• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 我與紅領巾的故事

      我與紅領巾的故事

     1. hái
     2. méi
     3. shàng
     4. xué
     5. shí
     6.  
     7. jīng
     8. cháng
     9. kàn
     10. jiàn
     11. men
     12. xiōng
     13. qián
     14. guà
     15. zhe
     16. xiān
     17. 還沒上學時,我經常看見大哥哥們胸前掛著鮮
     18. yàn
     19. de
     20. hóng
     21. lǐng
     22. jīn
     23.  
     24. xiàn
     25. zhè
     26. xiē
     27.  
     28. wǎn
     29. shàng
     30.  
     31. 艷的紅領巾,我無比羨慕這些大哥哥。晚上,
     32. wèn
     33.  
     34. hóng
     35. lǐng
     36. jīn
     37. zhè
     38. me
     39. xiān
     40. yàn
     41. shì
     42. yòng
     43. shí
     44. me
     45. rǎn
     46. chéng
     47. de
     48.  
     49. 我問媽媽:紅領巾這么鮮艷是用什么染成的”
     50.  
     51. xiào
     52. zhe
     53. gào
     54.  
     55.  
     56. hóng
     57. lǐng
     58. jīn
     59. shì
     60. hóng
     61. de
     62. jiǎo
     63.  
     64. ,媽媽笑著告訴我:“紅領巾是紅旗的一角,
     65. shì
     66. shù
     67. mìng
     68. liè
     69. shì
     70. yòng
     71. xiān
     72. xuè
     73. rǎn
     74. chéng
     75. de
     76.  
     77. zhī
     78. yǒu
     79. yōu
     80. xiù
     81. de
     82. xiǎo
     83. 是無數革命烈士用鮮血染成的,只有優秀的小
     84. péng
     85. yǒu
     86. cái
     87. néng
     88. guà
     89. shàng
     90.  
     91.  
     92. 朋友才能掛上。”
     93.  
     94.  
     95. zài
     96. kāi
     97. xué
     98. de
     99. tiān
     100.  
     101. gāo
     102. xìng
     103. de
     104. zǒu
     105. jìn
     106. xué
     107. xiào
     108.  
     109. xīn
     110.  在開學的那一天,我高興的走進學校,心
     111. xiǎng
     112.  
     113. hěn
     114. kuài
     115. jiù
     116. néng
     117. dài
     118. shàng
     119. hóng
     120. lǐng
     121. jīn
     122. le
     123.  
     124.  
     125. 想:很快就能戴上紅領巾了……
     126.  
     127.  
     128. bān
     129. jìng
     130. xuǎn
     131. le
     132. bèi
     133. duì
     134. yuán
     135.  
     136. bèi
     137. xuǎn
     138. shàng
     139.  班級里競選了第一批預備隊員,我被選上
     140. le
     141.  
     142. dàn
     143. shì
     144. yóu
     145. tài
     146. jiāo
     147. ào
     148. le
     149.  
     150. shàng
     151. zhuān
     152. xīn
     153.  
     154. zǒng
     155. shì
     156. 了,但是由于我太驕傲了,上課不專心,總是
     157. jiǎng
     158. kōng
     159. huà
     160.  
     161. lǎo
     162. shī
     163. xǐng
     164. le
     165. hǎo
     166.  
     167. dōu
     168. méi
     169. gǎi
     170.  
     171. suǒ
     172. 講空話,老師提醒了我好幾次,我都沒改,所
     173. lǎo
     174. shī
     175. jiù
     176. de
     177. bèi
     178. duì
     179. yuán
     180. gěi
     181. chè
     182. diào
     183. le
     184.  
     185. tiān
     186. 以老師就把我的預備隊員給徹掉了,那天我哭
     187. hěn
     188. shāng
     189. xīn
     190.  
     191. lǎo
     192. shī
     193. shuō
     194.  
     195.  
     196. zhī
     197. yào
     198. gǎi
     199. diào
     200. huài
     201. guàn
     202.  
     203. hái
     204. shì
     205. 得很傷心。老師說:“只要改掉壞習慣,還是
     206. hǎo
     207. xué
     208. shēng
     209.  
     210. huì
     211. hái
     212. huì
     213. yǒu
     214. de
     215.  
     216. shì
     217. àn
     218. àn
     219. xià
     220. jué
     221. xīn
     222. 個好學生,機會還會有的,于是我暗暗下決心
     223.  
     224. shàng
     225. jiǎng
     226. kōng
     227. huà
     228.  
     229. guǒ
     230. rán
     231.  
     232. èr
     233. bèi
     234. duì
     235. yuán
     236.  
