• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 四年級日記 -> 一張幼兒園的畢業照

      一張幼兒園的畢業照

     1. zài
     2. jiā
     3. de
     4. xiàng
     5.  
     6. yǒu
     7. duō
     8. xiǎo
     9. shí
     10. hòu
     11. de
     12. zhào
     13. piàn
     14.  
     15. cóng
     16. 在我家的相冊里,有許多我小時候的照片,從
     17. chū
     18. shēng
     19. dào
     20. xiàn
     21. zài
     22. měi
     23. jiē
     24. duàn
     25. dōu
     26. yǒu
     27.  
     28. dàn
     29. yìn
     30. xiàng
     31. zuì
     32. shēn
     33. de
     34. hái
     35. 出生到現在每個階段都有。但我印象最深的還
     36. shì
     37. zhè
     38. zhāng
     39.  
     40.  
     41. tóng
     42. xiàn
     43. shí
     44. yàn
     45. yòu
     46. ér
     47. yuán
     48.       
     49. jiè
     50. tóng
     51. jun1
     52. yuán
     53.  
     54. 是這張??桐廬縣實驗幼兒園05屆桐君園區大(
     55.    
     56.  
     57. bān
     58. liú
     59. niàn
     60. zhào
     61.  
     62. 2)班留念照。
     63.  
     64.  
     65. měi
     66. dāng
     67. kàn
     68. dào
     69. zhè
     70. zhāng
     71. zhào
     72. piàn
     73. shí
     74.  
     75. jiù
     76. huì
     77. xiǎng
     78. duàn
     79.  每當我看到這張照片時,就會想起那段無
     80. yōu
     81. de
     82. kuài
     83. shí
     84. guāng
     85.  
     86. xiàn
     87. zài
     88.  
     89. suī
     90. rán
     91. fèn
     92. tóng
     93. xué
     94. de
     95. 憂無慮的快樂時光。現在,雖然大部分同學的
     96. míng
     97. jīng
     98. lái
     99. le
     100.  
     101. dàn
     102. shì
     103. men
     104. yǒng
     105. yuǎn
     106. shì
     107. de
     108. 名字我已經記不起來了,但是他們永遠是我的
     109. hǎo
     110. tóng
     111. xué
     112.  
     113. yìn
     114. xiàng
     115. zuì
     116. shēn
     117. de
     118. hǎo
     119. huǒ
     120. bàn
     121.  
     122.  
     123. wáng
     124. zhì
     125. chāo
     126.  
     127. kàn
     128. 好同學。我印象最深的好伙伴??王智超,看
     129. jiù
     130. shì
     131. pái
     132. zài
     133. qián
     134. miàn
     135. de
     136.  
     137. zài
     138. yòu
     139. ér
     140. yuán
     141. men
     142. 就是那個排在我前面的那個。在幼兒園里我們
     143. zhuō
     144. cáng
     145.  
     146. wán
     147. huá
     148.  
     149. fàng
     150. xué
     151. huí
     152. jiā
     153. jiǎn
     154. zhǐ
     155. gōng
     156.  
     157. 一起捉迷藏,玩滑梯,放學一起回家剪紙工。
     158. hái
     159. yǒu
     160. zhàn
     161. zài
     162. zuǒ
     163. biān
     164. de
     165. tóng
     166. xué
     167.  
     168.  
     169. zhào
     170. dān
     171.  
     172. 還有站在我左邊第四個的女同學??趙丹,她
     173. jīng
     174. cháng
     175. gēn
     176. chǎo
     177. jià
     178.  
     179. rán
     180. hòu
     181. xiàng
     182. lǎo
     183. shī
     184. gào
     185. de
     186. zhuàng
     187.  
     188. liù
     189. ér
     190. 經常跟我吵架,然后向老師告我的狀。六一兒
     191. tóng
     192. jiē
     193. shì
     194. men
     195. zuì
     196. kuài
     197. de
     198.  
     199. měi
     200. xiǎo
     201. péng
     202. yǒu
     203. dōu
     204. yào
     205. biǎo
     206. 童節是我們最快樂的日子,每個小朋友都要表
     207. yǎn
     208. jiē
     209.  
