• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 放假的第四天?高興而有意義的一天

      放假的第四天?高興而有意義的一天

     1. fàng
     2. jiǎ
     3. de
     4. tiān
     5.  
     6. gāo
     7. xìng
     8. ér
     9. yǒu
     10. de
     11. tiān
     12. 放假的第四天?高興而有意義的一天
     13.  
     14.  
     15.             
     16. nián
     17.       
     18. yuè
     19.       
     20. xīng
     21.  20090629日星期一
     22.  
     23.  
     24. jīn
     25. tiān
     26.  
     27. shì
     28. fàng
     29. jiǎ
     30. zhè
     31. tiān
     32. guò
     33. zuì
     34. yǒu
     35. de
     36.  今天,是我放假這幾天過得最有意義的一
     37. tiān
     38.  
     39.  
     40. 天……
     41.  
     42.  
     43. jīn
     44. tiān
     45. zǎo
     46.  
     47. jiù
     48. xué
     49. xiào
     50. gěi
     51. men
     52. de
     53. bān
     54. zhǔ
     55. rèn
     56.  今天一大早,我就去學校給我們的班主任
     57.  
     58.  
     59. lǎo
     60. shī
     61. bāng
     62. máng
     63.  
     64. yóu
     65. jīn
     66. tiān
     67. de
     68. shì
     69. tài
     70. duō
     71.  
     72. suǒ
     73. ??徐老師幫忙,由于她今天的事太多,所以
     74. jiào
     75. dāng
     76. de
     77. zuǒ
     78. bǎng
     79. yòu
     80.  
     81. gāng
     82. dào
     83. bàn
     84. gōng
     85. shì
     86.  
     87. lǎo
     88. 叫我去當她的左膀右臂。我剛到辦公室,徐老
     89. shī
     90. jiù
     91. jiào
     92. píng
     93. men
     94. bān
     95. měi
     96. wèi
     97. tóng
     98. xué
     99. de
     100.  
     101. wén
     102. píng
     103. shí
     104. 師就叫我自己評我們班每位同學的“語文平時
     105. zhì
     106. chéng
     107. dān
     108.  
     109.  
     110.    
     111. diǎn
     112. zhōng
     113. kāi
     114. shǐ
     115. zhí
     116. dào
     117.       
     118. diǎn
     119. zhōng
     120. zuǒ
     121. yòu
     122. cái
     123. 素質成績單”。我9點鐘開始一直到11點鐘左右才
     124. tián
     125. wán
     126. zhè
     127. biǎo
     128.  
     129. zhī
     130. dào
     131. xiě
     132. le
     133. duō
     134. shǎo
     135. ma
     136.  
     137.  
     138.  
     139. 填完這個表,你知道我寫了多少字嗎⊙⊙?哈
     140.  
     141. suàn
     142. le
     143. xià
     144.  
     145. gòng
     146. yǒu
     147.             
     148. ér
     149.  
     150. huò
     151.  
     152. 哈,我估算了一下,一共有1148個字兒。或許,你
     153. jiào
     154. xiě
     155. de
     156. tài
     157. màn
     158. le
     159.  
     160. zhè
     161. zhōng
     162. hái
     163. jiān
     164. zhe
     165. guāng
     166. róng
     167. ér
     168. 覺得我寫的太慢了,這其中我還肩負著光榮而
     169. yòu
     170. jiān
     171. de
     172. rèn
     173.  
     174. shì
     175. quán
     176. sān
     177. nián
     178. lǎo
     179. shī
     180. bàn
     181. gōng
     182. shì
     183. wéi
     184. 又艱巨的任務,我是全三年級老師辦公室里唯
     185. pǎo
     186. tuǐ
     187. de
     188.  
     189. gòng
     190. yǒu
     191.       
     192. wèi
     193. lǎo
     194. shī
     195.  
     196. huì
     197. ér
     198. zhè
     199. lǎo
     200. 一一個跑腿的,一共有16位老師,一會兒這個老
     201. shī
     202. jiào
     203. gěi
     204. lìng
     205. lǎo
     206. shī
     207. sòng
     208. yào
     209. tián
     210. de
     211. biǎo
     212.  
     213. huì
     214. ér
     215. 師叫我給另一個老師送去要填的表格,一會兒
     216. yòu
     217. yào
     218. wén
     219. jiàn
     220. sòng
     221. gěi
     222.  
