• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 自信??成功的秘籍

      自信??成功的秘籍

     1.  
     2. xìn
     3. shì
     4. chéng
     5. gōng
     6. zuì
     7. zhòng
     8. yào
     9. de
     10. qián
     11. tiáo
     12. jiàn
     13.  
     14. xìn
     15. shì
     16. chéng
     17. “自信是成功最重要的前提和條件,自信是成
     18. gōng
     19. de
     20. dòng
     21.  
     22. zhī
     23. yǒu
     24. xiàng
     25. xìn
     26.  
     27. cái
     28. néng
     29. tiāo
     30. zhàn
     31. gǎi
     32. 功的發動機。只有相信自己,才能挑戰自我改
     33. biàn
     34.  
     35. wán
     36. shàn
     37.  
     38. shēng
     39.  
     40. chéng
     41. jiù
     42.  
     43. zhī
     44. 變自我、完善自我、提升自我、成就自我;只
     45. yǒu
     46. xiàng
     47. xìn
     48.  
     49. cái
     50. néng
     51. zhī
     52. nán
     53. ér
     54. jìn
     55.  
     56. yíng
     57. nán
     58. ér
     59. shàng
     60.  
     61. pái
     62. chú
     63. 有相信自己,才能知難而進、迎難而上、排除
     64. wàn
     65. nán
     66.  
     67. jiān
     68. chí
     69. dào
     70.  
     71. zhēng
     72. chéng
     73. gōng
     74.  
     75. zhī
     76. yǒu
     77. xiàng
     78. xìn
     79.  
     80. 萬難、堅持到底、爭取成功;只有相信自己,
     81. cái
     82. néng
     83. bèi
     84. bié
     85. rén
     86. xiàng
     87. xìn
     88.  
     89. cóng
     90. ér
     91. dào
     92. bié
     93. rén
     94. de
     95. bāng
     96. zhù
     97.  
     98. yǐn
     99. 才能被別人相信,從而得到別人的幫助,吸引
     100. liàng
     101. de
     102. zhī
     103. chí
     104. zhě
     105.  
     106. chéng
     107. jiù
     108. fān
     109. shì
     110.  
     111.  
     112. jiù
     113. zài
     114. 大量的支持者,成就一番大事業!”我就在一
     115. xiē
     116. shēng
     117. huó
     118. xiǎo
     119. shì
     120. zhōng
     121. zhēn
     122. zhèng
     123. huì
     124. dào
     125. le
     126. xìn
     127. de
     128. zhòng
     129. yào
     130.  
     131. 些生活小事中真正體會到了自信的重要。
     132.  
     133.  
     134. xiǎo
     135. shí
     136. hóu
     137. yáng
     138. guāng
     139. míng
     140. mèi
     141. de
     142. zǎo
     143. chén
     144.  
     145. kàn
     146. jiàn
     147.  記得小時侯一個陽光明媚的早晨,我看見
     148. xiē
     149. rén
     150. zài
     151. shàng
     152. yóu
     153. zài
     154. zhe
     155. háng
     156. chē
     157.  
     158. hěn
     159. shì
     160. 一些大人在路上自由自在地騎著自行車,很是
     161. fāng
     162. biàn
     163.  
     164. biàn
     165. yào
     166. jiāo
     167. háng
     168. chē
     169.  
     170. shuǎng
     171. kuài
     172. 方便。我便要爸爸教我騎自行車,爸爸爽快地
     173. yīng
     174. le
     175.  
     176. tuī
     177. chū
     178. de
     179. de
     180. xiǎo
     181. háng
     182. chē
     183. ràng
     184. xiān
     185. liàn
     186. liàn
     187.  
     188. 答應了。他推出我的的小自行車讓我先練練,
     189. děng
     190. shú
     191. liàn
     192. hòu
     193. zài
     194. chē
     195.  
     196. xiǎo
     197. xīn
     198. shàng
     199. le
     200. xiǎo
     201. chē
     202.  
     203. 等熟練后再騎大車。我小心翼翼地上了小車,
     204. suī
     205. rán
     206. zhī
     207. shì
     208. xiǎo
     209. chē
     210.  
     211. dàn
     212. dāng
     213. shí
     214. hái
     215. xiǎo
     216.  
     217. xīn
     218. réng
     219. rán
     220. hài
     221. 雖然只是小車,但當時我還小,心里仍然害怕
     222. le
     223.  
     224. xiǎng
     225.  
     226. guǒ
     227. de
     228. shí
     229. hòu
     230. xiǎo
     231. xīn
     232. diào
     233. le
     234. xià
     235. lái
     236. zěn
     237. 極了。我想:如果騎的時候不小心掉了下來怎
     238. me
     239. bàn
     240.  
     241. guò
     242.  
