• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> ‘懷戀’以前【奧比島】的快樂生活

      ‘懷戀’以前【奧比島】的快樂生活

     1. qián
     2.  
     3. yǒu
     4. duō
     5. de
     6. wǎng
     7. luò
     8. yóu
     9. dàn
     10. shì
     11.  
     12. xiē
     13. yóu
     14. dōu
     15. yào
     16. 以前,有許多的網絡游戲但是,那些游戲都要
     17. qián
     18. cái
     19. wán
     20. de
     21. jiā
     22. bìng
     23. shì
     24. méi
     25. qián
     26.  
     27. ér
     28. shì
     29. xiǎng
     30. qián
     31. 錢才可以玩的硪家并不是沒錢,而是我不想錢
     32. làng
     33. fèi
     34. zài
     35. zhè
     36. gòu
     37. de
     38. shì
     39. jiè
     40.  
     41. zhǎo
     42. le
     43. hěn
     44. jiǔ
     45.  
     46. zhōng
     47. zhǎo
     48. dào
     49. 浪費在這虛構的世界,硪找了很久,終于找到
     50. le
     51.  
     52. ào
     53. dǎo
     54.  
     55. yào
     56. qián
     57. wán
     58. de
     59. yóu
     60. 了【奧比島】一個不需要錢也可以玩的游戲
     61.  
     62.  
     63. dāng
     64. shí
     65. hěn
     66. gāo
     67. xìng
     68.  
     69. zhù
     70. le
     71. hào
     72.  
     73. měi
     74. tiān
     75. dōu
     76.  當時我很高興,注冊了一個號,每天我都
     77. zài
     78. dǎo
     79. shàng
     80. wán
     81. yóu
     82.  
     83. zuò
     84. rèn
     85.  
     86. gòu
     87.  
     88. jiāo
     89. péng
     90. yǒu
     91.  
     92. yǎng
     93. chǒng
     94. 在島上完游戲、做任務、購物、交朋友、養寵
     95.  
     96. liáo
     97. tiān
     98. duō
     99. me
     100. kuài
     101. de
     102. ya
     103.  
     104. 物、聊天多么快樂的日子呀!
     105.  
     106.  
     107. shì
     108.  
     109. zài
     110. wán
     111. ào
     112. dǎo
     113. de
     114. tóng
     115. shí
     116.  
     117. de
     118. chéng
     119. xíng
     120.  可是,在玩奧比島的同時,我的成績無形
     121. zhè
     122. tuì
     123. le
     124.  
     125.  
     126. zhěng
     127. tiān
     128. lào
     129. dāo
     130.  
     131.  
     132. bào
     133. yuàn
     134.  
     135.  
     136. 這退步了媽媽、爸爸、整天嘮叨,‘抱怨’,
     137.  
     138. jǐng
     139. gào
     140.  
     141. zhī
     142. dào
     143.  
     144. zhè
     145. shì
     146. de
     147. guān
     148. xīn
     149.  
     150. guān
     151. ài
     152. ‘警告’我知道,這是爸爸媽媽的關心、關愛
     153. kāi
     154. shǐ
     155. hòu
     156. huǐ
     157.  
     158. me
     159. chén
     160. gòu
     161. de
     162. yóu
     163. shì
     164. 我自己也開始后悔,那么沉迷虛構的游戲可是
     165. lěng
     166. jìng
     167. xiǎng
     168.  
     169.  
     170. zài
     171. zhè
     172. xiàn
     173. shí
     174. de
     175. shì
     176. jiè
     177.  
     178. yǒu
     179. shí
     180. me
     181. 自己冷靜地想:‘在這個現實的世界,有什么
     182. gòu
     183. gòu
     184. de
     185. hǎo
     186.  
     187.  
     188. yuán
     189. lái
     190.  
     191. zài
     192. ào
     193. dǎo
     194. de
     195. kuài
     196. 不夠虛構的好?’原來,硪自己在奧比島的快
     197. lái
     198. yuán
     199.  
