• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 日記 -> 小學時代

      小學時代

     1. xiǎo
     2. xué
     3. shí
     4. dài
     5. 小學時代
     6.  
     7.  
     8. shí
     9. guāng
     10. fēi
     11. shì
     12.  
     13. yuè
     14. suō
     15.  
     16. zhuǎn
     17. yǎn
     18. jiān
     19.  
     20. jiù
     21. yào
     22.  時光飛逝,日月如梭,轉眼間,我就要和
     23. xiǎo
     24. xué
     25. shuō
     26. bài
     27. bài
     28. le
     29.  
     30. suī
     31. rán
     32. kuài
     33. le
     34.  
     35. dàn
     36. yǒng
     37. yuǎn
     38. 小學說拜拜了,我雖然快畢業了,但我永遠也
     39. wàng
     40. le
     41. xiǎo
     42. xué
     43. shí
     44. dài
     45. de
     46. kuài
     47. shí
     48. guāng
     49.  
     50. 忘不了小學時代的快樂時光。
     51.  
     52.  
     53. tóng
     54. xué
     55. men
     56.  
     57. men
     58. měi
     59. tiān
     60. zǎo
     61. hēi
     62.  
     63. chū
     64. ér
     65. zuò
     66.  
     67.  同學們,我們每天起早摸黑,日出而作,
     68. luò
     69. ér
     70.  
     71. dàn
     72. shì
     73.  
     74. men
     75. hǎo
     76. xué
     77. juàn
     78.  
     79. wéi
     80. le
     81. xué
     82. 日落而息,但是,我們好學不倦,為了學習我
     83. men
     84. fēng
     85.  
     86. zài
     87. xiǎo
     88. xué
     89.  
     90. yǒu
     91. guò
     92.  
     93. xiào
     94. guò
     95.  
     96. xìng
     97. 們風雨無阻。在小學里,我有哭過,笑過,興
     98. fèn
     99. guò
     100.  
     101. shāng
     102. xīn
     103. guò
     104.  
     105. dàn
     106. dōu
     107. jiān
     108. chí
     109. guò
     110. lái
     111. le
     112.  
     113. men
     114. liù
     115.  
     116. 奮過,傷心過,但我都堅持過來了,我們六(
     117.    
     118.  
     119. bān
     120. de
     121. měi
     122. tóng
     123. xué
     124. dōu
     125. fēi
     126. cháng
     127. chí
     128. zhī
     129. héng
     130.  
     131. jiān
     132. pán
     133. shí
     134. 5)班里的每個同學都非常持之以恒、堅如磐石
     135.  
     136. yǒng
     137. yán
     138.  
     139. men
     140. zài
     141. xiě
     142. zuò
     143. shì
     144. sǎo
     145. qiān
     146. jun1
     147.  
     148. zài
     149. 、永不言棄。記得我們在寫作是筆掃千軍,在
     150. jìng
     151. sài
     152. shí
     153. hàn
     154. liú
     155. jiā
     156. bèi
     157.  
     158. zài
     159. shū
     160. kàn
     161. bào
     162. shí
     163. yǎo
     164. wén
     165. jiáo
     166. 體育競賽時汗流浹背,在讀書看報時咬文嚼字
     167.  
     168. zài
     169. liù
     170. nián
     171.  
     172. xiàn
     173. tóng
     174. xué
     175. men
     176. dōu
     177. yǒu
     178. de
     179. yōu
     180. diǎn
     181.  
     182. ,在六年里,我發現同學們都有自己的優點,
     183. men
     184. xiàng
     185. xué
     186.  
     187. xiàng
     188. bāng
     189. zhù
     190.  
     191. liù
     192.  
     193.    
     194.  
     195. bān
     196. shì
     197. 我們互相學習,互相幫助,六(5)班是一個大
     198. jiā
     199. tíng
     200.  
     201. hòu
     202.  
     203. men
     204. dōu
     205. yào
     206. cháo
     207. zhe
     208. de
     209. xiǎng
     210. pǎo
     211. 家庭,畢業后,我們都要朝著自己的理想跑去
     212.  
     213. men
     214. jiù
     215. yào
     216. fèn
     217. lái
     218. le
     219.  
     220. shě
     221. de
     222. tóng
     223. xué
     224.  
     225. gèng
     226. shě
     227. ,我們就要分來了,我舍不得我的同學,更舍
     228. de
     229. xiào
     230.  