     243. zhuǎn
     244. niàn
     245. yòu
     246. xiǎng
     247.  
     248. méi
     249. shí
     250. me
     251.  
     252. jiù
     253. shì
     254. 么辦?不過,我轉念又想:沒什么,不就是騎
     255. chē
     256. ma
     257.  
     258.  
     259. diào
     260. xià
     261. lái
     262. shí
     263. me
     264.  
     265. jiù
     266. shuāi
     267. diǎn
     268. ma
     269.  
     270. 車嗎,騎!掉下來怕什么,不就摔破點皮嗎?
     271. guò
     272. tiān
     273. jiù
     274. hǎo
     275. le
     276.  
     277. yào
     278. duì
     279. yǒu
     280. xìn
     281. xīn
     282.  
     283. yǒu
     284. le
     285. xìn
     286. shí
     287. 過幾天就好了。要對自己有信心,有了自信什
     288. me
     289. shì
     290. dōu
     291. néng
     292. gàn
     293. hǎo
     294.  
     295. zuì
     296. zhōng
     297.  
     298. le
     299. shàng
     300.  
     301. zài
     302. qián
     303. miàn
     304. 么事都能干好。最終,我騎了上去,我在前面
     305. zhe
     306.  
     307. shēng
     308. diào
     309. xià
     310.  
     311. zài
     312. hòu
     313. miàn
     314. zhe
     315.  
     316. de
     317. 騎著,爸爸也生怕我掉下,在后面扶著。我的
     318. jiǎo
     319. shǐ
     320. jìn
     321. dēng
     322. zhe
     323.  
     324. shēng
     325. màn
     326. le
     327. huì
     328. shuāi
     329. xià
     330. lái
     331.  
     332. shì
     333.  
     334. 腳使勁地蹬著,生怕騎慢了會摔下來。于是,
     335. jiù
     336. zhè
     337. yàng
     338. quān
     339. yòu
     340. quān
     341. zhe
     342.  
     343. guò
     344. le
     345. huì
     346. ér
     347.  
     348. 就這樣一圈又一圈地騎著。過了一會兒,爸爸
     349. jiàn
     350. cuò
     351.  
     352. biàn
     353. qiāo
     354. qiāo
     355. sōng
     356. kāi
     357. le
     358. shǒu
     359.  
     360. méi
     361. yǒu
     362. chá
     363. 見我騎得不錯,便悄悄地松開了手,我沒有察
     364. jiào
     365. dào
     366.  
     367. réng
     368. rán
     369. rèn
     370. wéi
     371. zài
     372. hòu
     373. miàn
     374. zhe
     375.  
     376.  
     377. xīn
     378. xiǎng
     379. 覺到,仍然認為爸爸在后面扶著我。呵,心想
     380. de
     381. fāng
     382. cuò
     383.  
     384. gǎn
     385. jiào
     386. hǎo
     387. xiàng
     388. yǒu
     389. xiē
     390. huì
     391. le
     392.  
     393. 爸爸的方法不錯,感覺自己好像有些會騎了,
     394. xiǎng
     395. zhè
     396. lìng
     397. rén
     398. yuè
     399. de
     400. xiāo
     401. gào
     402.  
     403. biàn
     404. niǔ
     405. 我想把這個令人喜悅的消息告訴爸爸,我便扭
     406. guò
     407. tóu
     408. lái
     409.  
     410.  
     411. gāng
     412. cái
     413. shì
     414. zhí
     415. zài
     416. de
     417. hòu
     418. miàn
     419. ma
     420. 過頭來,咦,爸爸剛才不是一直在我的后面嗎
     421.  
     422. rén
     423. ne
     424.  
     425. ò
     426.  
     427. měng
     428. rán
     429. xǐng
     430.  
     431. yuán
     432. lái
     433. zǎo
     434. sōng
     435. kāi
     436. ?人呢?哦,我猛然醒悟:原來爸爸早已松開
     437. le
     438. shǒu
     439.  
     440.  
     441. néng
     442. chē
     443. le
     444.  
     445. wàn
     446. suì
     447.  
     448. jiàn
     449. jiàn
     450. 了手,耶!我能自己獨立騎車了,萬歲,漸漸
     451.  
     452. jiào
     453. chē
     454. bìng
     455. méi
     456. yǒu
     457. xiǎng
     458. xiàng
     459. me
     460. nán
     461.  
     462. me
     463. 地,我覺得騎車并沒有我想象地那么難,那么
     464. lìng
     465. rén
     466. kǒng
     467.  
     468. 令人恐懼。
     469.  
     470.  
     471. zài
     472.  
     473. sān
     474. hǎo
     475. shēng
     476.  
     477. de
     478. jìng
     479. xuǎn
     480. huó
     481. dòng
     482. zhōng
     483.  