     200. fàng
     201. sōng
     202.  
     203.  
     204. zài
     205. ào
     206. dǎo
     207. shí
     208. me
     209. dōu
     210. hěn
     211. 樂來源于‘放松’,在奧比島硪什么都很積極
     212.  
     213. ài
     214. de
     215. péng
     216. yǒu
     217. huān
     218. gēn
     219. péng
     220. yǒu
     221. liáo
     222. tiān
     223.  
     224. yǒu
     225. shí
     226. me
     227. wěi
     228. ,熱愛自己的朋友喜歡跟朋友聊天,有什么委
     229. jiù
     230. gēn
     231. péng
     232. yǒu
     233. shuō
     234. zhè
     235. kuài
     236. de
     237. shì
     238. jiè
     239. zài
     240. de
     241. xīn
     242. zhōng
     243. shì
     244. 屈就跟朋友訴說這個快樂的世界在我的心中是
     245. me
     246. de
     247. wán
     248. měi
     249. 那么的完美
     250.  
     251.  
     252. céng
     253. jīng
     254. wán
     255. ào
     256. dǎo
     257.  
     258. zhēn
     259. de
     260.  曾經爸爸媽媽不許我玩奧比島,硪怕真的
     261. chéng
     262. le
     263. shuō
     264. yàng
     265.  
     266.  
     267. zhǎng
     268. le
     269.  
     270. méi
     271. hǎo
     272. shū
     273.  
     274. méi
     275. yǒu
     276. 成了爸爸說那樣:‘長大了,沒讀好書,沒有
     277. qián
     278.  
     279. dàn
     280. yǎng
     281. huó
     282.  
     283. jiù
     284. lián
     285. qīn
     286. rén
     287. méi
     288. yǎng
     289. 錢,不但不可以養活自己,就連親人也沒法養
     290. lǎo
     291. le
     292. jiù
     293. yào
     294. kào
     295. men
     296.  
     297. tīng
     298. le
     299.  
     300. le
     301. zhěng
     302. 爸爸媽媽老了就要靠我們’硪聽了,哭了整個
     303. xiǎo
     304. shí
     305.  
     306. shì
     307. de
     308.  
     309. gāi
     310. fàng
     311. shǒu
     312. le
     313. ràng
     314. gēn
     315. ào
     316. dǎo
     317. shuō
     318. zàn
     319. shí
     320. de
     321. 小時,是的,該放手了讓我跟奧比島說暫時的
     322. zài
     323. jiàn
     324. ba
     325.  
     326. 再見吧!
     327.  
     328.  
     329. zhí
     330. dào
     331. fàng
     332. shǔ
     333. jiǎ
     334. le
     335.  
     336. de
     337. xīn
     338. hěn
     339. dòng
     340. tiān
     341.  
     342.  直到放暑假了,硪的心很激動那一天,硪
     343. qīng
     344. qīng
     345. kāi
     346. ào
     347. dǎo
     348. zhè
     349. yóu
     350.  
     351. hǎo
     352. jiǔ
     353. méi
     354. jiē
     355. chù
     356. le
     357. 輕輕地打開奧比島這游戲,好久沒接觸了我發
     358. xiàn
     359. xiàn
     360. zài
     361. de
     362. ào
     363. dǎo
     364. yǒu
     365. zhǒng
     366. yàng
     367. piāo
     368. liàng
     369. de
     370. ò
     371. yǒu
     372. 現現在的奧比島有各種各樣漂亮的衣服哦也有
     373. de
     374. jiā
     375. hái
     376. yǒu
     377. hóng
     378. bǎo
     379. shí
     380.  
     381. hóng
     382. bǎo
     383. shí
     384.  
     385. zhè
     386. shì
     387. shí
     388. me
     389.  
     390. 各色的家具還有紅寶石‘紅寶石’這是什么?
     391. de
     392. xīn
     393.  
     394. yǒu
     395. xiē
     396. dài
     397. zhī
     398. dào
     399. shì
     400. shí
     401. me
     402.  
