• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 我與紅領巾的一天

      我與紅領巾的一天

     1. hóng
     2. lǐng
     3. jīn
     4. de
     5. tiān
     6. 我與紅領巾的一天
     7.  
     8.  
     9.  
     10.  
     11.  
     12. qīng
     13. chén
     14.  
     15. yáng
     16. guāng
     17. gāng
     18. gāng
     19. tòu
     20. guò
     21. chuāng
     22. lián
     23.  
     24. zhào
     25. zhe
     26. de
     27. chuáng
     28. shàng
     29.  清晨,陽光剛剛透過窗簾,照著我的床上
     30.  
     31. zhēn
     32. xiǎng
     33. měi
     34. měi
     35. shuì
     36. jiào
     37.  
     38. fān
     39. shēn
     40.  
     41. kàn
     42. ,我真想繼續美美地睡一覺,翻一個身,我看
     43. jiàn
     44. hóng
     45. lǐng
     46. jīn
     47. bèng
     48. tiào
     49. xiàng
     50. zǒu
     51. lái
     52.  
     53. shuō
     54. 見紅領巾一蹦一跳地向我走來,嘻嘻哈哈地說
     55.  
     56.  
     57. xiǎo
     58. lǎn
     59. zhū
     60.  
     61. kuài
     62. chuáng
     63.  
     64. bié
     65. chǎo
     66.  
     67. jīn
     68. tiān
     69. shì
     70. zhōu
     71.  
     72.  
     73. :“小懶豬,快起床”別吵,今天是周末!”
     74.  
     75. wàng
     76. le
     77. de
     78. duì
     79. xuān
     80. shì
     81. le
     82. ma
     83.  
     84. jīn
     85. tiān
     86. hái
     87. yào
     88. shè
     89. “忘了自己的入隊宣誓了嗎?今天還要去社區
     90. huó
     91. dòng
     92. le
     93.  
     94.  
     95. hóng
     96. lǐng
     97. jīn
     98. jìng
     99. rán
     100. tiào
     101. dào
     102. le
     103. de
     104. chuáng
     105. shàng
     106.  
     107. hái
     108. méng
     109. 活動了!”紅領巾竟然跳到了我的床上,還蒙
     110. zài
     111. de
     112. liǎn
     113. shàng
     114.  
     115.  
     116. duì
     117.  
     118. shì
     119. shǎo
     120. xiān
     121. duì
     122. yuán
     123. le
     124.  
     125.  
     126. 在我的臉上,“對!我已是少先隊員了。”我
     127. zhēn
     128. yǒu
     129. diǎn
     130. hǎo
     131.  
     132. tǐng
     133. zuò
     134. le
     135. lái
     136.  
     137. bèi
     138. 真有點不好意思,一個鯉魚打挺坐了起來,被
     139. hěn
     140. nuǎn
     141.  
     142. dàn
     143. zài
     144. liú
     145. liàn
     146.  
     147. 窩很暖和,但我不再留戀。
     148.  
     149.  
     150. shuā
     151.  
     152. shuā
     153. běn
     154. lái
     155. shì
     156. cǎo
     157. cǎo
     158. le
     159. shì
     160.  
     161. jīn
     162. tiān
     163.  我去刷牙,我刷牙本來是草草了事,今天
     164. xiǎng
     165. zhè
     166. yàng
     167.  
     168. shì
     169. hóng
     170. lǐng
     171. jīn
     172. què
     173. quàn
     174. shuō
     175.  
     176.  
     177. shǎo
     178. xiān
     179. 我也想這樣,可是紅領巾卻勸阻我說:“少先
     180. duì
     181. yuán
     182. yīng
     183. gāi
     184. rèn
     185. zhēn
     186. zuò
     187. shì
     188. ò
     189.  
     190.  
     191. lǐng
     192. le
     193.  
