• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 日記

      日記

     1. men
     2. nián
     3. háng
     4. le
     5. sài
     6.  
     7. jīng
     8. cǎi
     9. le
     10.  
     11. kuài
     12. lái
     13. 我們四年級舉行了一次比賽!可精彩了!快來
     14. kàn
     15. kàn
     16.  
     17. men
     18. bān
     19. jiā
     20. yóu
     21.  
     22. 看看,我們班加油!
     23.  
     24.  
     25.  
     26. yáng
     27. lǎo
     28. shī
     29. jiù
     30. zǒu
     31. jìn
     32. le
     33. jiāo
     34. shì
     35.  
     36. quán
     37. bān
     38. tóng
     39. xué
     40. dōu
     41.  午讀,楊老師就走進了教室。全班同學都
     42. zhuǎn
     43. jīng
     44. de
     45. dīng
     46. zhe
     47. yáng
     48. lǎo
     49. shī
     50.  
     51. wéi
     52. shí
     53. me
     54.  
     55. shì
     56. yīn
     57. wéi
     58. 目不轉睛的盯著楊老師,為什么?哪是因為我
     59. men
     60. kàn
     61. jiàn
     62. yáng
     63. lǎo
     64. shī
     65. huà
     66. zhuāng
     67.  
     68. zhí
     69. dào
     70. yáng
     71. lǎo
     72. shī
     73. jiào
     74. 們第一次看見楊老師化妝!一直到楊老師叫我
     75. men
     76. chū
     77. lái
     78. shí
     79. cái
     80. xǐng
     81. guò
     82. lái
     83.  
     84. zhàn
     85. duì
     86. shí
     87.  
     88. zhū
     89. mǐn
     90. xuān
     91. dǎn
     92. de
     93. shuō
     94. 們出來時才醒過來。站隊時,朱敏軒大膽的說
     95.  
     96.  
     97. yáng
     98. lǎo
     99. shī
     100. huà
     101. zhuāng
     102. de
     103.  
     104.  
     105.  
     106. méi
     107.  
     108.  
     109.  
     110. huà
     111.  
     112.  
     113. :“楊老師化妝的!”“沒!”“化得!”女
     114. shēng
     115. hǎn
     116. dào
     117.  
     118.  
     119. hǎo
     120. le
     121.  
     122. hǎo
     123. le
     124.  
     125. zhàn
     126. duì
     127.  
     128.  
     129. men
     130. zhī
     131. hǎo
     132. 生齊喊道。“好了!好了!站隊!”我們只好
     133. guāi
     134. guāi
     135. de
     136. zhàn
     137. duì
     138.  
     139. fǒu
     140. hòu
     141. guǒ
     142. kān
     143. shè
     144. xiǎng
     145.  
     146. 乖乖的站隊,否則后果不堪設想!
     147.  
     148.  
     149. lái
     150. dào
     151. le
     152. cāo
     153. chǎng
     154.  
     155. liáng
     156. xīn
     157. de
     158. shéng
     159. tài
     160. zhǎng
     161.  
     162.  來到了操場,我和梁宇欣的繩子太長,于
     163. shì
     164. zhǎo
     165. yáng
     166. lǎo
     167. shī
     168. yào
     169. jiǎn
     170. dāo
     171.  
     172. shéng
     173. jiǎn
     174. duǎn
     175.  
     176. rán
     177. sài
     178. huì
     179. 是找楊老師要剪刀,把繩子剪短,不然比賽會
     180. dài
     181. lái
     182. fán
     183.  
     184. lái
     185. dào
     186. le
     187. bàn
     188. gōng
     189. shì
     190.  
     191. kàn
     192. jiàn
     193.  
     194.                      
     195.  
     196. lǎo
     197. shī
     198. zài
     199. 帶來麻煩。來到了辦公室,看見“1234567”戚老師在
     200. wán
     201. diàn
     202. nǎo
     203.  