     403. dàn
     404. shì
     405. què
     406. yǒu
     407. 我的心,有些期待知道是什么?但是卻有一絲
     408. de
     409. kǒng
     410. hài
     411. yào
     412. qián
     413. cái
     414. néng
     415. yōng
     416. yǒu
     417.  
     418. zhè
     419. shí
     420.  
     421. xiē
     422. yào
     423. 的恐懼我害怕要錢才能擁有它,這時,那些要
     424. qián
     425. de
     426. yóu
     427. jiàn
     428. jiàn
     429. de
     430. xiàn
     431. zài
     432. de
     433. nǎo
     434. hǎi
     435. de
     436. shǒu
     437. dǒu
     438. dòng
     439. 錢的游戲漸漸的浮現在我的腦海里硪的手抖動
     440. le
     441.  
     442. de
     443. xīn
     444. jiā
     445. tiào
     446. dòng
     447. le
     448. zhēn
     449. wàng
     450. yǎn
     451. qián
     452. zhè
     453. qiē
     454. shì
     455. 了,硪的心加速跳動了我真希望眼前這一切是
     456. jiǎ
     457. xiàng
     458. zhēn
     459. lìng
     460. gǎn
     461. xiàng
     462. xìn
     463.  
     464. xīn
     465. zhōng
     466. zuì
     467. néng
     468. ràng
     469. kuài
     470. de
     471. 假象真令我不敢相信,我心中最能讓我快樂的
     472. wán
     473. měi
     474. de
     475.  
     476. ào
     477. dǎo
     478.  
     479. jìng
     480. rán
     481. tuī
     482. chū
     483. yào
     484. shōu
     485. qián
     486. de
     487.  
     488. hóng
     489. bǎo
     490. 完美的【奧比島】竟然也推出要收錢的‘紅寶
     491. shí
     492.  
     493. le
     494.  
     495. 石’了,
     496.  
     497.  
     498. zhè
     499. qiē
     500.  
     501. dǒng
     502. le
     503. xiē
     504. huá
     505. měi
     506. de
     507. zhī
     508. yǒu
     509. yǒu
     510.  
     511.  這一切,我懂了那些華美的衣服只有有‘
     512. hóng
     513. bǎo
     514. shí
     515.  
     516. de
     517. dǎo
     518. mín
     519. cái
     520. néng
     521. yōng
     522. yǒu
     523.  
     524. xiē
     525. jiā
     526. liè
     527. wài
     528. 紅寶石’的島民才能擁有,那些家具業不列外
     529. zhè
     530. shì
     531. de
     532. yǎn
     533. jīng
     534. qíng
     535. jìn
     536. de
     537. liú
     538. xià
     539. le
     540. duì
     541.  
     542. ào
     543. dǎo
     544. 這是我的眼睛情不自禁的流下了我對【奧比島
     545.  
     546. qiē
     547. wàng
     548. zhè
     549. nán
     550. dào
     551. jiù
     552. shì
     553. xīn
     554. zhōng
     555. suǒ
     556. xìn
     557. lài
     558. de
     559.  
     560. ào
     561. 】一切得渴望這難道就是我心中所信賴的【奧
     562. dǎo
     563.  
     564. ma
     565.  
     566. biàn
     567. le
     568.  
     569. biàn
     570. dǒng
     571. shōu
     572. qián
     573. de
     574. xīn
     575. 比島】嗎?它變了,變得懂得收錢硪的心模糊
     576. le
     577. liǎng
     578. yuè
     579. méi
     580. shàng
     581.  
     582. zhēn
     583. rán
     584. chī
     585. jīng
     586.  
     587. 了倆個月沒上,真然我大吃一驚!
     588.  
     589.  
     590. zài
     591. xīn
     592. zhōng
     593. shén
     594. de
     595.  
     596. ào
     597. dǎo
     598.  
