• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 四年級日記 -> 兔子日記(看看吧!)

      兔子日記(看看吧!)

     1.  
     2.             
     3. nián
     4.    
     5. yuè
     6.       
     7. xīng
     8. liù
     9. xīn
     10. qíng
     11.  
     12. duō
     13. yún
     14. zhuǎn
     15. yīn
     16. 兔歷:2009815日星期六心情:多云轉陰
     17.  
     18.  
     19. shì
     20. zhī
     21.  
     22. zhǔn
     23. què
     24. de
     25. shuō
     26.  
     27. shì
     28. zhī
     29. jiā
     30.  我是一只兔子,準確的說,是一只家喻戶
     31. xiǎo
     32.  
     33. jiē
     34. zhī
     35. de
     36. míng
     37.  
     38. 曉、婦孺皆知的名兔。
     39.  
     40.  
     41. chéng
     42. míng
     43. de
     44. yuán
     45. yīn
     46. shì
     47.  
     48. céng
     49. zhī
     50. guī
     51. tóng
     52. yǎn
     53. guò
     54.  成名的原因是:我曾和一只烏龜同演過一
     55. diàn
     56. yǐng
     57.  
     58. jiào
     59.  
     60. guī
     61. sài
     62. pǎo
     63.  
     64.  
     65. tīng
     66. shuō
     67. piào
     68. fáng
     69. hái
     70. cuò
     71.  
     72. 部電影,叫《龜兔賽跑》,聽說票房還不錯,
     73. duì
     74. zhè
     75. wéi
     76. mǎn
     77. de
     78. fāng
     79. jiù
     80. shì
     81.  
     82.  
     83. qíng
     84. 呵呵我對這部戲唯一不滿的地方就是??劇情
     85.  
     86. shí
     87. zhēn
     88. de
     89. pǎo
     90. de
     91. tǐng
     92. kuài
     93.  
     94.             
     95. nián
     96. běi
     97. jīng
     98. yùn
     99. huì
     100.  
     101. hái
     102. 。其實我真的跑的挺快,2008年北京兔運會,我還
     103. guò
     104.          
     105. zhǎng
     106. pǎo
     107. de
     108. yín
     109. pái
     110. ne
     111.  
     112. jiù
     113. shì
     114. shì
     115. shuō
     116. shì
     117. zhī
     118. 拿過800米長跑的銀牌呢!就是故事里說我是一只
     119. lǎn
     120. duò
     121.  
     122. yòu
     123. jiāo
     124. ào
     125. de
     126.  
     127. zhè
     128. ràng
     129. hěn
     130. gāo
     131. xìng
     132.  
     133. 既懶惰,又驕傲的兔子,這讓我很不高興!我
     134. běn
     135. lái
     136. shì
     137. hěn
     138. yōu
     139. xiù
     140. de
     141.  
     142. xiǎo
     143. xué
     144. hái
     145. guò
     146. shuāng
     147. bǎi
     148. fèn
     149.  
     150. xiǎng
     151. pǐn
     152. 本來是很優秀的,小學還得過雙百分,思想品
     153. kǎo
     154. hěn
     155. hǎo
     156.  
     157. zài
     158. jiā
     159. dǐng
     160. zuǐ
     161.  
     162. zài
     163. xiào
     164. 德也考得很好。我在家不和父母頂嘴,在校不
     165. tóng
     166. xué
     167. chǎo
     168. jià
     169.  
     170. shì
     171. nán
     172. de
     173. hǎo
     174.  
     175. hái
     176. me
     177. 和同學吵架,是難得的好兔!可劇里還那么侮
     178.  
     179. zhēn
     180. shì
     181. ràng
     182. shòu
     183. le
     184.  
     185. shì
     186.  
     187. wéi
     188. le
     189. wǎn
     190. huí
     191. 辱我!真是讓我受不了!于是,為了挽回我那
     192. jīng
     193. shòu
     194. sǔn
     195. de
     196. míng
     197.  
