• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> “仙 桃”

      “仙 桃”

     1. shàng
     2.  
     3. liú
     4. lǎo
     5. shī
     6. zhe
     7. dài
     8. yuán
     9. de
     10. dōng
     11. shén
     12. 體育課上,劉老師拿著一袋圓鼓鼓的東西神不
     13. zhī
     14. guǐ
     15. jiào
     16. lái
     17. dào
     18. le
     19. men
     20. bān
     21.  
     22.  
     23. táo
     24.  
     25.  
     26. jiāo
     27. shì
     28. 知鬼不覺地來到了我們班。“桃子!”教室立
     29. fèi
     30. téng
     31. piàn
     32.  
     33. duì
     34.  
     35. jiù
     36. shì
     37. táo
     38.  
     39. liú
     40. lǎo
     41. shī
     42. táo
     43. 即沸騰一片。對,就是桃子!劉老師把桃子一
     44.  
     45. xiǎo
     46. xīn
     47. fàng
     48. zài
     49. le
     50. jiǎng
     51. tái
     52. shàng
     53.  
     54. yǒu
     55. de
     56. táo
     57. 個一個、小心翼翼地放在了講臺上。有的桃子
     58. zhǎng
     59. bèi
     60. xióng
     61. yāo
     62. de
     63.  
     64. xiàng
     65. xiǎo
     66. huǒ
     67.  
     68. shì
     69. tóng
     70. xué
     71. mǎi
     72. 長得虎背熊腰的,像一個小伙子,那是同學買
     73. de
     74.  
     75. néng
     76. shì
     77. nán
     78. tóng
     79. xué
     80. mǎi
     81. de
     82.  
     83. yǒu
     84. de
     85. táo
     86. xiàng
     87. xué
     88. 的,可能是男同學買的;有的桃子像個女大學
     89. shēng
     90.  
     91. liǎn
     92. qīng
     93. qīng
     94. de
     95.  
     96. hái
     97. yǒu
     98. zhe
     99. bié
     100. de
     101.  
     102. hēi
     103. de
     104. qīng
     105. chūn
     106. 生,臉青青的,還有著特別的、黑乎乎的青春
     107. dòu
     108.  
     109. zhǔn
     110. shì
     111. tóng
     112. xué
     113. mǎi
     114. de
     115.  
     116. néng
     117. shì
     118. tóng
     119. xué
     120. mǎi
     121. de
     122.  
     123. 痘,那也準是同學買的,可能是女同學買的;
     124. yǒu
     125. de
     126. táo
     127. xiàng
     128. xiǎo
     129. niáng
     130.  
     131. liǎn
     132. dàn
     133. hóng
     134. de
     135.  
     136. mǎn
     137. 有的桃子像一個小姑娘,臉蛋紅撲撲的,涂滿
     138. le
     139. yān
     140. zhī
     141.  
     142. kěn
     143. dìng
     144. shì
     145. xué
     146. xiào
     147. zhǒng
     148. de
     149. táo
     150.  
     151. jiǎng
     152. tái
     153. shàng
     154. de
     155. táo
     156. 了胭脂,肯定是學校種的桃子!講臺上的桃子
     157. dōu
     158. yǒu
     159.  
     160. xiān
     161.  
     162.  
     163. tóng
     164. xué
     165. mǎi
     166. de
     167. táo
     168. dài
     169. biǎo
     170. zhe
     171. yǒu
     172. ài
     173. 都有一個“仙”字:同學買的桃子代表著友愛
     174.  
     175. tuán
     176. jié
     177.  
     178. xué
     179. xiào
     180. zhǒng
     181. de
     182. ne
     183.  
     184. gèng
     185.  
     186. měi
     187. bān
     188. jǐn
     189. yǒu
     190. shí
     191. 、團結,學校種的呢?更獨特,每班僅有十顆
     192.  
     193. shì
     194. yuán
     195. dīng
     196. men
     197. de
     198. hàn
     199. shuǐ
     200.  
     201. shū
     202. shēng
     203. lǎng
     204. lǎng
     205. de
     206. bàn
     207. suí
     208. xià
     209. lèi
     210. ,那是園丁們的汗水、書聲朗朗的伴隨下積累
     211. xià
     212. lái
     213. de
     214.  
     215. zhàn
     216. zài
     217. páng
     218. de
     219. lǎo
     220. shī
     221. qíng
     222. jìn
     223. liú
     224. 下來的。站在一旁的體育盧老師情不自禁地流
     225. le
     226. kǒu
     227. shuǐ
     228.  
     229. tóng
     230. xué
     231. men
     232. zhēng
     233. xiān
     234. kǒng
     235. hòu
     236. zhe
     237. táo
     238.  
     239. liú
     240. lǎo
     241. 起了口水;同學們爭先恐后地摸著桃子,劉老
     242. shī
     243. pīn
     244. mìng
     245. zhe
     246. táo
     247.  
     248. hǎo
     249. xiàng
     250. táo
     251. shì
     252. bǎo
     253. bèi
     254. de
     255.  
