• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 我與紅領巾的故事

      我與紅領巾的故事

     1. měi
     2. dāng
     3. kàn
     4. jiàn
     5. nián
     6. de
     7. xiǎo
     8. péng
     9. yǒu
     10. gāo
     11. xìng
     12. dài
     13. shàng
     14. hóng
     15. lǐng
     16. jīn
     17. de
     18. 每當看見一年級的小朋友高興地戴上紅領巾的
     19. yàng
     20.  
     21. de
     22. yǎn
     23. qián
     24. biàn
     25. xiàn
     26. chū
     27. duì
     28. shí
     29. de
     30. chǎng
     31. miàn
     32.  
     33. 樣子,我的眼前便浮現出自己入隊時的場面。
     34. suī
     35. rán
     36. jīng
     37. suí
     38. zhe
     39. shí
     40. jiān
     41. de
     42. zhǎng
     43. piāo
     44. liú
     45. yuǎn
     46.  
     47. dàn
     48. 雖然那一刻已經隨著時間的長河漂流遠去,但
     49. què
     50. xiàng
     51. zhēn
     52. zhū
     53. yǒng
     54. yuǎn
     55. zài
     56. de
     57. xīn
     58. shǎn
     59. shǎn
     60. guāng
     61.  
     62. 它卻像一顆珍珠永遠在我的心底閃閃發光。
     63.  
     64.  
     65. shì
     66. nián
     67. xià
     68. bàn
     69. xué
     70.  
     71. lǎo
     72. shī
     73. gào
     74.  那是一年級下半學期,老師告訴我可以入
     75. duì
     76. le
     77.  
     78.  
     79. xìng
     80. fèn
     81. le
     82.  
     83. hèn
     84. shàng
     85. 隊了。那一刻,我興奮極了,恨不得自己馬上
     86. huà
     87. zuò
     88. zhī
     89. xiǎo
     90. niǎo
     91. fēi
     92. huí
     93. jiā
     94.  
     95. zhè
     96. hǎo
     97. xiāo
     98. gào
     99. 化作一只小鳥飛回家,把這個好消息告訴爸爸
     100.  
     101. xīn
     102. àn
     103. àn
     104. pàn
     105. zhe
     106. duì
     107. de
     108. zǎo
     109. diǎn
     110. dào
     111. lái
     112. 媽媽。心里暗暗地期盼著入隊的日子早點到來
     113.  
     114. zhōng
     115.  
     116. dòng
     117. rén
     118. xīn
     119. de
     120. shí
     121. lái
     122. le
     123.  
     124. xiē
     125. xīn
     126. duì
     127. 。終于,激動人心的時刻來了。我和一些新隊
     128. yuán
     129. zài
     130. lǎo
     131. shī
     132. de
     133. dài
     134. lǐng
     135. xià
     136.  
     137. bàn
     138. zhe
     139. gāo
     140. kàng
     141. de
     142. shēng
     143.  
     144. zhěng
     145. 員在老師的帶領下,伴著高亢的樂聲,整齊地
     146. zǒu
     147. dào
     148. tái
     149. shàng
     150.  
     151. tǐng
     152. zhàn
     153. zài
     154. duì
     155. xià
     156.  
     157. xīn
     158. xiàng
     159. chuāi
     160. zhe
     161. 走到臺上,筆挺地站在隊旗下,心里像揣著一
     162. zhī
     163. xiǎo
     164. tōng
     165. tōng
     166. tiào
     167. tíng
     168.  
     169. huì
     170. ér
     171.  
     172. zhī
     173. jiàn
     174. 只小兔子撲通撲通地跳個不停。一會兒,只見
     175. xiē
     176. gāo
     177. nián
     178. de
     179.  
     180. jiě
     181. jiě
     182. pái
     183. zhe
     184. zhěng
     185. de
     186. duì
     187. 一些高年級的大哥哥,大姐姐排著整齊的隊伍
     188. lái
     189. le
     190.  
     191. men
     192. wéi
     193. men
     194. guà
     195. hóng
     196. lǐng
     197. jīn
     198.  
     199. men
     200. jìng
     201. duì
     202.  
     203. 來了,他們為我們掛紅領巾,我們互敬隊禮。
     204. zuì
     205. hòu
     206.  
     207. hái
     208. zài
     209. duì
     210. xià
     211. zhuāng
     212. yán
     213. xuān
     214. shì
     215.  
     216.  
     217. chéng
     218. 最后,我還在隊旗下莊嚴宣誓。那一刻,我成
     219. wéi
     220. le
     221. míng
     222. guāng
     223. róng
     224. de
     225. shǎo
     226. xiān
     227. duì
     228. yuán
     229.  
     230. xīn
     231. xiǎng
     232. zhe
     233. 為了一名光榮的少先隊員。我心里默默地想著
     234.  
     235.  
     236. hóng
     237. lǐng
     238. jīn
     239. shì
     240. de
     241. jiāo
     242. ào
     243.  
     244. hòu
     245. dìng
     246. yào
     247. gèng
     248. jiā
     249. :“紅領巾是我的驕傲,以后我一定要更加努
     250. xué
     251.  