     599. shì
     600. huì
     601. zhè
     602.  在我心中那個神秘的【奧比島】是不會這
     603. yàng
     604.  
     605. shì
     606. me
     607. yóu
     608. zài
     609.  
     610. méi
     611. yǒu
     612. quán
     613. xiàn
     614.  
     615. 樣,它是那么自由自在;它也沒有權限;它不
     616. huì
     617. ràng
     618. men
     619. huā
     620. diào
     621. fèn
     622. zhēn
     623. qián
     624.  
     625. jiù
     626. xiàng
     627. men
     628. xīn
     629. zhōng
     630. de
     631. tiān
     632. 會讓我們花掉一分真錢;它就像我們心中的天
     633. táng
     634. mèng
     635. jìng
     636. bān
     637.  
     638. men
     639. jiù
     640. xiàng
     641. xiǎo
     642. xiǎo
     643. de
     644. niǎo
     645. ér
     646.  
     647. yóu
     648. zài
     649. 堂夢境一般,硪們就像小小的鳥兒,自由自在
     650. de
     651. zài
     652. tiān
     653. kōng
     654. áo
     655. xiáng
     656.  
     657. ràng
     658. men
     659. zài
     660. zhè
     661. kuài
     662. de
     663. tiān
     664. táng
     665. kuài
     666. 的在天空翱翔;讓我們在這個快樂的天堂里快
     667. de
     668. chéng
     669. zhǎng
     670. 樂的成長
     671.  
     672.  
     673. zhè
     674. jiù
     675. shì
     676. xīn
     677. zhōng
     678. de
     679.  
     680. ào
     681. dǎo
     682.  
     683. jīn
     684. biàn
     685. le
     686.  這就是我心中的【奧比島】如今它變了硪
     687. zài
     688. huái
     689. liàn
     690.  
     691. liàn
     692. le
     693. 不再懷戀、依戀它了
     694.  
     695.  
     696.  
       
      無注音版:‘懷戀’以前【奧比島】的快樂生活
       以前,有許多的網絡游戲但是,那些游戲都要錢才可以玩的硪家并不是沒錢,而是我不想錢浪費在這虛構的世界,硪找了很久,終于找到了【奧比島】一個不需要錢也可以玩的游戲
       當時我很高興,注冊了一個號,每天我都在島上完游戲、做任務、購物、交朋友、養寵物、聊天多么快樂的日子呀!
       可是,在玩奧比島的同時,我的成績無形這退步了媽媽、爸爸、整天嘮叨,‘抱怨’,‘警告’我知道,這是爸爸媽媽的關心、關愛我自己也開始后悔,那么沉迷虛構的游戲可是自己冷靜地想:‘在這個現實的世界,有什么不夠虛構的好?’原來,硪自己在奧比島的快樂來源于‘放松’,在奧比島硪什么都很積極,熱愛自己的朋友喜歡跟朋友聊天,有什么委屈就跟朋友訴說這個快樂的世界在我的心中是那么的完美
       曾經爸爸媽媽不許我玩奧比島,硪怕真的成了爸爸說那樣:‘長大了,沒讀好書,沒有錢,不但不可以養活自己,就連親人也沒法養爸爸媽媽老了就要靠我們’硪聽了,哭了整個小時,是的,該放手了讓我跟奧比島說暫時的再見吧!
       直到放暑假了,硪的心很激動那一天,硪輕輕地打開奧比島這游戲,好久沒接觸了我發現現在的奧比島有各種各樣漂亮的衣服哦也有各色的家具還有紅寶石‘紅寶石’這是什么?我的心,有些期待知道是什么?但是卻有一絲的恐懼我害怕要錢才能擁有它,這時,那些要錢的游戲漸漸的浮現在我的腦海里硪的手抖動了,硪的心加速跳動了我真希望眼前這一切是假象真令我不敢相信,我心中最能讓我快樂的完美的【奧比島】竟然也推出要收錢的‘紅寶石’了,
       這一切,我懂了那些華美的衣服只有有‘紅寶石’的島民才能擁有,那些家具業不列外這是我的眼睛情不自禁的流下了我對【奧比島】一切得渴望這難道就是我心中所信賴的【奧比島】嗎?它變了,變得懂得收錢硪的心模糊了倆個月沒上,真然我大吃一驚!
