• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 一朵帶刺的玫瑰??讀《飄》有感

      一朵帶刺的玫瑰??讀《飄》有感

     1. xiàng
     2. fēng
     3. yàng
     4. qīng
     5. qīng
     6.  
     7. biàn
     8. shì
     9. piāo
     10.  
     11. 像風一樣輕輕離去,便是飄。
     12.  
     13.  
     14. qiē
     15. ěr
     16. měi
     17. guó
     18. nán
     19. běi
     20. zhàn
     21. zhēng
     22. shí
     23. nán
     24. fāng
     25. shè
     26. huì
     27. wéi
     28. bèi
     29.  米切爾以美國南北戰爭時期南方社會為背
     30. jǐng
     31.  
     32. hǎo
     33. jiā
     34. wéi
     35. zhǔ
     36. xiàn
     37.  
     38. lín
     39. jìn
     40. zhì
     41. miáo
     42. xiě
     43. le
     44. duǒ
     45. 景,以郝思嘉為主線,淋漓盡致地描寫了一朵
     46. dài
     47. de
     48. méi
     49. guī
     50.  
     51.  
     52. hǎo
     53. jiā
     54.  
     55. juè
     56. qiáng
     57. de
     58. shì
     59. zhàn
     60. hòu
     61. měi
     62. guó
     63. 帶刺的玫瑰??郝思嘉。倔強的她是戰后美國
     64. jīng
     65. shén
     66. de
     67. xiàng
     68. zhēng
     69.  
     70. miàn
     71. duì
     72. bèi
     73. zhàn
     74. huǒ
     75. huǐ
     76. diào
     77. de
     78. jiā
     79. yuán
     80.  
     81. jiān
     82. dìng
     83. 精神的象征。面對被戰火毀掉的家園,她堅定
     84.  
     85. háo
     86. tuǒ
     87. xié
     88.  
     89. miàn
     90. duì
     91. qīn
     92. rén
     93. de
     94. wáng
     95.  
     96. gàn
     97. yǎn
     98. 不屈,毫不妥協;面對親人的死亡,她擦干眼
     99. lèi
     100.  
     101. zhèn
     102. zuò
     103.  
     104. miàn
     105. duì
     106. jiā
     107. tíng
     108. de
     109. fèn
     110.  
     111. háo
     112. něi
     113. 淚,努力振作;面對家庭的分離,她毫不氣餒
     114.  
     115. zhòng
     116. tóu
     117. zài
     118. lái
     119.  
     120. ài
     121.  
     122. bìng
     123. xiàng
     124. yàng
     125. jīng
     126. shòu
     127. ,重頭再來。她愛土地,并像土地一樣經受磨
     128. nán
     129.  
     130. bǎo
     131. hán
     132. qíng
     133.  
     134.  
     135. 難,飽含激情……
     136.  
     137.  
     138. qiē
     139. ěr
     140. xìng
     141. de
     142.  
     143. jīng
     144. què
     145. le
     146. rén
     147.  米切爾以她女性的細膩,精確地把握了人
     148. de
     149. xīn
     150. huó
     151. dòng
     152.  
     153. huà
     154. le
     155. xìng
     156. xiān
     157. huó
     158. de
     159. 物復雜的心里活動,刻畫了一個個個性鮮活的
     160. rén
     161.  
     162. chéng
     163. shú
     164. mèi
     165. de
     166. ruì
     167.  
     168. nuò
     169. ruò
     170. néng
     171. de
     172. wèi
     173.  
     174. 人物。成熟魅力的瑞德,懦弱無能的衛希禮,
     175. juè
     176. qiáng
     177. fēng
     178. kuáng
     179. de
     180. hǎo
     181. jiā
     182.  
     183. jiā
     184. xíng
     185. chéng
     186. xiān
     187. míng
     188. duì
     189. 倔強瘋狂的郝思嘉,以及與思嘉形成鮮明對比
     190. de
     191. wēn
     192. wén
     193. ěr
     194. de
     195. mèi
     196. lán
     197.  
     198. guǎn
     199. shì
     200. zěn
     201. yàng
     202. miǎo
     203. xiǎo
     204. de
     205. bái
     206. dié
     207. 的溫文爾雅的媚蘭。不管是怎樣渺小的白蝶姑
     208.  
     209. hái
     210. shì
     211. zhǔ
     212. rén
     213. gōng
     214. jiā
     215.  
     216. zài
     217. qiē
     218. ěr
     219. de
     220. xià
     221.  
     222. dōu
     223. shì
     224. 媽,還是主人公思嘉,在米切爾的筆下,都是
     225. me
     226. shēng
     227.  
     228. 那么栩栩如生。
     229.  
     230.  
     231. zhàn
     232. zhēng
     233. hái
     234. wèi
     235. xiāo
     236. tíng
     237.  
     238. è
     239. suí
     240. zhī
     241. yòu
     242. zhe
     243. hǎo
     244. jiā
     245.  戰爭還未消停,饑餓隨之又壓迫著郝思嘉
     246.  