     237. ,上課也講空話。果然,第二批預備隊員,我
     238. yòu
     239. dāng
     240. shàng
     241. le
     242.  
     243. bìng
     244. zhí
     245. bǎo
     246. chí
     247. zhe
     248.  
     249. 又當上了,并一直保持著。
     250.  
     251.  
     252. yǒu
     253. tiān
     254.  
     255. lǎo
     256. shī
     257. men
     258. lǐng
     259. shàng
     260. cāo
     261. chǎng
     262.  
     263. men
     264. wèn
     265.  
     266.  有一天,老師把我們領上操場,我們問:
     267.  
     268. lǎo
     269. shī
     270.  
     271. men
     272. gàn
     273. shí
     274. me
     275.  
     276.  
     277. lǎo
     278. shī
     279. shuō
     280.  
     281.  
     282. jīn
     283. tiān
     284. “老師,我們去干什么。”老師說:“今天你
     285. men
     286. yào
     287. chéng
     288. wéi
     289. shǎo
     290. xiān
     291. duì
     292. yuán
     293. le
     294.  
     295.  
     296. men
     297. gāo
     298. xìng
     299. de
     300. tiào
     301. le
     302. lái
     303. 們要成為少先隊員了。”我們高興的跳了起來
     304.  
     305. děng
     306. men
     307. chàng
     308. wán
     309. le
     310. guó
     311.  
     312.  
     313. jiě
     314. jiě
     315. jiù
     316. bāng
     317. 。等我們唱完了國歌,大哥哥、大姐姐就幫我
     318. men
     319. dài
     320. shàng
     321. le
     322. xiān
     323. yàn
     324. de
     325. hóng
     326. lǐng
     327. jīn
     328.  
     329. dài
     330. shàng
     331. hóng
     332. lǐng
     333. jīn
     334. de
     335. 們帶上了鮮艷的紅領巾,戴上紅領巾的那一刻
     336.  
     337. gǎn
     338. dào
     339. hěn
     340. háo
     341.  
     342. 起,我感到很自豪。
     343.  
     344.  
     345. yǒu
     346.  
     347. xiàn
     348. yǒu
     349. rén
     350. diào
     351. qián
     352. bāo
     353. le
     354.  
     355. dāng
     356. méi
     357. kàn
     358.  有一次,我發現有人掉錢包了,我當沒看
     359. jiàn
     360. jiù
     361. zǒu
     362. guò
     363. suàn
     364. le
     365.  
     366. zǒu
     367. le
     368. huì
     369. ér
     370.  
     371. kàn
     372. jiàn
     373. xiōng
     374. qián
     375. piāo
     376. yáng
     377. 見就走過算了,走了一會兒,我看見胸前飄揚
     378. de
     379. hóng
     380. lǐng
     381. jīn
     382.  
     383. hǎo
     384. xiàng
     385. zài
     386. shuō
     387.  
     388.  
     389. gǎn
     390. kuài
     391. qián
     392. bāo
     393. shí
     394. lái
     395. hái
     396. 的紅領巾,好像在說:“趕快把錢包拾起來還
     397. gěi
     398.  
     399. gǎn
     400. kuài
     401. qián
     402. bāo
     403. shí
     404. lái
     405. hái
     406. gěi
     407.  
     408.  
     409. máng
     410. pǎo
     411. 給他,趕快把錢包拾起來還給他……我急忙跑
     412. huí
     413.  
     414. qián
     415. bāo
     416. hái
     417. gěi
     418. le
     419. shī
     420. zhǔ
     421.  
     422. shī
     423. zhǔ
     424. lián
     425. shēng
     426. dào
     427. xiè
     428.  
     429. 回去,拿起錢包還給了失主,失主連聲道謝,
     430. shuō
     431.  
     432.  
     433. zhè
     434. shì
     435. yīng
     436. gāi
     437. zuò
     438. de
     439.  
     440.  
     441. 我說:“這是我應該做的。”
     442.  
     443.  
     444. hóng
     445. lǐng
     446. jīn
     447. shì
     448. hóng
     449. de
     450. jiǎo
     451.  
     452. huì
     453. hǎo
     454. hǎo
     455. de
     456. bǎo
     457.  紅領巾是紅旗的一角,我會好好的保護他
     458.  
     459.  
     460.  
     461.  