     210. yǒu
     211. chàng
     212. de
     213.  
     214. yǒu
     215. tiào
     216. de
     217.  
     218. hái
     219. yǒu
     220. jiàn
     221. měi
     222. cāo
     223. de
     224. 演節目,有唱歌的,有跳舞的,還有健美操的
     225. biǎo
     226. yǎn
     227.  
     228. men
     229. bān
     230. céng
     231. huò
     232. guò
     233. xiàn
     234. jiàn
     235. měi
     236. cāo
     237. biǎo
     238. yǎn
     239. guàn
     240. jun1
     241.  
     242. 表演。我們班曾獲得過縣健美操表演冠軍。
     243.  
     244.  
     245. huǎng
     246. nián
     247. guò
     248. le
     249.  
     250. xiàn
     251. zài
     252. jīng
     253. shì
     254. xiǎo
     255. xué
     256. nián
     257.  一晃四年過去了,我現在己經是小學四年
     258. xué
     259. shēng
     260. le
     261.  
     262. xiǎng
     263. yòu
     264. ér
     265. yuán
     266. de
     267. tóng
     268. xué
     269. dōu
     270. shàng
     271. sān
     272. nián
     273. 級學生了,我想幼兒園里的同學也都上三四年
     274. le
     275. ba
     276.  
     277. xiàn
     278. zài
     279. huí
     280. dào
     281. tóng
     282. zài
     283. jiē
     284. shàng
     285. pèng
     286. dào
     287. rèn
     288. shí
     289. 級了吧!現在回到桐廬在街上碰到也許不認識
     290. le
     291.  
     292. yīn
     293. wéi
     294. jiā
     295. dōu
     296. zhǎng
     297. gāo
     298. le
     299.  
     300. dōu
     301. biàn
     302. yàng
     303. le
     304.  
     305. 了,因為大家都長高了,都變樣了。
     306.  
     307.  
     308. jīng
     309. cháng
     310. duì
     311. shuō
     312.  
     313.  
     314. yào
     315. zhēn
     316. tóng
     317. xué
     318. jiān
     319. de
     320. yǒu
     321.  爸爸經常對我說:“要珍惜同學間的友誼
     322.  
     323. wéi
     324. xiàn
     325. zài
     326. de
     327. tóng
     328. xué
     329. dōu
     330. lái
     331. hǎi
     332.  
     333.  
     334. děng
     335. xiǎo
     336. xué
     337. ,為我現在的同學都來自五湖四海。”等小學
     338. le
     339.  
     340. yǒu
     341. xiē
     342. tóng
     343. xué
     344. hòu
     345. jiù
     346. nán
     347. xiàng
     348.  
     349. jiù
     350. xiàng
     351. dào
     352. háng
     353. 畢業了,有些同學以后就難相遇。就像我到杭
     354. zhōu
     355. lái
     356. shū
     357. hěn
     358. nán
     359. dào
     360. zhào
     361. piàn
     362. tóng
     363. xué
     364. yàng
     365.  
     366. 州來讀書很難遇到照片里同學一樣。
     367.  
     368.  
     369. dìng
     370. yào
     371. zài
     372. xiǎo
     373. xué
     374. zuì
     375. hòu
     376. sān
     377. nián
     378. shí
     379. guāng
     380.  
     381. lǎo
     382. shī
     383.  我一定要惜在小學最后三年時光,與老師
     384. tóng
     385. xué
     386. xiàng
     387. chù
     388.  
     389. jiāng
     390. lái
     391. liú
     392. xià
     393. měi
     394. hǎo
     395. de
     396. huí
     397.  
     398. 同學和睦相處,將來留下一個美好的回憶。
     399.  
     400.  
     401.  
