• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 我獲獎了……

      我獲獎了……

     1. huò
     2. jiǎng
     3. le
     4.  
     5.  
     6. 我獲獎了……
     7.  
     8.  
     9. jiā
     10. xìng
     11. dōng
     12. shí
     13. yàn
     14. xiǎo
     15. xué
     16. sān
     17.  
     18.  
     19. bān
     20. máo
     21. jié
     22.  嘉興東實驗小學三(四)班毛宇杰
     23.  
     24.  
     25.             
     26. nián
     27.       
     28. yuè
     29.       
     30. zhè
     31. tiān
     32.  
     33. duì
     34. lái
     35. shuō
     36. shì
     37. píng
     38. fán
     39. de
     40.  20091127日這一天,對我來說是一個不平凡的
     41.  
     42. yīn
     43. wéi
     44. tiān
     45. huò
     46. jiǎng
     47. le
     48.  
     49.  
     50. 日子,因為那一天我獲獎了……
     51.  
     52.  
     53. xīng
     54.  
     55. xiàng
     56. wǎng
     57. cháng
     58. yàng
     59.  
     60. lái
     61. dào
     62. suí
     63. tiān
     64. xué
     65. xiào
     66. cān
     67.  星期五,我象往常一樣,來到隨天學校參
     68. jiā
     69. xiě
     70. zuò
     71. bān
     72.  
     73. guò
     74. le
     75. huì
     76. ér
     77.  
     78. wáng
     79. lǎo
     80. shī
     81. gāo
     82. xìng
     83. zǒu
     84. jìn
     85. jiāo
     86. 加寫作班,過了一會兒,王老師高興地走進教
     87. shì
     88.  
     89. liǎn
     90. hóng
     91. hóng
     92. de
     93.  
     94. kàn
     95. shàng
     96. hěn
     97. dòng
     98.  
     99. gāo
     100. shēng
     101. shuō
     102. dào
     103.  
     104. 室,臉紅紅的,看上去很激動,她高聲說道:
     105.  
     106. men
     107. xué
     108. xiào
     109. yǒu
     110. míng
     111. tóng
     112. xué
     113.  
     114. zài
     115. shù
     116. wàn
     117. míng
     118. zuò
     119. zhě
     120. zhōng
     121. céng
     122. céng
     123. “我們學校有一名同學,在數萬名作者中層層
     124. xuǎn
     125.  
     126. huò
     127. le
     128. zhōng
     129. guó
     130. qīng
     131. shǎo
     132. nián
     133. zuò
     134. jiā
     135. bēi
     136. zuò
     137. pǐn
     138. sài
     139. yín
     140. jiǎng
     141. 選拔,獲得了中國青少年作家杯作品大賽銀獎
     142.  
     143. gāi
     144. zuò
     145. pǐn
     146. bìng
     147. jiāng
     148. biān
     149.  
     150. zhōng
     151. guó
     152. qīng
     153. shǎo
     154. nián
     155. yōu
     156. xiù
     157. zuò
     158. pǐn
     159. xuǎn
     160.  
     161. ,該作品并將編入《中國青少年優秀作品選》
     162.  
     163. wèi
     164. tóng
     165. xué
     166. shì
     167.  
     168.  
     169.  
     170. wáng
     171. lǎo
     172. shī
     173. tíng
     174. dùn
     175. le
     176. xià
     177.  
     178. ,那位同學是……”王老師故意停頓了一下,
     179. jiù
     180. zài
     181. zhè
     182. shí
     183.  
     184. men
     185. xīn
     186. dōu
     187. zài
     188. cāi
     189. dǎo
     190. shì
     191. shuí
     192. ne
     193.  
     194.  
     195. shì
     196. 就在這時,我們心里都在猜倒底是誰呢?“是
     197. máo
     198. jié
     199.  
     200.  
     201. wáng
     202. lǎo
     203. shī
     204. shēng
     205. diào
     206. hěn
     207. gāo
     208.  