     223. lǎo
     224. shī
     225.  
     226.  
     227. huì
     228. ér
     229. lǎo
     230. shī
     231. yòu
     232. 又要我去把文件送給…老師,…一會兒老師又
     233. yào
     234. pǎo
     235. dào
     236. lóu
     237. xià
     238. yìn
     239.  
     240.  
     241. jiù
     242. zhè
     243. yàng
     244. lái
     245. huí
     246. chuān
     247. suō
     248. zài
     249. 要我跑到樓下去復印……就這樣來回穿梭在一
     250. dào
     251. lóu
     252.  
     253. zhēn
     254. shì
     255. máng
     256.  
     257. rán
     258. hòu
     259. yòu
     260. lǎo
     261. shī
     262. 到五樓,真是忙得不亦樂乎。然后又把徐老師
     263. áo
     264. gěi
     265. měi
     266. tóng
     267. xué
     268. xiě
     269. de
     270. píng
     271. jiǎn
     272. chéng
     273. zhāng
     274. zhāng
     275.  
     276. měi
     277. 熬夜給每個同學寫的期末評語剪成一張張,每
     278. rén
     279. liǎng
     280. fèn
     281.  
     282. fèn
     283. tiē
     284. zài
     285. dàng
     286. àn
     287. shàng
     288.  
     289. fèn
     290. tiē
     291. zài
     292. chéng
     293. zhǎng
     294. 人兩份,一份貼在檔案上,一份貼在成長記錄
     295. shàng
     296.  
     297. bié
     298. kàn
     299. shì
     300. jiǎn
     301. dān
     302. de
     303. jiǎn
     304. jiǎn
     305. tiē
     306. tiē
     307.  
     308. fèi
     309. shí
     310. jiān
     311.  
     312. 冊上,別看是簡單的剪剪貼貼,可費時間啦,
     313. xìng
     314. kuī
     315. zhōng
     316. lái
     317. le
     318.  
     319. cān
     320. bāng
     321. máng
     322. de
     323. háng
     324. liè
     325.  
     326. 幸虧中午媽媽來了,也參入幫忙的行列。
     327.  
     328.  
     329. dào
     330. le
     331. xià
     332. kuài
     333.    
     334. diǎn
     335. de
     336. shí
     337. hòu
     338.  
     339. cái
     340. zuò
     341. wán
     342. xiē
     343. suǒ
     344.  到了下午快4點的時候,才做完那些我力所
     345. néng
     346. de
     347. shì
     348.  
     349. zhōng
     350. huí
     351. jiā
     352. le
     353.  
     354. ā
     355.  
     356. huí
     357. dào
     358. men
     359. de
     360. 能及的事,終于可以回家了。啊!回到我們的
     361.  
     362. lǎo
     363. cháo
     364.  
     365.  
     366. xiū
     367. le
     368. huì
     369.  
     370.    
     371. diǎn
     372. zhōng
     373. péi
     374. liàn
     375. lǎo
     376. shī
     377. lái
     378. le
     379.  
     380. “老巢”,休息了一會,5點鐘陪練老師來了,
     381. yòu
     382. tíng
     383.  
     384. qiāo
     385.  
     386. xiē
     387.  
     388. bái
     389. bīng
     390. hēi
     391. jiāng
     392.  
     393.  
     394. guò
     395. 我又不停地“敲打”那些“白兵黑將”。不過
     396.  
     397. dàn
     398. wán
     399. le
     400. hòu
     401.  
     402. yòu
     403. dào
     404. le
     405. xìng
     406. de
     407. xiāo
     408.  
     409. ,我彈完了以后,又得到了一個不幸的消息?
     410.  
     411.  
     412. biàn
     413. xíng
     414. jīn
     415. gāng
     416.    
     417.  
     418. de
     419. diàn
     420. yǐng
     421. piào
     422. méi
     423. mǎi
     424. dào
     425.  
     426. shòu
     427. ?《變形金剛2》的電影票沒買到,我大受打擊
     428.  
     429. zhèng
     430. zài
     431. mèn
     432. de
     433. shí
     434. hòu
     435.  
     436. rán
     437. líng
     438. guāng
     439. shǎn
     440.  
     441. hēi
     442. 。正在我無比郁悶的時候,突然靈光一閃,嗨
     443.  
     444. men
     445. jiā
     446. mén
     447. kǒu
     448. zhèng
     449. yǒu
     450. diàn
     451. yǐng
     452. yuàn
     453. me
     454.  
