• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 無錫小籠包

      無錫小籠包

     1. huà
     2. shuō
     3.  
     4. mín
     5. shí
     6. wéi
     7. tiān
     8.  
     9. měi
     10. fāng
     11. dōu
     12. yǒu
     13. 俗話說“民以食為天”幾乎每個地方都有自己
     14. de
     15. měi
     16. wèi
     17. kàn
     18. běi
     19. jīng
     20. de
     21. kǎo
     22. ān
     23. de
     24. yáng
     25. ròu
     26. pào
     27. nèi
     28. méng
     29. 的美味你看北京的烤鴨西安的羊肉泡饃內蒙古
     30. de
     31. xiǎo
     32. féi
     33. yáng
     34. yún
     35. nán
     36. de
     37. guò
     38. qiáo
     39. xiàn
     40. shān
     41. de
     42. dāo
     43. xuē
     44. miàn
     45.  
     46.  
     47. cóng
     48. 的小肥羊云南的過橋米線山西的刀削面……從
     49. yàn
     50. huì
     51. shàng
     52. de
     53. zhèng
     54. cān
     55. cài
     56. dào
     57. jiē
     58. tóu
     59. cūn
     60. biān
     61. de
     62. fēng
     63. wèi
     64. xiǎo
     65. chī
     66. 宴會上的正餐大菜到街頭村邊的風味小吃可以
     67. shuō
     68. shì
     69. shù
     70. shèng
     71. shù
     72.  
     73. 說是數不勝數。
     74.  
     75.  
     76. xiǎo
     77. lóng
     78. bāo
     79. shì
     80. yòng
     81. zhū
     82. ròu
     83. miàn
     84. fěn
     85. zuò
     86. chéng
     87. de
     88. yàn
     89. gàn
     90.  小籠包是用豬肉與面粉做成的色澤艷麗干
     91. cuì
     92. shuǎng
     93. kǒu
     94. zǒu
     95. dào
     96. mài
     97. xiǎo
     98. lóng
     99. bāo
     100. de
     101. diàn
     102. qián
     103. yóu
     104. chī
     105. jīng
     106. 脆爽口我走到賣小籠包的店前不由得大吃一驚
     107. miàn
     108. zǎo
     109. shì
     110. rén
     111. shān
     112. rén
     113. hǎi
     114. zhǎo
     115. le
     116. bàn
     117. tiān
     118. cái
     119. xiàn
     120. wèi
     121. zhì
     122. zuò
     123. le
     124. 里面早已是人山人海找了半天才發現位置坐了
     125. xià
     126. lái
     127.  
     128. 下來。
     129.  
     130.  
     131. shàng
     132. cài
     133. le
     134.  
     135. xiǎo
     136. lóng
     137. bāo
     138. bèi
     139. shèng
     140. zài
     141. zhēng
     142. lóng
     143. duān
     144. le
     145. shàng
     146. lái
     147.  上菜了,小籠包被盛在蒸籠里端了上來一
     148. ròu
     149. xiāng
     150. miàn
     151. ér
     152. lái
     153. hái
     154. méi
     155. děng
     156. yuán
     157. fàng
     158. dào
     159. zhuō
     160. shàng
     161. jiù
     162. 股肉香撲面而來還沒等服務員放到桌上我就一
     163. jiàn
     164. chōng
     165. le
     166. shàng
     167. duān
     168. guò
     169. xiǎo
     170. lóng
     171. bāo
     172. shēn
     173. chū
     174. shé
     175. tóu
     176. tiǎn
     177. tiǎn
     178. 個箭步沖了上去端過小籠包伸出舌頭舔一舔皮
     179. huá
     180. huá
     181. de
     182. nèn
     183. nèn
     184. de
     185. què
     186. zhī
     187. yǒu
     188. de
     189. wèi
     190. dào
     191. men
     192. bié
     193. 滑滑的嫩嫩的卻只有一股皮子的味道你們可別
     194. xiǎo
     195. kàn
     196. le
     197. měi
     198. wèi
     199. de
     200. dōng
     201. hái
     202. zài
     203. miàn
     204. ne
     205. guǎn
     206. sān
     207. èr
     208. 小看了它美味的東西還在里面呢我不管三七二
     209. shí
     210. kuài
     211. chī
     212. le
     213. lái
     214. shuí
     215. zhī
     216. xiǎo
     217. lóng
     218. bāo
     219. yǒu
     220. tāng
     221. zhī
     222. gāng
     223. yǎo
     224. le
     225. 十一快速吃了起來誰知小籠包里有湯汁剛咬了
     226. kǒu
     227. tāng
     228. zhī
     229. jiù
     230. jiàn
     231. mǎn
     232. shēn
     233. dōu
     234. shì
     235. xiè
     236. 一口湯汁就濺得我滿身都是我不顧一屑地拿起
     237. cān
     238. jīn
     239. zhǐ
     240. zài
     241. shēn
     242. shàng
     243. le
     244. zhè
     245. shí
     246. zhōu
     247. wéi
     248. de
     249. rén
     250. dōu
     251. duì
     252. tóu
     253. lái
     254. 餐巾紙在身上擦了擦這時周圍的人都對我投來
     255. chà
     256. de
     257. guāng
     258. kàn
     259. dōu
     260. kàn
     261. chī
     262. zhe
     263. měi
     264. wèi
     265. de
     266. xiǎo
     267. lóng
     268. bāo
     269. 詫異的目光我看都不看繼續吃著美味的小籠包
     270.  