     204. cài
     205. lǎo
     206. shī
     207. shuō
     208.  
     209.  
     210. yòu
     211. làng
     212. fèi
     213. le
     214. jiē
     215. 玩電腦。蔡老師說;“又浪費了我一節午讀課
     216.  
     217.  
     218. yáng
     219. lǎo
     220. shī
     221. èr
     222. huà
     223. méi
     224. shuō
     225.  
     226. !”楊老師二話沒說。
     227.  
     228.  
     229. sài
     230. jiù
     231. yào
     232. kāi
     233. shǐ
     234. le
     235.  
     236. yáng
     237. lǎo
     238. shī
     239. xiǎng
     240. le
     241. jīn
     242. hǎo
     243. pǎo
     244.  比賽就要開始了,楊老師想起了皮筋好跑
     245. xiē
     246.  
     247. shì
     248. jiù
     249. cóng
     250. héng
     251. jiàn
     252. de
     253. jīn
     254. jiǎn
     255. chéng
     256.  
     257.    
     258.  
     259. bàn
     260.  
     261. jiù
     262. 些,于是就拿從恒健的皮筋剪成“8”瓣,就發
     263. gěi
     264. men
     265.  
     266. xiǎng
     267.  
     268. zhēn
     269. shì
     270. jiè
     271. huā
     272. xiàn
     273. de
     274. lǎo
     275. shī
     276.  
     277. 給我們。我想:真是借花獻佛的老師!
     278.  
     279.  
     280. zhī
     281. tīng
     282. shēng
     283. shào
     284. xiǎng
     285.  
     286. men
     287. bān
     288.  
     289.       
     290.  
     291.  
     292.  
     293.       
     294.  
     295.  只聽一聲哨響,我們班與四(11)、四(10
     296.  
     297.  
     298.    
     299.  
     300. bān
     301. kāi
     302. shǐ
     303. le
     304. zhàn
     305. zhēng
     306.  
     307. tóng
     308. xué
     309. men
     310. dōu
     311. pǎo
     312. de
     313. hěn
     314. 、四(9)班開始了戰爭,同學們個個都跑的很
     315. kuài
     316.  
     317. ér
     318. kàn
     319. jiàn
     320. zhāng
     321. dòng
     322. rén
     323. pǎo
     324. de
     325. shí
     326. hòu
     327.  
     328. bēi
     329. jiāo
     330. jiā
     331.  
     332. 快!而我看見張棟仁跑的時候,我悲喜交加,
     333. bēi
     334. shì
     335. jīn
     336. duàn
     337. le
     338.  
     339. shì
     340. zhāng
     341. dòng
     342. rén
     343. pǎo
     344. hěn
     345. kuài
     346.  
     347. zhāng
     348. dòng
     349. rén
     350. 悲是皮筋斷了,喜是張棟仁跑得很快!張棟仁
     351. gěi
     352. le
     353. men
     354. hòu
     355. biān
     356.  
     357. yùn
     358. dòng
     359. yuán
     360.  
     361. xǐng
     362.  
     363. gěi
     364. le
     365. 給了我們后邊“運動員”一個提醒,也給了我
     366. men
     367. hěn
     368. hěn
     369. de
     370.  
     371. 們很大很大的壓力!
     372.  
     373.  
     374. men
     375. chū
     376. chǎng
     377. le
     378.  
     379. liáng
     380. xīn
     381. zhī
     382. qiú
     383. diē
     384.  
     385. zài
     386.  我們出場了,我和梁宇欣只求不跌,在不
     387. diē
     388. de
     389. chǔ
     390. shàng
     391. yào
     392. kuài
     393.  
     394. men
     395. xiàng
     396. liú
     397. xiáng
     398. yàng
     399. bēn
     400. pǎo
     401. zhe
     402.  
     403. kàn
     404. 跌的基礎上要快!我們像劉翔一樣奔跑著,看
     405. kàn
     406. zuǒ
     407.  
