• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 日記 -> 我與紅領巾的故事

      我與紅領巾的故事

     1. hóng
     2. lǐng
     3. jīn
     4. zhōng
     5. hóng
     6. de
     7. lǐng
     8. jīn
     9.  
     10. dài
     11. biǎo
     12. hóng
     13. de
     14. jiǎo
     15.  
     16. shì
     17. shǎo
     18. 紅領巾中紅色的領巾,代表紅旗的一角,是少
     19. nián
     20. xiān
     21. fēng
     22. duì
     23. de
     24. biāo
     25. zhì
     26.  
     27. 年先鋒隊的標志。
     28.  
     29.  
     30. zài
     31. gāng
     32. xiǎo
     33. xué
     34. jiǔ
     35.  
     36. hěn
     37. róng
     38. xìng
     39. de
     40. chéng
     41. wéi
     42. le
     43. míng
     44.  在剛入小學不久,我很榮幸的成為了一名
     45. shǎo
     46. xiān
     47. duì
     48. yuán
     49.  
     50. xiōng
     51. qián
     52. guà
     53. zhe
     54. tiáo
     55. xiān
     56. yàn
     57. de
     58. hóng
     59. lǐng
     60. jīn
     61.  
     62. cóng
     63. 少先隊員,胸前掛著一條鮮艷的紅領巾。自從
     64. guà
     65. shàng
     66. le
     67. zhè
     68. tiáo
     69. hóng
     70. lǐng
     71. jīn
     72. zhī
     73. hòu
     74.  
     75. jiù
     76. zhī
     77. dào
     78. le
     79. shǎo
     80. xiān
     81. duì
     82. yuán
     83. 掛上了這條紅領巾之后,我就知道了少先隊員
     84. de
     85. zhí
     86.  
     87. yào
     88. qín
     89. fèn
     90. xué
     91.  
     92. kuài
     93. shēng
     94. huó
     95.  
     96. quán
     97. miàn
     98. zhǎn
     99.  
     100. 的職責,要勤奮學習,快樂生活,全面發展,
     101. chéng
     102. wéi
     103. shè
     104. huì
     105. zhǔ
     106. shì
     107. de
     108. jiē
     109. bān
     110. rén
     111.  
     112. 努力成為社會主義事業的接班人。
     113.  
     114.  
     115. měi
     116. dāng
     117. hóng
     118. lǐng
     119. jīn
     120. biàn
     121. zāng
     122. shí
     123.  
     124. jiù
     125. huì
     126. bāng
     127. shēn
     128. shàng
     129.  每當紅領巾變臟時,我就會幫它洗去身上
     130. de
     131.  
     132. liàng
     133. gàn
     134. hòu
     135.  
     136. yòu
     137. zhòng
     138. xīn
     139. guà
     140. zài
     141. xiōng
     142. qián
     143.  
     144. yīn
     145. 的污漬。晾干后,我又重新把它掛在胸前。因
     146. wéi
     147. shí
     148. zài
     149. shì
     150. bǎo
     151. bèi
     152. zhè
     153. tiáo
     154. hóng
     155. lǐng
     156. jīn
     157.  
     158. suǒ
     159. shí
     160. fèn
     161. ài
     162. 為我實在是寶貝這條紅領巾,所以我十分愛惜
     163.  
     164. 它。
     165.  
     166.  
     167. yǒu
     168. tiān
     169.  
     170. zuò
     171. gōng
     172. jiāo
     173. chē
     174. dào
     175. lǎo
     176. lǎo
     177. jiā
     178.  
     179. chē
     180. kāi
     181.  有一天,我坐公交車到姥姥家去。車子開
     182. dào
     183. fāng
     184.  
     185. tíng
     186. le
     187. xià
     188. lái
     189.  
     190. yuán
     191. lái
     192. yǒu
     193. hěn
     194. duō
     195. chéng
     196. shàng
     197. chē
     198. 到一個地方,停了下來,原來有很多乘客上車
     199.  
     200. zhōng
     201. shàng
     202. lái
     203. de
     204. yǒu
     205. wèi
     206. lǎo
     207.  
     208. zhǔ
     209. zhe
     210. guǎi
     211. zhàng
     212.  
     213. ,其中上來的有一位老爺爺,他拄著拐杖,一
     214. shàng
     215. lái
     216.  
     217. kàn
     218. dào
     219. lǎo
     220. fēi
     221. cháng
     222. chī
     223. yàng
     224.  
     225. 步一步地上來。看到老爺爺非常吃力地樣子,
     226. gǎn
     227. jǐn
     228. lái
     229.  
     230. wèi
     231. ràng
     232. gěi
     233.  
     234. lǎo
     235. zuò
     236. xià
     237. lái
     238. zhī
     239. 我趕緊起來,把位子讓給他。老爺爺坐下來之
     240. hòu
     241.  
     242. biǎo
     243. yáng
     244. le
     245.  
     246. tīng
     247. hòu
     248. xīn
     249. měi
     250. de
     251.  
     252. jiù
     253. xiàng
     254. shì
     255. 后,表揚了我。我聽后心里美滋滋的,就像是
     256. chī
     257. le
     258. yàng
     259.  
     260. suí
     261. hòu
     262.  
     263. xià
     264. tóu
     265. kàn
     266. le
     267. xià
     268. guà
     269. zài
     270. xiōng
     271. 吃了蜜一樣。隨后,我低下頭看了一下掛在胸
     272. qián
     273. de
     274. hóng
     275. lǐng
     276. jīn
     277.  
     278. xiǎng
     279.  
     280. zhè
     281. yàng
     282. zhù
     283. rén
     284. wéi
     285. de
     286. shì
     287.  
     288. shì
     289. 前的紅領巾,我想:這樣助人為樂的事,是我
     290. yīng
     291. gāi
     292. zuò
     293. de
     294.  
     295. wàng
     296. rén
     297. men
     298. néng
     299. xiàng
     300. shǎo
     301. xiān
     302. duì
     303. yuán
     304. xué
     305.  
     306. zuò
     307. 應該做的。希望人們能像少先隊員學習,做一
     308. zhù
     309. rén
     310. wéi
     311.  
     312. dǒng
     313. mào
     314.  
     315. jiǎng
     316. wén
     317. míng
     318. de
     319. rén
     320. 個助人為樂、懂禮貌、講文明的人
     321.  
     322.  
     323. zuò
     324. wéi
     325. míng
     326. shǎo
     327. xiān
     328. duì
     329. yuán
     330. gǎn
     331. dào
     332. háo
     333. gǎn
     334. xiè
     335. hóng
     336. lǐng
     337.  作為一名少先隊員我感到自豪我感謝紅領
     338. jīn
     339.  
     340. 巾。
     341.  
     342.  
     343.  
       