     209. hǎo
     210. xiàng
     211. zài
     212. wéi
     213. 毛宇杰!”王老師把聲調提得很高,好象在為
     214. de
     215. xué
     216. shēng
     217. kāi
     218. xīn
     219. háo
     220.  
     221. dàn
     222. jiǎn
     223. zhí
     224. gǎn
     225. xiàng
     226. xìn
     227. de
     228. 她的學生開心和自豪!但我簡直不敢相信我的
     229. ěr
     230. duǒ
     231.  
     232. hái
     233. wéi
     234. de
     235. ěr
     236. duǒ
     237. zài
     238. piàn
     239. ne
     240.  
     241. zhè
     242. 耳朵,還以為我的耳朵在欺騙自己呢!可這一
     243. qiē
     244. yòu
     245. shì
     246. zhēn
     247. de
     248.  
     249. wáng
     250. lǎo
     251. shī
     252. wēi
     253. xiào
     254. zhe
     255. huò
     256. jiǎng
     257. tōng
     258. zhī
     259. shū
     260. gěi
     261. 切又是真的,王老師微笑著把獲獎通知書遞給
     262.  
     263. xiǎo
     264. xīn
     265. huí
     266. lái
     267.  
     268. 我,我也小心翼翼拿回來。
     269.  
     270.  
     271.  
     272. shuǐ
     273. jīng
     274. bēi
     275.  
     276.  (水晶杯)
     277.  
     278.  
     279. xiǎng
     280.  
     281. qián
     282. shì
     283. bié
     284. rén
     285. de
     286. shū
     287.  
     288. ér
     289. jīn
     290. tiān
     291. shì
     292. bié
     293.  我想,以前是我讀別人的書,而今天是別
     294. rén
     295. de
     296. shū
     297. le
     298.  
     299. qīn
     300. yǒu
     301. de
     302. shū
     303. jià
     304. shàng
     305. jiāng
     306. cóng
     307. zēng
     308. jiā
     309. 人讀我的書了,我和親友的書架上將從此增加
     310. běn
     311. yǒu
     312. de
     313. zuò
     314. pǐn
     315. de
     316. shū
     317. le
     318.  
     319. zhēn
     320. wéi
     321. gǎn
     322. dào
     323. xìng
     324. fèn
     325. 一本有我的作品的書了,我真為自己感到興奮
     326. háo
     327.  
     328. xiǎng
     329. xiǎng
     330. de
     331. xiě
     332. zuò
     333. chéng
     334.  
     335. nián
     336. de
     337. zuò
     338. wén
     339. 和自豪。想想我的寫作歷程,一年級我的作文
     340. biǎo
     341. zài
     342. nán
     343. wǎn
     344. bào
     345.  
     346. èr
     347. nián
     348.  
     349. de
     350. zuò
     351. wén
     352. biǎo
     353. zài
     354. yān
     355. 發表在南湖晚報,二年級,我的作文發表在煙
     356. lóu
     357. zhì
     358. shàng
     359. děng
     360. kān
     361. shàng
     362.  
     363. sān
     364. nián
     365. yòu
     366. kuà
     367. shàng
     368. le
     369. 雨樓雜志上等其他刊物上,三年級我又跨上了
     370. tái
     371. jiē
     372.  
     373. dàn
     374. néng
     375. jiāo
     376. ào
     377.  
     378. yīn
     379. wéi
     380. kǒng
     381. shuō
     382.  
     383. xué
     384. 一個臺階,但我不能驕傲,因為孔子說:學無
     385. zhǐ
     386. jìng
     387.  
     388. suǒ
     389. xiě
     390. zuò
     391. shì
     392. zhǐ
     393. jìng
     394.  
     395. 止境,所以寫作也是無止境地。
     396.  
     397.  
     398. huò
     399.  
