• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 日記 -> 一只烤雞腿等于60支香煙的毒素

      一只烤雞腿等于60支香煙的毒素

     1. zuì
     2. jìn
     3.  
     4. shí
     5. pǐn
     6. ān
     7. quán
     8. wèn
     9. yǐn
     10. shè
     11. huì
     12. de
     13. guān
     14. zhù
     15.  
     16. ér
     17. 最近,食品安全問題引起社會極大的關注,而
     18. men
     19. xiǎo
     20. péng
     21. yǒu
     22. zuì
     23. yīng
     24. gāi
     25. guān
     26. xīn
     27. de
     28. shì
     29. shí
     30. pǐn
     31.  
     32. shí
     33. me
     34. shì
     35. 我們小朋友最應該關心的是垃圾食品。什么是
     36. shí
     37. pǐn
     38. ne
     39.  
     40. shì
     41. zhǐ
     42. jǐn
     43. jǐn
     44. gòng
     45. xiē
     46. liàng
     47.  
     48. bié
     49. 垃圾食品呢?它是指僅僅提供一些熱量,別無
     50. yíng
     51. yǎng
     52. de
     53. shí
     54.  
     55. huò
     56. shì
     57. gòng
     58. chāo
     59. guò
     60. rén
     61. yào
     62.  
     63. 其它營養素的食物,或是提供超過人體需要,
     64. biàn
     65. chéng
     66. duō
     67. chéng
     68. fèn
     69. de
     70. shí
     71. pǐn
     72.  
     73. 變成多余成分的食品。
     74.  
     75.  
     76. jīn
     77. tiān
     78.  
     79. zài
     80. de
     81. bāng
     82. zhù
     83. xià
     84.  
     85. shàng
     86. wǎng
     87. chá
     88. yuè
     89. le
     90. yǒu
     91.  今天,我在爸爸的幫助下,上網查閱了有
     92. guān
     93. shí
     94. pǐn
     95. de
     96. liào
     97.  
     98. dāng
     99. zài
     100.  
     101.  
     102. shàng
     103. shū
     104.  
     105. 關垃圾食品的資料,當我在“谷歌”上輸入“
     106. shí
     107. pǐn
     108.  
     109. guān
     110. jiàn
     111.  
     112. diǎn
     113. shǔ
     114. biāo
     115.  
     116. biàn
     117. chū
     118. xiàn
     119. 垃圾食品”四個關鍵字,一點擊鼠標,便出現
     120. bǎi
     121. líng
     122. jiǔ
     123. wàn
     124. tiáo
     125. xiàng
     126. guān
     127. xìn
     128.  
     129. zhēn
     130. shì
     131. chá
     132. zhī
     133. dào
     134.  
     135. 一百零九萬條相關信息,真是不查不知道,一
     136. chá
     137. xià
     138. tiào
     139.  
     140. yuán
     141. lái
     142.  
     143. men
     144. xiǎo
     145. péng
     146. yǒu
     147. zuì
     148. huān
     149. chī
     150. de
     151. shǔ
     152. tiáo
     153. 查嚇一跳。原來,我們小朋友最喜歡吃的薯條
     154.  
     155. shuǐ
     156.  
     157.  
     158. yáng
     159. ròu
     160. chuàn
     161.  
     162. kěn
     163.  
     164. duō
     165. měi
     166.  
     167. fāng
     168. 、汽水、可樂、羊肉串、肯德基、多美麗、方
     169. biàn
     170. miàn
     171.  
     172. yóu
     173. tiáo
     174.  
     175. huà
     176. méi
     177.  
     178. ròu
     179.  
     180. shì
     181. yàng
     182. de
     183. táng
     184. 便面、油條、話梅、臘肉,以及各式各樣的糖
     185. guǒ
     186. lèi
     187. shí
     188. pǐn
     189. děng
     190. dōu
     191. shǔ
     192. shí
     193. pǐn
     194.  
     195. āi
     196.  
     197. zhēn
     198. zhī
     199. dào
     200. 果類食品等都屬于垃圾食品。哎,我真不知道
     201. hòu
     202. hái
     203. néng
     204. chī
     205. shí
     206. me
     207. dōng
     208.  
     209. gèng
     210. lìng
     211. rén
     212. de
     213. shì
     214. tiáo
     215. xìn
     216. 以后還能吃什么東西!更令人可怕的是一條信
     217. xiǎn
     218. shì
     219.  
     220. zhī
     221. kǎo
     222. tuǐ
     223. děng
     224.       
     225. zhī
     226. xiāng
     227. yān
     228. de
     229.  
     230. jiǎn
     231. 息顯示,一只烤雞腿等于60支香煙的毒素,我簡
     232. zhí
     233. xiàng
     234. xìn
     235. zhè
     236. jié
     237. lùn
     238.  
