• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 修車記

      修車記

     1. huà
     2. shuō
     3. shàng
     4. xīng
     5.  
     6. de
     7. liàng
     8.  
     9. bǎo
     10.  
     11.  
     12. gāng
     13. mǎi
     14. de
     15.  
     16. 話說上個星期,我的那輛“寶馬”(剛買的)
     17. chū
     18. le
     19. zhàng
     20.  
     21. hǎo
     22. xīn
     23. téng
     24. ā
     25.  
     26.          
     27.  
     28.  
     29.  
     30. hǎo
     31. róng
     32. děng
     33. dào
     34. fàng
     35. 出了故障(好心疼啊!555……)好不容易等到放
     36. jiǎ
     37.  
     38. zhōng
     39. xiū
     40. xiū
     41. le
     42.  
     43. 假,終于可以拿去修一修了。
     44.  
     45.  
     46. xiǎo
     47. xīn
     48.  
     49. bǎo
     50.  
     51. tuī
     52. chū
     53. jiā
     54. mén
     55.  
     56. xià
     57.  小心翼翼地把“寶馬”推出家門,我低下
     58. tóu
     59. zǎi
     60. jiǎn
     61. chá
     62. le
     63. xià
     64.  
     65. shāng
     66. shì
     67.  
     68.  
     69. jiàn
     70. jiàn
     71. kàn
     72. chū
     73. le
     74. méi
     75. 頭去仔細檢查了一下“傷勢”,漸漸看出了眉
     76.  
     77. yuán
     78. lái
     79. shì
     80. zhí
     81. liàn
     82. shàng
     83. de
     84. hòu
     85. lún
     86. lún
     87. zhóu
     88. páng
     89. yǒu
     90. kuài
     91. tiě
     92. 目,原來是曲直鏈盒上的后輪輪軸旁有一塊鐵
     93. qiào
     94. le
     95. lái
     96.  
     97. bèi
     98. gāng
     99. tiáo
     100. juàn
     101. le
     102. jìn
     103.  
     104. zhù
     105. le
     106.  
     107.  
     108. wèn
     109. 皮翹了起來,被鋼條卷了進去,卡住了。“問
     110. ma
     111.  
     112. hěn
     113. hǎo
     114. xiū
     115.  
     116.  
     117. xīn
     118. àn
     119.  
     120. guǒ
     121. 題不大嘛,似乎很好修。”我心里暗喜,如果
     122. néng
     123. gǎo
     124. dìng
     125. de
     126. huà
     127.  
     128. jǐn
     129. huì
     130. zāo
     131. xiū
     132. chē
     133. rén
     134. de
     135. shǒu
     136. 自己能搞定的話,不僅不會遭遇修車人的毒手
     137.  
     138. hái
     139. néng
     140. shěng
     141. xià
     142. xiū
     143. chē
     144. de
     145. qián
     146.  
     147.  
     148. liǎng
     149. quán
     150. měi
     151.  
     152. ,還能省下修車的錢,哈哈,兩全其美!
     153.  
     154.  
     155. shuō
     156. gàn
     157. jiù
     158. gàn
     159.  
     160. dài
     161. zhǎo
     162. lái
     163.  
     164. jiù
     165. bīng
     166.  
     167.  
     168.  說干就干,我迫不及待地找來“救兵”。
     169. kàn
     170. yàng
     171. hǎo
     172. xiàng
     173. xiǎo
     174. cài
     175. dié
     176.  
     177. shí
     178. gàn
     179. lái
     180.  
     181. zhēn
     182. yǒu
     183. diǎn
     184. 看樣子好像小菜一碟,實際干起來,我真有點
     185. kùn
     186. nán
     187. zhòng
     188. zhòng
     189. de
     190. gǎn
     191. jiào
     192.  
     193. gāng
     194. tiáo
     195. zòng
     196. héng
     197. jiāo
     198. chā
     199.  
     200. kōng
     201. jiān
     202. yòu
     203. xiá
     204. xiǎo
     205. 困難重重的感覺,鋼條縱橫交叉,空間又狹小
     206.  
     207. shǐ
     208. yǒu
     209. jué
     210. shī
     211. zhǎn
     212.  
     213. chē
     214. de
     215. liàn
     216. tiáo
     217. shàng
     218. dào
     219. chù
     220. ,即使我有絕技也無法施展。車的鏈條上到處
     221. shì
     222. yóu
     223.  
     224. shǒu
     225. pèng
     226. jiù
     227. bèi
     228.  
     229. chuán
     230. rǎn
     231.  
     232. le
     233.  