     198. wéi
     199. le
     200. zhèng
     201. shí
     202. zhēn
     203. zhèng
     204. de
     205. shí
     206.  
     207. 已經受損的名譽,為了證實我真正的實力,我
     208. jué
     209. dìng
     210.  
     211. zhǎo
     212. dào
     213. guī
     214.  
     215. lái
     216. zhēn
     217. zhèng
     218. de
     219. pǎo
     220. sài
     221. 決定,找到烏龜,和他來一次真正的跑步比賽
     222.  
     223.  
     224.  
     225. zǎo
     226. huá
     227. hǎo
     228. le
     229.  
     230. zài
     231. yuán
     232. lái
     233. de
     234. fāng
     235. sài
     236.  
     237. yīn
     238. wéi
     239.  我早計劃好了,在原來的地方比賽,因為
     240. jiào
     241. zhè
     242. yàng
     243. cái
     244. gèng
     245. néng
     246. zhèng
     247. míng
     248. de
     249. qīng
     250. bái
     251.  
     252. 我覺得這樣才更能證明我的清白。
     253.  
     254.  
     255.  
     256.             
     257. nián
     258.    
     259. yuè
     260.       
     261. xīng
     262. xīn
     263. qíng
     264.  
     265. qíng
     266. zhuǎn
     267. yīn
     268.  兔歷:2009817日星期一心情:晴轉陰
     269.  
     270.  
     271. men
     272. yuē
     273. hǎo
     274. le
     275.  
     276. zài
     277. shù
     278. miàn
     279.  我們約好了,在一棵大樹那里立一面旗子
     280.  
     281. shuí
     282. xiān
     283. dào
     284. ér
     285.  
     286. shuí
     287. jiù
     288. yíng
     289. le
     290.  
     291. ,誰先到哪兒,誰就贏了。
     292.  
     293.  
     294. sài
     295. xuǎn
     296. zài
     297. shàng
     298.    
     299. diǎn
     300.  
     301. tiān
     302.  
     303. hǎo
     304. duō
     305. shàng
     306. bān
     307. de
     308. dòng
     309.  比賽選在上午8點。那天,好多上班的動物
     310. dōu
     311. qǐng
     312. jiǎ
     313. lái
     314. le
     315.  
     316. xià
     317. dìng
     318. jué
     319. xīn
     320.  
     321. néng
     322. tōu
     323. lǎn
     324.  
     325.  
     326. pēng
     327. 都請假來了。我下定決心,可不能偷懶!“嘭
     328.  
     329. de
     330. shēng
     331. qiāng
     332. xiǎng
     333. hòu
     334.  
     335. tuǐ
     336. jiù
     337. pǎo
     338.  
     339. hòu
     340. lái
     341. tīng
     342. zhī
     343. zài
     344. ”的一聲槍響后,我拔腿就跑,后來聽一只在
     345. páng
     346. biān
     347. kàn
     348. nào
     349. de
     350. niú
     351. shuō
     352.  
     353.  
     354. jiǎn
     355. zhí
     356. shì
     357. guāng
     358.  
     359.  
     360. 旁邊看熱鬧的蝸牛說:“簡直是光速!”
     361.  
     362.  
     363. pǎo
     364. guò
     365. le
     366. qiān
     367. shān
     368. wàn
     369. shuǐ
     370.  
     371. zhōng
     372. kàn
     373. dào
     374. le
     375.  
     376.  我跑過了千山萬水,終于看到了旗子。我
     377. fēi
     378. chōng
     379. le
     380. guò
     381.  
     382.  
     383. 飛似地沖了過去……
     384.  
     385.  
     386.  
     387.  
     388.  
     389.  
     390.  
     391.  
     392.  
     393. zhōng
     394. dào
     395. le
     396.  
     397.  
     398.  
     399.  
     400. shuō
     401. shí
     402.  “耶!!!!!!終于到了!!!”說實
     403. huà
     404.  
     405. pǎo
     406. le
     407. zhè
     408. me
     409. jiǔ
     410. hái
     411. zhēn
     412. yǒu
     413. diǎn
     414. lèi
     415. le
     416.  
