• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 新學校第一天

      新學校第一天

     1. yóu
     2. zhǒng
     3. zhǒng
     4. yuán
     5. yīn
     6.  
     7. běn
     8. lái
     9. zài
     10. guǎn
     11. shù
     12. xiǎo
     13. xué
     14. de
     15. běn
     16. xué
     17. shēng
     18. 由于種種原因,本來在管墅小學讀的本地學生
     19. quán
     20. zhuǎn
     21. dào
     22. xiàn
     23. shí
     24. yàn
     25. xiǎo
     26. xué
     27. le
     28.  
     29. shuō
     30. shí
     31. huà
     32.  
     33. hái
     34. zhēn
     35. yǒu
     36. 全轉到縣實驗小學讀了。說句實話,我還真有
     37. xiē
     38. shě
     39.  
     40.  
     41. 些舍不得……
     42.  
     43.  
     44. dāng
     45. mài
     46. jìn
     47. xīn
     48. xué
     49. xiào
     50. mén
     51. de
     52.  
     53. zhī
     54. néng
     55. yòng
     56.  
     57.  當邁進新學校大門的那一刻,我只能用“
     58. shēng
     59.  
     60. lái
     61. xíng
     62. róng
     63. kàn
     64. dào
     65. de
     66. qiē
     67.  
     68. zǒu
     69. jìn
     70. tīng
     71.  
     72. cái
     73. 陌生”來形容自己看到的一切。走進大廳,才
     74. zhī
     75. dào
     76. zài
     77. bān
     78.  
     79.  
     80. běi
     81.  
     82. cái
     83. lóu
     84.  
     85.    
     86. lóu
     87.  
     88. liù
     89. 知道自己在哪個班。“北區,豫才樓,4樓,六
     90.  
     91.       
     92.  
     93. bān
     94.  
     95.  
     96. zài
     97. xīn
     98. zhōng
     99. tíng
     100. niàn
     101. zhe
     102.  
     103. shēng
     104. zhǎo
     105. 11)班”,我在心中不停地念著,生怕自己找
     106. dào
     107.  
     108. yīn
     109. wéi
     110. xīn
     111. xué
     112. xiào
     113. shí
     114. zài
     115. tài
     116. le
     117.  
     118. zǒu
     119. lái
     120. zǒu
     121. xiàng
     122. zǒu
     123. 不到(因為新學校實在太大了,走來走去像走
     124. gōng
     125. yàng
     126.  
     127. xiǎo
     128. xīn
     129. jiù
     130. huì
     131.  
     132.  
     133. gōng
     134. yǒu
     135. 迷宮一樣,一不小心就會迷路)。功夫不負有
     136. xīn
     137. rén
     138.  
     139. zhōng
     140. zhǎo
     141. dào
     142. le
     143. liù
     144.  
     145.       
     146.  
     147. bān
     148.  
     149. hái
     150. shùn
     151. bào
     152. hǎo
     153. 心人,我終于找到了六(11)班,還順利地報好
     154. le
     155. míng
     156.  
     157. 了名。
     158.  
     159.  
     160. yóu
     161. xīn
     162. xué
     163. xiào
     164. duì
     165. lái
     166. shuō
     167. tài
     168. shēng
     169. le
     170.  
     171.  由于新學校對我來說太陌生了,我必須去
     172. shú
     173. shú
     174.  
     175. jiù
     176. dōng
     177. qiáo
     178. qiáo
     179.  
     180. qiáo
     181. qiáo
     182.  
     183. zhī
     184. shí
     185. me
     186. shí
     187. hòu
     188. 熟悉熟悉,就東瞧瞧,西瞧瞧,不知什么時候
     189. zǒu
     190. dào
     191. le
     192. shí
     193. táng
     194. mén
     195. kǒu
     196.  
     197. wa
     198.  
     199. hǎo
     200. ā
     201.  
     202. shēn
     203. tóu
     204. wǎng
     205. 走到了食堂門口。哇,好大啊,我伸頭往里一
     206. kàn
     207.  
     208. zhuō
     209. bǎi
     210. fàng
     211. zhěng
     212. zhěng
     213.  
     214.  
     215. zài
     216. zhè
     217. zuò
     218. 看,桌椅擺放得整整齊齊,我估計,在這里坐
     219. bǎi
     220. rén
     221. jué
     222. duì
     223. huì
     224. gǎn
     225. dào
     226. yōng
     227.  
     228. 個五百人絕對不會感到擁擠。
     229.  
     230.  
     231. wǎng
     232. qián
     233. zǒu
     234.  
     235. ā
     236.  