     252. zuò
     253. fàn
     254. shǎo
     255. xiān
     256. duì
     257. yuán
     258.  
     259. ràng
     260. hóng
     261. lǐng
     262. jīn
     263. 力地學習,做一個模范少先隊員,也讓紅領巾
     264. wéi
     265. gǎn
     266. dào
     267. jiāo
     268. ào
     269.  
     270.  
     271. huò
     272. shì
     273. xiǎng
     274. tài
     275. shén
     276. le
     277.  
     278. 為我感到驕傲。”或許是我想得太入神了,不
     279. xiǎo
     280. xīn
     281. zhuàng
     282. shàng
     283. le
     284. qián
     285. tóng
     286. xué
     287.  
     288. hǎo
     289. téng
     290. ya
     291.  
     292. de
     293. yǎn
     294. lèi
     295. zhí
     296. 小心撞上了前一個同學。好疼呀!我的眼淚直
     297. zài
     298. yǎn
     299. kuàng
     300. zhōng
     301. zhuǎn
     302.  
     303. zhè
     304. shí
     305.  
     306. kàn
     307. dào
     308. le
     309. xiōng
     310. qián
     311. xiān
     312. yàn
     313. de
     314. hóng
     315. 在眼眶中打轉。這時,我看到了胸前鮮艷的紅
     316. lǐng
     317. jīn
     318.  
     319. fǎng
     320. quàn
     321. wèi
     322.  
     323. yào
     324. jiān
     325. qiáng
     326. ò
     327.  
     328. xiàn
     329. zài
     330. shì
     331. 領巾,它仿佛勸慰我:要堅強哦,你現在可是
     332. míng
     333. shǎo
     334. xiān
     335. duì
     336. yuán
     337. luó
     338.  
     339. shì
     340. ya
     341.  
     342. zhè
     343. diǎn
     344. téng
     345. shí
     346. me
     347.  
     348. gǎn
     349. 一名少先隊員羅!是呀,這點疼怕什么,我趕
     350. jǐn
     351. shōu
     352. huí
     353. le
     354. yǎn
     355. lèi
     356.  
     357. le
     358. shāng
     359. kǒu
     360.  
     361. gēn
     362. shàng
     363.  
     364. 緊收回了眼淚,摸了摸傷口,繼續跟上大“部
     365. duì
     366.  
     367.  
     368. 隊”。
     369.  
     370.  
     371. zhuǎn
     372. yǎn
     373. jiān
     374.  
     375. hóng
     376. lǐng
     377. jīn
     378. bàn
     379. suí
     380. guò
     381. le
     382. sān
     383. nián
     384. de
     385. měi
     386.  轉眼間,紅領巾已伴隨我度過了三年的美
     387. hǎo
     388. shí
     389. guāng
     390.  
     391. shì
     392. shēng
     393. huó
     394. zhōng
     395. de
     396. péng
     397. yǒu
     398.  
     399. gèng
     400. shì
     401. wèi
     402. lǎo
     403. shī
     404. 好時光,它是我生活中的朋友,更是一位老師
     405.  
     406. zài
     407. dào
     408. kùn
     409. nán
     410. shí
     411.  
     412. ràng
     413. yǒng
     414.  
     415. yǒng
     416. gǎn
     417. 。在我遇到困難時,它讓我鼓起勇氣,勇敢地
     418. yíng
     419. jiē
     420. tiāo
     421. zhàn
     422.  
     423. zài
     424. zuò
     425. cuò
     426. shì
     427. shí
     428.  
     429. shí
     430. xǐng
     431. yào
     432. yǒng
     433. 迎接挑戰;在我做錯事時,它及時提醒我要勇
     434. chéng
     435. rèn
     436. bìng
     437. gǎi
     438. zhèng
     439. cuò
     440.  
     441. zài
     442. chéng
     443. shí
     444.  
     445. wéi
     446. 于承認并改正錯誤;在我取得成績時,它為我
     447. gǎn
     448. dào
     449. gāo
     450. xìng
     451. xǐng
     452. yào
     453. jiāo
     454. ào
     455.  
     456. gào
     457.  
     458. chéng
     459. zhī
     460. 感到高興也提醒我不要驕傲,告訴我:成績只
     461. dài
     462. biǎo
     463. guò
     464.  
     465. wèi
     466. lái
     467. hái
     468. yào
     469. chuàng
     470. zào
     471.  
     472. shí
     473. shí
     474. 代表過去,未來還需要自己努力創造。它時時
     475. shí
     476. jiān
     477. sài
     478. pǎo
     479.  
     480. de
     481. shēng
     482. huó
     483. biàn
     484. gèng
     485. jiā
     486. jīng
     487. 刻刻激勵我與時間賽跑。我的生活變得更加精
     488. cǎi
     489.  
     490. 彩。
     491.  
     492.  
     493.  