     234. nòng
     235. suō
     236. shǒu
     237. 是油污,手一碰就被“傳染”了,弄得我縮手
     238. suō
     239. jiǎo
     240.  
     241. xiǎng
     242. bàn
     243. ér
     244. fèi
     245.  
     246. xiū
     247. yào
     248. jiāng
     249. juàn
     250. jìn
     251. de
     252. tiě
     253. 縮腳,想半途而廢。修復需要將卷進去的鐵皮
     254. bān
     255. huí
     256. lái
     257.  
     258. gāng
     259. tiáo
     260. jiù
     261. shì
     262.  
     263. fàng
     264. shǒu
     265.  
     266.  
     267. zhe
     268. 扳回來,可鋼條就是“不放手”,死死地卡著
     269. tiě
     270. piàn
     271.  
     272. shǐ
     273. chū
     274. jiǔ
     275. niú
     276. èr
     277. zhī
     278. méi
     279. bàn
     280.  
     281. zěn
     282. me
     283. 鐵片。使出九牛二虎之力也拿它沒辦法。怎么
     284. bàn
     285.  
     286. zhè
     287. kuài
     288. bàn
     289. jiǎo
     290. shí
     291. zǒng
     292. ràng
     293. tòu
     294.  
     295. suàn
     296. le
     297.  
     298. hái
     299. shì
     300. huā
     301. 辦?這塊絆腳石總不讓我透氣,算了,還是花
     302. diǎn
     303. qián
     304. ràng
     305. xiū
     306. chē
     307. de
     308. xiū
     309. ba
     310.  
     311.  
     312.  
     313. gān
     314. xīn
     315. ā
     316.  
     317. lín
     318. 點錢讓修車的去修吧!可我……不甘心啊“臨
     319. zhèn
     320. táo
     321. tuō
     322.  
     323. shì
     324. nán
     325. hàn
     326. ā
     327.  
     328.  
     329.  
     330. shì
     331.  
     332. 陣逃脫”不是男子漢啊!繼續,繼續!于是,
     333. fàng
     334. xià
     335. gōng
     336. zhòng
     337. xīn
     338. shěn
     339. shì
     340.  
     341. cháng
     342. shì
     343.  
     344. shī
     345. 我放下工具重新審視。一次次嘗試。一次次失
     346. bài
     347.  
     348. yòu
     349. xīn
     350. de
     351. cháng
     352. shì
     353.  
     354.  
     355. zhōng
     356.  
     357. yíng
     358. lái
     359. le
     360. shèng
     361. 敗,又一次次新的嘗試……終于,迎來了勝利
     362. de
     363. shǔ
     364. guāng
     365.  
     366. xīn
     367. píng
     368. jiā
     369.  
     370. shí
     371. bān
     372.  
     373.  
     374. zhōng
     375. 的曙光,心平氣和加“十八般武藝”,我終于
     376. yòng
     377. jiāng
     378. hěn
     379. hěn
     380. qiào
     381. le
     382. huí
     383. lái
     384.  
     385. lián
     386. dài
     387. tuī
     388. ràng
     389. guī
     390. 用起子將它狠狠地撬了回來,連打帶推讓它歸
     391. wèi
     392.  
     393. ā
     394.  
     395. yíng
     396. le
     397.  
     398. 位。啊,我贏了!
     399.  
     400.  
     401. zhēn
     402. shì
     403. gōng
     404. yǒu
     405. xīn
     406. rén
     407.  
     408. zhēn
     409. shì
     410.  
     411. shì
     412. shàng
     413. nán
     414. shì
     415.  真是功夫不負有心人,真是“世上無難事
     416.  
     417. zhī
     418. yǒu
     419. xīn
     420. rén
     421.  
     422.  
     423. zhēn
     424. shì
     425.  
     426.  
     427. rán
     428. jiān
     429.  
     430. yǒu
     431. zhǒng
     432. xiǎng
     433. ,只怕有心人”!真是……突然間,我有種想
     434. yōng
     435. bào
     436. de
     437. chōng
     438. dòng
     439.  
     440. 擁抱它的沖動!
     441.  
     442.  
     443.  
       
      無注音版:修車記
       話說上個星期,我的那輛“寶馬”(剛買的)出了故障(好心疼啊!555……)好不容易等到放假,終于可以拿去修一修了。
       小心翼翼地把“寶馬”推出家門,我低下頭去仔細檢查了一下“傷勢”,漸漸看出了眉目,原來是曲直鏈盒上的后輪輪軸旁有一塊鐵皮翹了起來,被鋼條卷了進去,卡住了。“問題不大嘛,似乎很好修。”我心里暗喜,如果自己能搞定的話,不僅不會遭遇修車人的毒手,還能省下修車的錢,哈哈,兩全其美!