       在我心中那個神秘的【奧比島】是不會這樣,它是那么自由自在;它也沒有權限;它不會讓我們花掉一分真錢;它就像我們心中的天堂夢境一般,硪們就像小小的鳥兒,自由自在的在天空翱翔;讓我們在這個快樂的天堂里快樂的成長
       這就是我心中的【奧比島】如今它變了硪不再懷戀、依戀它了
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.fukui-keieiken.com:平湖市| www.fooool.com:昭平县| www.xzrxsf.com:界首市| www.vsexpesenok.net:集贤县| www.jmin00.com:阳城县| www.624761.com:南郑县| www.jsccdt.com:垦利县| www.1000bugu.com:巴彦淖尔市| www.electricmassagechair.org:凤城市| www.belle1.com:崇义县| www.tinytoonkidswear.com:北票市| www.cp6770.com:万年县| www.shermantheband.com:阿图什市| www.9908899.com:公主岭市| www.theraters.com:泰和县| www.matthiasgille.com:白玉县| www.ynlcdcj.com:宣威市| www.calentopia.com:梁平县| www.wzsghm.com:岗巴县| www.kone15.com:会东县| www.tytlx.com:平邑县| www.oudianfamen.com:扬州市| www.pearlfan.com:石城县| www.fitmora.com:财经| www.orleanscountyinfo.com:呈贡县| www.91dudou.com:辽阳市| www.tongyufu.com:岚皋县| www.shshangxin.com:天长市| www.nicolasbessol.com:睢宁县| www.774002.com:堆龙德庆县| www.oxbtest.com:廉江市| www.sallytarr.com:吉林省| www.surridgesmusiccentre.com:文山县| www.ft677.com:博野县| www.wwwhg9227.com:东乡县| www.mfrzz.com:东莞市| www.poeticasvisuais.com:秦安县| www.inhouse-outhouse.com:万全县| www.inspirediversity.com:安达市| www.gluguru.org:泗阳县| www.treasuredspotbookreviews.com:汨罗市| www.cellenergize.com:云龙县| www.sky-8.com:古丈县| www.cp3552.com:宜章县| www.bjcbjc.com:金湖县| www.104cn.com:娱乐| www.cp55511.com:汝城县| www.wwwhg5844.com:长乐市| www.hg18456.com:海原县| www.g3676.com:内黄县| www.gaindealsnow.com:龙胜| www.ilaoer.com:巨野县| www.elliswoodcollection.com:阜南县| www.penghancurbatuempedu.com:温州市| www.xijiufuheban.com:喀喇沁旗| www.theabsenceofsounds.com:芮城县| www.xiechangcable.com:武隆县| www.david-bird.com:云南省| www.chinacheapshop.com:延边| www.1663pj.com:贡山| www.thisisbookshelf.com:绥中县| www.bieber-fever.net:长岭县| www.simuladorpoupanca.com:广德县| www.qylvod.com:沙雅县| www.fw776.com:淳化县| www.beamourhair.com:渑池县| www.omymedia.com:喀喇沁旗| www.agnum100.com:新乐市| www.4000359185.com:那曲县| www.zhengdayy.com:玉山县| www.runtongin.com:油尖旺区| www.lifehihi.com:安远县| www.150mee.com:临潭县| www.792642.com:大宁县| www.chcdistribution.com:唐河县| www.zxqmw.cn:衡山县| www.pret-pas-cher.com:巴塘县| www.gutajiao.com:新田县| www.klccw.com:普兰县| www.myfitdays.com:炉霍县| www.yumugift.com:边坝县| www.shlsdp.com:菏泽市| www.onlinefloraldesign.org:垦利县| www.asfjjt.com:托克逊县|