     417. jiù
     418. xiū
     419. huì
     420. 話,跑了這么久還真有點累了,那就休息一會
     421. ér
     422. ba
     423.  
     424. dǎo
     425. tóu
     426. biàn
     427. shuì
     428.  
     429. zhī
     430. hòu
     431. de
     432. shì
     433. jiù
     434. zhī
     435. dào
     436. le
     437.  
     438.  
     439. 兒吧!我倒頭便睡,之后的事就不知道了……
     440.  
     441. men
     442. dōu
     443. huān
     444. shuì
     445. jiào
     446. de
     447.  
     448.  
     449. (我們兔子都喜歡睡覺的,嘻嘻)
     450.  
     451.  
     452. jiào
     453. xǐng
     454. lái
     455.  
     456. jīng
     457. dào
     458. xià
     459. le
     460.  
     461. kàn
     462. kàn
     463. guī
     464.  
     465.  一覺醒來,已經到下午了,看看烏龜,咋
     466. hái
     467. méi
     468. lái
     469.  
     470. zhè
     471. tài
     472. màn
     473. le
     474. ba
     475.  
     476.  
     477. 還沒來?這也太慢了吧?!
     478.  
     479.  
     480. zhèng
     481. zài
     482. xiǎng
     483. zhe
     484.  
     485. tīng
     486. jiàn
     487. shù
     488. shàng
     489. de
     490. xiǎo
     491. niǎo
     492. zài
     493. lùn
     494.  
     495. hǎo
     496. xiàng
     497.  正在想著,聽見樹上的小鳥在議論,好像
     498. shì
     499. guān
     500. de
     501. shì
     502.  
     503.  
     504. zhè
     505. tài
     506. lǎn
     507.  
     508.  
     509.  
     510. jiù
     511. shì
     512. jiù
     513. 是關于我的事。“這兔子太懶啦!”“就是就
     514. shì
     515.  
     516. wéi
     517. de
     518. shì
     519. shì
     520. jiǎ
     521. de
     522.  
     523. méi
     524. xiǎng
     525. dào
     526. zhēn
     527. de
     528. zhè
     529. 是!我以為他的故事是假的,沒想到他真的這
     530. me
     531. lǎn
     532.  
     533.  
     534. shì
     535. shuō
     536. ma
     537.  
     538. zěn
     539. me
     540. néng
     541.  
     542. 么懶!”是說我嗎?怎么可能?
     543.  
     544.  
     545. hái
     546. lèng
     547. lèng
     548. zhàn
     549. zài
     550. shí
     551.  
     552. rán
     553. lái
     554. liǎng
     555.  我還一愣一愣地站在那里時,突然爬來兩
     556. zhī
     557. chuǎn
     558. de
     559. guī
     560.  
     561.  
     562. chōng
     563. xiàn
     564.  
     565.  
     566.  
     567.  
     568. gèng
     569. 只氣喘吁吁的烏龜。“沖線啦!!!”我更疑
     570. huò
     571. le
     572.  
     573. tīng
     574. cái
     575. zhī
     576. dào
     577.  
     578. zhī
     579. guī
     580. lìng
     581. zhī
     582. guī
     583. 惑了,一打聽才知道,一只烏龜和另一只烏龜
     584. yào
     585. pǎo
     586. sài
     587.  
     588. zhī
     589. shì
     590. zhī
     591. guī
     592. de
     593. yuǎn
     594. fáng
     595. biǎo
     596.  
     597. 要跑步比賽,第一只是一只烏龜的遠房表哥,
     598. lìng
     599. zhī
     600. shì
     601. zhī
     602. guī
     603. de
     604. lìng
     605. yuǎn
     606. fáng
     607. biǎo
     608.  
     609. yuán
     610. lái
     611. 另一只是那只烏龜的另一個遠房表哥。原來我
     612. shì
     613. pǎo
     614. cuò
     615. fāng
     616.  
     617.  
     618.  
     619.  
     620.  
