• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 夏天之最

      夏天之最

     1. xià
     2. tiān
     3.  
     4.  
     5. huǒ
     6. cháo
     7. tiān
     8. de
     9. jiē
     10.  
     11. hái
     12. yǒu
     13. duō
     14. xià
     15. tiān
     16. 夏天??一個熱火朝天的季節,還有許多夏天
     17. cái
     18. yǒu
     19. de
     20. chǎng
     21. jǐng
     22.  
     23. zhěng
     24. chū
     25. le
     26. lèi
     27. nǎo
     28. jīn
     29. zhuǎn
     30. wān
     31. 才有的場景。我整理出了四個類似腦筋急轉彎
     32. de
     33. xià
     34. tiān
     35. zhī
     36. zuì
     37.  
     38. 的夏天之最。
     39.  
     40.  
     41. xià
     42. tiān
     43. zuì
     44. zhōng
     45. rén
     46. de
     47. shì
     48. shí
     49. me
     50. ne
     51.  
     52. dāng
     53. rán
     54. shì
     55. chán
     56.  
     57.  夏天最目中無人的是什么呢?當然是蟬。
     58. zhěng
     59. tiān
     60. zài
     61. àn
     62. de
     63. shù
     64. zhàng
     65. shàng
     66.  
     67. zhī
     68. le
     69. zhī
     70. le
     71.  
     72. jiào
     73. 它整天在河岸的樹杖上“知了知了”得叫個不
     74. tíng
     75.  
     76. guǎn
     77. ài
     78. ài
     79. tīng
     80.  
     81. shǐ
     82. jìn
     83. jiào
     84. huàn
     85.  
     86. 停,不管你愛不愛聽,自顧自地使盡地叫喚,
     87. yǒu
     88. de
     89. yìng
     90. shēng
     91. shēng
     92. hǎo
     93. sǎng
     94. gěi
     95. hǎn
     96. le
     97.  
     98. zhī
     99. 有的硬生生地把一副好嗓子給喊啞了。不知它
     100. shì
     101. zhōng
     102. rén
     103. hái
     104. shì
     105. gēn
     106. běn
     107. kàn
     108. jiàn
     109. men
     110.  
     111. guò
     112. xuān
     113. 是目中無人還是根本看不見我們。不過他那喧
     114. nào
     115. de
     116. jiào
     117. shēng
     118. gěi
     119. le
     120. men
     121. xià
     122. tiān
     123. yáo
     124. gǔn
     125. de
     126. gǎn
     127. jiào
     128.  
     129. 鬧的叫聲給了我們夏天一個搖滾的感覺。
     130.  
     131.  
     132. xià
     133. tiān
     134. zuì
     135. lìng
     136. rén
     137. tǎo
     138. yàn
     139. de
     140. shì
     141. shí
     142. me
     143. ne
     144.  
     145. cuò
     146.  
     147. jiù
     148. shì
     149.  夏天最令人討厭的是什么呢?不錯,就是
     150. rén
     151. lèi
     152. de
     153. tiān
     154.  
     155.  
     156. wén
     157.  
     158. zhè
     159. zhǒng
     160.  
     161. xuè
     162. guǐ
     163.  
     164. lǎo
     165. shì
     166. zài
     167. 人類的天敵??蚊子。這種“吸血鬼”老是在
     168. bàn
     169. qiāo
     170. qiāo
     171. kāi
     172. shǐ
     173. háng
     174. dòng
     175.  
     176. zài
     177. shén
     178. zhī
     179. guǐ
     180. jiào
     181. de
     182. shí
     183. hòu
     184. 半夜悄悄地開始行動,在神不知鬼不覺的時候
     185. dīng
     186. kǒu
     187.  
     188. guǒ
     189. zǎo
     190. shàng
     191. xiàn
     192. de
     193. shēn
     194. shàng
     195. yǒu
     196. chù
     197. 叮你幾口。如果你早上發現自己的身上有幾處
     198. nán
     199. rěn
     200. shòu
     201. de
     202. hóng
     203. bāo
     204. de
     205. huà
     206.  
     207. kěn
     208. dìng
     209. shì
     210. wén
     211. gàn
     212. de
     213. hǎo
     214. shì
     215.  
     216. 難以忍受的紅包的話,肯定是蚊子干的好事。
     217. yīn
     218.  
     219. shì
     220. zuì
     221. lìng
     222. rén
     223. tǎo
     224. yàn
     225. de
     226.  
     227. 因此,它是最令人討厭的。
     228.  
     229.  
     230. xià
     231. tiān
     232. zuì
     233. dǎn
     234. de
     235. shì
     236. shí
     237. me
     238. ne
     239.  
     240. kěn
     241. dìng
     242. cāi
     243. zhe
     244.  
