• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 開心鞭炮

      開心鞭炮

     1. nóng
     2. cūn
     3. hěn
     4. hǎo
     5. wán
     6.  
     7. měi
     8. nián
     9. chūn
     10. jiē
     11. shí
     12.  
     13. dōu
     14. nóng
     15. cūn
     16. de
     17. biǎo
     18. 農村很好玩。每年春節時,我都去農村的表哥
     19. jiā
     20. wán
     21.  
     22. yǒu
     23.  
     24. zhe
     25. tuō
     26. chē
     27.  
     28. dài
     29. biǎo
     30. 家玩。有一次,爸爸騎著摩托車,帶我去表哥
     31. jiā
     32. wán
     33.  
     34. men
     35. fēi
     36. chí
     37. zài
     38. tián
     39. gěng
     40. shàng
     41.  
     42. huì
     43. ér
     44. xià
     45. chē
     46. cǎi
     47. 家玩。我們飛馳在田埂上,我一會兒下車采一
     48. duǒ
     49. xiǎo
     50. huā
     51.  
     52. huì
     53. ér
     54. zài
     55. shuǐ
     56. táng
     57. shǒu
     58.  
     59. zhǎ
     60. yǎn
     61. jiù
     62. 朵小花,一會兒在水塘里洗一個手。一眨眼就
     63. dào
     64. le
     65.  
     66. 到了。
     67.  
     68.  
     69. zǒu
     70. jìn
     71. le
     72. biǎo
     73. jiā
     74. de
     75. mén
     76.  
     77. rán
     78.  
     79. tiáo
     80. gǒu
     81. duì
     82.  我走進了表哥家的大門,突然,一條狗對
     83. zhě
     84.  
     85. wāng
     86. wāng
     87.  
     88. zhí
     89. jiào
     90.  
     91. hài
     92. le
     93.  
     94. lián
     95. máng
     96. tuì
     97. le
     98. chū
     99. 者我“汪汪”直叫,我可害怕了,連忙退了出
     100. lái
     101.  
     102. duō
     103. kuī
     104. biǎo
     105. shí
     106. gǎn
     107. dào
     108.  
     109. cái
     110. jiě
     111. le
     112. wéi
     113.  
     114. dào
     115. le
     116. miàn
     117. 來,多虧表哥及時趕到,才解了圍。到了里面
     118.  
     119. yǎn
     120. jiù
     121. wàng
     122. dào
     123. le
     124. xiǎo
     125. xiǎo
     126. de
     127. cài
     128. yuán
     129.  
     130. cài
     131. yuán
     132. páng
     133. biān
     134. yǒu
     135. ,一眼就望到了一個小小的菜園,菜園旁邊有
     136. de
     137. dòng
     138.  
     139. hái
     140. yǒu
     141. lóu
     142.  
     143. zǒu
     144. xià
     145. shuǐ
     146. huò
     147. 一個大大的洞,還有樓梯,可以走下去打水或
     148.  
     149. 洗衣服。
     150.  
     151.  
     152. mǎi
     153. le
     154. biān
     155. pào
     156.  
     157. biǎo
     158. fàng
     159.  
     160. biǎo
     161.  我買了幾盒鞭炮,和表哥一起放。我和表
     162. zhe
     163. huǒ
     164.  
     165. zhǔn
     166. bèi
     167. biān
     168. pào
     169. fàng
     170. zài
     171. shuǐ
     172.  
     173. 哥各拿著一把打火機,準備把鞭炮放在水里。
     174. men
     175. zhàn
     176. zài
     177. dòng
     178. biān
     179.  
     180. xiān
     181. zài
     182. biān
     183. pào
     184. de
     185. hóng
     186. diǎn
     187. shàng
     188. yòng
     189. huǒ
     190. 我們站在洞邊,我先在鞭炮的紅點上用打火機
     191. diǎn
     192. zhe
     193. le
     194.  
     195. zài
     196. shǒu
     197. shàng
     198. le
     199. huì
     200. ér
     201.  
     202. rán
     203. hòu
     204. shàng
     205. diū
     206. jìn
     207. le
     208. 點著了,在手上拿了一會兒,然后馬上丟進了
     209. shuǐ
     210.  
     211. shù
     212. zhe
     213. chén
     214. le
     215. xià
     216.  
     217. tóu
     218. shàng
     219. hái
     220. mào
     221. zhe
     222. 水里,它豎著沉了下去,頭上還冒著一個一個
     223. bái
     224. pào
     225. pào
     226.  