       
      無注音版:我與紅領巾的故事
       每當看見一年級的小朋友高興地戴上紅領巾的樣子,我的眼前便浮現出自己入隊時的場面。雖然那一刻已經隨著時間的長河漂流遠去,但它卻像一顆珍珠永遠在我的心底閃閃發光。
       那是一年級下半學期,老師告訴我可以入隊了。那一刻,我興奮極了,恨不得自己馬上化作一只小鳥飛回家,把這個好消息告訴爸爸媽媽。心里暗暗地期盼著入隊的日子早點到來。終于,激動人心的時刻來了。我和一些新隊員在老師的帶領下,伴著高亢的樂聲,整齊地走到臺上,筆挺地站在隊旗下,心里像揣著一只小兔子撲通撲通地跳個不停。一會兒,只見一些高年級的大哥哥,大姐姐排著整齊的隊伍來了,他們為我們掛紅領巾,我們互敬隊禮。最后,我還在隊旗下莊嚴宣誓。那一刻,我成為了一名光榮的少先隊員。我心里默默地想著:“紅領巾是我的驕傲,以后我一定要更加努力地學習,做一個模范少先隊員,也讓紅領巾為我感到驕傲。”或許是我想得太入神了,不小心撞上了前一個同學。好疼呀!我的眼淚直在眼眶中打轉。這時,我看到了胸前鮮艷的紅領巾,它仿佛勸慰我:要堅強哦,你現在可是一名少先隊員羅!是呀,這點疼怕什么,我趕緊收回了眼淚,摸了摸傷口,繼續跟上大“部隊”。
       轉眼間,紅領巾已伴隨我度過了三年的美好時光,它是我生活中的朋友,更是一位老師。在我遇到困難時,它讓我鼓起勇氣,勇敢地迎接挑戰;在我做錯事時,它及時提醒我要勇于承認并改正錯誤;在我取得成績時,它為我感到高興也提醒我不要驕傲,告訴我:成績只代表過去,未來還需要自己努力創造。它時時刻刻激勵我與時間賽跑。我的生活變得更加精彩。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.floridahospitaldls.com:大荔县| www.jnjfk.cn:紫金县| www.muchasautorepair.com:宣城市| www.dlm-music.com:蓬莱市| www.pieelectronics.com:绍兴县| www.srmcinc.org:军事| www.hlmqw.cn:扶沟县| www.kerala-honeymoon-packages.com:广州市| www.vertaxtechnology.com:泰安市| www.maizuyupen.com:泽普县| www.awleisure.com:舞钢市| www.g5669.com:渭源县| www.sallytarr.com:邹城市| www.fw355.com:大新县| www.stonedz.com:库尔勒市| www.antonkropotkinsky.com:疏附县| www.hsbeads.com:义乌市| www.tosarang.org:蓬莱市| www.chenuli.com:平湖市| www.nwpglobal.com:武宁县| www.i-infidelity.com:丽水市| www.cp5776.com:和田县| www.pictain.com:道孚县| www.csoam.com:大余县| www.qz557.com:北川| www.missionsweb.net:洪雅县| www.papigotravel.com:辉南县| www.mj95988.com:谢通门县| www.hdneyo.com:察哈| www.nmmialumni-abq.com:会东县| www.carandpetspa.com:龙江县| www.diendankientruc.net:清镇市| www.guanglistone.com:朝阳县| www.378dan.com:济源市| www.fjmejd.com:谷城县| www.archdown.com:武胜县| www.editions-nergal.com:灵丘县| www.pathsofbeauty.org:兴城市| www.dracowar-gaming.com:十堰市| www.hg39199.com:长丰县| www.52syn.com:池州市| www.howtolookgoodtwisted.com:揭阳市| www.gupwz.com:含山县| www.desiessence.com:定南县| www.takethiscash.com:瓦房店市| www.auburnoysterbar.com:昌都县| www.antski.com:瑞昌市| www.glassfart.com:错那县| www.kingandqueenspapa.com:望城县| www.autocity-curacao.com:嘉荫县| www.epwiforum.com:津市市| www.wx-culture.com:怀仁县| www.lxgggs.com:舞阳县| www.hg39199.com:聂拉木县| www.686105.com:北碚区| www.loucolagiovanni.com:屯留县| www.twiceisniceshop.org:东方市| www.edenspringshotel.com:台中市| www.shophapi.com:图片| www.christoph-behrmann.com:鄱阳县| www.corprussia.com:通山县| www.3hjapanese.com:义马市| www.honoluluhawaiiairportshuttle.com:同心县| www.shanghaisujia.com:张掖市| www.hz-xp.com:武汉市| www.8ckc.com:五河县| www.fangfoto.com:科技| www.tw-graphics.com:宁乡县| www.globalnj.com:朝阳县| www.tabletite.com:金阳县| www.magic-ts.com:塔河县| www.932316.com:镇巴县| www.lsyjsg.com:获嘉县| www.loupanvip.com:伽师县| www.tjxfjzgc.com:宝丰县| www.wine2africa.com:页游| www.abtqq.com:碌曲县| www.bdyjxm.com:四子王旗| www.kma209.com:工布江达县| www.chriscota.com:鄂托克前旗| www.testingtutorials.net:荣昌县| www.shuidajie.com:松潘县| www.kbcnewshub.com:隆昌县| www.xuanfengling.com:青神县|