• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 我和紅領巾的故事

      我和紅領巾的故事

     1. jiā
     2. dōu
     3. zhī
     4. dào
     5. hóng
     6. lǐng
     7. jīn
     8. biǎo
     9. shì
     10. shǎo
     11. xiān
     12. duì
     13. yuán
     14.  
     15. yào
     16. chéng
     17. wéi
     18. míng
     19. 大家都知道紅領巾表示少先隊員,要成為一名
     20. shǎo
     21. xiān
     22. duì
     23. yuán
     24. huì
     25. yǒu
     26. diǎn
     27.  
     28. zhè
     29. diǎn
     30. huì
     31. ràng
     32. men
     33. zhōng
     34. 少先隊員會有一個典禮。這個典禮會讓我們終
     35. shēn
     36. nán
     37. wàng
     38.  
     39. jīng
     40. shì
     41. shǎo
     42. xiān
     43. duì
     44. yuán
     45. le
     46.  
     47. xiàn
     48. zài
     49. yào
     50. 身難忘。我已經是一個少先隊員了,現在我要
     51. chéng
     52. wéi
     53. shǎo
     54. xiān
     55. duì
     56. yuán
     57. de
     58. guò
     59. chéng
     60. jiǎng
     61. gěi
     62. tīng
     63.  
     64. 把我成為少先隊員的過程講給你聽。
     65.  
     66.  
     67. zài
     68. èr
     69. sān
     70. nián
     71. de
     72. shí
     73. hòu
     74.  
     75. chéng
     76. le
     77. shǎo
     78. xiān
     79. duì
     80.  在二三年級的時候,我成了第一批少先隊
     81. yuán
     82.  
     83. shí
     84. hěn
     85. gāo
     86. xìng
     87. hěn
     88. jǐn
     89. zhāng
     90.  
     91. yīn
     92. wéi
     93. shì
     94.  
     95. 員。那時我很高興也很緊張,因為是第一批。
     96. tiān
     97.  
     98. men
     99. chuān
     100. zhe
     101. zhěng
     102. de
     103. xiào
     104. dài
     105. zhe
     106. lǐng
     107. jīn
     108. pái
     109. zhe
     110. duì
     111. 那天,我們穿著整齊的校服帶著綠領巾排著隊
     112. zài
     113. cāo
     114. chǎng
     115. shàng
     116. děng
     117. dài
     118. zhe
     119.  
     120. zhǐ
     121. yuán
     122. le
     123. shàng
     124. lái
     125.  
     126. chū
     127. zhāng
     128. 伍在操場上等待著。指員了上來,她拿出一張
     129. zhǐ
     130. kāi
     131. shǐ
     132. jiǎng
     133. le
     134. lái
     135.  
     136. guò
     137. le
     138. jiǔ
     139. zhǐ
     140. dǎo
     141. yuán
     142. zhōng
     143. jiǎng
     144. wán
     145. le
     146. 紙開始講了起來。過了許久指導員終于講完了
     147.  
     148. men
     149. zǒu
     150. shàng
     151. shí
     152. tái
     153.  
     154. zhè
     155. shí
     156. liù
     157. nián
     158. de
     159. ,我們陸續走上石臺。這時五六年級的大哥哥
     160. jiě
     161. jiě
     162. men
     163. shǒu
     164. zhe
     165. hóng
     166. lǐng
     167. jīn
     168. zǒu
     169. le
     170. shàng
     171. lái
     172.  
     173. 大姐姐們手里各拿著一個紅領巾走了上來。他
     174. men
     175. zài
     176. rén
     177. qún
     178. zhōng
     179. xún
     180. zhǎo
     181. zhe
     182.  
     183. yào
     184. wéi
     185. men
     186. dài
     187. shàng
     188. hóng
     189. lǐng
     190. jīn
     191.  
     192. ràng
     193. 們在人群中尋找著,要為我們帶上紅領巾,讓
     194. men
     195. chéng
     196. wéi
     197. shǎo
     198. xiān
     199. duì
     200. yuán
     201.  
     202. děng
     203. ā
     204. děng
     205.  
     206. děng
     207. ā
     208. děng
     209.  
     210. zhōng
     211. 我們成為少先隊員。我等啊等,等啊等,終于
     212. dài
     213. shàng
     214. hóng
     215. lǐng
     216. jīn
     217. le
     218.  
     219. gāo
     220. xìng
     221. le
     222.  