     271.  
     272.  
     273. zhè
     274. wēi
     275. dào
     276. de
     277. xiǎo
     278. lóng
     279. bāo
     280. yǒu
     281. de
     282. lái
     283. ne
     284. qīng
     285. dài
     286.  這微不足道的小籠包也有它的來歷呢清代
     287. qián
     288. lóng
     289. huáng
     290. céng
     291. yóu
     292. biàn
     293. míng
     294. shān
     295. chuān
     296. yóu
     297. ài
     298. jiāng
     299. nán
     300. de
     301. jiā
     302. shān
     303. 乾隆皇帝曾游遍名山大川尤其酷愛江南的佳山
     304. xiù
     305. shuǐ
     306.  
     307. yuán
     308. lín
     309. mín
     310. fēng
     311. mín
     312.  
     313. céng
     314. liù
     315. xià
     316. jiāng
     317. nán
     318. 秀水、園林古跡和民風民俗。他曾六次下江南
     319. xún
     320. yóu
     321. yán
     322. nán
     323. jīng
     324.  
     325. yáng
     326. zhōu
     327.  
     328.  
     329. zhōu
     330.  
     331. háng
     332. zhōu
     333. xiàn
     334. 巡游沿南京、揚州、無錫、蘇州、杭州一線他
     335. nán
     336. xún
     337. jiù
     338. pǐn
     339. cháng
     340. le
     341. dāng
     342. de
     343. xiǎo
     344. lóng
     345. bāo
     346. zhī
     347. hòu
     348. xiǎo
     349. lóng
     350. bāo
     351. 第一次南巡就品嘗了當地的小籠包之后小籠包
     352. míng
     353. zhí
     354. hěn
     355. wàng
     356. zhí
     357. liú
     358. chuán
     359. zhì
     360. jīn
     361.  
     362. 名氣一直很旺一直流傳至今。
     363.  
     364.  
     365. xiǎo
     366. lóng
     367. bāo
     368. jǐn
     369. jǐn
     370. yīn
     371. wéi
     372. wèi
     373. dào
     374. xiān
     375. měi
     376. ér
     377. shòu
     378. dào
     379.  無錫小籠包它不僅僅因為味道鮮美而受到
     380. rén
     381. men
     382. de
     383. ài
     384. ér
     385. shì
     386. yīn
     387. wéi
     388. xiǎo
     389. lóng
     390. bāo
     391. huì
     392. ràng
     393. rén
     394. huí
     395. qián
     396. 人們的喜愛而是因為小籠包會讓人回憶起以前
     397. de
     398. kuài
     399. shí
     400. guāng
     401. zhēn
     402. wéi
     403. jiā
     404. xiāng
     405. yǒu
     406. zhè
     407. yàng
     408. de
     409. míng
     410. chī
     411. ér
     412. gǎn
     413. dào
     414. 的快樂時光我真為家鄉有這樣的名吃而感到自
     415. háo
     416.  
     417. 豪!
     418.  
     419.  
     420.  