      無注音版:我與紅領巾的故事
       紅領巾中紅色的領巾,代表紅旗的一角,是少年先鋒隊的標志。
       在剛入小學不久,我很榮幸的成為了一名少先隊員,胸前掛著一條鮮艷的紅領巾。自從掛上了這條紅領巾之后,我就知道了少先隊員的職責,要勤奮學習,快樂生活,全面發展,努力成為社會主義事業的接班人。
       每當紅領巾變臟時,我就會幫它洗去身上的污漬。晾干后,我又重新把它掛在胸前。因為我實在是寶貝這條紅領巾,所以我十分愛惜它。
       有一天,我坐公交車到姥姥家去。車子開到一個地方,停了下來,原來有很多乘客上車,其中上來的有一位老爺爺,他拄著拐杖,一步一步地上來。看到老爺爺非常吃力地樣子,我趕緊起來,把位子讓給他。老爺爺坐下來之后,表揚了我。我聽后心里美滋滋的,就像是吃了蜜一樣。隨后,我低下頭看了一下掛在胸前的紅領巾,我想:這樣助人為樂的事,是我應該做的。希望人們能像少先隊員學習,做一個助人為樂、懂禮貌、講文明的人
       作為一名少先隊員我感到自豪我感謝紅領巾。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.cecilevangrieken.com:南通市| www.ceriacell.com:永定县| www.diantherbal.net:吉安县| www.szbxmchess.com:云阳县| www.shufanqie.com:南丰县| www.chengsekeji.com:万年县| www.es5u.com:宣化县| www.49website.com:班玛县| www.mai0565.com:孟村| www.yihengart.com:辉县市| www.plastic-films.com:隆安县| www.wordsilove.org:射阳县| www.kdtlw.cn:宜阳县| www.gq996.com:武穴市| www.alishaallport.com:金坛市| www.rightics.com:醴陵市| www.mirrorsmagnifiers.com:石屏县| www.autocity-curacao.com:红桥区| www.jkhly.com:昭苏县| www.getallsites.com:广河县| www.janvanlysebettens.com:屏东市| www.apartment-gdansk.com:辉南县| www.david-kibble.com:二连浩特市| www.g2775.com:景东| www.sidewaysmilk.com:普兰县| www.panda-host.net:阳西县| www.daiyun15.com:赣州市| www.ptbtw.cn:临夏市| www.golobd.com:台前县| www.zckhw.cn:宣城市| www.goldenliongames.com:台南县| www.genericdrugonline.net:莲花县| www.odnfz.com:高陵县| www.misterkiru.com:昌平区| www.pj558888.com:宁波市| www.asklow.com:柳江县| www.xqlcw.cn:兖州市| www.joikoi.com:广安市| www.biganimaimovies.com:化隆| www.glviagragtr.com:衡阳市| www.wxxxwl.com:澄迈县| www.ajcdjs.com:洪江市| www.tjshuxin.com:潮安县| www.rememberforeverphotography.com:英吉沙县| www.obg1.com:沂南县| www.beckymoe.com:安平县| www.qxnxf.com:广安市| www.acssecuritygroup.com:昌乐县| www.fartion.com:克拉玛依市| www.tbgnr.com:德阳市| www.romanyrestaurant.com:海丰县| www.androidanalyze.com:安远县| www.mop-mrp.com:伊宁县| www.microsatsymp.com:嵊州市| www.jhtmnc.com:蓬溪县| www.oxford2cambridge.net:视频| www.healtheworldtour.org:连城县| www.apartemenkuningancity.com:措美县| www.barcelona-taxis.com:文化| www.hautdeals.com:民勤县| www.ohhiyo.com:名山县| www.cp5593.com:武定县| www.acseconference.com:长子县| www.actforourfuture.org:广丰县| www.loowng.com:凤山市| www.huaye-tj.com:格尔木市| www.liujianshufa.com:洞口县| www.wzxj888.com:永吉县| www.cp6782.com:南木林县| www.yiyuanjinshu.com:含山县| www.chevroletbandung.com:章丘市| www.parrotfm.com:镇巴县| www.hbresourcess.com:仙游县| www.twosojourners.com:玉树县| www.gibneyfamily.com:乳山市| www.pj88853.com:常宁市| www.spaziotrearredamenti.com:沧州市| www.coachyn.com:永嘉县| www.66356gg.com:延津县| www.noxcuse.org:从化市| www.yizhed.com:长汀县| www.sofiamarket.net:资兴市| www.dwbkp.cn:页游| www.beautyonstage.com:长寿区|