• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 我和書的故事

      我和書的故事

     1. bié
     2. kàn
     3. xiàn
     4. zài
     5. hěn
     6. ài
     7. shū
     8.  
     9. dàn
     10. qián
     11. hái
     12. yǒu
     13. wéi
     14. 別看我現在很愛讀書,但我以前還有一個不為
     15. rén
     16. zhī
     17. de
     18.  
     19. 人知的秘密。
     20.  
     21.  
     22. xiǎo
     23. shí
     24. hóu
     25.  
     26. hěn
     27. diào
     28.  
     29. zhī
     30. huān
     31. kàn
     32. xiē
     33. dòng
     34. huà
     35. piàn
     36.  小時侯,我很調皮,只喜歡看一些動畫片
     37.  
     38. shuō
     39.  
     40.  
     41. hóng
     42. māo
     43. lán
     44. xiá
     45. chuán
     46.  
     47.  
     48.  
     49. ào
     50. màn
     51.  
     52. ,比如說:《虹貓藍兔七俠傳》?《奧特曼》
     53. shàng
     54. le
     55. sān
     56. nián
     57.  
     58. rán
     59. xiàn
     60. tóng
     61. xué
     62. zhī
     63. jiān
     64. yǒu
     65. le
     66. dài
     67. 上了三年級,我居然發現我與同學之間有了代
     68. gōu
     69.  
     70. zhí
     71. dào
     72. shēng
     73. tiān
     74.  
     75. yǒu
     76. wèi
     77. péng
     78. yǒu
     79. sòng
     80. le
     81. 溝,直到我生日那天,我有一位朋友送了我一
     82. běn
     83. cáo
     84. wén
     85. xuān
     86. de
     87. míng
     88. zhe
     89.  
     90.  
     91. shān
     92. yáng
     93. chī
     94. tiān
     95. táng
     96. cǎo
     97.  
     98.  
     99. xīn
     100. 本曹文軒的名著?《山羊不吃天堂草》。我心
     101. xiǎng
     102.  
     103. míng
     104. zhī
     105. dào
     106.  
     107. huān
     108. kàn
     109. shū
     110.  
     111. sòng
     112. běn
     113. màn
     114. huà
     115. 想:你明知道,我不喜歡看書,送我一本漫畫
     116. hǎo
     117. ya
     118.  
     119. yòng
     120. xiè
     121. yǎn
     122. shén
     123. kàn
     124. kàn
     125. zhè
     126. běn
     127. suí
     128. shǒu
     129. jiāng
     130. réng
     131. 也好呀。我用不屑地眼神看看這本隨手將它仍
     132. dào
     133. le
     134. chá
     135. shàng
     136.  
     137. 到了茶幾上。
     138.  
     139.  
     140. xià
     141. yàn
     142. huì
     143. jié
     144. shù
     145. le
     146.  
     147. shàng
     148. bān
     149. le
     150.  
     151.  下午宴會結束了。爸爸媽媽上班去了,一
     152. rén
     153. zài
     154. jiā
     155. mèn
     156. huāng
     157.  
     158. suí
     159. shǒu
     160. zhuō
     161. shàng
     162. de
     163. běn
     164. shū
     165. 個人在家里悶得慌,我隨手拿起桌上的那本書
     166.  
     167. suí
     168. shǒu
     169. fān
     170. le
     171.  
     172. lún
     173. tūn
     174. zǎo
     175. kàn
     176. le
     177. kàn
     178. le
     179. biàn
     180.  
     181. ,隨手翻了一頁,囫圇吞棗地看了看了一遍,
     182. xiàn
     183. nèi
     184. róng
     185. shēng
     186. dòng
     187. yǒu
     188.  
     189. méi
     190. yǒu
     191. wǎng
     192. xiǎng
     193. me
     194. nán
     195. kàn
     196.  
     197. 發現內容聲動有趣,沒有以往想得那么難看,
     198. yòu
     199. fān
     200. dào
     201.  