     237. shí
     238. táng
     239. hái
     240. chū
     241. bèi
     242. de
     243.  我繼續往前走,啊!比食堂還大出幾倍的
     244. cāo
     245. chǎng
     246. chū
     247. xiàn
     248. zài
     249. miàn
     250. qián
     251.  
     252. hóng
     253. de
     254. pǎo
     255. dào
     256.  
     257. bāo
     258. wéi
     259.  
     260. zhe
     261. 操場出現在我面前,紅色的跑道“包圍”著綠
     262. de
     263. xiǎo
     264. cǎo
     265.  
     266. xiǎng
     267.  
     268. yào
     269. shì
     270. quán
     271. xiào
     272. shī
     273. shēng
     274. dōu
     275. dào
     276. zhè
     277. 綠的小草。我想,要是全校師生都集合到這里
     278.  
     279. chǎng
     280. miàn
     281. dìng
     282. hěn
     283. zhuàng
     284. guān
     285. ba
     286.  
     287. ,那場面一定很壯觀吧!
     288.  
     289.  
     290. suàn
     291. fáng
     292. wài
     293.  
     294.  
     295. wàng
     296. zhe
     297. miàn
     298.       
     299. duō
     300. tái
     301. suàn
     302.  
     303.  計算機房外??我望著里面50多臺計算機,
     304. jìn
     305. lián
     306. xiǎng
     307. dào
     308. men
     309. zài
     310. zhè
     311. shàng
     312. de
     313. huì
     314. yǒu
     315. xiē
     316. yǒu
     317. de
     318. 不禁聯想到我們在這里上課的會有那些有趣的
     319. chéng
     320.  
     321. 課程。
     322.  
     323.  
     324. huí
     325. guàng
     326. liù
     327.  
     328.       
     329.  
     330. bān
     331.  
     332. cái
     333. zǎi
     334. xiàn
     335.  
     336. jiāo
     337. shì
     338.  回逛六(11)班,我才仔細地發現,教室里
     339. yǒu
     340. tái
     341. hěn
     342. de
     343. diàn
     344. shì
     345.  
     346. bào
     347. míng
     348. shí
     349. méi
     350. zhù
     351. kàn
     352.  
     353.  
     354. jiāo
     355. shì
     356. 有一臺很大的電視(報名時沒注意看),教室
     357. de
     358. zhuō
     359. dōu
     360. huàn
     361. rán
     362. xīn
     363.  
     364. lián
     365. hēi
     366. bǎn
     367. dōu
     368. néng
     369.  
     370. zǒu
     371.  
     372.  
     373. 里的桌椅都煥然一新,連黑板都能“走路”。
     374. liù
     375.  
     376.       
     377.  
     378. bān
     379.  
     380. shén
     381. shèng
     382. de
     383. míng
     384.  
     385. yīn
     386. wéi
     387. lǎo
     388. shī
     389. men
     390. jiāng
     391. zài
     392. 六(11)班,一個神圣的名字,因為老師們將在
     393. zhè
     394. wéi
     395. men
     396. chuán
     397. shòu
     398. zhī
     399. shí
     400.  
     401. 這里為我們傳授知識!
     402.  
     403.  
     404. xīn
     405. xué
     406. xiào
     407. de
     408. tiān
     409.  
     410. ràng
     411. zhī
     412. dào
     413. le
     414. men
     415. yòu
     416. yào
     417. kāi
     418.  新學校的第一天,讓我知道了我們又要開
     419. shǐ
     420. xīn
     421.  
     422. chéng
     423.  
     424.  
     425. xīn
     426. de
     427.  
     428. chū
     429.  
     430.  
     431. xīn
     432. xué
     433. 始新一次“旅程”,新一次的“出發”。新學
     434. xiào
     435. de
     436. tiān
     437.  
     438. ràng
     439. men
     440. zhī
     441. dào
     442. le
     443. qiē
     444. cóng
     445. líng
     446. kāi
     447. shǐ
     448.  
     449. 校的第一天,讓我們知道了一切從零開始,一
     450. qiē
     451. cóng
     452. kāi
     453. shǐ
     454.  
     455. 切從努力開始!
     456.  
     457.  
     458.  