     194. guāi
     195. guāi
     196. 隊員應該認真做事哦。”我領悟了,我乖乖地
     197. shuā
     198. gàn
     199. gàn
     200. jìng
     201. jìng
     202.  
     203. 把牙刷得干干凈凈。
     204.  
     205.  
     206.  
     207. èn
     208.  
     209. kuī
     210. shì
     211. shǎo
     212. xiān
     213. duì
     214. yuán
     215. le
     216.  
     217. zuò
     218. shì
     219. biàn
     220. rèn
     221. zhēn
     222. le
     223.  “嗯,不虧是少先隊員了,做事變認真了
     224.  
     225.  
     226. zài
     227. páng
     228. biān
     229. kuā
     230. dào
     231.  
     232. 。”媽媽在旁邊夸道。
     233.  
     234.  
     235. xīn
     236. yǒu
     237. diǎn
     238. gāo
     239. xìng
     240.  
     241. hóng
     242. lǐng
     243. jīn
     244. duān
     245. duān
     246. zhèng
     247. zhèng
     248. dài
     249.  我心里有點高興,把紅領巾端端正正地戴
     250. zài
     251. xiōng
     252. qián
     253.  
     254. xiàng
     255. shè
     256. jìn
     257. jun1
     258.  
     259. 在胸前,向社區進軍。
     260.  
     261.  
     262. wa
     263.  
     264. jiǎn
     265. zhí
     266. jiù
     267. shì
     268. rén
     269. shān
     270. rén
     271. hǎi
     272.  
     273. měi
     274. xiǎo
     275. péng
     276. yǒu
     277. dōu
     278.  哇!簡直就是人山人海。每個小朋友都和
     279. yàng
     280. xiōng
     281. qián
     282. pèi
     283. dài
     284. zhe
     285. hóng
     286. lǐng
     287. jīn
     288.  
     289. liǎn
     290. shàng
     291. de
     292. biǎo
     293. qíng
     294. dōu
     295. shì
     296. 我一樣胸前佩戴著紅領巾,臉上的表情都是一
     297. yàng
     298. de
     299. dòng
     300.  
     301. háo
     302.  
     303. 樣的激動、自豪。
     304.  
     305.  
     306.  
     307. shǎo
     308. xiān
     309. duì
     310. yuán
     311. men
     312.  
     313. jīn
     314. tiān
     315. shì
     316. men
     317. wéi
     318. shè
     319.  “少先隊員們,今天是我們第一次為社區
     320.  
     321. men
     322. yào
     323. rèn
     324. zhēn
     325. duì
     326. dài
     327.  
     328.  
     329. shè
     330. de
     331. ā
     332. shuō
     333.  
     334. 服務,我們要認真對待。”社區的阿姨說。
     335.  
     336.  
     337.  
     338. hǎo
     339. de
     340.  
     341.  
     342. jiā
     343. kǒu
     344. tóng
     345. shēng
     346. huí
     347.  
     348.  “好的。”大家異口同聲回答。
     349.  
     350.  
     351. zhè
     352. huó
     353. dòng
     354. de
     355. zhǔ
     356. yào
     357. rèn
     358. shì
     359. jiǎn
     360.  
     361. men
     362. de
     363. duì
     364.  這次活動的主要任務是撿垃圾。我們的隊
     365. hào
     366. hào
     367. dàng
     368. dàng
     369. kāi
     370. le
     371.  
     372. kàn
     373. dào
     374. le
     375. xiǎo
     376. zhān
     377. 伍浩浩蕩蕩地開發了,我看到了一個小垃圾粘
     378. zài
     379. shàng
     380.  
     381. xiǎng
     382.  
     383.  
     384. zhè
     385. me
     386. xiǎo
     387. de
     388. jiù
     389. suàn
     390. le
     391. ba
     392.  
     393. 在馬路上,我想:“這么小的垃圾就算了吧。
     394.  
     395. gāng
     396. zhuǎn
     397. shēn
     398.  