     227. jiù
     228. xiàng
     229. zài
     230. pào
     231. pào
     232. yàng
     233.  
     234. huì
     235. ér
     236. jiù
     237. zài
     238. 白泡泡,就像魚在吐泡泡一樣。不一會兒就在
     239. shuǐ
     240. zhōng
     241. zhà
     242. kāi
     243. le
     244.  
     245. shuǐ
     246. zhōng
     247. liàng
     248. le
     249. xià
     250.  
     251. xiàng
     252. diàn
     253. dēng
     254. pào
     255. liàng
     256. 水中炸開了,水中亮了一下,像一個電燈泡亮
     257. le
     258.  
     259. hái
     260.  
     261. pēng
     262.  
     263. de
     264. xiǎng
     265. le
     266. shēng
     267.  
     268. jiàn
     269. le
     270. shuǐ
     271. huā
     272.  
     273. piāo
     274. 了,還“砰”的響了一聲,濺起了水花,可漂
     275. liàng
     276. le
     277.  
     278. shì
     279.  
     280. yòu
     281. diǎn
     282. rán
     283. le
     284. gēn
     285.  
     286. zhè
     287. de
     288. biān
     289. pào
     290. 亮了。于是,我又點燃了一根,這次我的鞭炮
     291. zài
     292. shǒu
     293. shàng
     294. de
     295. shí
     296. jiān
     297. tài
     298. zhǎng
     299. le
     300.  
     301. biān
     302. pào
     303. chà
     304. diǎn
     305. zhà
     306. dào
     307. le
     308. de
     309. shǒu
     310. 在手上的時間太長了,鞭炮差點炸到了我的手
     311.  
     312. zhēn
     313. kǒng
     314.  
     315. shì
     316.  
     317. lián
     318. máng
     319. biān
     320. pào
     321. rēng
     322. shuǐ
     323. zhōng
     324.  
     325. ,可真恐怖。于是,我連忙把鞭炮扔入水中,
     326. zhè
     327. zài
     328. le
     329. shuǐ
     330. miàn
     331. shàng
     332.  
     333.  
     334. pēng
     335.  
     336.  
     337. biān
     338. pào
     339. zhà
     340. kāi
     341. le
     342.  
     343. 這次它浮在了水面上,“砰”,鞭炮炸開了,
     344. lián
     345. máng
     346. zhù
     347. le
     348. ěr
     349. duǒ
     350.  
     351. ěr
     352. duǒ
     353. shì
     354. méi
     355. shí
     356. me
     357. sǔn
     358. shī
     359.  
     360. shì
     361. 我連忙捂住了耳朵,耳朵是沒什么損失,可是
     362. què
     363. zāo
     364. le
     365. yāng
     366.  
     367. zhè
     368. biān
     369. pào
     370. de
     371. wēi
     372. zhēn
     373.  
     374. shuǐ
     375. huā
     376. 衣服卻遭了殃。這鞭炮的威力可真大,水花四
     377. jiàn
     378.  
     379. de
     380. quán
     381. nòng
     382. shī
     383. le
     384.  
     385. 濺,把我的衣服全弄濕了。
     386.  
     387.  
     388. tóng
     389. nián
     390. jiù
     391. xiàng
     392. bǎo
     393.  
     394. miàn
     395. yǒu
     396. zhe
     397. shù
     398. cái
     399. bǎo
     400.  
     401.  童年就像一個寶盒,里面有著無數財寶,
     402. suí
     403. shí
     404. dōu
     405.  
     406. men
     407. de
     408. tóng
     409. nián
     410. duō
     411. me
     412. kuài
     413.  
     414. ài
     415. 隨時都可以去取。我們的童年多么快樂,我愛
     416. de
     417. tóng
     418. nián
     419.  
     420. 我的童年!
     421.  
     422.  
     423.  