     202. zǎi
     203. huì
     204. měi
     205. yǎn
     206. de
     207. hán
     208.  
     209. 我又翻到第一頁,仔細體會每個字眼的含義,
     210. jīn
     211. jīn
     212. yǒu
     213. wèi
     214. le
     215. lái
     216.  
     217. 津津有味地讀了起來。
     218.  
     219.  
     220. zhè
     221. tiān
     222.  
     223. gěi
     224. le
     225.       
     226. kuài
     227. qián
     228.  
     229. ràng
     230. mǎi
     231. shuǐ
     232. guǒ
     233.  這一天,媽媽給了我50塊錢,讓我去買水果
     234.  
     235. zǒu
     236. zài
     237. shàng
     238.  
     239. guò
     240. shāng
     241. diàn
     242.  
     243. de
     244. yǎn
     245. jīng
     246. liàng
     247. ,我走在路上,路過一個商店,我的眼睛一亮
     248.  
     249. cháo
     250. shāng
     251. diàn
     252. de
     253. guì
     254. tái
     255. kàn
     256. le
     257. kàn
     258.  
     259.  
     260. wa
     261.  
     262. jiān
     263. jiào
     264. ,朝商店里的玻璃柜臺看了看,“哇”我尖叫
     265. lái
     266.  
     267. zhè
     268. shì
     269. zǎo
     270. pàn
     271. jiǔ
     272. de
     273. zuì
     274. xīn
     275. bǎn
     276. běn
     277. de
     278.  
     279. shí
     280. 起來,這是我早已期盼已久的最新版本的《十
     281. wàn
     282. wéi
     283. shí
     284. me
     285.  
     286.  
     287. guǎn
     288. sān
     289. èr
     290. shí
     291. chōng
     292. shàng
     293. qián
     294. jiāo
     295. 萬個為什么》。我不管三七二十一沖上前去交
     296. le
     297. qián
     298.  
     299. shū
     300. lái
     301. jīn
     302. jīn
     303. yǒu
     304. wèi
     305. lái
     306.  
     307. zhōng
     308. zǒu
     309. 了錢,拿起書來津津有味地讀起來,無意中走
     310. dào
     311. le
     312. jiā
     313. mén
     314. kǒu
     315.  
     316. guài
     317. wèn
     318. le
     319.  
     320. shuǐ
     321. guǒ
     322. zài
     323. 到了家門口,媽媽奇怪地問了我一句:水果在
     324.  
     325. yán
     326. duì
     327.  
     328. zhī
     329. hǎo
     330. tǎn
     331. bái
     332. cóng
     333. kuān
     334. gào
     335. le
     336. 哪里?我無言以對,只好坦白從寬告訴了媽媽
     337. quán
     338. guò
     339. chéng
     340.  
     341.  
     342.  
     343.  
     344. 全過程????
     345.  
     346.  
     347. cóng
     348.  
     349. shēn
     350. shēn
     351. ài
     352. shàng
     353. le
     354. shū
     355.  
     356.  從此,我深深地愛上了讀書。
     357.  
     358.  
     359.  
       
      無注音版:我和書的故事
       別看我現在很愛讀書,但我以前還有一個不為人知的秘密。
       小時侯,我很調皮,只喜歡看一些動畫片,比如說:《虹貓藍兔七俠傳》?《奧特曼》上了三年級,我居然發現我與同學之間有了代溝,直到我生日那天,我有一位朋友送了我一本曹文軒的名著?《山羊不吃天堂草》。我心想:你明知道,我不喜歡看書,送我一本漫畫也好呀。我用不屑地眼神看看這本隨手將它仍到了茶幾上。
       下午宴會結束了。爸爸媽媽上班去了,一個人在家里悶得慌,我隨手拿起桌上的那本書,隨手翻了一頁,囫圇吞棗地看了看了一遍,發現內容聲動有趣,沒有以往想得那么難看,我又翻到第一頁,仔細體會每個字眼的含義,津津有味地讀了起來。
       這一天,媽媽給了我50塊錢,讓我去買水果,我走在路上,路過一個商店,我的眼睛一亮,朝商店里的玻璃柜臺看了看,“哇”我尖叫起來,這是我早已期盼已久的最新版本的《十萬個為什么》。我不管三七二十一沖上前去交了錢,拿起書來津津有味地讀起來,無意中走到了家門口,媽媽奇怪地問了我一句:水果在哪里?我無言以對,只好坦白從寬告訴了媽媽全過程????
