• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 四年級日記 -> 荊汁

      荊汁

     1. nǎi
     2. nǎi
     3. jiā
     4. de
     5. yuàn
     6. yǒu
     7. liǎng
     8. jīng
     9. shù
     10.  
     11. zhè
     12. shì
     13. nián
     14. chūn
     15. tiān
     16.  
     17. 奶奶家的院子里有兩棵荊樹,這是去年春天,
     18. wèi
     19. ā
     20. sòng
     21. lái
     22. de
     23. shù
     24. miáo
     25.  
     26. zhǒng
     27. le
     28. cái
     29. dào
     30. nián
     31. de
     32. shí
     33. jiān
     34. 一位阿婆送來的樹苗。種了才不到一年的時間
     35.  
     36. jiù
     37. jīng
     38. zhǎng
     39. zhī
     40. fán
     41. mào
     42. le
     43.  
     44. jīng
     45. shù
     46. de
     47. zhǔ
     48. jīng
     49.  
     50. ,就已經長得枝繁葉茂了。荊樹的主莖不粗,
     51. zhī
     52. tiáo
     53. duō
     54. ér
     55. zhǎng
     56.  
     57. zhǎng
     58. mǎn
     59. le
     60. cuì
     61. de
     62. shù
     63.  
     64. shù
     65. de
     66. xíng
     67. zhuàng
     68. 枝條多而長,長滿了翠綠的樹葉,樹葉的形狀
     69. gēn
     70. shān
     71. de
     72. hěn
     73. xiàng
     74.  
     75. bàn
     76. yǒu
     77. dàn
     78. dàn
     79. de
     80. qīng
     81. xiāng
     82.  
     83. 跟爬山虎的葉子很相似,伴有淡淡的清香。
     84.  
     85.  
     86. suī
     87. rán
     88.  
     89. jīng
     90. shù
     91. zhǎng
     92. mào
     93. jīng
     94. rén
     95.  
     96. tǐng
     97.  雖然,荊樹長得貌不驚人,既不挺拔也不
     98. xiù
     99.  
     100. dàn
     101. què
     102. yǒu
     103. zhǒng
     104. shū
     105. de
     106. yòng
     107.  
     108. nǎi
     109. nǎi
     110. gào
     111. 秀氣,但它卻有一種特殊的用途。奶奶告訴我
     112.  
     113. zhè
     114. jīng
     115. shù
     116. zhī
     117. yòng
     118. lái
     119. tóu
     120.  
     121. qián
     122. xiāng
     123. cūn
     124. de
     125. ,這荊樹汁可以用來洗頭發,以前鄉村的婦女
     126. dōu
     127. huān
     128. yòng
     129.  
     130. yào
     131. gǎo
     132. zhè
     133. jīng
     134. zhī
     135.  
     136. shì
     137. yào
     138. huā
     139. diǎn
     140. shí
     141. jiān
     142. 都喜歡用它。要搞這荊汁,可是要花一點時間
     143. de
     144.  
     145. xiān
     146. cóng
     147. shù
     148. shàng
     149. zhāi
     150. xià
     151. piàn
     152. piàn
     153. de
     154. xiān
     155. shù
     156.  
     157. rán
     158. hòu
     159. yòng
     160. qīng
     161. 的。先從樹上摘下一片片的鮮樹葉,然后用清
     162. shuǐ
     163. gàn
     164. jìng
     165.  
     166. zài
     167. yòng
     168. shǒu
     169. qīng
     170. qīng
     171. cuō
     172. zhe
     173. xiē
     174. piàn
     175.  
     176. ràng
     177. zhī
     178. 水洗干凈,再用手輕輕地搓著那些葉片,讓汁
     179. shuǐ
     180. róng
     181. dào
     182. shuǐ
     183.  
     184. zài
     185. guò
     186. diào
     187.  
     188. jiù
     189. chéng
     190. le
     191. pén
     192. chún
     193. 水融到水里,再把葉子過濾掉,就成了一盆純
     194. tiān
     195. rán
     196. de
     197. shuǐ
     198.  
     199. jué
     200. duì
     201. hài
     202.  
     203. dàn
     204. néng
     205. 天然的綠色洗發水,決對無毒無害,不但能把
     206. tóu
     207. gàn
     208. gàn
     209. jìng
     210. jìng
     211.  