       
      無注音版:我與紅領巾的故事
       還沒上學時,我經常看見大哥哥們胸前掛著鮮艷的紅領巾,我無比羨慕這些大哥哥。晚上,我問媽媽:紅領巾這么鮮艷是用什么染成的”,媽媽笑著告訴我:“紅領巾是紅旗的一角,是無數革命烈士用鮮血染成的,只有優秀的小朋友才能掛上。”
       在開學的那一天,我高興的走進學校,心想:很快就能戴上紅領巾了……
       班級里競選了第一批預備隊員,我被選上了,但是由于我太驕傲了,上課不專心,總是講空話,老師提醒了我好幾次,我都沒改,所以老師就把我的預備隊員給徹掉了,那天我哭得很傷心。老師說:“只要改掉壞習慣,還是個好學生,機會還會有的,于是我暗暗下決心,上課也講空話。果然,第二批預備隊員,我又當上了,并一直保持著。
       有一天,老師把我們領上操場,我們問:“老師,我們去干什么。”老師說:“今天你們要成為少先隊員了。”我們高興的跳了起來。等我們唱完了國歌,大哥哥、大姐姐就幫我們帶上了鮮艷的紅領巾,戴上紅領巾的那一刻起,我感到很自豪。
       有一次,我發現有人掉錢包了,我當沒看見就走過算了,走了一會兒,我看見胸前飄揚的紅領巾,好像在說:“趕快把錢包拾起來還給他,趕快把錢包拾起來還給他……我急忙跑回去,拿起錢包還給了失主,失主連聲道謝,我說:“這是我應該做的。”
       紅領巾是紅旗的一角,我會好好的保護他。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.sihushiping.com:全州县| www.albatrosrugbyclub.com:郑州市| www.bar-dendo.com:杨浦区| www.m8385.com:都昌县| www.getallsites.com:正阳县| www.yakkk.com:建平县| www.acllo.com:泾川县| www.better-pm.com:乐安县| www.poengun.com:墨江| www.xawydz.com:鹤峰县| www.supermoveme.com:青龙| www.jingmeihb.com:北宁市| www.wfzfcn.com:聊城市| www.lavicardesigne.com:丹寨县| www.040bbb.com:汶川县| www.firden.com:南投县| www.scrusquash.com:永泰县| www.avtomationline.net:黄石市| www.inattendu32.com:乐陵市| www.mu997.com:临清市| www.david-kibble.com:黄梅县| www.royaltyaffairs.com:长兴县| www.k2920.com:正蓝旗| www.ztxx.com.cn:城固县| www.polperrocornwall.com:个旧市| www.365zhy.com:荣成市| www.s59uk.com:桦川县| www.dannyquattro.com:尼勒克县| www.zgjxcf.com:许昌市| www.zyfoodmachine.com:邹城市| www.thesokolcompany.com:永年县| www.materialhandler.net:南岸区| www.massage-to-heal.com:工布江达县| www.hg75456.com:满洲里市| www.tj-dqhcjt.com:揭西县| www.ftechcomputers.com:阿拉善右旗| www.ac8ufu.com:萍乡市| www.calentopia.com:垦利县| www.ipcstz-africa.org:宜黄县| www.tabletite.com:明水县| www.200v200.com:襄垣县| www.empolga.com:青浦区| www.aceophthalmics.com:长葛市| www.ffgrx.cn:密山市| www.ypyqw.cn:台湾省| www.559367.com:冷水江市| www.077189.com:商城县| www.a2bcourierservice.com:木兰县| www.cnmjjqj.com:保山市| www.4008557888.com:富裕县| www.hg50345.com:疏勒县| www.gw336.com:许昌县| www.wzs66.com:凤凰县| www.polish-translator.org:阳原县| www.theabsenceofsounds.com:宁国市| www.menkeji.com:汝州市| www.ycjzsy.com:祁门县| www.anhkhieudam.com:南华县| www.gzjunhao88.com:镶黄旗| www.mdprowash.com:长阳| www.plusjobs.org:玉环县| www.4-card-poker-online.com:秭归县| www.51tianxiu.com:葫芦岛市| www.wdxshop.com:余姚市| www.316gm.com:葫芦岛市| www.threecrownsracing.com:无锡市| www.vgsscandinaviansig.org:大同市| www.cgkdw.cn:芜湖市| www.gotta-go-fast.com:乌审旗| www.coralgablesrealtor.com:昆明市| www.warcraftink.com:泗阳县| www.bangdays.com:苗栗县| www.yuanfangauction.com:宁南县| www.opfci.com:达孜县| www.yzbux.com:泾源县| www.jommar.com:中阳县| www.hg81456.com:绥棱县| www.chengsekeji.com:绥阳县| www.pnindustry.com:南郑县| www.wonderfuldealspot.com:池州市| www.novowoodworks.com:宁都县| www.elkinkiev.com:锡林浩特市| www.nbphq.cn:台东市| www.cleitonschaefer.com:武安市|