• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 我與紅領巾的故事

      我與紅領巾的故事

     1. hóng
     2. lǐng
     3. jīn
     4. shì
     5. shǎo
     6. xiān
     7. duì
     8. yuán
     9. de
     10. jiāo
     11. ào
     12. shì
     13. mìng
     14. qián
     15. bèi
     16. yòng
     17. xiān
     18. xuè
     19. rǎn
     20. 紅領巾是少先隊員的驕傲是革命前輩用鮮血染
     21. chéng
     22. de
     23. shì
     24. xīng
     25. hóng
     26. de
     27. jiǎo
     28. dài
     29. shàng
     30. hóng
     31. lǐng
     32. jīn
     33. gǎn
     34. dào
     35. 成的是五星紅旗的一角帶上紅領巾我感到無比
     36. de
     37. háo
     38. hái
     39. nián
     40. de
     41. shí
     42. hòu
     43. gāng
     44. guà
     45. shàng
     46. hóng
     47. lǐng
     48. jīn
     49. xīn
     50. 的自豪還記得一年級的時候我剛掛上紅領巾心
     51. qíng
     52. shí
     53. fèn
     54. dòng
     55. wéi
     56. shì
     57. shǎo
     58. xiān
     59. duì
     60. yuán
     61. ér
     62. dòng
     63. xìng
     64. fèn
     65. 情十分激動為自己是少先隊員而激動興奮
     66.  
     67.  
     68. shǔ
     69. jiǎ
     70. jiù
     71. zuò
     72. le
     73. jiàn
     74. hóng
     75. lǐng
     76. jīn
     77. yǒu
     78. guān
     79. de
     80. hǎo
     81. shì
     82.  暑假里我就做了一件與紅領巾有關的好事
     83. shǔ
     84. jiǎ
     85. tiān
     86. tiān
     87. shēng
     88. huó
     89. zài
     90. shàng
     91. hǎi
     92. wǎn
     93. shuì
     94. chí
     95. tài
     96. yáng
     97. dōu
     98. shài
     99. dào
     100. 暑假我天天生活在夜上海晚睡遲起太陽都曬到
     101. zhè
     102. tiān
     103. zǎo
     104. chén
     105. tài
     106. yáng
     107. shàng
     108. zhú
     109. gān
     110. bèi
     111. yào
     112. yǎn
     113. de
     114. yáng
     115. guāng
     116. 屁股啦這天早晨太陽爬上竹竿我被耀眼的陽光
     117. xǐng
     118. le
     119. gǎn
     120. jǐn
     121. chuáng
     122. shuā
     123. liǎn
     124. zhèng
     125. dāng
     126. yào
     127. zuò
     128. xià
     129. chī
     130. zǎo
     131. 刺醒了我趕緊起床刷牙洗臉正當我要坐下吃早
     132. fàn
     133. de
     134. shí
     135. hòu
     136. cóng
     137. chuān
     138. lái
     139. le
     140. de
     141. shēng
     142. yīn
     143. hái
     144. 飯的時候從隔壁屋子里穿來了吱吱的聲音我還
     145. wéi
     146. jiā
     147. chú
     148. fáng
     149. de
     150. lǎo
     151. shǔ
     152. gǎn
     153. le
     154. chū
     155. lái
     156. xià
     157. shí
     158. 以為隔壁家把廚房里的老鼠趕了出來我下意識
     159. kàn
     160. le
     161. kàn
     162. jiā
     163. de
     164. mén
     165. xìng
     166. hǎo
     167. jiā
     168. de
     169. mén
     170. guān
     171. de
     172. hǎo
     173. hǎo
     174. de
     175. 地看了看我家的門幸好我家的門關的好好的我
     176. xiǎng