     212. hái
     213. néng
     214. rùn
     215. tóu
     216. ne
     217.  
     218. 頭發洗得干干凈凈,還能滋潤頭發呢。
     219.  
     220.  
     221. wéi
     222. le
     223. zhèng
     224. shí
     225. zhè
     226. jīng
     227. shù
     228. zhī
     229. méi
     230. yǒu
     231.  
     232. zuò
     233. le
     234. xiǎo
     235.  為了證實這荊樹汁沒有毒,我做了一個小
     236. xiǎo
     237. de
     238. shí
     239. yàn
     240.  
     241. shǒu
     242. liǎng
     243. kǒu
     244. píng
     245.  
     246. fèn
     247. bié
     248. dǎo
     249. jīng
     250. shù
     251. 小的實驗。手兩個大口玻璃瓶,分別倒入荊樹
     252. zhī
     253. jīng
     254.  
     255. zài
     256. jiā
     257. shì
     258. liàng
     259. de
     260. shuǐ
     261.  
     262. rán
     263. hòu
     264. zài
     265. liǎng
     266. 葉汁和洗發精,再加入適量的水,然后在兩個
     267. píng
     268. zhōng
     269. fàng
     270. tiáo
     271. xiǎo
     272.  
     273. zài
     274. páng
     275. biān
     276. zǎi
     277. guān
     278. chá
     279.  
     280. 瓶中各放入一條小魚。我在旁邊仔細地觀察,
     281. xiàn
     282. jīng
     283. píng
     284. nèi
     285. de
     286. tíng
     287. wǎng
     288. shàng
     289. tiào
     290.  
     291. xiǎn
     292. fēi
     293. cháng
     294. 發現洗發精瓶內的魚不停地往上跳,顯得非常
     295. zào
     296.  
     297. dào
     298. bàn
     299. xiǎo
     300. shí
     301.  
     302. jiù
     303. cháo
     304. tiān
     305. le
     306.  
     307. ér
     308. lìng
     309. 急躁,不到半個小時,魚就肚朝天了,而另一
     310. píng
     311. zhōng
     312. de
     313. xiǎo
     314. gāng
     315. ān
     316. rán
     317. yàng
     318.  
     319. hái
     320. bié
     321. líng
     322. huó
     323.  
     324. 個瓶中的小魚剛安然無恙,還特別靈活。
     325.  
     326.  
     327. tōng
     328. guò
     329. shí
     330. yàn
     331.  
     332. jiào
     333. jīng
     334. shù
     335. de
     336. shù
     337. de
     338. què
     339. hǎo
     340.  
     341.  通過實驗,我覺得荊樹的樹葉的確好,我
     342. xiǎng
     343. guǒ
     344. yòng
     345. jīng
     346. zhì
     347. zào
     348. shāng
     349. néng
     350. zhè
     351. xiē
     352. tiān
     353. rán
     354. de
     355. 想如果用洗發精制造商能把這些天然綠色的資
     356. yuán
     357. kāi
     358. yòng
     359. lái
     360.  
     361. jué
     362. duì
     363. shì
     364. jiàn
     365. hǎo
     366. shì
     367.  
     368. 源開發利用起來,那絕對是一件大好事。
     369.  
     370.  
     371. jiā
     372. xìng
     373. shì
     374. shí
     375. yàn
     376. xiǎo
     377. xué
     378.          
     379. bān
     380. shěn
     381. yuè
     382.  嘉興市實驗小學407班沈月
     383.  
     384.  
     385.  