     455. gāng
     456. cái
     457. jiù
     458. méi
     459. ,我們家門口不正有個電影院么?剛才咋就沒
     460. xiǎng
     461. dào
     462. niē
     463.  
     464. zhī
     465. néng
     466. yuàn
     467. nuò
     468.  
     469. 想到捏?只能怨自己喏!
     470.  
     471.  
     472. shì
     473. xiān
     474. yuē
     475. hǎo
     476. le
     477. de
     478.  
     479. zhēn
     480. chá
     481.  
     482.  
     483.  我和事先約好了的哥哥一起去“偵察”,
     484.  
     485. guǒ
     486. rán
     487. zhè
     488. lǎo
     489. diàn
     490. yǐng
     491. yuàn
     492. hái
     493. yǒu
     494. shǎo
     495. de
     496. wèi
     497.  
     498. 哈哈!果然這個老電影院還有不少的位子。我
     499. men
     500. gǎn
     501. de
     502. shí
     503. hòu
     504.    
     505. diǎn
     506. guò
     507. le
     508. diǎn
     509. diǎn
     510.  
     511.    
     512. diǎn
     513. zhěng
     514. yǒu
     515. chǎng
     516.  
     517. duì
     518. 們趕去的時候6點過了一點點,6點整有一場,對
     519. qiē
     520. xiǎng
     521. guān
     522. kàn
     523. de
     524. jīng
     525. shí
     526. jiān
     527. guò
     528. le
     529. duō
     530. shǎo
     531.  
     532. 于迫切想觀看的我已經不顧時間過去了多少,
     533. mǎi
     534. le
     535. piào
     536. fēi
     537. pǎo
     538. jìn
     539. yǐng
     540. tīng
     541.  
     542. jīn
     543. jīn
     544. yǒu
     545. wèi
     546. kàn
     547. biàn
     548. 買了票飛也似地跑進影廳,津津有味地看起變
     549. xíng
     550. jīn
     551. gāng
     552. lái
     553.  
     554. shí
     555. men
     556. hái
     557. zuàn
     558. le
     559. ò
     560.  
     561. yóu
     562. shì
     563. zhōng
     564. jìn
     565. 形金剛來。其實我們還賺了哦,由于是中途進
     566. chǎng
     567.  
     568. yuán
     569. jià
     570.       
     571. yuán
     572. de
     573. diàn
     574. yǐng
     575. piào
     576.  
     577. xiàn
     578. jià
     579.       
     580. yuán
     581.  
     582.  
     583. jiào
     584. 場,原價00元的電影票,現價00元!哈哈,我覺得
     585. hěn
     586. huá
     587. suàn
     588. de
     589.  
     590. 很劃算的啦!
     591.  
     592.  
     593. jiù
     594. zhè
     595. yàng
     596.  
     597. shū
     598. shū
     599. guò
     600. le
     601. gāo
     602. xìng
     603. ér
     604.  就這樣,我舒舒服服地度過了極其高興而
     605. yǒu
     606. de
     607. tiān
     608.  
     609. 有意義的一天!
     610.  
     611.  
     612.  
       
      無注音版:放假的第四天?高興而有意義的一天
       放假的第四天?高興而有意義的一天
       2009年06月29日星期一
       今天,是我放假這幾天過得最有意義的一天……
       今天一大早,我就去學校給我們的班主任??徐老師幫忙,由于她今天的事太多,所以叫我去當她的左膀右臂。我剛到辦公室,徐老師就叫我自己評我們班每位同學的“語文平時素質成績單”。我9點鐘開始一直到11點鐘左右才填完這個表,你知道我寫了多少字嗎⊙⊙?哈哈,我估算了一下,一共有1148個字兒。或許,你覺得我寫的太慢了,這其中我還肩負著光榮而又艱巨的任務,我是全三年級老師辦公室里唯一一個跑腿的,一共有16位老師,一會兒這個老師叫我給另一個老師送去要填的表格,一會兒又要我去把文件送給…老師,…一會兒老師又要我跑到樓下去復印……就這樣來回穿梭在一到五樓,真是忙得不亦樂乎。然后又把徐老師熬夜給每個同學寫的期末評語剪成一張張,每人兩份,一份貼在檔案上,一份貼在成長記錄冊上,別看是簡單的剪剪貼貼,可費時間啦,幸虧中午媽媽來了,也參入幫忙的行列。
       到了下午快4點的時候,才做完那些我力所能及的事,終于可以回家了。啊!回到我們的“老巢”,休息了一會,5點鐘陪練老師來了,我又不停地“敲打”那些“白兵黑將”。不過,我彈完了以后,又得到了一個不幸的消息??《變形金剛2》的電影票沒買到,我大受打擊。正在我無比郁悶的時候,突然靈光一閃,嗨,我們家門口不正有個電影院么?剛才咋就沒想到捏?只能怨自己喏!