       
      無注音版:新學校第一天
       由于種種原因,本來在管墅小學讀的本地學生全轉到縣實驗小學讀了。說句實話,我還真有些舍不得……
       當邁進新學校大門的那一刻,我只能用“陌生”來形容自己看到的一切。走進大廳,才知道自己在哪個班。“北區,豫才樓,4樓,六(11)班”,我在心中不停地念著,生怕自己找不到(因為新學校實在太大了,走來走去像走迷宮一樣,一不小心就會迷路)。功夫不負有心人,我終于找到了六(11)班,還順利地報好了名。
       由于新學校對我來說太陌生了,我必須去熟悉熟悉,就東瞧瞧,西瞧瞧,不知什么時候走到了食堂門口。哇,好大啊,我伸頭往里一看,桌椅擺放得整整齊齊,我估計,在這里坐個五百人絕對不會感到擁擠。
       我繼續往前走,啊!比食堂還大出幾倍的操場出現在我面前,紅色的跑道“包圍”著綠綠的小草。我想,要是全校師生都集合到這里,那場面一定很壯觀吧!
       計算機房外??我望著里面50多臺計算機,不禁聯想到我們在這里上課的會有那些有趣的課程。
       回逛六(11)班,我才仔細地發現,教室里有一臺很大的電視(報名時沒注意看),教室里的桌椅都煥然一新,連黑板都能“走路”。六(11)班,一個神圣的名字,因為老師們將在這里為我們傳授知識!
       新學校的第一天,讓我知道了我們又要開始新一次“旅程”,新一次的“出發”。新學校的第一天,讓我們知道了一切從零開始,一切從努力開始!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.godsyw.com:潍坊市| www.rcybgg.com:炎陵县| www.schuttemsa.com:广安市| www.cillianmurphy.net:张北县| www.takethiscash.com:芦溪县| www.ystsclq.com:灵丘县| www.gluguru.org:贵州省| www.activin-t.com:英山县| www.rijiw.com:定日县| www.actforourfuture.org:长丰县| www.cnsc-cts.com:囊谦县| www.meilesou.com:拜泉县| www.egocol.com:汝城县| www.tiantaojiaosu.com:镇沅| www.accommodations-around-the-world.com:宁夏| www.navarrosent.com:大关县| www.citybetgr.com:江西省| www.usuariointernet.net:马山县| www.liangji88.com:双牌县| www.bebeksekeri-tr.com:平武县| www.bd9777.com:衡东县| www.cxpzc.cn:长宁区| www.amirtarabarasia.com:门头沟区| www.leadpcba.com:莫力| www.cdynz.cn:宜昌市| www.artbyandra.com:博爱县| www.votegregwalker.com:谷城县| www.beijingshengbo.com:汤阴县| www.cclh123.com:台安县| www.qingshushanzhuang.com:中宁县| www.wwwbc250.com:安陆市| www.jamesstephenshurling.com:辽阳县| www.creativeshoponline.com:伽师县| www.global-b2b-market.com:周宁县| www.nmgshanhua.com:和政县| www.ycjzsy.com:壶关县| www.goldenliongames.com:嘉兴市| www.acehobbyaustralia.com:聂荣县| www.krntz.com:崇左市| www.mhcoelho.com:贵州省| www.zb677.com:光泽县| www.ccchz.com:枞阳县| www.cp0266.com:扶余县| www.78iis.com:台安县| www.caesgatos.com:兴义市| www.simonsapartments.com:桂东县| www.ocaima.com:临泽县| www.blogsfere.com:万安县| www.ccadgc.com:钦州市| www.hearingspecialistcarolina.com:西安市| www.hroqbp.com:东乌珠穆沁旗| www.d3mm.com:柘城县| www.garanit.com:晋城| www.n9bx.com:龙井市| www.axshiye.com:雅江县| www.yttianyufood.com:喀喇| www.cp5583.com:余姚市| www.chriscota.com:阿坝县| www.ghyakeli.com:汉中市| www.adams-sailing.com:铁岭县| www.mikepetch.com:正定县| www.quizgrok.com:巴中市| www.bzaomei.com:三明市| www.genesis-int-corp.com:商水县| www.mrtentllc.com:巩义市| www.catherinebroad.com:临澧县| www.wfzfcn.com:香河县| www.tfswbg.com:遵义市| www.breakerror.com:浦北县| www.gunungpoker.org:辽阳市| www.samo-eg.com:吴川市| www.yjkj1588.com:逊克县| www.daogou001.com:通海县| www.mofo-nyc.com:五台县| www.wwwyuputuan5.com:利津县| www.cursosrioja.com:普兰县| www.mersta.com:武清区| www.cp3320.com:奉节县| www.bestfoodsrecipe.com:昔阳县| www.zfhsw.cn:石嘴山市| www.georgepappasltd.com:万载县| www.xlypw.cn:鹿泉市| www.perfectskinserum.org:榆中县| www.im-cosmetics.com:钟山县|