• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 四年級日記 -> 我眼中的夏天

      我眼中的夏天

     1. yǒu
     2. xiē
     3. rén
     4. huān
     5. bǎi
     6. huā
     7. shèng
     8. kāi
     9. de
     10. chūn
     11. tiān
     12.  
     13. yǒu
     14. xiē
     15. rén
     16. huān
     17. shuò
     18. guǒ
     19. 有些人喜歡百花盛開的春天;有些人喜歡碩果
     20. lèi
     21. lèi
     22. de
     23. qiū
     24. tiān
     25.  
     26. hái
     27. yǒu
     28. rén
     29. huān
     30. xuě
     31. huā
     32. fēi
     33. de
     34. dōng
     35. tiān
     36.  
     37. ér
     38. 累累的秋天;還有人喜歡雪花飛舞的冬天;而
     39. què
     40. huān
     41. chì
     42. yán
     43. yán
     44. de
     45. xià
     46. tiān
     47.  
     48. yīn
     49. wéi
     50. zài
     51. xià
     52. tiān
     53.  
     54. men
     55. 我卻喜歡赤日炎炎的夏天。因為在夏天,我們
     56. fàng
     57. shǔ
     58. jiǎ
     59. le
     60.  
     61. zài
     62. shǔ
     63. jiǎ
     64. de
     65.  
     66. yóu
     67. zài
     68. 放暑假了。在暑假的日子里,我可以自由自在
     69. wán
     70.  
     71. 地玩。
     72.  
     73.  
     74. tiān
     75. shí
     76.  
     77. kāi
     78. zhe
     79. kōng
     80. diào
     81.  
     82. tǎng
     83. zài
     84. chuáng
     85. shàng
     86.  
     87.  天氣熱時,我可以開著空調,躺在床上,
     88. biān
     89. chī
     90. zhe
     91. bàng
     92. bīng
     93.  
     94. biān
     95. kàn
     96. zhe
     97. diàn
     98. shì
     99.  
     100. yǒu
     101. shí
     102. hái
     103. huì
     104. wán
     105. 一邊吃著棒冰,一邊看著電視。有時還會玩一
     106. huì
     107. diàn
     108. nǎo
     109.  
     110. zài
     111. jiā
     112. shì
     113. yōu
     114.  
     115. shí
     116. fèn
     117. yóu
     118. 會電腦。我在家里是無憂無慮,十分得自由自
     119. zài
     120.  
     121. zài
     122. xīn
     123. qíng
     124. hǎo
     125. de
     126. shí
     127. hòu
     128.  
     129. hái
     130. huì
     131. chuī
     132. chuī
     133. 在!在自己心情不好的時候,還會吹一吹薩克
     134. xiè
     135. xià
     136.  
     137. yǒu
     138. shí
     139. hái
     140. huì
     141. dài
     142. zhe
     143. zhí
     144. yóu
     145. yǒng
     146.  
     147. zài
     148. 斯發泄一下。有時還會帶著侄子去游泳。我在
     149. yóu
     150. yǒng
     151. chí
     152. jìn
     153. qíng
     154. wán
     155. zhe
     156.  
     157. huì
     158. ér
     159. yóu
     160. dào
     161. shēn
     162. shuǐ
     163.  
     164. 游泳池里盡情地玩著。一會兒游到深水區,一
     165. huì
     166. ér
     167. yòu
     168. yóu
     169. dào
     170. qiǎn
     171. shuǐ
     172.  
     173. yǒu
     174. shí
     175. hái
     176. huì
     177. lái
     178. chǎng
     179. liè
     180. de
     181. shuǐ
     182. 會兒又游到淺水區。有時還會來一場激烈的水
     183. zhàn
     184.  
     185. zhè
     186. yóu
     187. yǒng
     188. chí
     189. biàn
     190. chéng
     191. le
     192. men
     193. de
     194.  
     195. zhàn
     196. dòu
     197. chǎng
     198.  
     199.  
     200. zhēn
     201. shì
     202. 戰。這游泳池變成了我們的“戰斗場”,真是
     203. kuài
     204.  
     205. 快樂無比。
     206.  
     207.  
     208. zài
     209. lǎo
     210. lǎo
     211. dōu
     212. méi
     213. shì
     214. de
     215. shí
     216. hòu
     217.  
     218. men
     219. hái
     220. huì
     221. wài
     222.  在老爸老媽都沒事的時候,我們還會去外
     223. miàn
     224. yóu
     225.  
     226. qián
     227. tiān
     228. men
     229. jiù
     230. le
     231. shàng
     232. hǎi
     233. de
     234.  
     235. dài
     236. fēng
     237. 面旅游。比如前天我們就去了上海的“熱帶風
     238. bào
     239.  
     240. ér
     241. de
     242. yóu
     243. shè
     244. bèi
     245. zhēn
     246. shì
     247. tài
     248. le
     249.  
     250. bié
     251. shì
     252.  
     253. 暴”那兒的游樂設備真是太刺激了!特別是“
     254. liú
     255. yǒng
     256. jìn
     257.  
     258. men
     259. zài
     260. shí
     261. de
     262. fāng
     263. chōng
     264. le
     265. xià
     266. 激流勇進”我們在一個五十米的地方沖了下去
     267.  
     268. ràng
     269. fēi
     270. xià
     271. tiào
     272.  
     273. hái
     274. yǒu
     275.  
     276. shuǐ
     277. shàng
     278. pào
     279. zhàn
     280.  
     281.  
     282. ,讓你非嚇一跳不可。還有“水上炮戰”,我
     283. le
     284. shuǐ
     285. qiāng
     286. pào
     287.  
     288. yòu
     289. le
     290. shuǐ
     291. qiāng
     292. pào
     293.  
     294. tóng
     295. 拿了一把水槍炮,又拿了一把水激槍炮,和同
     296. bàn
     297. kāi
     298. shǐ
     299. zhàn
     300. dòu
     301.  
     302.  
     303. rén
     304.  
     305. gǔn
     306. niào
     307. liú
     308.  
     309. men
     310. 伴開始戰斗。我打得“敵人”屁滾尿流。我們
     311. wán
     312. kāi
     313. xīn
     314. le
     315.  
     316. 玩得可開心了!
     317.  
     318.  
     319. yǎn
     320. zhōng
     321. de
     322. xià
     323. tiān
     324. zhēn
     325. shì
     326. duō
     327. duō
     328. cǎi
     329. ya
     330.  
     331. kuài
     332. de
     333. xià
     334.  我眼中的夏天真是多姿多彩呀!快樂的夏
     335. tiān
     336.  
     337. duì
     338. qíng
     339. yǒu
     340. zhōng
     341.  
     342. 天,我對它情有獨鐘!
     343.  
     344.  
     345.  
       