     621. zhè
     622. shí
     623.  
     624. guà
     625. zhe
     626. jīn
     627. pái
     628. de
     629. 是跑錯地方啦!!!!!這時,掛著金牌的烏
     630. guī
     631. màn
     632. yōu
     633. yōu
     634. xiàng
     635. lái
     636.  
     637. zǒu
     638. dào
     639. jiǎo
     640. xià
     641. shí
     642.  
     643. hái
     644. 龜慢悠悠地向我爬來,走到我腳下時,還故意
     645. yáng
     646. yáng
     647. tái
     648. tóu
     649. wàng
     650. le
     651. wàng
     652.  
     653. jiē
     654. zhe
     655. yòu
     656. màn
     657. yōu
     658. yōu
     659. de
     660. cháo
     661. 得意洋洋地抬頭望了望我,接著又慢悠悠的朝
     662. zhe
     663. yáng
     664. yuè
     665. yuè
     666. yuǎn
     667.  
     668. zhè
     669. xià
     670.  
     671. zhī
     672. liú
     673. dāi
     674. dāi
     675. zhàn
     676. 著夕陽越爬越遠。這下,只留我一個呆呆地站
     677. zài
     678. zhī
     679. shuō
     680. me
     681. le
     682.  
     683.  
     684. 在那里不知說么了……
     685.  
     686.  
     687. zěn
     688. me
     689. huì
     690. zhè
     691. yàng
     692. ne
     693.  
     694. zěn
     695. me
     696. huì
     697. zhè
     698. yàng
     699. ne
     700.  
     701. zěn
     702. me
     703. huì
     704. zhè
     705.  怎么會這樣呢?怎么會這樣呢?怎么會這
     706. yàng
     707. ne
     708.  
     709. zěn
     710. me
     711. huì
     712. zhè
     713. yàng
     714. ne
     715.  
     716.  
     717. 樣呢?怎么會這樣呢……
     718.  
     719.  
     720.  
       
      無注音版:兔子日記(看看吧!)
       兔歷:2009年8月15日星期六心情:多云轉陰
       我是一只兔子,準確的說,是一只家喻戶曉、婦孺皆知的名兔。
       成名的原因是:我曾和一只烏龜同演過一部電影,叫《龜兔賽跑》,聽說票房還不錯,呵呵我對這部戲唯一不滿的地方就是??劇情。其實我真的跑的挺快,2008年北京兔運會,我還拿過800米長跑的銀牌呢!就是故事里說我是一只既懶惰,又驕傲的兔子,這讓我很不高興!我本來是很優秀的,小學還得過雙百分,思想品德也考得很好。我在家不和父母頂嘴,在校不和同學吵架,是難得的好兔!可劇里還那么侮辱我!真是讓我受不了!于是,為了挽回我那已經受損的名譽,為了證實我真正的實力,我決定,找到烏龜,和他來一次真正的跑步比賽!
       我早計劃好了,在原來的地方比賽,因為我覺得這樣才更能證明我的清白。
       兔歷:2009年8月17日星期一心情:晴轉陰
       我們約好了,在一棵大樹那里立一面旗子,誰先到哪兒,誰就贏了。
       比賽選在上午8點。那天,好多上班的動物都請假來了。我下定決心,可不能偷懶!“嘭”的一聲槍響后,我拔腿就跑,后來聽一只在旁邊看熱鬧的蝸牛說:“簡直是光速!”
       我跑過了千山萬水,終于看到了旗子。我飛似地沖了過去……
       “耶!!!!!!終于到了!!!”說實話,跑了這么久還真有點累了,那就休息一會兒吧!我倒頭便睡,之后的事就不知道了……(我們兔子都喜歡睡覺的,嘻嘻)
       一覺醒來,已經到下午了,看看烏龜,咋還沒來?這也太慢了吧?!
       正在想著,聽見樹上的小鳥在議論,好像是關于我的事。“這兔子太懶啦!”“就是就是!我以為他的故事是假的,沒想到他真的這么懶!”是說我嗎?怎么可能?