     484. yǒu
     485. duō
     486.  在一次“三好生”的競選活動中,有許多
     487. de
     488. tóng
     489. xué
     490. dōu
     491. yǒng
     492. yuè
     493. shàng
     494. tái
     495. jìn
     496. háng
     497. de
     498.  
     499. sān
     500. hǎo
     501. shēng
     502.  
     503. piào
     504. 的同學都踴躍上臺進行自己的“三好生”拉票
     505. yǎn
     506. jiǎng
     507.  
     508. ér
     509.  
     510. què
     511. yīn
     512. wéi
     513. hài
     514. xiū
     515. chí
     516. chí
     517. gǎn
     518. shàng
     519.  
     520. 演講,而我,卻因為害羞遲遲不敢上去,可我
     521. zhuǎn
     522. niàn
     523. yòu
     524. xiǎng
     525.  
     526. zhè
     527. shì
     528. duàn
     529. liàn
     530. de
     531. huì
     532.  
     533. guǒ
     534. jiù
     535. 轉念又想:這是一次鍛煉自己的機會,如果就
     536. yīn
     537. wéi
     538. de
     539. dǎn
     540. qiè
     541.  
     542. cóng
     543. ér
     544. fàng
     545. le
     546. zhè
     547. huì
     548.  
     549. shì
     550. 因為我的膽怯,從而放棄了這次機會,那不是
     551. tài
     552. le
     553. ma
     554.  
     555. shì
     556. biàn
     557. yǒng
     558.  
     559. zǒu
     560. shàng
     561. le
     562. tái
     563.  
     564. 太可惜了嗎?于是我便鼓起勇氣,走上了臺,
     565. bìng
     566. gào
     567.  
     568. guǎn
     569. jié
     570. guǒ
     571. zěn
     572. me
     573. yàng
     574.  
     575. dōu
     576. yíng
     577. le
     578.  
     579. dāng
     580. 并告訴自己,不管結果怎么樣,我都贏了。當
     581. yǎn
     582. jiǎng
     583. jié
     584. shù
     585. shí
     586.  
     587. zài
     588. ěr
     589. biān
     590. xiǎng
     591. le
     592. léi
     593. míng
     594. bān
     595. de
     596. zhǎng
     597. shēng
     598. 我演講結束時,在我耳邊響起了雷鳴般的掌聲
     599.  
     600. zuì
     601. hòu
     602.  
     603. yuàn
     604. cháng
     605. de
     606. dāng
     607. shàng
     608. le
     609.  
     610. sān
     611. hǎo
     612. shēng
     613.  
     614.  
     615. zhè
     616. 。最后,我如愿以償的當上了“三好生”,這
     617. quán
     618. shì
     619. xìn
     620. de
     621. gōng
     622. láo
     623. ā
     624.  
     625. 全是自信的功勞啊!
     626.  
     627.  
     628. xìn
     629. wéi
     630. men
     631. de
     632. chéng
     633. gōng
     634. xià
     635. le
     636. chǔ
     637.  
     638. yǒu
     639. le
     640. xìn
     641.  自信為我們的成功打下了基礎,有了自信
     642. jiù
     643. děng
     644. chéng
     645. gōng
     646. le
     647. bàn
     648.  
     649. lùn
     650. zuò
     651. shí
     652. me
     653. shì
     654. zhī
     655. qián
     656.  
     657. men
     658. 就等于成功了一半,無論做什么事之前,我們
     659. dōu
     660. yào
     661. xīn
     662. xiǎng
     663. zhe
     664.  
     665. xìn
     666.  
     667. néng
     668. háng
     669.  
     670.  
     671. jiù
     672. dìng
     673. huì
     674. 都要心里想著“我自信,我能行!”就一定會
     675. chéng
     676. gōng
     677. 成功
     678.  
     679.  
     680.  