     245.  夏天最大膽的是什么呢?你肯定猜不著。
     246. shì
     247. bìng
     248. chuán
     249. zhě
     250.  
     251.  
     252. gāi
     253. de
     254.  
     255. shòu
     256. qiān
     257. dāo
     258. wàn
     259. guǎ
     260. de
     261. cāng
     262. yíng
     263. 是病毒傳播者??該死的、受千刀萬剮的蒼蠅
     264.  
     265. dàn
     266. wéi
     267. shí
     268. me
     269. shuō
     270. de
     271. dǎn
     272. ne
     273.  
     274. shì
     275. yīn
     276. wéi
     277. lǎo
     278. shì
     279. lái
     280. 。但為什么說它的大膽呢?那是因為它老是來
     281. de
     282. cān
     283. zhuō
     284. shàng
     285. dǎo
     286. luàn
     287. fān
     288.  
     289. bié
     290. dǎn
     291.  
     292. míng
     293. zhī
     294. dào
     295. páng
     296. 你的餐桌上搗亂一番,特別大膽。它明知道旁
     297. biān
     298. wéi
     299. yōng
     300. zhe
     301. qún
     302. rén
     303.  
     304. zhàng
     305. zhe
     306. shēn
     307. xiǎo
     308.  
     309. yòu
     310. shēng
     311. zhe
     312. duì
     313. líng
     314. 邊圍擁著一群人,仗著身子小,又生著一對靈
     315. qiǎo
     316. de
     317. chì
     318.  
     319. zài
     320. páng
     321. biān
     322. fán
     323. rén
     324.  
     325. wēng
     326. wēng
     327.  
     328. jiào
     329. zhe
     330.  
     331. zhí
     332. 巧的翅,在你旁邊煩人地“嗡嗡”地叫著,直
     333. jiào
     334. shù
     335. shǒu
     336.  
     337. shì
     338. zhèng
     339. zōng
     340. de
     341. gǎn
     342. duì
     343.  
     344. 叫你束手無策。它是個正宗的敢死隊。
     345.  
     346.  
     347. xià
     348. tiān
     349. zuì
     350. hǎo
     351. chī
     352. de
     353. shì
     354. shí
     355. me
     356. ne
     357.  
     358. yòng
     359. shuō
     360. le
     361.  
     362. shì
     363.  夏天最好吃的是什么呢?不用說了,是各
     364. zhǒng
     365. kǒu
     366. wèi
     367. de
     368.  
     369. chī
     370. de
     371. bīng
     372. gùn
     373.  
     374. bīng
     375. líng
     376.  
     377. kàn
     378. men
     379. 種口味的,吃不膩的冰棍、冰激凌啦!看它們
     380. de
     381. yán
     382.  
     383. yóu
     384. cǎi
     385. hóng
     386.  
     387. pǐn
     388. men
     389. de
     390. wèi
     391. dào
     392.  
     393. yóu
     394. táng
     395. 的顏色,猶如彩虹;品它們的味道,猶如蜜糖
     396.  
     397. kàn
     398. men
     399. de
     400. yàng
     401.  
     402. chuí
     403. xián
     404.  
     405. rén
     406. rén
     407. dōu
     408. ài
     409.  
     410. rén
     411. ;看它們的樣子,垂涎欲滴。人人都愛它,人
     412. rén
     413. dōu
     414. kāi
     415.  
     416. 人都離不開它。
     417.  
     418.  
     419. xià
     420. tiān
     421. zuì
     422. měi
     423. de
     424. shì
     425. shí
     426. me
     427.  
     428. shì
     429. cǎi
     430. de
     431. tài
     432. yáng
     433. huā
     434.  
     435.  夏天最美麗的是什么?是五彩的太陽花。
     436. xià
     437. tiān
     438. zuì
     439. kuài
     440. huó
     441. de
     442. shì
     443. shí
     444. me
     445.  
     446. shì
     447. fàng
     448. shǔ
     449. jiǎ
     450. de
     451. tóng
     452. xué
     453. men
     454.  
     455. xià
     456. 夏天最快活的是什么?是放暑假的同學們。夏
     457. tiān
     458. zuì
     459. 天最
     460.  
     461.  
     462. shí
     463.  
     464. xià
     465. tiān
     466. zhī
     467. zuì
     468. hái
     469. yǒu
     470. hěn
     471. duō
     472.  
     473. jiù
     474. děng
     475. zhe
     476. men
     477.  其實,夏天之最還有很多,就等著我們去
     478. xiàn
     479. ne
     480.  
     481. 發現呢!
     482.  
     483.  
     484.  