     177. lǎo
     178. shǔ
     179. tóng
     180. zhù
     181. ā
     182. shì
     183. zhè
     184. shí
     185. yǒu
     186. chuán
     187. le
     188. 可不想和老鼠同住一屋啊可是這時有傳了吱吱
     189. shēng
     190. wèn
     191. lín
     192. jiā
     193. yǒu
     194. me
     195. duō
     196. lǎo
     197. shǔ
     198. ma
     199. shuō
     200. zhī
     201. 聲我問媽媽鄰居家有那么多老鼠嗎媽媽說不知
     202. dào
     203. ā
     204. kàn
     205. kàn
     206. ba
     207. xiǎo
     208. xīn
     209. kāi
     210. mén
     211. zuǒ
     212. kàn
     213. kàn
     214. yòu
     215. 道啊你去看看吧我小心翼翼地打開門左看看右
     216. qiáo
     217. qiáo
     218. yuán
     219. lái
     220. shì
     221. lín
     222. zài
     223. bān
     224. jiā
     225. ā
     226. pǎo
     227. jìn
     228. mén
     229. gào
     230. 瞧瞧原來是鄰居在搬家啊我跑進門告訴媽媽媽
     231. ràng
     232. bāng
     233. máng
     234. zǒu
     235. jìn
     236. mén
     237. qīng
     238. qīng
     239. de
     240. shuō
     241. ā
     242. néng
     243. lái
     244. bāng
     245. 媽讓我去幫忙我走進門輕輕的說阿姨我能來幫
     246. máng
     247. ma
     248. ā
     249. xiè
     250. xiè
     251. ā
     252. wēi
     253. xiào
     254. zhe
     255. shuō
     256. bān
     257. 忙嗎可以啊謝謝你啦阿姨微笑著說我搬一把椅
     258. zuò
     259. shàng
     260. diàn
     261. xià
     262. lóu
     263. bān
     264. jìn
     265. chē
     266. yòu
     267. huí
     268. dào
     269. lóu
     270. shàng
     271. bān
     272. le
     273. 子坐上電梯下樓搬進車里又回到樓上搬了一個
     274. chuáng
     275. tóu
     276. guì
     277. zài
     278. chuáng
     279. tóu
     280. guì
     281. shàng
     282. fàng
     283. le
     284. tái
     285. dēng
     286. xiǎo
     287. dōng
     288. fàng
     289. jìn
     290. 床頭柜再床頭柜上放了一個臺燈把小東西放進
     291. le
     292. chōu
     293. chuáng
     294. tóu
     295. guì
     296. bān
     297. shàng
     298. le
     299. chē
     300. lái
     301. huí
     302. é
     303. 了抽屜里我把床頭柜搬上了車里幾個來回我額
     304. tóu
     305. shàng
     306. dòu
     307. de
     308. hàn
     309. zhū
     310. yòng
     311. cān
     312. jīn
     313. zhǐ
     314. le
     315. é
     316. tóu
     317. shàng
     318. de
     319. hàn
     320. 頭上豆大的汗珠我用餐巾紙擦去了額頭上的汗
     321. gāi
     322. huí
     323. jiā
     324. le
     325. 我該回家了
     326.  
     327.  
     328. zhèn
     329. wēi
     330. fēng
     331. chuī
     332. lái
     333. fǎng
     334. kàn
     335. jiàn
     336. le
     337. xiān
     338. yàn
     339. de
     340. hóng
     341. lǐng
     342. jīn
     343.  一陣微風吹來我仿佛看見了鮮艷的紅領巾
     344. zài
     345. miàn
     346. qián
     347. piāo
     348. yáng
     349. 在我面前飄揚
     350.  
     351.  
     352.  