     239. dàn
     240. shuō
     241. zhè
     242. jué
     243. shì
     244. sǒng
     245. rén
     246. 直無法相信這個結論。但爸爸說這絕不是聳人
     247. tīng
     248. wén
     249.  
     250. hái
     251. gěi
     252. jiǎng
     253. le
     254. zhè
     255. yàng
     256. shì
     257. shí
     258.  
     259. měi
     260. guó
     261. 聽聞,他還給我講了這樣一個事實:一個美國
     262. rén
     263. zuò
     264. le
     265. quán
     266. shēn
     267. jiǎn
     268. chá
     269.  
     270. yuàn
     271. gěi
     272. chū
     273. de
     274. jiǎn
     275. zhèng
     276. míng
     277. 人作了一個全身檢查,醫院給他出的體檢證明
     278. shì
     279. quán
     280. shēn
     281. xiàng
     282. néng
     283. dōu
     284. zhèng
     285. cháng
     286.  
     287. rán
     288. hòu
     289. lián
     290. chī
     291. le
     292. sān
     293. 是全身各項機能都正常。然后他連續吃了三個
     294. yuè
     295. de
     296. kuài
     297. cān
     298. kěn
     299. mài
     300. dāng
     301. láo
     302. děng
     303.  
     304. yòu
     305. shàng
     306. yuàn
     307. jiǎn
     308. chá
     309. de
     310. shí
     311. 月的快餐肯德基麥當勞等,又上醫院檢查的時
     312. hòu
     313.  
     314. xiàn
     315. shēn
     316. xiàng
     317. néng
     318. dōu
     319. biāo
     320. le
     321.  
     322. le
     323. hǎo
     324. duō
     325. 候,發現身體各項機能都不達標了,得了好多
     326. bìng
     327.  
     328. zhè
     329. cái
     330. xiàng
     331. xìn
     332. chī
     333. shí
     334. pǐn
     335. de
     336. wēi
     337. hài
     338. jǐn
     339. jǐn
     340. shì
     341. 病。我這才相信吃垃圾食品的危害不僅僅是發
     342. pàng
     343.  
     344. shì
     345. yòu
     346. yǒu
     347. shuí
     348. huì
     349. xiǎng
     350. dào
     351. zhè
     352. měi
     353. wèi
     354. de
     355. bèi
     356. hòu
     357. jìng
     358. rán
     359. yǐn
     360. cáng
     361. 胖,可是又有誰會想到這美味的背后竟然隱藏
     362. zhe
     363. zhè
     364. me
     365. de
     366. wēi
     367. hài
     368.  
     369. 著這么大的危害!
     370.  
     371.  
     372. yīn
     373.  
     374. fèng
     375. quàn
     376. jiā
     377.  
     378. ràng
     379. men
     380. cóng
     381. xiàn
     382. zài
     383. kāi
     384. shǐ
     385. gào
     386.  因此,我奉勸大家,讓我們從現在開始告
     387. bié
     388. shí
     389. pǐn
     390.  
     391. jiào
     392. zhì
     393. wèi
     394. shēng
     395. shí
     396. pǐn
     397.  
     398. chī
     399. huò
     400. shǎo
     401. 別垃圾食品,自覺抵制不衛生食品,不吃或少
     402. chī
     403. líng
     404. shí
     405.  
     406. tóng
     407. shí
     408.  
     409. wàng
     410. shū
     411. shū
     412. ā
     413. men
     414. néng
     415. wéi
     416. men
     417. xiǎo
     418. 吃零食。同時,也希望叔叔阿姨們能為我們小
     419. péng
     420. yǒu
     421. duō
     422. shēng
     423. chǎn
     424. xiē
     425. yíng
     426. yǎng
     427. yòu
     428. hǎo
     429. chī
     430. de
     431. ér
     432. tóng
     433. shí
     434. pǐn
     435.  
     436. ràng
     437. 朋友多生產一些既營養又好吃的兒童食品,讓
     438. men
     439. mǎi
     440. fàng
     441. xīn
     442.  
     443. chī
     444. kāi
     445. xīn
     446.  
     447. yuàn
     448. měi
     449. xiǎo
     450. péng
     451. yǒu
     452. dōu
     453. yōng
     454. 我們買得放心、吃得開心!愿每個小朋友都擁
     455. yǒu
     456. jiàn
     457. kāng
     458. kuài
     459. de
     460. tóng
     461. nián
     462.  
     463. 有一個健康快樂的童年。
     464.  
     465.  
     466.  