       我還一愣一愣地站在那里時,突然爬來兩只氣喘吁吁的烏龜。“沖線啦!!!”我更疑惑了,一打聽才知道,一只烏龜和另一只烏龜要跑步比賽,第一只是一只烏龜的遠房表哥,另一只是那只烏龜的另一個遠房表哥。原來我是跑錯地方啦!!!!!這時,掛著金牌的烏龜慢悠悠地向我爬來,走到我腳下時,還故意得意洋洋地抬頭望了望我,接著又慢悠悠的朝著夕陽越爬越遠。這下,只留我一個呆呆地站在那里不知說么了……
       怎么會這樣呢?怎么會這樣呢?怎么會這樣呢?怎么會這樣呢……
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.zjyrjy.com:兴安县| www.colangelosbakery.com:仙居县| www.yongbeikeji.cn:开封县| www.ok1069.com:阳江市| www.bildungerziehung.org:萝北县| www.szhaofu.com:浙江省| www.fqchat.com:永清县| www.hoian-tailors.com:吴桥县| www.sz-jhdz.com:同江市| www.boostbob.com:张掖市| www.canproimmigration.com:阿巴嘎旗| www.sxhimac.com:封开县| www.maritimelawyer-china.com:湘潭市| www.jydproducts.com:芮城县| www.youjjez.com:漠河县| www.ottomantranslate.com:宜宾市| www.hg80345.com:日土县| www.total-cover.com:平湖市| www.j2jb.com:偏关县| www.jydproducts.com:柘城县| www.cnfzsb.com:双辽市| www.tjshuxin.com:阿城市| www.aiyoudian.com:娄烦县| www.la-esperanca.com:乐东| www.168wjcw.com:耒阳市| www.eslglobal.org:大洼县| www.dk992.com:镇巴县| www.blogcampghana.com:中方县| www.heixiule.com:沽源县| www.crystec.cn:蓝田县| www.thsxled.com:汝阳县| www.konkurenz.com:富宁县| www.7654666.com:盘锦市| www.emlakdukkaniist.com:云阳县| www.cillianmurphy.net:内丘县| www.bluefairyus.com:泰宁县| www.v9176.com:麻城市| www.cafeconsolas.com:长白| www.arcadaproductions.com:土默特左旗| www.rcaaart.org:泰来县| www.tjgcwy.com:延津县| www.hg50345.com:灌云县| www.sonleyglove.com:泗阳县| www.szpuno.com:阿荣旗| www.leominstersba.com:图片| www.zghnfzw.com:浏阳市| www.casadelillian.com:衢州市| www.wingsofsong.org:邢台县| www.kathyleegifford.com:同德县| www.trade-address.com:增城市| www.new-sg.com:昔阳县| www.zjubbs.net:龙南县| www.ytjskf.com:叙永县| www.jigoloturkiye.net:井陉县| www.achetervigrxplus.com:德阳市| www.curvy-lady.com:大理市| www.expressdomestic.net:咸宁市| www.anapanasatiyoga.net:乃东县| www.bljrsizuhs.com:托里县| www.wqqnw.com:黄陵县| www.giatlv.com:澜沧| www.jinda109.com:财经| www.yongbeikeji.cn:庆阳市| www.qxtongbeng.com:和平区| www.template-link.com:峨山| www.okumakayricaliktir.net:富蕴县| www.destryband.com:阳西县| www.play-nike.com:铅山县| www.yttianyufood.com:辽中县| www.626037.com:昭通市| www.face53.com:绥滨县| www.dupse.com:板桥市| www.xybww.cn:琼海市| www.bozhce.com:康保县| www.arcadaproductions.com:双流县| www.xzwsst.com:宁南县| www.wowgoldu.com:安图县| www.le-bon-debarras.com:高密市| www.webyinfo.com:荥经县| www.906765.com:察隅县| www.sandersfieldtrees.org:平泉县| www.voipepoch.com:安图县| www.jigoloturkiye.net:金门县| www.xzwsst.com:西贡区|