     408. zàn
     409. shí
     410. pái
     411. míng
     412.    
     413.  
     414. shuō
     415.  
     416.  
     417. jiā
     418.  
     419.  
     420.  
     421.                                           
     422.  
     423.  
     424. 看左,暫時排名第2,我說:“加速!”“12121212121212……
     425.  
     426. zài
     427.    
     428. le
     429.  
     430. kuài
     431. dào
     432. zhōng
     433. diǎn
     434. le
     435.    
     436.  
     437. ”在第1了!快到終點了第1
     438.  
     439.  
     440. xià
     441. miàn
     442. jiù
     443. kàn
     444. men
     445. de
     446. le
     447.  
     448. dào
     449. le
     450. zuì
     451. hòu
     452. le
     453.  
     454. chái
     455. jiǎ
     456. háo
     457.  下面就看他們的了!到了最后了!柴假豪
     458. chū
     459. chǎng
     460. le
     461.  
     462.  
     463.    
     464. míng
     465. jiù
     466. kàn
     467. chái
     468. jiǎ
     469. háo
     470. le
     471.  
     472. zhī
     473. yào
     474. diē
     475.  
     476. jiù
     477. 出場了!,第1名就看柴假豪了,只要不跌,就
     478. méi
     479. shí
     480. me
     481.  
     482. shì
     483. yīn
     484. wéi
     485. chái
     486. jiǎ
     487. háo
     488. zài
     489. men
     490. bān
     491. pǎo
     492. shì
     493. 沒什么!那是因為柴假豪在我們班跑步是第一
     494.  
     495. jiù
     496. kàn
     497. zuò
     498. me
     499. yàng
     500. le
     501.  
     502. ,就看合作咋么樣了!
     503.  
     504.  
     505.  
     506.  
     507. yíng
     508. le
     509.  
     510.    
     511.  
     512. tài
     513. hǎo
     514. le
     515.  
     516.  
     517. men
     518. bān
     519. tóng
     520.  “耶!贏了!第1耶!太好了!”我們班同
     521. xué
     522. dōu
     523. huān
     524. le
     525. lái
     526.  
     527. dōu
     528. chū
     529. le
     530. mǎn
     531. xiào
     532. liǎn
     533.  
     534. 學都歡呼了起來,都露出了滿意得笑臉!
     535.  
     536.  
     537. zhēn
     538. shì
     539. yǒu
     540.  
     541. gāo
     542. xìng
     543.  
     544. kāi
     545. xīn
     546. měi
     547. hǎo
     548. de
     549. tiān
     550.  
     551.  真是有趣、高興、開心與美好的一天!
     552.  
     553.  
     554.  
       
      無注音版:日記
       我們四年級舉行了一次比賽!可精彩了!快來看看,我們班加油!
       午讀,楊老師就走進了教室。全班同學都目不轉睛的盯著楊老師,為什么?哪是因為我們第一次看見楊老師化妝!一直到楊老師叫我們出來時才醒過來。站隊時,朱敏軒大膽的說:“楊老師化妝的!”“沒!”“化得!”女生齊喊道。“好了!好了!站隊!”我們只好乖乖的站隊,否則后果不堪設想!
       來到了操場,我和梁宇欣的繩子太長,于是找楊老師要剪刀,把繩子剪短,不然比賽會帶來麻煩。來到了辦公室,看見“1234567”戚老師在玩電腦。蔡老師說;“又浪費了我一節午讀課!”楊老師二話沒說。
       比賽就要開始了,楊老師想起了皮筋好跑些,于是就拿從恒健的皮筋剪成“8”瓣,就發給我們。我想:真是借花獻佛的老師!
       只聽一聲哨響,我們班與四(11)、四(10)、四(9)班開始了戰爭,同學們個個都跑的很快!而我看見張棟仁跑的時候,我悲喜交加,悲是皮筋斷了,喜是張棟仁跑得很快!張棟仁給了我們后邊“運動員”一個提醒,也給了我們很大很大的壓力!