       
      無注音版:夏天之最
       夏天??一個熱火朝天的季節,還有許多夏天才有的場景。我整理出了四個類似腦筋急轉彎的夏天之最。
       夏天最目中無人的是什么呢?當然是蟬。它整天在河岸的樹杖上“知了知了”得叫個不停,不管你愛不愛聽,自顧自地使盡地叫喚,有的硬生生地把一副好嗓子給喊啞了。不知它是目中無人還是根本看不見我們。不過他那喧鬧的叫聲給了我們夏天一個搖滾的感覺。
       夏天最令人討厭的是什么呢?不錯,就是人類的天敵??蚊子。這種“吸血鬼”老是在半夜悄悄地開始行動,在神不知鬼不覺的時候叮你幾口。如果你早上發現自己的身上有幾處難以忍受的紅包的話,肯定是蚊子干的好事。因此,它是最令人討厭的。
       夏天最大膽的是什么呢?你肯定猜不著。是病毒傳播者??該死的、受千刀萬剮的蒼蠅。但為什么說它的大膽呢?那是因為它老是來你的餐桌上搗亂一番,特別大膽。它明知道旁邊圍擁著一群人,仗著身子小,又生著一對靈巧的翅,在你旁邊煩人地“嗡嗡”地叫著,直叫你束手無策。它是個正宗的敢死隊。
       夏天最好吃的是什么呢?不用說了,是各種口味的,吃不膩的冰棍、冰激凌啦!看它們的顏色,猶如彩虹;品它們的味道,猶如蜜糖;看它們的樣子,垂涎欲滴。人人都愛它,人人都離不開它。
       夏天最美麗的是什么?是五彩的太陽花。夏天最快活的是什么?是放暑假的同學們。夏天最
       其實,夏天之最還有很多,就等著我們去發現呢!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.truemonism.com:辽阳市| www.zhjdyx.com:尉犁县| www.cyber-sst.com:修文县| www.tkozelibitimilijunas.com:蕲春县| www.ddplw.cn:贺州市| www.aganinsuranceagency.com:玉门市| www.schillofinancial.com:扎赉特旗| www.gz577.com:手游| www.kendemao.com:新竹县| www.ccss9988.com:庄浪县| www.creativeshoponline.com:云梦县| www.chenuli.com:元阳县| www.sandersfieldtrees.org:江川县| www.cp3669.com:灌南县| www.convites-casamento.com:灵寿县| www.xskongtiao.com:万安县| www.e-andac.com:江川县| www.h6586.com:甘谷县| www.ipodsmart.com:吉木萨尔县| www.stephanmueller.net:营口市| www.diaosizz.com:屯留县| www.moto-journal.com:诸城市| www.animerica-extra.com:来宾市| www.autapoleasingowe.net:浦县| www.killdevilhillbrooklyn.com:红安县| www.wxxxwl.com:家居| www.rdkfw.cn:合山市| www.chinatourphoto.com:象州县| www.sharebd.net:家居| www.ningmengwl.com:浦县| www.kitchentechnique.net:库伦旗| www.xingfu52.com:寿光市| www.eslglobal.org:乌什县| www.y6762.com:启东市| www.zhuangshi-qz.com:千阳县| www.atcdhaka.com:调兵山市| www.g3g2.com:鄂伦春自治旗| www.fukui-keieiken.com:武汉市| www.ostseeportal.org:宜章县| www.200v200.com:个旧市| www.ssxnshz.com:会昌县| www.090577.com:蚌埠市| www.arcoiristours.com:郁南县| www.noseutube.com:家居| www.dvmus.com:宁明县| www.trekbulls.com:开平市| www.dlbdl.com:浮梁县| www.bunnykitten.com:龙游县| www.sunandsnowkennels.com:海兴县| www.rpgint.com:邹平县| www.ccequinephotography.com:土默特右旗| www.oxycodonestore.com:普兰县| www.kpzhw.cn:凌海市| www.666er456546.com:南江县| www.hg59789.com:阜新| www.chaobi123.com:城市| www.oudeshu.com:望都县| www.thedoveexperience.com:潼南县| www.glad4health.com:澄城县| www.zoneii.com:凤山市| www.gztaiji.cn:娄烦县| www.cp3359.com:盐城市| www.politicallyscrewed.com:大田县| www.bishuikuai.com:宁安市| www.yeahw.com:和平区| www.topgunshops.com:泽库县| www.cp6782.com:新宾| www.sc716.com:桓台县| www.qipushi.com:崇信县| www.fzv0.com:莱芜市| www.santogiuseppe.com:体育| www.woodenfences.org:商城县| www.voilayl.com:准格尔旗| www.iandrgroup.com:阿拉尔市| www.webz-international.com:开远市| www.livemallorcahostel.com:乌兰察布市| www.jswenzhuomjg.com:惠来县| www.ulisesmoralesabogados.com:山阴县| www.loupanvip.com:广昌县| www.hbresourcess.com:西安市| www.papigotravel.com:斗六市| www.harosta.com:台南县| www.live2save2live.com:裕民县| www.caimenhu.com:宜宾县|