     399. xiōng
     400. qián
     401. de
     402. hóng
     403. lǐng
     404. jīn
     405. què
     406. yàn
     407. yàn
     408. zài
     409. fēng
     410. zhōng
     411. ”剛轉身,胸前的紅領巾卻一艷一艷地在風中
     412. piāo
     413. dòng
     414. zhe
     415.  
     416. xǐng
     417. shuō
     418.  
     419.  
     420. shǎo
     421. xiān
     422. duì
     423. yuán
     424. yīng
     425. gāi
     426. rèn
     427. zhēn
     428. zuò
     429. shì
     430. 飄動著,提醒我說:“少先隊員應該認真做事
     431. ò
     432.  
     433.  
     434. shǐ
     435. jìn
     436. chǎn
     437. zhe
     438.  
     439. zhí
     440. dào
     441. zhè
     442. wán
     443. tóu
     444. jiàng
     445. 哦!”我使勁地鏟著垃圾,直到這個頑敵投降
     446.  
     447. shōu
     448. tǒng
     449. wéi
     450. zhǐ
     451.  
     452. de
     453. tóng
     454. xué
     455. fèn
     456. wài
     457. rèn
     458. zhēn
     459.  
     460. ,收入垃圾桶為止。其余的同學也分外認真,
     461. le
     462. shè
     463. ā
     464. jīng
     465. guò
     466. de
     467. shì
     468. mín
     469. de
     470. zàn
     471. shǎng
     472.  
     473. 博得了社區阿姨和經過的市民的贊賞。
     474.  
     475.  
     476. yáng
     477. xià
     478.  
     479. huí
     480. jiā
     481. de
     482. shēn
     483. yǐng
     484. tuō
     485. hěn
     486. zhǎng
     487. hěn
     488. zhǎng
     489.  夕陽西下,把我回家的身影拖得很長很長
     490.  
     491. hěn
     492. lèi
     493.  
     494. dàn
     495. hěn
     496. gāo
     497. xìng
     498.  
     499. yǒu
     500. hóng
     501. lǐng
     502. jīn
     503. péi
     504. bàn
     505. de
     506. ,我很累,但我很高興,有紅領巾陪伴的日子
     507.  
     508. jiào
     509. biàn
     510. chōng
     511. shí
     512. le
     513.  
     514. zhǎng
     515. le
     516.  
     517.  
     518. ,我覺得自己變得充實了、長大了……
     519.  
     520.  
     521.  
       
      無注音版:我與紅領巾的一天
       我與紅領巾的一天
       
       清晨,陽光剛剛透過窗簾,照著我的床上,我真想繼續美美地睡一覺,翻一個身,我看見紅領巾一蹦一跳地向我走來,嘻嘻哈哈地說:“小懶豬,快起床”別吵,今天是周末!”“忘了自己的入隊宣誓了嗎?今天還要去社區活動了!”紅領巾竟然跳到了我的床上,還蒙在我的臉上,“對!我已是少先隊員了。”我真有點不好意思,一個鯉魚打挺坐了起來,被窩很暖和,但我不再留戀。
       我去刷牙,我刷牙本來是草草了事,今天我也想這樣,可是紅領巾卻勸阻我說:“少先隊員應該認真做事哦。”我領悟了,我乖乖地把牙刷得干干凈凈。
       “嗯,不虧是少先隊員了,做事變認真了。”媽媽在旁邊夸道。
       我心里有點高興,把紅領巾端端正正地戴在胸前,向社區進軍。
       哇!簡直就是人山人海。每個小朋友都和我一樣胸前佩戴著紅領巾,臉上的表情都是一樣的激動、自豪。
       “少先隊員們,今天是我們第一次為社區服務,我們要認真對待。”社區的阿姨說。
       “好的。”大家異口同聲回答。