       
      無注音版:一張幼兒園的畢業照
       在我家的相冊里,有許多我小時候的照片,從出生到現在每個階段都有。但我印象最深的還是這張??桐廬縣實驗幼兒園05屆桐君園區大(2)班留念照。
       每當我看到這張照片時,就會想起那段無憂無慮的快樂時光。現在,雖然大部分同學的名字我已經記不起來了,但是他們永遠是我的好同學。我印象最深的好伙伴??王智超,看就是那個排在我前面的那個。在幼兒園里我們一起捉迷藏,玩滑梯,放學一起回家剪紙工。還有站在我左邊第四個的女同學??趙丹,她經常跟我吵架,然后向老師告我的狀。六一兒童節是我們最快樂的日子,每個小朋友都要表演節目,有唱歌的,有跳舞的,還有健美操的表演。我們班曾獲得過縣健美操表演冠軍。
       一晃四年過去了,我現在己經是小學四年級學生了,我想幼兒園里的同學也都上三四年級了吧!現在回到桐廬在街上碰到也許不認識了,因為大家都長高了,都變樣了。
       爸爸經常對我說:“要珍惜同學間的友誼,為我現在的同學都來自五湖四海。”等小學畢業了,有些同學以后就難相遇。就像我到杭州來讀書很難遇到照片里同學一樣。
       我一定要惜在小學最后三年時光,與老師同學和睦相處,將來留下一個美好的回憶。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.xsxonline.com:福海县| www.zgskx.com:龙山县| www.sllgj.com:通化市| www.jacobswelldrilling.net:喀喇| www.desarmamexico.org:石林| www.yyqmvip6.com:乐昌市| www.szjiaoyuzhan.com:临海市| www.chinazczd.com:凌海市| www.08981314.com:扎囊县| www.ilmulangka.com:高阳县| www.chunmiranliao.com:略阳县| www.tytlx.com:宣武区| www.hnwwt.cn:新建县| www.xnkdaiviet.com:永城市| www.ledastar.com:岫岩| www.lunglinks.com:曲麻莱县| www.rphstc.com:延川县| www.walterosorio.net:枞阳县| www.zainvista.com:枣庄市| www.tsukamoto-co.com:万盛区| www.r3989.com:栾川县| www.jiahaoco.com:云阳县| www.svoidom.org:即墨市| www.jh0oxs.com:威海市| www.naphit.org:论坛| www.sdwlcc.com:昌乐县| www.mhicons.com:潜山县| www.onceders.com:米脂县| www.chengyuzs.com:石狮市| www.kaihongmtc.com:图片| www.wainini.com:全椒县| www.marcusminge.com:陇南市| www.hireandrental.com:东山县| www.krankgolfasia.com:太原市| www.ciclismonoel.com:稻城县| www.elkinkiev.com:隆德县| www.axecue.com:大宁县| www.n9568.com:龙井市| www.s6lt.com:弋阳县| www.ptcdw.cn:新津县| www.d3mm.com:孟连| www.bateriaslight-infinity.com:江源县| www.sofiamarket.net:庄河市| www.4000359185.com:逊克县| www.guoshiyan.com:芮城县| www.ag88829.com:天祝| www.moshiba.com:丰都县| www.kpwgw.cn:深圳市| www.internationalchalice.com:巴中市| www.pokerglyphs.com:沾化县| www.yofroot.com:杭锦后旗| www.politicallyscrewed.com:洮南市| www.moanabbqonline.com:安泽县| www.m6828.com:师宗县| www.vip6778.com:桦甸市| www.23682368.com:铜陵市| www.gottumblr.com:志丹县| www.clarebirth.com:沽源县| www.shipwatch.org:乌拉特后旗| www.ddlfantasy.org:舒城县| www.african-solar.com:大新县| www.nebraskaairshow.com:班玛县| www.acmap2019.com:宁河县| www.njsitong.com:定西市| www.how2scuba.com:碌曲县| www.shinaozu.com:仁怀市| www.awleisure.com:无棣县| www.shatac.com:穆棱市| www.hg01678.com:巴林左旗| www.dracowar-gaming.com:米泉市| www.curlytoppipeco.com:嘉禾县| www.im-cosmetics.com:阿鲁科尔沁旗| www.sx888fc.com:孟连| www.justintoy.com:灵山县| www.itmightbefun.com:镶黄旗| www.yipaidaipai.com:冷水江市| www.beckymoe.com:商南县| www.ink4arteurope.com:宣城市| www.638890.com:九江市| www.hi-fiaudio.com:望谟县| www.931821.com:遵义市| www.donorsnet.net:南宁市| www.carrentalhurghada.com:临桂县| www.oldgrandmatube.com:临湘市|