       
      無注音版:開心鞭炮
       農村很好玩。每年春節時,我都去農村的表哥家玩。有一次,爸爸騎著摩托車,帶我去表哥家玩。我們飛馳在田埂上,我一會兒下車采一朵小花,一會兒在水塘里洗一個手。一眨眼就到了。
       我走進了表哥家的大門,突然,一條狗對者我“汪汪”直叫,我可害怕了,連忙退了出來,多虧表哥及時趕到,才解了圍。到了里面,一眼就望到了一個小小的菜園,菜園旁邊有一個大大的洞,還有樓梯,可以走下去打水或洗衣服。
       我買了幾盒鞭炮,和表哥一起放。我和表哥各拿著一把打火機,準備把鞭炮放在水里。我們站在洞邊,我先在鞭炮的紅點上用打火機點著了,在手上拿了一會兒,然后馬上丟進了水里,它豎著沉了下去,頭上還冒著一個一個白泡泡,就像魚在吐泡泡一樣。不一會兒就在水中炸開了,水中亮了一下,像一個電燈泡亮了,還“砰”的響了一聲,濺起了水花,可漂亮了。于是,我又點燃了一根,這次我的鞭炮在手上的時間太長了,鞭炮差點炸到了我的手,可真恐怖。于是,我連忙把鞭炮扔入水中,這次它浮在了水面上,“砰”,鞭炮炸開了,我連忙捂住了耳朵,耳朵是沒什么損失,可是衣服卻遭了殃。這鞭炮的威力可真大,水花四濺,把我的衣服全弄濕了。
       童年就像一個寶盒,里面有著無數財寶,隨時都可以去取。我們的童年多么快樂,我愛我的童年!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.directequipement.net:霍城县| www.huasupu.cn:从化市| www.e-andac.com:来安县| www.iberobox.com:湟中县| www.vosmisi.com:清苑县| www.toptuto.com:绥芬河市| www.jade-capital.com:海阳市| www.porcoespirito.com:密山市| www.hithazaramovie.com:兴和县| www.jnzwt.cn:穆棱市| www.alishaallport.com:巴南区| www.yumingxiqing.com:铁力市| www.banchuan888.com:英德市| www.blackpigfestivalenniscrone.com:上饶市| www.udunuqur.com:卓尼县| www.choco-loco-net.com:日照市| www.lgfyj.com:伊吾县| www.chocolate-artist.com:南汇区| www.zk597.com:鄂尔多斯市| www.debydebo.com:苍南县| www.hoyins.com:斗六市| www.67ban.com:晋州市| www.adocweb-bourgogne.org:东港市| www.guoyunfei.com:湟源县| www.ibcscout.com:新乡县| www.askabin.net:闻喜县| www.hg16456.com:兰州市| www.yhbshop.com:吐鲁番市| www.cambiemosgalapagar.net:岚皋县| www.0523163.com:邛崃市| www.ggtqx.com:包头市| www.abbottslandscape.com:湛江市| www.gfcf14greendream.com:长宁区| www.jllnt.com:渭南市| www.silvermx5.com:闻喜县| www.brainknittings.com:上栗县| www.tayfuncetinkaya.com:舞钢市| www.tjmtw.com:太白县| www.yjtqw.cn:当雄县| www.bkhlwy.com:永善县| www.zj-hxjj.com:武定县| www.apachasdesign.com:湄潭县| www.ladylvhandbagsale.com:慈利县| www.news2come.com:武城县| www.180xu.com:逊克县| www.showbar8.com:博乐市| www.wonderfuldealspot.com:米泉市| www.fauxeyelashes.com:雅安市| www.n9878.com:满城县| www.zn577.com:梓潼县| www.jsxyybj.com:迁安市| www.km-alliance.com:当阳市| www.ilaoer.com:崇信县| www.91guntang.com:嘉善县| www.elkinkiev.com:松溪县| www.vintage-denim.com:丹棱县| www.bicaraperpustakaan.com:旌德县| www.blackgayamerica.com:昌吉市| www.snmp-thermometer.com:历史| www.cantastorie05.com:新乡县| www.accentata.com:南阳市| www.gq996.com:新河县| www.jollychang.com:天祝| www.battleison.com:墨竹工卡县| www.hougangopenmri.com:黄骅市| www.myfitdays.com:泽库县| www.youjiao2.com:富蕴县| www.g5669.com:陆良县| www.trackallpackages.net:紫金县| www.nishiyama-shotengai.net:华宁县| www.esfhera.com:兰溪市| www.ynthp.com:任丘市| www.oudianfamen.com:措美县| www.chinagoodbuy.com:东海县| www.tonivlee.com:江门市| www.wwwbc250.com:怀柔区| www.therobleys.com:嫩江县| www.seasontip.com:洛隆县| www.f5659.com:蚌埠市| www.modernimagelisam.com:理塘县| www.ysygs.com:株洲县| www.tinytoonkidswear.com:涟源市| www.kingbcw.com:武川县| www.thechamplife.com:达尔|