      無注音版:我眼中的夏天
       有些人喜歡百花盛開的春天;有些人喜歡碩果累累的秋天;還有人喜歡雪花飛舞的冬天;而我卻喜歡赤日炎炎的夏天。因為在夏天,我們放暑假了。在暑假的日子里,我可以自由自在地玩。
       天氣熱時,我可以開著空調,躺在床上,一邊吃著棒冰,一邊看著電視。有時還會玩一會電腦。我在家里是無憂無慮,十分得自由自在!在自己心情不好的時候,還會吹一吹薩克斯發泄一下。有時還會帶著侄子去游泳。我在游泳池里盡情地玩著。一會兒游到深水區,一會兒又游到淺水區。有時還會來一場激烈的水戰。這游泳池變成了我們的“戰斗場”,真是快樂無比。
       在老爸老媽都沒事的時候,我們還會去外面旅游。比如前天我們就去了上海的“熱帶風暴”那兒的游樂設備真是太刺激了!特別是“激流勇進”我們在一個五十米的地方沖了下去,讓你非嚇一跳不可。還有“水上炮戰”,我拿了一把水槍炮,又拿了一把水激槍炮,和同伴開始戰斗。我打得“敵人”屁滾尿流。我們玩得可開心了!
       我眼中的夏天真是多姿多彩呀!快樂的夏天,我對它情有獨鐘!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.pj12379.com:龙井市| www.conceptmagicevents.com:花莲市| www.3gamee.com:孟村| www.cp3396.com:收藏| www.materialhandler.net:金坛市| www.fionarr.com:奉新县| www.kashoubangzongdai.com:池州市| www.xiechangcable.com:开封市| www.ydgongce.com:德化县| www.materialhandler.net:历史| www.haosenmy.com:南城县| www.jimmysocks.com:湟源县| www.xiaoluwu.com:平度市| www.cigdemyartasi.com:南华县| www.qizhenguo.com:仪陇县| www.andyhennegan.com:通渭县| www.792642.com:桃园县| www.tgted.com:内乡县| www.kaimasu-online.com:贵阳市| www.wxbqf.com:江油市| www.boomtownbabylon.com:海口市| www.wowgoldu.com:凌云县| www.zgmtt.com:武平县| www.cosmosofsweden.com:东辽县| www.0086ssw.com:神木县| www.lalshahbaz.com:炉霍县| www.taynelemon.com:射阳县| www.supplementstestosterone.com:如东县| www.jhjxjgc.com:上林县| www.88888888666666.cn:平邑县| www.wapgdp.com:临高县| www.feastbookstore.com:灵石县| www.3d-chain.com:江西省| www.74li.com:昌邑市| www.tjwanliguotong.com:布尔津县| www.wfzfcn.com:沛县| www.nord-lefilm.com:邹城市| www.hithazaramovie.com:南江县| www.kashoubangzongdai.com:元阳县| www.ziti1.com:温泉县| www.668246.com:永胜县| www.leicestercityjersey.com:灯塔市| www.bestcasinoslot.net:泗洪县| www.yeahw.com:贡觉县| www.glad4health.com:子长县| www.puzzle-tours.com:改则县| www.baraka-ter.com:永城市| www.smsactivation.com:农安县| www.allsatonline.com:永寿县| www.beverlysteelasia.com:淅川县| www.rubinsteintaybi.org:阿城市| www.chinese-india.com:荣昌县| www.mynwabulgaria.com:怀来县| www.mindsonthemarkets.com:田林县| www.agenciaaccords.com:方正县| www.shunda-steel.com:济阳县| www.ztxx.com.cn:湘潭市| www.webcamquestion.com:延川县| www.zzjinbowei.com:天祝| www.fpzjzx.com:靖州| www.zbtaocidao.com:霍州市| www.thehelvetia.com:彰化市| www.rudrayogacentre.com:鄂尔多斯市| www.aiyoudian.com:朔州市| www.taian720.com:和田市| www.tfswbg.com:宁南县| www.deeblick.com:固始县| www.ctr-fk2register.com:罗源县| www.johnmarquisford.com:怀来县| www.krmbw.cn:温宿县| www.820048.com:荆门市| www.bagusprint.com:湟源县| www.dsl-miami.com:长春市| www.ynunxjlx.com:汉中市| www.blainebandboosters.org:上蔡县| www.reindeerrowe.com:禄劝| www.cp0855.com:常州市| www.vfrsballooning.org:东莞市| www.tswtchkviii.net:牙克石市| www.tilmankoester.com:平江县| www.websaran.com:南澳县| www.eugeniopetulla.com:普格县| www.jljpm.com:嵊泗县| www.youjiataoci.com:惠安县|