       
      無注音版:荊汁
       奶奶家的院子里有兩棵荊樹,這是去年春天,一位阿婆送來的樹苗。種了才不到一年的時間,就已經長得枝繁葉茂了。荊樹的主莖不粗,枝條多而長,長滿了翠綠的樹葉,樹葉的形狀跟爬山虎的葉子很相似,伴有淡淡的清香。
       雖然,荊樹長得貌不驚人,既不挺拔也不秀氣,但它卻有一種特殊的用途。奶奶告訴我,這荊樹汁可以用來洗頭發,以前鄉村的婦女都喜歡用它。要搞這荊汁,可是要花一點時間的。先從樹上摘下一片片的鮮樹葉,然后用清水洗干凈,再用手輕輕地搓著那些葉片,讓汁水融到水里,再把葉子過濾掉,就成了一盆純天然的綠色洗發水,決對無毒無害,不但能把頭發洗得干干凈凈,還能滋潤頭發呢。
       為了證實這荊樹汁沒有毒,我做了一個小小的實驗。手兩個大口玻璃瓶,分別倒入荊樹葉汁和洗發精,再加入適量的水,然后在兩個瓶中各放入一條小魚。我在旁邊仔細地觀察,發現洗發精瓶內的魚不停地往上跳,顯得非常急躁,不到半個小時,魚就肚朝天了,而另一個瓶中的小魚剛安然無恙,還特別靈活。
       通過實驗,我覺得荊樹的樹葉的確好,我想如果用洗發精制造商能把這些天然綠色的資源開發利用起來,那絕對是一件大好事。
       嘉興市實驗小學407班沈月
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.jackrabbitcreative.com:天台县| www.mchor.org:南康市| www.zen-moa-massage.com:商丘市| www.xiexiaosuan.com:南充市| www.youjiataoci.com:株洲市| www.techidana.com:邹城市| www.yumugift.com:嘉禾县| www.cash618.com:广丰县| www.breakerror.com:托里县| www.idcommusa.com:巫溪县| www.cyber-sst.com:吉隆县| www.sunandsnowkennels.com:东兰县| www.imeldats.com:托里县| www.alarmsunrise.com:嘉祥县| www.xinya-painting.com:马尔康县| www.forum-hosting.com:什邡市| www.ovomasturbador.com:稷山县| www.lzhso.com:宿州市| www.yarnundyedusa.com:灵川县| www.apartemenkuningancity.com:陵水| www.hg58345.com:开阳县| www.beauty-na.com:桂阳县| www.chinese-india.com:德安县| www.qdxiaoertn.com:武乡县| www.tuoheng-china.com:达尔| www.inspirediversity.com:长治县| www.shkef.com:剑河县| www.hhlbw.cn:崇义县| www.mybzw.com:儋州市| www.baraka-ter.com:彰化市| www.hjzmdc.cn:阜宁县| www.jhjxjgc.com:台江县| www.bahqb.cn:天气| www.szhaofu.com:巴彦县| www.godfoodwine.com:周宁县| www.xijiufuheban.com:甘孜县| www.hashtagluzit.com:右玉县| www.jhgkip.com:孝义市| www.oldgrandmatube.com:宿迁市| www.yarnundyedusa.com:偃师市| www.9e-9e.com:卢氏县| www.zjyrjy.com:长宁区| www.backinbody.com:沁水县| www.tmcmotor.com:子长县| www.editions-nergal.com:佛坪县| www.anapanasatiyoga.net:哈密市| www.jobexperts.org:商水县| www.cmacgmlogistics.com:四平市| www.onemiletrade.com:金门县| www.xinhuigroup.com.cn:开原市| www.pravasiadventure.com:宣威市| www.guitarquest.net:海城市| www.acehobbyaustralia.com:昭通市| www.plasticsconsultancy.com:肇州县| www.bxwol.com:瑞金市| www.dwgmax.com:通山县| www.suncity233.com:深泽县| www.lwtengrui.com:缙云县| www.780790.com:蛟河市| www.z9867.com:五大连池市| www.gxdingyang.cn:都昌县| www.berthonkravtsova.com:大余县| www.theeconomicsbook.com:平昌县| www.avtomationline.net:嘉禾县| www.cp3552.com:淮南市| www.marcandreboivin.com:韶山市| www.inspirediversity.com:霞浦县| www.gjjjsq.com:当雄县| www.cp9663.com:靖江市| www.michel-berger.net:闻喜县| www.offreznouslolympia.com:温宿县| www.yongbeikeji.cn:巨野县| www.dawntoner.com:育儿| www.chasse-becasse-quebec-canada.com:霍城县| www.xmtwzh.com:徐州市| www.ym559.com:淮阳县| www.dongnamaco.com:禄丰县| www.baidujxcm.com:佛坪县| www.loucolagiovanni.com:林口县| www.d3mm.com:双辽市| www.la-esperanca.com:青州市| www.rpgint.com:东乌珠穆沁旗| www.unitylinx.com:盱眙县| www.floridahospitaldls.com:灌云县|