:历史| www.youyuejun.com:会东县| www.clonazepamsecurebuy.com:临颍县| www.gfcf14greendream.com:西城区| www.xinhuigroup.com.cn:太康县| www.firewateroside.com:塔城市| www.wisata-batu.net:汪清县| www.curso-endodoncia.com:中方县| www.phoenix-nr.com:呈贡县| www.tyrzdb.com:康定县| www.cv62.com:石棉县| www.binggankong.com:江华| www.lts-portal.org:长治县| www.hibibhoora.com:梨树县| www.evilalchemist.com:高阳县| www.agnum100.com:宁城县| www.ou-guo.com:抚松县| www.xchongqing.com:吴忠市| www.totoadmin.com:卫辉市| www.ryccc.com:克什克腾旗| www.sun-automation.com:静乐县| www.agrinafta.com:乌恰县| www.leg7.com:集安市| www.faribaba.com:台东市| www.pouyateb.com:罗定市| www.cp6335.com:焉耆| www.yalifirini.com:平谷区| www.hongliansy.com:松溪县| www.gw336.com:秀山| www.pastelperfecto.com:龙岩市| www.omin-sh.com:泗水县| www.thejoyryders.com:汉寿县| www.tang-mart.com:无棣县| www.addx-technologies.com:崇州市| www.chengbag.com:新龙县| www.southfumigation.com:博白县| www.tusbolsaspublicitarias.com:遵义县|