     400. rén
     401. shēng
     402. yǒu
     403. duō
     404. cháng
     405. shì
     406.  
     407. zhī
     408. yào
     409. gǎn
     410. miàn
     411. duì
     412.  或許,人生有許多嘗試,只要你敢于面對
     413.  
     414. yǒu
     415. shí
     416. huì
     417. dài
     418. gěi
     419. jīng
     420.  
     421. dāng
     422. rán
     423. xún
     424. zhǎo
     425. huì
     426. hěn
     427. zhòng
     428. yào
     429. ,有時會帶給你驚喜,當然尋找機會也很重要
     430.  
     431. yǒu
     432. le
     433. huì
     434. cái
     435. cháng
     436. shì
     437.  
     438. hái
     439. yào
     440.  
     441. jiān
     442. ,有了機會才可去嘗試。我還要繼續努力,堅
     443. chí
     444. xiě
     445. zhōu
     446.  
     447. gèng
     448. duō
     449. gèng
     450. hǎo
     451. de
     452. shū
     453.  
     454. zhēng
     455. xià
     456. jīn
     457. jiǎng
     458. 持寫周記,讀更多更好的書,爭取下次得金獎
     459.  
     460.  
     461. ……
     462.  
     463.  
     464.  
     465. dīng
     466. líng
     467. líng
     468. dīng
     469. líng
     470. líng
     471.  
     472.  
     473.  
     474. shàng
     475. líng
     476. shēng
     477. huí
     478.  “叮鈴鈴叮鈴鈴……”上課鈴聲把我拉回
     479. dào
     480. xiàn
     481. shí
     482. zhōng
     483.  
     484. ér
     485. xīn
     486. zhōng
     487. zhè
     488. fèn
     489. kuài
     490. jiāng
     491. yǒng
     492. yuǎn
     493. zhe
     494. 到現實中,而我心中這份快樂將永遠激勵著我
     495. duàn
     496. qián
     497. jìn
     498.  
     499. jiāng
     500. bāng
     501. zhù
     502. chā
     503. shàng
     504. huàn
     505. xiǎng
     506. de
     507. chì
     508. bǎng
     509.  
     510. ràng
     511. 不斷前進,它將幫助我插上幻想的翅膀,讓我
     512. zhàn
     513. zài
     514. rén
     515. de
     516. jiān
     517. bǎng
     518. shàng
     519. kàn
     520. gèng
     521. gāo
     522.  
     523. kàn
     524. gèng
     525. yuǎn
     526.  
     527. 站在巨人的肩膀上看得更高、看得更遠!
     528.  
     529.  
     530.  
       
      無注音版:我獲獎了……
       我獲獎了……
       嘉興東實驗小學三(四)班毛宇杰
       2009年11月27日這一天,對我來說是一個不平凡的日子,因為那一天我獲獎了……
       星期五,我象往常一樣,來到隨天學校參加寫作班,過了一會兒,王老師高興地走進教室,臉紅紅的,看上去很激動,她高聲說道:“我們學校有一名同學,在數萬名作者中層層選拔,獲得了中國青少年作家杯作品大賽銀獎,該作品并將編入《中國青少年優秀作品選》,那位同學是……”王老師故意停頓了一下,就在這時,我們心里都在猜倒底是誰呢?“是毛宇杰!”王老師把聲調提得很高,好象在為她的學生開心和自豪!但我簡直不敢相信我的耳朵,還以為我的耳朵在欺騙自己呢!可這一切又是真的,王老師微笑著把獲獎通知書遞給我,我也小心翼翼拿回來。
       (水晶杯)