       我和事先約好了的哥哥一起去“偵察”,哈哈!果然這個老電影院還有不少的位子。我們趕去的時候6點過了一點點,6點整有一場,對于迫切想觀看的我已經不顧時間過去了多少,買了票飛也似地跑進影廳,津津有味地看起變形金剛來。其實我們還賺了哦,由于是中途進場,原價00元的電影票,現價00元!哈哈,我覺得很劃算的啦!
       就這樣,我舒舒服服地度過了極其高興而有意義的一天!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.battleison.com:金门县| www.loucolagiovanni.com:壤塘县| www.stefanie-scott.org:罗甸县| www.jyyxnm.com:鄂温| www.advancedperformers.com:松原市| www.ninareviews.com:巴林左旗| www.suncity233.com:阜城县| www.tecnoconfundido.org:商南县| www.cbsrhelp.com:蒙自县| www.mtpgm.com:汾阳市| www.yulinbang.com:元江| www.nosdepotsvente.com:凤阳县| www.jasa228.com:雅安市| www.stevebayer.com:哈尔滨市| www.citybetgr.com:新龙县| www.southerncrossnat.com:饶河县| www.i-vv8.com:开封市| www.aliciacreative.com:郴州市| www.pb556.com:洛宁县| www.b-noy.com:龙南县| www.imaxsurfacecoating.com:平舆县| www.christoph-behrmann.com:苍南县| www.polish-translator.org:上蔡县| www.cp7273.com:祁门县| www.3eew.com:朔州市| www.kneadinbread.com:湾仔区| www.ag88829.com:高阳县| www.hbhunyin.com:嵩明县| www.pboworks.com:天长市| www.revyveskin.org:昭觉县| www.juandavidperafan.com:枞阳县| www.am9911.com:安宁市| www.hsbeads.com:满洲里市| www.tbspp.com:敦化市| www.awesome-book.com:澄迈县| www.bwpha.com:介休市| www.earncurve.com:安陆市| www.l248.com:米易县| www.zzgezhi.com:山西省| www.asecondsecond.com:沁水县| www.linksforlunch.com:太康县| www.beamourhair.com:乳山市| www.danwolfforsenate.com:宁乡县| www.jillian-redosendo.com:潜江市| www.r9892.com:武城县| www.mmnnb.com:淮阳县| www.wwwhg7863.com:大田县| www.dachadian.com:全椒县| www.658peizi.com:太谷县| www.cp9221.com:万州区| www.93b1.com:姜堰市| www.wwwlaoren.com:肃北| www.am9900.com:关岭| www.baixiaojiecaitu88.com:襄城县| www.wonderfuldealspot.com:包头市| www.jackrabbitcreative.com:四川省| www.estadonacionalespanol.com:旅游| www.ilmulangka.com:柯坪县| www.creepyfan.com:阿合奇县| www.tjdongtai.com:逊克县| www.qhzxz.com:繁昌县| www.jsd-iap.com:太仆寺旗| www.mrtentllc.com:沛县| www.implantdentalve.com:寿宁县| www.testingtutorials.net:望谟县| www.zj-meihong.com:双鸭山市| www.798666v.com:临城县| www.mehmet-ali.net:贵德县| www.cialisn.com:达拉特旗| www.218101.com:鄯善县| www.otunetwork.com:彭山县| www.geeks-corner.com:二连浩特市| www.998cm.com:广汉市| www.zhongshanfapii.com:大方县| www.chateaudumarteray.com:启东市| www.nyrha.com:利辛县| www.ixdroid.com:荔浦县| www.nwpglobal.com:资中县| www.0898sport.com:青海省| www.caitaocongtrinh.com:吕梁市| www.elisa110.com:平泉县| www.abc-telecom.com:辽宁省| www.dk992.com:泾阳县| www.chevroletbandung.com:名山县|