       
      無注音版:我與紅領巾的故事
       紅領巾是少先隊員的驕傲是革命前輩用鮮血染成的是五星紅旗的一角帶上紅領巾我感到無比的自豪還記得一年級的時候我剛掛上紅領巾心情十分激動為自己是少先隊員而激動興奮
       暑假里我就做了一件與紅領巾有關的好事暑假我天天生活在夜上海晚睡遲起太陽都曬到屁股啦這天早晨太陽爬上竹竿我被耀眼的陽光刺醒了我趕緊起床刷牙洗臉正當我要坐下吃早飯的時候從隔壁屋子里穿來了吱吱的聲音我還以為隔壁家把廚房里的老鼠趕了出來我下意識地看了看我家的門幸好我家的門關的好好的我可不想和老鼠同住一屋啊可是這時有傳了吱吱聲我問媽媽鄰居家有那么多老鼠嗎媽媽說不知道啊你去看看吧我小心翼翼地打開門左看看右瞧瞧原來是鄰居在搬家啊我跑進門告訴媽媽媽媽讓我去幫忙我走進門輕輕的說阿姨我能來幫忙嗎可以啊謝謝你啦阿姨微笑著說我搬一把椅子坐上電梯下樓搬進車里又回到樓上搬了一個床頭柜再床頭柜上放了一個臺燈把小東西放進了抽屜里我把床頭柜搬上了車里幾個來回我額頭上豆大的汗珠我用餐巾紙擦去了額頭上的汗我該回家了
       一陣微風吹來我仿佛看見了鮮艷的紅領巾在我面前飄揚
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.ebikemoto.com:洛隆县| www.yh9985.com:乌兰察布市| www.dashrescue.org:新化县| www.bol-usa.com:饶阳县| www.ajcdjs.com:马公市| www.chrome-icons.com:库尔勒市| www.kundol-ng.com:印江| www.versign-grs.com:甘洛县| www.smilesincovington.com:开江县| www.yr597.com:保德县| www.youngwon1004.com:顺义区| www.bifeixini.com:威海市| www.gabrielmoginot.com:镇巴县| www.ifixart.com:吉林省| www.bs667.com:睢宁县| www.airmaxshoesnike.net:澳门| www.yongtaikym.com:海兴县| www.yalifirini.com:太湖县| www.569397.com:汝城县| www.buycartierwatches.com:台北县| www.zhengbojx.com:高陵县| www.laorenke.com:剑阁县| www.yofroot.com:宝应县| www.leying234.com:万荣县| www.truthandrhetoric.com:金寨县| www.360cityvisit.com:阜平县| www.noseutube.com:舟曲县| www.rescommsolutions.com:淮阳县| www.quizonerp.com:荃湾区| www.gongweb.com:福鼎市| www.nigumian.com:吉隆县| www.auto-exclusive67.com:开平市| www.massage-to-heal.com:黑龙江省| www.izzedu.com:宁乡县| www.shofarr.com:和硕县| www.stoppenmetrokentips.com:济南市| www.non-league.net:孝感市| www.ramexrentacar.com:南岸区| www.hbresourcess.com:疏附县| www.hunantailift.com:吉安市| www.altbremerton.com:马尔康县| www.createhealthyhome.com:华池县| www.aalvareznobell.com:沙河市| www.rlasurveys.org:隆林| www.gabrielmoginot.com:合阳县| www.eng-tech-group.com:丹棱县| www.fzu123.com:新郑市| www.cp7273.com:新闻| www.cp7110.com:留坝县| www.yhfs100.com:高密市| www.cp7665.com:新巴尔虎左旗| www.wwwbc250.com:盖州市| www.yzc833.com:濮阳市| www.elkinkiev.com:阿克| www.bulkemailonline.com:聊城市| www.valentinesday-poems.com:容城县| www.carahedgepeth.com:商河县| www.49yf.com:新干县| www.jinda109.com:全州县| www.esqqw.com:楚雄市| www.g5663.com:波密县| www.briandrummond.com:武山县| www.thevirginiainformer.com:安泽县| www.lakestreettrading.com:卓资县| www.pulaumandeh.com:交城县| www.chengbag.com:通州区| www.cocina-online.net:长武县| www.whatssparkling.com:许昌市| www.kitchentechnique.net:齐齐哈尔市| www.ynunxjlx.com:龙江县| www.bdyjxm.com:安达市| www.blackindianmusic.com:温泉县| www.nexlinkz.com:长兴县| www.yh9983.com:米易县| www.associazionesimbiosigratteri.com:松滋市| www.yhrnw.cn:德庆县| www.alternateexpressions.com:拜泉县| www.coocooconcepts.com:新宁县| www.zhongyancheng.com:隆昌县| www.azzurroscipioni.com:临夏市| www.prolongwin-handbagfactory.com:利辛县| www.114767.com:山西省| www.crystec.cn:深圳市| www.chord-tutor.com:南漳县|