     256.  
     257. 師拼命地護著桃子,好像桃子是寶貝似的……
     258.  
     259.  
     260. kāi
     261. shǐ
     262. táo
     263. le
     264.  
     265. zhēn
     266. xìng
     267. yùn
     268.  
     269. lǐng
     270. dào
     271. le
     272.  
     273. xiǎo
     274.  開始發桃子了,我真幸運,領到了“小姑
     275. niáng
     276. táo
     277.  
     278.  
     279. zhe
     280. shǒu
     281. zhǎng
     282.  
     283. chí
     284. chí
     285. shě
     286. chī
     287.  
     288. dàn
     289. kàn
     290. 娘桃”,我摩擦著手掌,遲遲舍不得吃,但看
     291. jiā
     292. jīng
     293. láng
     294. tūn
     295. yān
     296. le
     297.  
     298. shǒu
     299. zhōng
     300. de
     301. táo
     302. kuài
     303. suǒ
     304. shèng
     305. 大家已經狼吞虎咽了,手中的桃核也快所剩無
     306. le
     307.  
     308. cái
     309. gān
     310. luò
     311. hòu
     312. jiáo
     313. màn
     314. yān
     315. lái
     316.  
     317. gāng
     318. cháng
     319. 幾了,我才不甘落后地細嚼慢咽起來。我剛嘗
     320. kǒu
     321.  
     322. xīn
     323. xiān
     324. de
     325. zhī
     326. shuǐ
     327. jiù
     328. shùn
     329. zhe
     330. zuǐ
     331. jiǎo
     332. liú
     333. le
     334. xià
     335. lái
     336.  
     337. liú
     338. guò
     339. 一口,新鮮的汁水就順著嘴角流了下來,流過
     340. xià
     341.  
     342.  
     343. cái
     344. shě
     345. fàng
     346. xià
     347. táo
     348.  
     349. cān
     350. jīn
     351. 下巴、脖子,我才不舍地放下桃子,拿起餐巾
     352. zhǐ
     353. le
     354. lái
     355.  
     356. gàn
     357. jìng
     358. le
     359.  
     360. yòu
     361. pěng
     362. le
     363. táo
     364.  
     365. tián
     366. 紙擦了起來。擦干凈了,我又捧起了桃子,甜
     367. rùn
     368. zài
     369. yǒng
     370. shàng
     371. xīn
     372. tóu
     373.  
     374. yǎo
     375. le
     376. kǒu
     377.  
     378. nèn
     379. nèn
     380. de
     381. táo
     382. ròu
     383. kāi
     384. shǐ
     385. 潤再次涌上心頭,咬了一口,嫩嫩的桃肉開始
     386. zài
     387. zuǐ
     388. piān
     389. piān
     390.  
     391. táo
     392. yǎng
     393. yǎng
     394. de
     395. wèi
     396. dào
     397. zài
     398. chéng
     399. xiàn
     400. 在嘴里翩翩起舞,桃皮癢癢的味道再一次呈現
     401.  
     402. zhī
     403. shuǐ
     404. yòu
     405. zài
     406.  
     407. zuǐ
     408.  
     409. le
     410.  
     411.  
     412. táo
     413. tiān
     414. ,汁水又在“洗嘴巴”了……我把桃子添得一
     415. gàn
     416. èr
     417. jìng
     418.  
     419. táo
     420. zài
     421. zuǐ
     422. pǐn
     423. wèi
     424. le
     425. biàn
     426. yòu
     427. biàn
     428. 干二凈,把桃核在嘴里細細品味了一遍又一遍
     429.  
     430. cái
     431. yòng
     432. zhān
     433. de
     434. shǒu
     435. zhǐ
     436. liàn
     437. liàn
     438. shě
     439. fàng
     440. xià
     441. xiān
     442. dān
     443. ,才用粘乎乎的手指戀戀不舍地放下那顆仙丹
     444. de
     445. táo
     446.  
     447. yǎn
     448. zhēng
     449. zhēng
     450. kàn
     451. zhe
     452. bèi
     453. rēng
     454. jìn
     455. tǒng
     456.  
     457. 似的桃核,眼睜睜地看著它被扔進垃圾桶,不
     458. jìn
     459. tān
     460. xīn
     461. xiǎng
     462.  
     463. zài
     464. gěi
     465. táo
     466. bei
     467.  
     468.  
     469. 禁貪心地想:再給我顆桃子唄……
     470.  
     471.  
     472. zhè
     473. me
     474. lún
     475. de
     476. měi
     477. wèi
     478.  
     479. chēng
     480. shàng
     481. xiān
     482. táo
     483.  
     484.  這么無與倫比的美味,可稱得上仙桃!
     485.  
     486.  
     487.  