       
      無注音版:無錫小籠包
       俗話說“民以食為天”幾乎每個地方都有自己的美味你看北京的烤鴨西安的羊肉泡饃內蒙古的小肥羊云南的過橋米線山西的刀削面……從宴會上的正餐大菜到街頭村邊的風味小吃可以說是數不勝數。
       小籠包是用豬肉與面粉做成的色澤艷麗干脆爽口我走到賣小籠包的店前不由得大吃一驚里面早已是人山人海找了半天才發現位置坐了下來。
       上菜了,小籠包被盛在蒸籠里端了上來一股肉香撲面而來還沒等服務員放到桌上我就一個箭步沖了上去端過小籠包伸出舌頭舔一舔皮滑滑的嫩嫩的卻只有一股皮子的味道你們可別小看了它美味的東西還在里面呢我不管三七二十一快速吃了起來誰知小籠包里有湯汁剛咬了一口湯汁就濺得我滿身都是我不顧一屑地拿起餐巾紙在身上擦了擦這時周圍的人都對我投來詫異的目光我看都不看繼續吃著美味的小籠包。
       這微不足道的小籠包也有它的來歷呢清代乾隆皇帝曾游遍名山大川尤其酷愛江南的佳山秀水、園林古跡和民風民俗。他曾六次下江南巡游沿南京、揚州、無錫、蘇州、杭州一線他第一次南巡就品嘗了當地的小籠包之后小籠包名氣一直很旺一直流傳至今。
       無錫小籠包它不僅僅因為味道鮮美而受到人們的喜愛而是因為小籠包會讓人回憶起以前的快樂時光我真為家鄉有這樣的名吃而感到自豪!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.supernac.com:潢川县| www.telepoisson.com:西盟| www.gillysnow.com:视频| www.jipiao126.com:汉源县| www.xyt888.com:军事| www.fnjsn.cn:房产| www.tanyacha.com:万宁市| www.sz-jxbjb.com:松滋市| www.masyyy.com:宜阳县| www.doulasconciencia.com:西和县| www.xpj88658.com:清远市| www.brosway-gioielli-it.com:台东县| www.catchyenough.com:革吉县| www.zgjxcf.com:长宁区| www.atiehnews.com:富民县| www.zp335.com:乌兰察布市| www.lomondtimberframe.com:肥东县| www.hongtaitiyu.com:保亭| www.liuxiaozhou.com:丰城市| www.kvnsc.com:光山县| www.lw338.com:大石桥市| www.torrezanefelipe.com:商丘市| www.love0534.com:沧州市| www.km-alliance.com:文安县| www.tjdongtai.com:汝州市| www.lamaihotelpatong.net:新田县| www.m8385.com:太仆寺旗| www.yanasegal.com:旬阳县| www.relacjelive.net:横山县| www.zsgaori.com:连城县| www.eldukedegreaser.com:乌海市| www.hirfigyelo.com:博乐市| www.gqfxw.cn:临泽县| www.zzxccz.com:武宣县| www.farukfunclub.com:福安市| www.sortpix.com:会同县| www.stuffurama.com:桃园市| www.surfaudiovideo.com:闽侯县| www.ykyumiao.com:西充县| www.bobbysidenberg.com:鄂托克前旗| www.world-anime.com:巴林左旗| www.freebie-host.com:靖远县| www.zj-888.com:祁连县| www.52syn.com:中卫市| www.jfc-grp.com:甘南县| www.befms.com:香河县| www.streebon.com:芷江| www.ssxnsy.com:济南市| www.zhouyuzheng.com:枣庄市| www.szmm120.com:轮台县| www.seoaon.com:简阳市| www.totoadmin.com:汾阳市| www.gun2424.com:临澧县| www.neuropto.com:涿鹿县| www.globalryb.com:富平县| www.bihanorantiqha.com:康定县| www.rqxbw.cn:砚山县| www.lxglc.cn:芦溪县| www.diaosizz.com:中江县| www.ccwanzhou.com:五常市| www.oubok.com:大冶市| www.sz-sg.com:孙吴县| www.jh0oxs.com:上虞市| www.zshxyl.com:沙洋县| www.1geiwo.com:张家港市| www.dennisforhire.com:东阿县| www.bnachamber.com:屯昌县| www.uidongmun.com:水城县| www.rmd988.com:莲花县| www.pj12379.com:寿阳县| www.nosdepotsvente.com:富蕴县| www.baidujxcm.com:凉城县| www.90wlog.com:孝昌县| www.mydzs.com:墨玉县| www.ship-worldwide.com:昌邑市| www.netepan.com:敦煌市| www.rentiyishu123.com:乌拉特前旗| www.ivtvalvesindia.com:仁布县| www.livemallorcahostel.com:汉源县| www.huizhoupf.com:乌兰县| www.gabrielmoginot.com:大庆市| www.zj-hxjj.com:阿合奇县| www.gzjunhao88.com:微山县| www.wapgdp.com:正定县|