       從此,我深深地愛上了讀書。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.74li.com:大同县| www.linmaomiaomu.com:泰安市| www.italianfashionllc.com:西昌市| www.aljammali.com:剑河县| www.madebyflek.com:开江县| www.ungms.com:资兴市| www.tp633.com:古交市| www.xiechangcable.com:中西区| www.hg80345.com:临海市| www.sufeautolights.com:汽车| www.hg89456.com:舟山市| www.abcdelacrilico.com:吉林市| www.99069ll.com:铁力市| www.445cf.com:平南县| www.cheap-uggboots4u.com:航空| www.cinematocinema.com:岳阳市| www.cerveaures.com:丹寨县| www.cx13800.com:高雄县| www.societyofweddingplanners.com:抚州市| www.nyrha.com:阳山县| www.juanchinchoncha.com:益阳市| www.yczygl.com:微山县| www.switchgeardubai.net:白河县| www.acssecuritygroup.com:昭通市| www.gongweb.com:新昌县| www.asecondsecond.com:丰顺县| www.ahmaj.com:虎林市| www.jsghz.com:上林县| www.top10logo.com:佳木斯市| www.bakedandbranded.com:宁陵县| www.ou-guo.com:滦平县| www.qingqier.com:潮安县| www.gzylflzx.com:疏附县| www.ouruolai.com:漾濞| www.consumsostenible.com:荥阳市| www.uuxer.com:康马县| www.gq992.com:水城县| www.847602.com:延边| www.ynthp.com:囊谦县| www.xx4y.com:丹凤县| www.rerrt.com:长宁县| www.lan-tour.com:饶平县| www.ivanerofeev.com:淮滨县| www.bestbridalevent.com:天峨县| www.taki100.net:池州市| www.idoltheory.com:兴安盟| www.lapremieredame.com:西藏| www.theconeyisland.com:澄迈县| www.geile-sexdate.com:象山县| www.jollychang.com:镇沅| www.qxnxf.com:大同县| www.aircompressorhose.org:阿荣旗| www.htlcankeny.org:汝城县| www.catalinamotoroiu.com:兖州市| www.whatssparkling.com:缙云县| www.yzzzm.com:庆云县| www.worldofps.com:神农架林区| www.cjbrw.cn:衡水市| www.ylsqsly.com:平乐县| www.m8556.com:商南县| www.tolkieninterviews.com:鸡东县| www.dogfriendlyuk.com:砀山县| www.rordsm.com:寿阳县| www.gxunx.com:四子王旗| www.muyeyan.com:阿合奇县| www.tredadlar.com:体育| www.everyounggroup.com:望奎县| www.simuladorpoupanca.com:河东区| www.sanxinghr.com:双牌县| www.223980.com:沧州市| www.myspaceproxyace.com:册亨县| www.galbia.com:民和| www.shguwanpm.com:东台市| www.52cl1024.com:蓝田县| www.dickalerts.com:土默特左旗| www.sl869.com:招远市| www.holytemplenc.org:哈巴河县| www.shenqi5150.com:奉化市| www.hg18345.com:广汉市| www.sxpak.com:甘孜县| www.yuanmeng6.com:西城区| www.zhongyifeedtrade.com:霍州市| www.clickablevideoads.com:邳州市| www.yanasegal.com:临夏市|