     231. de
     232. lǎo
     233. shī
     234.  
     235. 不得我的母校,我的老師。
     236.  
     237.  
     238. zài
     239. de
     240. tóng
     241. xué
     242. zhōng
     243.  
     244. bāo
     245. dīng
     246. duō
     247. cái
     248. duō
     249.  
     250. qīng
     251.  在我的同學中,包丁一多才多藝,馬逸清
     252. cái
     253. shí
     254. guò
     255. rén
     256.  
     257. wáng
     258. rén
     259. cái
     260. gāo
     261. dòu
     262.  
     263. zhū
     264. jiā
     265. xùn
     266. jiàn
     267. duō
     268. shí
     269. guǎng
     270. 才識過人,王逸人才高八斗,朱佳訓見多識廣
     271.  
     272. zài
     273. de
     274. lǎo
     275. shī
     276. zhōng
     277.  
     278. zhōu
     279. lǎo
     280. shī
     281. lǎn
     282. qún
     283. shū
     284.  
     285. lǎo
     286. shī
     287. wén
     288. ;在我的老師中,周老師博覽群書,符老師文
     289. jiāng
     290. xué
     291. hǎi
     292.  
     293. lǎo
     294. shī
     295. suǒ
     296. xiǎo
     297.  
     298. men
     299. bān
     300. cái
     301. néng
     302. zhī
     303. rén
     304. 江學海,葉老師無所不曉。我們班才能之人極
     305. duō
     306.  
     307. zhí
     308. de
     309. xiàng
     310. qián
     311. chōng
     312.  
     313. zuì
     314. zhōng
     315. hái
     316. shì
     317. zhuī
     318. shàng
     319. 多,我一直努力的向前沖,可最終還是追不上
     320. men
     321.  
     322. yǒu
     323. xiē
     324. bēi
     325.  
     326. zhè
     327. yòu
     328. néng
     329. guài
     330. shuí
     331.  
     332. zhī
     333. guài
     334. 他們,我有些自卑,可這又能怪誰?只怪我自
     335.  
     336. zài
     337. guān
     338. jiàn
     339. shí
     340. hái
     341. shì
     342. lǎo
     343. shī
     344. bāng
     345. zhǎo
     346. huí
     347. le
     348. xìn
     349.  
     350. 己,在關鍵時刻還是葉老師幫我找回了自信。
     351. yào
     352. zài
     353. chū
     354. zhōng
     355. quán
     356.  
     357. huáng
     358. zhé
     359. kūn
     360.  
     361. zhèn
     362. kǎi
     363. 我要在初中里全力以赴。我和黃哲昆、徐振凱
     364. shì
     365. tiě
     366. men
     367.  
     368. men
     369. suī
     370. rán
     371. suàn
     372. shàng
     373. fēi
     374. tóng
     375. fán
     376. xiǎng
     377.  
     378. dàn
     379. xiàng
     380. 是鐵哥們,我們雖然算不上非同凡響,但我相
     381. xìn
     382. bǎi
     383. liàn
     384. chéng
     385. gāng
     386.  
     387. men
     388. sān
     389. jīng
     390. le
     391. shù
     392. fēng
     393. fēng
     394.  
     395. 信百煉成鋼。我們三個經歷了無數風風雨雨,
     396. dàn
     397. zhè
     398. dōu
     399. suàn
     400. shàng
     401. shì
     402. zhēn
     403. zhèng
     404. de
     405. nán
     406.  
     407. 但這都算不上是真正的磨難。
     408.  
     409.  
     410. tóng
     411. xué
     412. men
     413.  
     414. ài
     415. men
     416.  
     417. yǒng
     418. yuǎn
     419. wàng
     420. le
     421. xiǎo
     422. xué
     423.  同學們,我愛你們,我永遠也忘不了小學
     424. shí
     425. dài
     426. de
     427. kuài
     428. shí
     429. guāng
     430.  
     431. 時代的快樂時光。
     432.  
     433.  
     434.  