       說干就干,我迫不及待地找來“救兵”。看樣子好像小菜一碟,實際干起來,我真有點困難重重的感覺,鋼條縱橫交叉,空間又狹小,即使我有絕技也無法施展。車的鏈條上到處是油污,手一碰就被“傳染”了,弄得我縮手縮腳,想半途而廢。修復需要將卷進去的鐵皮扳回來,可鋼條就是“不放手”,死死地卡著鐵片。使出九牛二虎之力也拿它沒辦法。怎么辦?這塊絆腳石總不讓我透氣,算了,還是花點錢讓修車的去修吧!可我……不甘心啊“臨陣逃脫”不是男子漢啊!繼續,繼續!于是,我放下工具重新審視。一次次嘗試。一次次失敗,又一次次新的嘗試……終于,迎來了勝利的曙光,心平氣和加“十八般武藝”,我終于用起子將它狠狠地撬了回來,連打帶推讓它歸位。啊,我贏了!
       真是功夫不負有心人,真是“世上無難事,只怕有心人”!真是……突然間,我有種想擁抱它的沖動!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.andyhennegan.com:黑龙江省| www.cmacgmlogistics.com:太保市| www.raysofeducation.org:雷山县| www.azulrestaurante.com:江孜县| www.idcommusa.com:临猗县| www.zhuangshi-qz.com:江源县| www.cskxd.com:横山县| www.radiosolmansi.org:茌平县| www.calendergirlz.com:冕宁县| www.fjzwx.cn:东乌珠穆沁旗| www.princewayindustry.com:安远县| www.hongkongpartybus.com:遵化市| www.esqqw.com:启东市| www.beamourhair.com:富源县| www.mmbhd.com:中阳县| www.medicalspaofrye.com:玉溪市| www.carrentalhurghada.com:隆化县| www.yr597.com:无棣县| www.juanchinchoncha.com:尉氏县| www.870hk.com:铁岭县| www.starsmadrid.com:和顺县| www.cp7579.com:濉溪县| www.cnbdjy.com:徐闻县| www.0571-edu.com:鄂州市| www.sunmastering.com:景泰县| www.liujianshufa.com:灵武市| www.woodenfences.org:达孜县| www.wsr7.com:通海县| www.168wjcw.com:西华县| www.adocweb-bourgogne.org:义乌市| www.caimenhu.com:武隆县| www.jmin00.com:获嘉县| www.club-editeur-web.com:山东省| www.z9867.com:宝鸡市| www.sb-uss.com:溧水县| www.house-of-jorob.com:社会| www.appstoremarketingpro.com:西平县| www.kmsrmall.com:平塘县| www.medianewslive.com:宁陕县| www.3654388.com:临朐县| www.dualbux.com:镇远县| www.nj-tyjx.com:庄浪县| www.offreznouslolympia.com:集贤县| www.tsctalk.com:滨海县| www.sqtextiles.com:广平县| www.zhenguonet.com:金川县| www.ffbjw.com:柳州市| www.chunmiranliao.com:张掖市| www.giteaux5lucarnes.com:囊谦县| www.anjiutea.com:防城港市| www.iidcs.com:二手房| www.electmikehein.com:梁平县| www.wrennak.com:和硕县| www.fengfa-china.com:南昌县| www.odnfz.com:防城港市| www.sb-uss.com:吉林省| www.gx-gad.com:嵊州市| www.troughtonmichael.com:额济纳旗| www.chameleon-dating.com:井研县| www.hzjjqp.com:信丰县| www.rdzfw.com:曲阜市| www.zontube.com:丁青县| www.jisemm.com:淳化县| www.vsexpesenok.net:富蕴县| www.pc800buysell.org:蒲江县| www.healthwearonline.com:丰都县| www.saracor.com:江西省| www.jiahoh.com:双城市| www.j2jb.com:贵德县| www.crowwebdesign.com:铜山县| www.brokenpipeproductions.com:舟山市| www.greenitways.com:工布江达县| www.osizoa.com:玉环县| www.leg7.com:永平县| www.mypopularbrand.com:喀喇沁旗| www.shilongwangcn.com:峨眉山市| www.557934.com:新巴尔虎右旗| www.9959gp.com:泰和县| www.u-lott.com:聊城市| www.jiechangjs.com:四川省| www.escenamobile.com:三亚市| www.zybrickmachine.com:越西县| www.storevalentine.com:姚安县| www.ppxsp.com:泰兴市|