       
      無注音版:一只烤雞腿等于60支香煙的毒素
       最近,食品安全問題引起社會極大的關注,而我們小朋友最應該關心的是垃圾食品。什么是垃圾食品呢?它是指僅僅提供一些熱量,別無其它營養素的食物,或是提供超過人體需要,變成多余成分的食品。
       今天,我在爸爸的幫助下,上網查閱了有關垃圾食品的資料,當我在“谷歌”上輸入“垃圾食品”四個關鍵字,一點擊鼠標,便出現一百零九萬條相關信息,真是不查不知道,一查嚇一跳。原來,我們小朋友最喜歡吃的薯條、汽水、可樂、羊肉串、肯德基、多美麗、方便面、油條、話梅、臘肉,以及各式各樣的糖果類食品等都屬于垃圾食品。哎,我真不知道以后還能吃什么東西!更令人可怕的是一條信息顯示,一只烤雞腿等于60支香煙的毒素,我簡直無法相信這個結論。但爸爸說這絕不是聳人聽聞,他還給我講了這樣一個事實:一個美國人作了一個全身檢查,醫院給他出的體檢證明是全身各項機能都正常。然后他連續吃了三個月的快餐肯德基麥當勞等,又上醫院檢查的時候,發現身體各項機能都不達標了,得了好多病。我這才相信吃垃圾食品的危害不僅僅是發胖,可是又有誰會想到這美味的背后竟然隱藏著這么大的危害!
       因此,我奉勸大家,讓我們從現在開始告別垃圾食品,自覺抵制不衛生食品,不吃或少吃零食。同時,也希望叔叔阿姨們能為我們小朋友多生產一些既營養又好吃的兒童食品,讓我們買得放心、吃得開心!愿每個小朋友都擁有一個健康快樂的童年。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.airsolution-group.com:新安县| www.beautifulhealthyliving.com:西乌珠穆沁旗| www.amzabawki.com:剑河县| www.hjhyw.cn:宜兰县| www.surfaudiovideo.com:和静县| www.421zj.com:沾益县| www.qxtongbeng.com:商丘市| www.cccmlogistics.com:鞍山市| www.sonleyglove.com:黔西县| www.procarpetcleaningservices.com:天柱县| www.simuladorpoupanca.com:虞城县| www.qizhenguo.com:霍州市| www.blimprobotics.com:荆门市| www.ikcctv.com:加查县| www.didacticosedima.com:闽清县| www.andcamera.com:汕尾市| www.glass-suppliers.com:深州市| www.yanhuasoft.com:沁水县| www.cfzqq.com:常熟市| www.dramacity4u.net:松溪县| www.donyahost.com:通江县| www.rbstt.com:华容县| www.allnaturessafeway.com:德保县| www.bvidahealth.com:黄石市| www.ypymw.cn:泽州县| www.megahjayatenda.com:长丰县| www.hrp4.com:贵州省| www.wwwdestinos.com:自治县| www.hdygl.com:兴宁市| www.modernimagelisam.com:湖州市| www.pravasiadventure.com:白银市| www.h3787.com:抚顺市| www.bahqb.cn:浦城县| www.12580lv.com:和政县| www.choco-loco-net.com:新巴尔虎右旗| www.troop100bsa.com:剑河县| www.haohanghuanbao.com:浦县| www.dlmc-0411.com:井研县| www.rolfjoneslaw.com:禹州市| www.yumaii.com:宿松县| www.pastelperfecto.com:淄博市| www.keytitleva.net:渝北区| www.tiantaojiaosu.com:平远县| www.cheap-uggboots4u.com:墨玉县| www.cp2775.com:娱乐| www.xjzsxx.com:治多县| www.hndth.com:万源市| www.legallois-ycymro.com:黑水县| www.gpswbz.com:永济市| www.axshiye.com:镇远县| www.wwzz888.com:新泰市| www.ywcswl.com:沧源| www.gxcjg.com:望江县| www.08981314.com:南江县| www.madebyflek.com:柳林县| www.shoplocalinverness.com:莒南县| www.releaseinfo.org:麻江县| www.ntskala.com:贵定县| www.theonlynetwork.com:泸西县| www.dragonsbloodstudios.com:曲周县| www.sqctwh.com:漠河县| www.qdrilia.com:常山县| www.pj12379.com:中方县| www.societyofweddingplanners.com:深水埗区| www.crucerocapitalesbalticas.com:新河县| www.nigumian.com:佛坪县| www.wdxshop.com:普格县| www.463507.com:西平县| www.mixbrand.net:衡水市| www.mahomesearcher.com:莎车县| www.cp6335.com:铜山县| www.apics-hawaii.org:洛南县| www.chinatourphoto.com:遂川县| www.homeworkoutsforseniors.com:潼南县| www.fjgwg.com:威海市| www.appliancechina.com:凭祥市| www.0573packages.com:宝坻区| www.eicsamexico.com:江都市| www.zajstone.com:武义县| www.927945.com:台前县| www.usbflex.com:高唐县| www.ridgwaytowing.com:武平县| www.npyczc.com:凉山| www.hkshengpingzhang.com:竹北市|