       我們出場了,我和梁宇欣只求不跌,在不跌的基礎上要快!我們像劉翔一樣奔跑著,看看左,暫時排名第2,我說:“加速!”“12121212121212……”在第1了!快到終點了第1!
       下面就看他們的了!到了最后了!柴假豪出場了!,第1名就看柴假豪了,只要不跌,就沒什么!那是因為柴假豪在我們班跑步是第一,就看合作咋么樣了!
       “耶!贏了!第1耶!太好了!”我們班同學都歡呼了起來,都露出了滿意得笑臉!
       真是有趣、高興、開心與美好的一天!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.dyhdfkhm.com:新安县| www.hg89456.com:杨浦区| www.x5china.com:弥勒县| www.takarasushioakland.com:临江市| www.cp22277.com:德保县| www.1140745.com:方城县| www.versign-grs.com:石门县| www.quizlanka.com:伊宁市| www.mystiquesppo.com:黎城县| www.matiastroncoso.com:深州市| www.rynhd.com:温宿县| www.futurecitieschina.com:洞口县| www.j1wt.com:潜江市| www.planetonegame.com:新晃| www.planetonegame.com:吉木乃县| www.0514dc.com:白城市| www.woyoracing.com:乐清市| www.ridgwaytowing.com:阳新县| www.juntongmould.com:瑞昌市| www.g9867.com:法库县| www.101ddsnappers.com:关岭| www.logicuz.com:江都市| www.cbhfitness.com:延长县| www.innovatech-peru.com:嘉义县| www.274252.com:澄城县| www.cnfzsb.com:新邵县| www.morze-noclegi.com:吴桥县| www.befms.com:鹤壁市| www.air-max-run.com:昆明市| www.the-kish.com:招远市| www.chepaijiaoyi.com:胶州市| www.gotoph.com:合水县| www.pieelectronics.com:东丽区| www.guistation.com:白山市| www.itao321.com:盐池县| www.wazww.com:澄江县| www.galynka.com:军事| www.bar-dendo.com:鄄城县| www.penghancurbatuempedu.com:卢湾区| www.274122.com:焉耆| www.crucerocapitalesbalticas.com:定兴县| www.rdzfw.com:沙河市| www.harbourpointcoa.com:鹤峰县| www.f5767.com:中江县| www.temp-abc.com:定兴县| www.bentleybeacher.com:永和县| www.gangesfruit.com:临海市| www.jy-zaoxing.com:濉溪县| www.bellinghamkiwanis.com:云浮市| www.yurindex.com:辽宁省| www.rq966.com:高尔夫| www.qylvod.com:井陉县| www.crucerocapitalesbalticas.com:宁河县| www.sitegrindermastery.com:澳门| www.xingkai688.com:商水县| www.tytlx.com:曲阳县| www.565783.com:白玉县| www.lowlf.com:和龙市| www.liuxiaozhou.com:汽车| www.alihybrid.com:深泽县| www.sertep.com:九龙县| www.zydzqj.cn:凤凰县| www.taifengdianqi.com:岑巩县| www.bichengdecoration.com:永安市| www.mehmet-ali.net:武川县| www.z9698.com:定远县| www.cxpfx.cn:乐亭县| www.neuropto.com:田东县| www.limonychelo.com:博客| www.wwued.com:麻城市| www.wedding-invites.net:屏边| www.gs355.com:麦盖提县| www.blimprobotics.com:柏乡县| www.amde-in-china.com:大关县| www.flex-laser.net:平山县| www.takwed.com:兰坪| www.vsassociatesbiz.com:新安县| www.plastic-films.com:突泉县| www.bolemaimai.com:泉州市| www.mdhrh.cn:塔河县| www.air-max-run.com:府谷县| www.meiyizhuangshi.com:鹿邑县| www.jxyataicy.com:宁陕县| www.chinaheliang.com:晋城|