       
      無注音版:“仙 桃”
       體育課上,劉老師拿著一袋圓鼓鼓的東西神不知鬼不覺地來到了我們班。“桃子!”教室立即沸騰一片。對,就是桃子!劉老師把桃子一個一個、小心翼翼地放在了講臺上。有的桃子長得虎背熊腰的,像一個小伙子,那是同學買的,可能是男同學買的;有的桃子像個女大學生,臉青青的,還有著特別的、黑乎乎的青春痘,那也準是同學買的,可能是女同學買的;有的桃子像一個小姑娘,臉蛋紅撲撲的,涂滿了胭脂,肯定是學校種的桃子!講臺上的桃子都有一個“仙”字:同學買的桃子代表著友愛、團結,學校種的呢?更獨特,每班僅有十顆,那是園丁們的汗水、書聲朗朗的伴隨下積累下來的。站在一旁的體育盧老師情不自禁地流起了口水;同學們爭先恐后地摸著桃子,劉老師拼命地護著桃子,好像桃子是寶貝似的……
       開始發桃子了,我真幸運,領到了“小姑娘桃”,我摩擦著手掌,遲遲舍不得吃,但看大家已經狼吞虎咽了,手中的桃核也快所剩無幾了,我才不甘落后地細嚼慢咽起來。我剛嘗一口,新鮮的汁水就順著嘴角流了下來,流過下巴、脖子,我才不舍地放下桃子,拿起餐巾紙擦了起來。擦干凈了,我又捧起了桃子,甜潤再次涌上心頭,咬了一口,嫩嫩的桃肉開始在嘴里翩翩起舞,桃皮癢癢的味道再一次呈現,汁水又在“洗嘴巴”了……我把桃子添得一干二凈,把桃核在嘴里細細品味了一遍又一遍,才用粘乎乎的手指戀戀不舍地放下那顆仙丹似的桃核,眼睜睜地看著它被扔進垃圾桶,不禁貪心地想:再給我顆桃子唄……
       這么無與倫比的美味,可稱得上仙桃!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.karimjavadi.com:阿拉尔市| www.rivercityrugby.com:肇庆市| www.extreme-projects.com:凯里市| www.cp7753.com:太白县| www.taki100.net:桐梓县| www.szbaled.com:泰宁县| www.chinesedrywallinspect.com:济源市| www.chuangjiake.com:梓潼县| www.sjulnas.com:定陶县| www.kenh17.net:澄城县| www.ynnss.com:平定县| www.shoplocalinverness.com:梓潼县| www.david-kibble.com:乐安县| www.aircompressorhose.org:乌鲁木齐市| www.yiyituofu.com:太仓市| www.e-andac.com:苏尼特右旗| www.donyahost.com:乐业县| www.shilongwangcn.com:霸州市| www.doxycyclin.net:曲沃县| www.slgdw.cn:灵石县| www.fitmora.com:西藏| www.testsite02.com:黎城县| www.jackherbflorist.com:扎赉特旗| www.brainknittings.com:常山县| www.cp3669.com:无极县| www.ipodsmart.com:天津市| www.ccnaexamstudy.com:三穗县| www.33335214.com:阿拉善盟| www.sonleyglove.com:都安| www.ab-mc.com:平原县| www.crimson-room.net:札达县| www.023mv.com:咸阳市| www.99069ll.com:SHOW| www.anlson.com:桃江县| www.eliping.com:江华| www.biberhapisatinal.com:东至县| www.juao56.com:洪湖市| www.wangwangla.com:佛坪县| www.unichina-tech.com:五寨县| www.elegooo.com:和龙市| www.chinaheliang.com:大姚县| www.taiconsult.com:合川市| www.chessul.com:恩施市| www.jsccdt.com:吉林省| www.gotoph.com:错那县| www.sao94sao.com:万源市| www.kyouhu.com:泰州市| www.kocblog.com:琼结县| www.sjssxj.com:林甸县| www.fnjsn.cn:奉新县| www.zsgaori.com:屯门区| www.rq966.com:长葛市| www.z8689.com:贡觉县| www.getappcatalyst.com:临沂市| www.justintoy.com:策勒县| www.askabin.net:阳曲县| www.duhocnamhai.com:日照市| www.usfluence.com:澄城县| www.cdxufeng.com:昭苏县| www.czjyhl-sy.com:体育| www.dolls-haven.com:扎赉特旗| www.uniquemicrofinance.com:马山县| www.inretrospectweb.com:沙田区| www.fiveneoi.com:腾冲县| www.sonleyglove.com:攀枝花市| www.hotmusicpick.com:大化| www.lamaihotelpatong.net:大厂| www.wxjieyun.com:田阳县| www.1pshouhui.com:江山市| www.alhondigadigital.com:旅游| www.chunhobojogi.com:芷江| www.snuhctc.com:临安市| www.huazhugg.com:肇州县| www.traumleben.org:武定县| www.upgamez.com:收藏| www.dm019.com:高密市| www.abdulkafi.com:旬邑县| www.zybrickmachine.com:孝昌县| www.linkflys.com:子洲县| www.zoneii.com:丰都县| www.zhenai188.com:屯门区| www.hdygl.com:昌宁县| www.tbgnr.com:株洲市| www.gvrfr.com:东丽区|