       我想,以前是我讀別人的書,而今天是別人讀我的書了,我和親友的書架上將從此增加一本有我的作品的書了,我真為自己感到興奮和自豪。想想我的寫作歷程,一年級我的作文發表在南湖晚報,二年級,我的作文發表在煙雨樓雜志上等其他刊物上,三年級我又跨上了一個臺階,但我不能驕傲,因為孔子說:學無止境,所以寫作也是無止境地。
       或許,人生有許多嘗試,只要你敢于面對,有時會帶給你驚喜,當然尋找機會也很重要,有了機會才可去嘗試。我還要繼續努力,堅持寫周記,讀更多更好的書,爭取下次得金獎……
       “叮鈴鈴叮鈴鈴……”上課鈴聲把我拉回到現實中,而我心中這份快樂將永遠激勵著我不斷前進,它將幫助我插上幻想的翅膀,讓我站在巨人的肩膀上看得更高、看得更遠!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.bestcasinoslot.net:颍上县| www.caitoule.com:叶城县| www.zhjdyx.com:广南县| www.n2568.com:左权县| www.brilliantgarmentco.com:武汉市| www.sparta-gym.com:城固县| www.023chbg.com:蒲城县| www.pmtprofits.com:信阳市| www.boutiquenergizhotel.com:宣恩县| www.13902948564.com:霍山县| www.masyyy.com:轮台县| www.parachuteins.com:石景山区| www.919772.com:同心县| www.goodnewsbro.com:诏安县| www.ahtydzs.com:南江县| www.directequipement.net:庆元县| www.devrealem.com:荥经县| www.rdealerv.com:台北市| www.mikeharris-em.com:东乌珠穆沁旗| www.im-mould.com:万载县| www.blueknightspavi.com:肃南| www.northcountybjj.com:巨野县| www.esbtrade.com:江津市| www.alongtheway-mdt.com:蒙自县| www.ym577.com:高青县| www.votextile.com:永春县| www.spotcoolstuff.net:兴城市| www.izi2.com:融水| www.hearingspecialistcarolina.com:韩城市| www.msliver.com:鄂托克前旗| www.bihanorantiqha.com:平远县| www.inretrospectweb.com:突泉县| www.seahog004.com:泾川县| www.foteng888.com:水城县| www.alishido.com:克拉玛依市| www.ottomantranslate.com:当雄县| www.videodownloadming.com:土默特右旗| www.hg45345.com:卢湾区| www.liyingbaobei.com:马山县| www.magic-ts.com:湘潭县| www.blackindianmusic.com:锦屏县| www.crowwebdesign.com:怀仁县| www.hg71678.com:沙湾县| www.kundol-ng.com:密云县| www.ecohf.com:嘉黎县| www.activin-t.com:渑池县| www.ipslo.com:海安县| www.tangyangshop.com:城步| www.xiechangcable.com:蒙阴县| www.dogfriendlyuk.com:海淀区| www.webgradus.com:高安市| www.g5663.com:湟中县| www.f9963.com:兴化市| www.o8o7.com:盐源县| www.smithbmw.com:柯坪县| www.parametercontraption.com:池州市| www.com51job.com:潮州市| www.advancedperformers.com:论坛| www.cocina-online.net:呼伦贝尔市| www.vintage-denim.com:万州区| www.creativegroupbd.com:泾阳县| www.schillofinancial.com:彩票| www.tech1950.com:宜川县| www.jnhb365.net.cn:沽源县| www.arcoiristours.com:金山区| www.ofnail.com:东宁县| www.szcompro.com:绥中县| www.youjiataoci.com:墨脱县| www.ungms.com:寿宁县| www.qyu3.com:南江县| www.voltthemes.com:青浦区| www.yourhcgcoach.com:武威市| www.haosenmy.com:丽江市| www.bjjyzy.com:贵南县| www.chinese-india.com:苏尼特左旗| www.used-staticcaravans.com:武邑县| www.free0769.com:隆回县| www.clarebirth.com:麦盖提县| www.shareuams.com:平江县| www.hg39789.com:宜良县| www.breakfastbrampton.com:乳山市| www.shofarr.com:永城市| www.climatepro2015.com:翁源县| www.archdown.com:铅山县|