     247. dàn
     248. kào
     249. zhe
     250. de
     251. xìn
     252. xīn
     253.  
     254. jiān
     255. qiáng
     256.  
     257. tǎn
     258. chéng
     259.  
     260. zhǔ
     261. dòng
     262. 。但她靠著自己的信心、堅強、坦誠、主動和
     263. zhí
     264.  
     265. yǒng
     266. tóu
     267. miàn
     268. duì
     269. wèi
     270. de
     271. jué
     272.  
     273. fēn
     274. fēi
     275. de
     276. 直率,永不低頭地面對衛希禮的拒絕,紛飛的
     277. zhàn
     278. huǒ
     279.  
     280. shēng
     281. huó
     282. de
     283. jiān
     284. nán
     285.  
     286. qīn
     287. shì
     288.  
     289. qīn
     290. jīng
     291. shén
     292. shī
     293. cháng
     294. 戰火,生活的艱難。母親去世,父親精神失常
     295.  
     296. mèi
     297. mèi
     298. men
     299. shēng
     300. bìng
     301.  
     302. yòng
     303. de
     304. shuāng
     305. shǒu
     306. chēng
     307. le
     308. zhè
     309. jiā
     310. ,妹妹們生病,她用自己的雙手撐起了這個家
     311.  
     312.  
     313.  
     314.  
     315. míng
     316. tiān
     317. yòu
     318. shì
     319. lìng
     320. wài
     321. de
     322. tiān
     323. le
     324.  
     325.  
     326. zài
     327. jiān
     328. nán
     329. de
     330. suì
     331.  “明天又是另外的一天了”。在艱難的歲
     332. yuè
     333.  
     334. jiā
     335. rán
     336. néng
     337. shuō
     338. zhè
     339. yàng
     340. tǎn
     341. de
     342. yán
     343.  
     344. jiān
     345. xìn
     346. 月里,思嘉居然能說這樣坦率的語言!她堅信
     347. lùn
     348. shí
     349. me
     350. shì
     351. dōu
     352. nán
     353. dǎo
     354.  
     355. shì
     356. ā
     357.  
     358. jīn
     359. tiān
     360. de
     361. shì
     362. 無論什么事都難不倒自己。是啊,把今天的事
     363. zuò
     364. hǎo
     365. zuò
     366. wán
     367. měi
     368.  
     369. rán
     370. hòu
     371. xiū
     372. xià
     373.  
     374. míng
     375. tiān
     376. de
     377. shì
     378. děng
     379. dào
     380. míng
     381. 做好做完美,然后休息一下,明天的事等到明
     382. tiān
     383. xīn
     384. de
     385. tài
     386. zuò
     387.  
     388. guǒ
     389. dào
     390. kùn
     391. nán
     392. cuò
     393. shé
     394.  
     395. jiù
     396. 天以新的態度去做。如果遇到困難與挫折,就
     397. yào
     398. yòng
     399. chéng
     400. rèn
     401. shī
     402. bài
     403. de
     404. fèn
     405. xiàng
     406. shàng
     407. de
     408. jīng
     409. shén
     410. miàn
     411. duì
     412.  
     413. 要用不承認失敗的奮發向上的精神去面對,即
     414. shǐ
     415. shī
     416. bài
     417. jiù
     418. zài
     419. yǎn
     420. qián
     421.  
     422. 使失敗就在眼前。
     423.  
     424.  
     425. piāo
     426.  
     427. shì
     428. qīng
     429. de
     430. máo
     431.  
     432. hái
     433. shì
     434. yǒng
     435. shū
     436. zhuī
     437. qiú
     438.  飄,是輕浮的羽毛,還是永不服輸地追求
     439.  
     440. huò
     441. shì
     442. máng
     443. de
     444. dào
     445.  
     446. yǒng
     447. zhě
     448.  
     449. cái
     450. néng
     451. gòu
     452. yōng
     453. yǒu
     454. zhè
     455. duǒ
     456. dài
     457. ,或是迷茫的道路?勇者,才能夠擁有這朵帶
     458. de
     459. méi
     460. guī
     461.  
     462. zhì
     463. zhě
     464.  
     465. cái
     466. néng
     467. gòu
     468. xīn
     469. shǎng
     470. zhè
     471. duǒ
     472. méi
     473. guī
     474.  
     475.  
     476. kàn
     477. 刺的玫瑰;智者,才能夠欣賞這朵玫瑰!(看
     478. le
     479.  
     480. piāo
     481.  
     482. zhè
     483. běn
     484. shū
     485. gǎn
     486. chù
     487. hěn
     488. shēn
     489.  
     490. biàn
     491. xiě
     492. xià
     493. le
     494. zhè
     495. piān
     496. wén
     497. zhāng
     498. 了《飄》這本書感觸很深,便寫下了這篇文章
     499.  
     500.  
     501.  
     502.  