       
      無注音版:小學時代
       小學時代
       時光飛逝,日月如梭,轉眼間,我就要和小學說拜拜了,我雖然快畢業了,但我永遠也忘不了小學時代的快樂時光。
       同學們,我們每天起早摸黑,日出而作,日落而息,但是,我們好學不倦,為了學習我們風雨無阻。在小學里,我有哭過,笑過,興奮過,傷心過,但我都堅持過來了,我們六(5)班里的每個同學都非常持之以恒、堅如磐石、永不言棄。記得我們在寫作是筆掃千軍,在體育競賽時汗流浹背,在讀書看報時咬文嚼字,在六年里,我發現同學們都有自己的優點,我們互相學習,互相幫助,六(5)班是一個大家庭,畢業后,我們都要朝著自己的理想跑去,我們就要分來了,我舍不得我的同學,更舍不得我的母校,我的老師。
       在我的同學中,包丁一多才多藝,馬逸清才識過人,王逸人才高八斗,朱佳訓見多識廣;在我的老師中,周老師博覽群書,符老師文江學海,葉老師無所不曉。我們班才能之人極多,我一直努力的向前沖,可最終還是追不上他們,我有些自卑,可這又能怪誰?只怪我自己,在關鍵時刻還是葉老師幫我找回了自信。我要在初中里全力以赴。我和黃哲昆、徐振凱是鐵哥們,我們雖然算不上非同凡響,但我相信百煉成鋼。我們三個經歷了無數風風雨雨,但這都算不上是真正的磨難。
       同學們,我愛你們,我永遠也忘不了小學時代的快樂時光。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.jp733.com:米林县| www.heritage-academy.org:芦山县| www.microseep.com:丽江市| www.gearsexporters.com:巩义市| www.nj-tyjx.com:日喀则市| www.truemonism.com:乌苏市| www.lifeisalabyrinth.com:锡林浩特市| www.andyhennegan.com:阿拉善盟| www.beamourhair.com:泊头市| www.generofem.com:尚义县| www.htjfbjlaw.com:综艺| www.avtomationline.net:永泰县| www.wzktly.com:贞丰县| www.kaihongmtc.com:榆树市| www.szqtouch.com:孟州市| www.yzabtattoo.com:马关县| www.fsygr.cn:新竹县| www.jslhmm.com:安国市| www.midwestdivers.com:广丰县| www.airportlimoes.com:阳山县| www.polish-translator.org:赞皇县| www.all-market.org:来安县| www.andrewcambron.com:井研县| www.mofo-nyc.com:白朗县| www.saracor.com:醴陵市| www.liangji88.com:绥化市| www.gxsgx.com:桑日县| www.ggnotes.com:棋牌| www.tridentmed.org:灌阳县| www.ay-maplastik.com:株洲市| www.8ckc.com:治多县| www.ipodsmart.com:虎林市| www.gotoph.com:南溪县| www.bogree.com:栾城县| www.jinjunepet.com:济阳县| www.intdz.com:故城县| www.gjcuk.com:颍上县| www.baike-zhidao-baidu.com:承德市| www.lsyqsm.com:静乐县| www.youhuonvlang.com:苍山县| www.hisfountain.net:儋州市| www.zblongyun.com:堆龙德庆县| www.3gsands.com:彭阳县| www.lsquaredsalon.com:内丘县| www.siemensxl.com:高台县| www.iptb.org:荥经县| www.tjdqlmc8.com:巴南区| www.sparroboter.com:莲花县| www.rdrpw.cn:木兰县| www.ctr-fk2register.com:屯留县| www.040bbb.com:西藏| www.illusionsandreality.com:高邑县| www.cp6770.com:宣城市| www.thilllaw.com:平谷区| www.klifang.com:桐城市| www.szqishi.com:刚察县| www.wynnwords.com:金坛市| www.pathsofbeauty.org:张家界市| www.www2246v.com:榆树市| www.zhanxun56.com:金门县| www.szjlufe.org:景德镇市| www.huwei688.com:长海县| www.szmm120.com:富阳市| www.katepattison.com:黄山市| www.asmyachtsigns.com:铜陵市| www.293385.com:彭山县| www.posthostelprague.com:太原市| www.noticiasecuador.org:城市| www.m8389.com:靖西县| www.mfjqs.com:信丰县| www.ezkertza.com:伊宁县| www.efemlak.com:乳山市| www.bishuikuai.com:彩票| www.fangfoto.com:安阳市| www.china-3f.com:同心县| www.hg84678.com:湖北省| www.woodendollhousereviews.com:蒙山县| www.tirlat.com:怀柔区| www.flying-nerd.com:竹溪县| www.chord-tutor.com:琼结县| www.bumibuana.com:临汾市| www.dom19.com:沧源| www.aircompressorhose.org:九台市| www.caa-w.com:宁陕县|