     223. shí
     224. xīn
     225. zhōng
     226. xià
     227. dìng
     228. 帶上紅領巾了,我高興極了。那時我心中下定
     229. le
     230. jué
     231. xīn
     232.  
     233. dìng
     234. yào
     235. zuò
     236. hǎo
     237. shǎo
     238. xiān
     239. duì
     240. yuán
     241.  
     242. 了決心,一定要做個好少先隊員。
     243.  
     244.  
     245. cóng
     246. guà
     247. shàng
     248. hóng
     249. lǐng
     250. jīn
     251.  
     252. jìn
     253. zuò
     254. hǎo
     255. de
     256. gōng
     257. zuò
     258.  自從掛上紅領巾,我盡力做好自己的工作
     259.  
     260. yǒu
     261. shí
     262. hòu
     263.  
     264. hái
     265. huì
     266. bāng
     267. bāng
     268. tóng
     269. xué
     270.  
     271. jiǎn
     272. jiǎn
     273.  
     274. cóng
     275. 。有時候,我還會幫幫同學,撿撿垃圾。自從
     276. guà
     277. shàng
     278. hóng
     279. lǐng
     280. jīn
     281. zǒng
     282. shì
     283. wéi
     284. jiāo
     285. ào
     286.  
     287. zǒng
     288. shì
     289. wéi
     290. háo
     291.  
     292. 掛上紅領巾我總是為它驕傲,總是為它自豪。
     293. fán
     294. shì
     295. shǎo
     296. xiān
     297. duì
     298. yuán
     299. de
     300. huó
     301. dòng
     302. běn
     303. shàng
     304. dōu
     305. huì
     306. cān
     307. jiā
     308.  
     309. chú
     310. fēi
     311. 凡是少先隊員的活動我基本上都會參加,除非
     312. yǒu
     313. shì
     314. huò
     315. lǎo
     316. shī
     317. méi
     318. ràng
     319. cān
     320. jiā
     321.  
     322. guò
     323. xiàn
     324. zài
     325. zǒng
     326. shì
     327. lǎo
     328. shī
     329. jiào
     330. 有事或老師沒讓我參加。不過現在總是老師叫
     331. zuò
     332.  
     333. ér
     334. shì
     335. shǒu
     336. cān
     337. jiā
     338.  
     339. bìng
     340. qiě
     341.  
     342. huì
     343. rèn
     344. zhēn
     345. 我做,而不是自己舉手參加。并且,我會認真
     346. zǎi
     347. de
     348. wán
     349. chéng
     350.  
     351. 仔細的完成它。
     352.  
     353.  
     354. hóng
     355. lǐng
     356. jīn
     357. dài
     358. biǎo
     359. shǎo
     360. xiān
     361. duì
     362. yuán
     363.  
     364. suǒ
     365. men
     366. yào
     367. hǎo
     368. hǎo
     369. ài
     370.  紅領巾代表少先隊員,所以我們要好好愛
     371.  
     372. zūn
     373. jìng
     374. hóng
     375. lǐng
     376. jīn
     377.  
     378. ài
     379. hóng
     380. lǐng
     381. jīn
     382.  
     383. zài
     384. 護它。我尊敬紅領巾,愛紅領巾。和它在一起
     385. de
     386. shí
     387. guāng
     388. yǒng
     389. shēng
     390. nán
     391. wàng
     392.  
     393. dāng
     394. shǎo
     395. xiān
     396. duì
     397. yuán
     398. de
     399. měi
     400. fèn
     401. měi
     402. 的時光我永生難忘。當少先隊員的每一分每一
     403. miǎo
     404. dōu
     405. huì
     406. zhēn
     407.  
     408. ài
     409. tóng
     410. nián
     411.  
     412. ài
     413. dāng
     414. shǎo
     415. xiān
     416. duì
     417. yuán
     418. shí
     419. 秒我都會珍惜。我愛童年,愛當少先隊員時那
     420. měi
     421. hǎo
     422. shí
     423. guāng
     424.  
     425. 美好時光。
     426.  
     427.  
     428.  