       
      無注音版:一朵帶刺的玫瑰??讀《飄》有感
       像風一樣輕輕離去,便是飄。
       米切爾以美國南北戰爭時期南方社會為背景,以郝思嘉為主線,淋漓盡致地描寫了一朵帶刺的玫瑰??郝思嘉。倔強的她是戰后美國精神的象征。面對被戰火毀掉的家園,她堅定不屈,毫不妥協;面對親人的死亡,她擦干眼淚,努力振作;面對家庭的分離,她毫不氣餒,重頭再來。她愛土地,并像土地一樣經受磨難,飽含激情……
       米切爾以她女性的細膩,精確地把握了人物復雜的心里活動,刻畫了一個個個性鮮活的人物。成熟魅力的瑞德,懦弱無能的衛希禮,倔強瘋狂的郝思嘉,以及與思嘉形成鮮明對比的溫文爾雅的媚蘭。不管是怎樣渺小的白蝶姑媽,還是主人公思嘉,在米切爾的筆下,都是那么栩栩如生。
       戰爭還未消停,饑餓隨之又壓迫著郝思嘉。但她靠著自己的信心、堅強、坦誠、主動和直率,永不低頭地面對衛希禮的拒絕,紛飛的戰火,生活的艱難。母親去世,父親精神失常,妹妹們生病,她用自己的雙手撐起了這個家。
       “明天又是另外的一天了”。在艱難的歲月里,思嘉居然能說這樣坦率的語言!她堅信無論什么事都難不倒自己。是啊,把今天的事做好做完美,然后休息一下,明天的事等到明天以新的態度去做。如果遇到困難與挫折,就要用不承認失敗的奮發向上的精神去面對,即使失敗就在眼前。
       飄,是輕浮的羽毛,還是永不服輸地追求,或是迷茫的道路?勇者,才能夠擁有這朵帶刺的玫瑰;智者,才能夠欣賞這朵玫瑰!(看了《飄》這本書感觸很深,便寫下了這篇文章)
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.yjhlqlyj.com:舒兰市| www.iflix32.com:古浪县| www.becaramoscow.com:鄂州市| www.cdkemu.com:修武县| www.yourgamename.com:望江县| www.sermicomair.com:清丰县| www.ate77.com:汪清县| www.aircompressorhose.org:台湾省| www.springmaidgarden.com:水富县| www.v7h6.com:达尔| www.umudumsohbet.com:许昌县| www.qatarsworldcup.com:博湖县| www.youthsportsfinder.com:安化县| www.916850.com:九龙县| www.smartmobilelab.com:汽车| www.datepromocode.com:沙河市| www.jipiao126.com:鄂伦春自治旗| www.robingrace-artist.com:盈江县| www.shenqi5150.com:开鲁县| www.ladylvhandbagsale.com:松江区| www.amdc49.com:岢岚县| www.tammyhomesold.com:定州市| www.xnrkjsw.com:曲麻莱县| www.leying234.com:航空| www.41en.com:济南市| www.story-of-us.com:穆棱市| www.aacang.com:三原县| www.tanyacha.com:渝北区| www.abc-telecom.com:太和县| www.bluefairyus.com:曲松县| www.344hhgz.com:开化县| www.ohranabg.com:稻城县| www.christaiceforest.com:绥化市| www.ltbzz.com:彭州市| www.myo89.com:武清区| www.vsedolamp.com:阳信县| www.ohkarma.com:焦作市| www.torrezanefelipe.com:湄潭县| www.tssth.org:佛山市| www.gbdbn.cn:金湖县| www.hao-jiazheng.com:逊克县| www.8899touxiang.com:金坛市| www.hg81789.com:中阳县| www.971126.com:日喀则市| www.globalryb.com:迁西县| www.xlcoms.com:辛集市| www.zydlgzdw.com:雷州市| www.magnetiseur-toulon.com:罗定市| www.david-bird.com:新蔡县| www.blogbebas.com:昌平区| www.jsduke.com:枞阳县| www.znmqw.cn:同心县| www.jxgajxqy.com:淳安县| www.jln9.com:威信县| www.hg81456.com:延吉市| www.tm046.com:沂源县| www.ytsldc.com:永福县| www.ehbermanlaw.com:安吉县| www.sparta-gym.com:砀山县| www.faprobot.com:宜昌市| www.ddhsyl.com:浙江省| www.b-ads.com:枣庄市| www.hannahchungportfolio.com:玉溪市| www.drlitchman.com:湛江市| www.sz-jinxuan.com:邵阳县| www.prolongwin-handbagfactory.com:会东县| www.fzjiaolun.com:安远县| www.getpoloapp.com:涞水县| www.creativegroupbd.com:边坝县| www.13902948564.com:黄石市| www.hg18456.com:屯留县| www.hidprovisionplus.net:眉山市| www.023chbg.com:内丘县| www.zsgaori.com:天峨县| www.konkurenz.com:英吉沙县| www.lumicphoto.com:宁安市| www.ef787.com:新津县| www.blackspaceidp.com:固安县| www.mfjcg.com:舒兰市| www.ramexrentacar.com:剑河县| www.opfci.com:两当县| www.heidiphotographers.com:巴彦淖尔市| www.palliaclubekm.com:土默特左旗| www.hu31.com:保德县|