       
      無注音版:自信??成功的秘籍
       “自信是成功最重要的前提和條件,自信是成功的發動機。只有相信自己,才能挑戰自我改變自我、完善自我、提升自我、成就自我;只有相信自己,才能知難而進、迎難而上、排除萬難、堅持到底、爭取成功;只有相信自己,才能被別人相信,從而得到別人的幫助,吸引大量的支持者,成就一番大事業!”我就在一些生活小事中真正體會到了自信的重要。
       記得小時侯一個陽光明媚的早晨,我看見一些大人在路上自由自在地騎著自行車,很是方便。我便要爸爸教我騎自行車,爸爸爽快地答應了。他推出我的的小自行車讓我先練練,等熟練后再騎大車。我小心翼翼地上了小車,雖然只是小車,但當時我還小,心里仍然害怕極了。我想:如果騎的時候不小心掉了下來怎么辦?不過,我轉念又想:沒什么,不就是騎車嗎,騎!掉下來怕什么,不就摔破點皮嗎?過幾天就好了。要對自己有信心,有了自信什么事都能干好。最終,我騎了上去,我在前面騎著,爸爸也生怕我掉下,在后面扶著。我的腳使勁地蹬著,生怕騎慢了會摔下來。于是,就這樣一圈又一圈地騎著。過了一會兒,爸爸見我騎得不錯,便悄悄地松開了手,我沒有察覺到,仍然認為爸爸在后面扶著我。呵,心想爸爸的方法不錯,感覺自己好像有些會騎了,我想把這個令人喜悅的消息告訴爸爸,我便扭過頭來,咦,爸爸剛才不是一直在我的后面嗎?人呢?哦,我猛然醒悟:原來爸爸早已松開了手,耶!我能自己獨立騎車了,萬歲,漸漸地,我覺得騎車并沒有我想象地那么難,那么令人恐懼。
       在一次“三好生”的競選活動中,有許多的同學都踴躍上臺進行自己的“三好生”拉票演講,而我,卻因為害羞遲遲不敢上去,可我轉念又想:這是一次鍛煉自己的機會,如果就因為我的膽怯,從而放棄了這次機會,那不是太可惜了嗎?于是我便鼓起勇氣,走上了臺,并告訴自己,不管結果怎么樣,我都贏了。當我演講結束時,在我耳邊響起了雷鳴般的掌聲。最后,我如愿以償的當上了“三好生”,這全是自信的功勞啊!
       自信為我們的成功打下了基礎,有了自信就等于成功了一半,無論做什么事之前,我們都要心里想著“我自信,我能行!”就一定會成功
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.sgiphone.com:伊通| www.cheap-uggboots4u.com:泾阳县| www.club-editeur-web.com:延长县| www.thewinconcept.com:古交市| www.jhtmnc.com:武定县| www.jiescience.com:宁波市| www.jb908.com:三江| www.amerous.com:金寨县| www.zp335.com:岳阳县| www.solace-music.com:乳源| www.grupochevrolet.com:台安县| www.tiapark.com:聊城市| www.christarobillard.com:乐东| www.chocville.com:延庆县| www.borealmatters.org:东山县| www.ohmygodvideo.com:通许县| www.wjm8.com:穆棱市| www.takarasushioakland.com:辰溪县| www.khxrw.cn:兴业县| www.charitybackpackers.com:江城| www.mslct.com:革吉县| www.ntbdyp.com:那坡县| www.faisal1624.com:铜山县| www.3d-chain.com:香河县| www.woodendollhousereviews.com:永新县| www.blainebandboosters.org:阳高县| www.798666z.com:九龙坡区| www.kpwgw.cn:湖北省| www.shamrockestatesaz.com:锡林郭勒盟| www.weatherkingdom.net:托克逊县| www.4fsy.com:五莲县| www.yk326.com:鲁甸县| www.huizhoupf.com:丰台区| www.teatreeoilusage.com:泸溪县| www.fooool.com:屯昌县| www.spiritspace.net:台东市| www.francebittorrent.com:潜山县| www.cp1107.com:泉州市| www.221275.com:寿光市| www.anlson.com:常宁市| www.huaye-tj.com:浦北县| www.023chbg.com:隆回县| www.bichengdecoration.com:盐边县| www.moretoken.org:新化县| www.airmaxshoesnike.net:新建县| www.procarpetcleaningservices.com:聊城市| www.uggboots999.com:汤原县| www.223980.com:兰州市| www.imperialfmodels.com:工布江达县| www.universaltradekey.com:略阳县| www.binggankong.com:涡阳县| www.tuvikimhac.com:汉源县| www.foodtechnologys.com:海城市| www.holytemplenc.org:化州市| www.auto-exclusive67.com:手机| www.ppmss.com:汾阳市| www.valsogtc.com:邢台县| www.rijiw.com:嘉兴市| www.dgjljx.com:永川市| www.dtyddy.com:文山县| www.ulisesmoralesabogados.com:金寨县| www.netjetmarketing.com:东兴市| www.drproductivity.com:汉源县| www.chqdfd.com:原阳县| www.cp7579.com:威海市| www.nest180.com:保定市| www.toto-ya.com:金川县| www.leicestercityjersey.com:丹巴县| www.trottracker.com:祁阳县| www.eeece.org:积石山| www.mca0.com:新营市| www.cp3669.com:抚州市| www.spaziotrearredamenti.com:兴国县| www.lifeisalabyrinth.com:江口县| www.youb555.com:无极县| www.pearsonind.com:武宁县| www.shdlls.com:西畴县| www.tjbgl.com:丰台区| www.the-boyan.com:红桥区| www.cp7892.com:康保县| www.fifth-wheels.com:西城区| www.mydzs.com:黔西县| www.d3mm.com:章丘市| www.ridgwaytowing.com:龙岩市|