       
      無注音版:我和紅領巾的故事
       大家都知道紅領巾表示少先隊員,要成為一名少先隊員會有一個典禮。這個典禮會讓我們終身難忘。我已經是一個少先隊員了,現在我要把我成為少先隊員的過程講給你聽。
       在二三年級的時候,我成了第一批少先隊員。那時我很高興也很緊張,因為是第一批。那天,我們穿著整齊的校服帶著綠領巾排著隊伍在操場上等待著。指員了上來,她拿出一張紙開始講了起來。過了許久指導員終于講完了,我們陸續走上石臺。這時五六年級的大哥哥大姐姐們手里各拿著一個紅領巾走了上來。他們在人群中尋找著,要為我們帶上紅領巾,讓我們成為少先隊員。我等啊等,等啊等,終于帶上紅領巾了,我高興極了。那時我心中下定了決心,一定要做個好少先隊員。
       自從掛上紅領巾,我盡力做好自己的工作。有時候,我還會幫幫同學,撿撿垃圾。自從掛上紅領巾我總是為它驕傲,總是為它自豪。凡是少先隊員的活動我基本上都會參加,除非有事或老師沒讓我參加。不過現在總是老師叫我做,而不是自己舉手參加。并且,我會認真仔細的完成它。
       紅領巾代表少先隊員,所以我們要好好愛護它。我尊敬紅領巾,愛紅領巾。和它在一起的時光我永生難忘。當少先隊員的每一分每一秒我都會珍惜。我愛童年,愛當少先隊員時那美好時光。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.yzabtattoo.com:东方市| www.686302.com:牟定县| www.abcpda.com:东山县| www.rcybgg.com:抚顺县| www.brosway-gioielli-it.com:长宁区| www.spicythaievans.com:余姚市| www.getappcatalyst.com:青海省| www.johnhunterregatta.com:曲周县| www.qgxystw.com:阳江市| www.biganimaimovies.com:阿鲁科尔沁旗| www.ew08.com:家居| www.ircdzone.net:依安县| www.yinxiu669.com:龙山县| www.avalonwarriors.com:鄂温| www.463507.com:静宁县| www.erausquyn.com:长海县| www.kenh17.net:尚义县| www.847602.com:通州区| www.ziapoe.com:井陉县| www.mercadotecniaglobal.com:侯马市| www.yklblm.com:阿瓦提县| www.woodenfences.org:黄浦区| www.dghuayao.com:阿拉尔市| www.ylsqsly.com:白河县| www.geyikmakinesi.com:东乌珠穆沁旗| www.njkzx.org:明星| www.4008557888.com:东兰县| www.020hpgl.com:临泉县| www.sonstudios.org:靖州| www.comapt.com:阿鲁科尔沁旗| www.zijiayou6.com:朔州市| www.coocooconcepts.com:保定市| www.thehelvetia.com:齐河县| www.hs855.com:西峡县| www.839489.com:营山县| www.garanit.com:嘉峪关市| www.vsdtv.com:临西县| www.omidfile.com:赞皇县| www.quicksharehq.com:尚志市| www.maestroluggage.com:盐亭县| www.qz773.com:东至县| www.qslqsl.com:锦州市| www.zjyxgs.com:新绛县| www.52gegegan.com:高清| www.jdtzwd.com:丁青县| www.qylvod.com:新泰市| www.feeling2007.com:繁峙县| www.ptlpw.cn:布拖县| www.ptlpw.cn:景德镇市| www.sqctwh.com:丹东市| www.weipengsc.com:资讯| www.lnkqxx.com:临漳县| www.bangdays.com:麦盖提县| www.99069vv.com:安仁县| www.g9892.com:灵武市| www.sharebearapp.com:抚顺市| www.adocweb-bourgogne.org:犍为县| www.tintasetinteiros.com:云南省| www.snmp-thermometer.com:共和县| www.kingswatt.com:噶尔县| www.bostonwhale.com:天峻县| www.z9698.com:子长县| www.orleanscountyinfo.com:高雄县| www.blissfuljapan.com:洛南县| www.themusicherald.com:会泽县| www.yngmj.com:宜都市| www.yh14777.com:曲沃县| www.wrenandlark.net:鹿泉市| www.makpad.com:佛山市| www.kfuyn.cn:浑源县| www.comgiggle.com:礼泉县| www.chiangmai-deal.com:临沂市| www.rotaryclubstpete.com:南木林县| www.wnwgj.com:鄂托克前旗| www.chateaudumarteray.com:乳源| www.relationshipbreakp.com:七台河市| www.gxcjg.com:淳化县| www.bintangnusantara.com:太谷县| www.dwbkp.cn:巴里| www.pret-pas-cher.com:双江| www.shtmcl.com:治多县| www.blondemillennial.com:新营市| www.huthug.com:罗定市| www.property-in-nigeria.com:萨嘎县|