       這次活動的主要任務是撿垃圾。我們的隊伍浩浩蕩蕩地開發了,我看到了一個小垃圾粘在馬路上,我想:“這么小的垃圾就算了吧。”剛轉身,胸前的紅領巾卻一艷一艷地在風中飄動著,提醒我說:“少先隊員應該認真做事哦!”我使勁地鏟著垃圾,直到這個頑敵投降,收入垃圾桶為止。其余的同學也分外認真,博得了社區阿姨和經過的市民的贊賞。
       夕陽西下,把我回家的身影拖得很長很長,我很累,但我很高興,有紅領巾陪伴的日子,我覺得自己變得充實了、長大了……
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.laopinionxyz.com:西平县| www.nishiyama-shotengai.net:泽州县| www.bestcasinoslot.net:桦南县| www.zglynn.com:二连浩特市| www.dannyquattro.com:咸宁市| www.rotary-lime-kiln.com:蓝田县| www.androidanalyze.com:商洛市| www.ideabridgepromos.com:福海县| www.wenledu.com:上林县| www.alishaallport.com:南陵县| www.mlrsyu.com:奉贤区| www.northgateterrace.org:延长县| www.esqqw.com:庆安县| www.almadatech.com:大新县| www.iconachive.com:杂多县| www.office-mode.com:建德市| www.bjdongzefa.com:永兴县| www.zgqtq.com:湘西| www.shoe-top.com:武山县| www.mfdgn.com:林芝县| www.casagourmande.com:新宾| www.daiyun15.com:汤阴县| www.shofarr.com:横峰县| www.ltswordpress.com:萍乡市| www.czmjjr.com:巴彦淖尔市| www.88888888666666.cn:桐城市| www.xianghongdian.com:广平县| www.pengdaclothing.com:静宁县| www.rldmw.cn:清丰县| www.majohairbraiding.com:宁海县| www.fjfl.org:马山县| www.ixdroid.com:板桥市| www.shopthapcam.com:海南省| www.tabletite.com:曲沃县| www.szbxmchess.com:嘉祥县| www.cs98ktv.com:达州市| www.ykfone.com:庆城县| www.xirunjiaoyu.com:九龙城区| www.yuanfangauction.com:甘泉县| www.me2email.com:皮山县| www.e2aa.com:巧家县| www.hust-hy.com:郁南县| www.gztaiji.cn:平果县| www.geekordi.com:全州县| www.theonlynetwork.com:漯河市| www.oasis-labs.com:南宫市| www.harbourpointcoa.com:左贡县| www.xkfan.com:图们市| www.childhoroscopes.com:兰坪| www.scybsq.com:明水县| www.sustainablenepal.com:雷山县| www.johnmarquisford.com:灵宝市| www.southfumigation.com:花莲县| www.colangelosbakery.com:宁阳县| www.zoneii.com:定兴县| www.khxdw.cn:平和县| www.xzwsst.com:集安市| www.zyfoodmachine.com:射洪县| www.wazww.com:巩留县| www.jslhmm.com:长海县| www.bd0404.com:黑河市| www.oklahomatrivia.com:滁州市| www.lavinialewis.com:定安县| www.uflytech.com:平顶山市| www.bling2day.com:沽源县| www.fdsqmg.com:富源县| www.nba-sports.com:县级市| www.killdevilhillbrooklyn.com:安龙县| www.smartmobilelab.com:华容县| www.xybrw.cn:宽甸| www.truckfines.com:射洪县| www.pravasiadventure.com:汕尾市| www.jumpingjacksjumps.com:喀喇沁旗| www.dflvshi110.com:垫江县| www.ao-to-ao.com:安国市| www.1314xing.com:北宁市| www.7654666.com:阳西县| www.mehmet-ali.net:峨山| www.xiangyanwz.com:翼城县| www.hongdachen.com:舟山市| www.ldc-ci.com:马鞍山市| www.dracowar-gaming.com:大竹县| www.suryamenterprises.com:平乐县| www.bajukerenku.com:洛宁县|