• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 2008年的最后一場雪

      2008年的最后一場雪

     1. zǎo
     2. chén
     3. chuáng
     4.  
     5. zhèn
     6. liáng
     7. fēng
     8. chuī
     9. lái
     10.  
     11. dòng
     12. de
     13. zhí
     14. ā
     15.  
     16. 早晨起床,一陣涼風吹來,凍的我直打阿嚏!
     17. tuī
     18. kāi
     19. chuāng
     20. mén
     21. yíng
     22. jiē
     23. chén
     24. dào
     25.  
     26. shì
     27. bìng
     28. shì
     29. suǒ
     30. xiǎng
     31. de
     32. 推開窗門迎接晨曦到,可是并不是我所想的那
     33. yàng
     34.  
     35. tài
     36. chū
     37. de
     38. liào
     39. le
     40.  
     41. zuó
     42. tiān
     43. shì
     44. dōng
     45. zhì
     46.  
     47. méi
     48. xiǎng
     49. dào
     50. 樣,太出乎我的意料了,昨天是冬至,沒想到
     51. jīn
     52. tiān
     53. xuě
     54. huā
     55. jiù
     56. xiàng
     57. rén
     58. men
     59. zhāo
     60. shǒu
     61. le
     62.  
     63. liáng
     64. sōu
     65. sōu
     66. de
     67. xīn
     68. xià
     69. 今天雪花就向人們招手了,涼颼颼的心一下子
     70. wēn
     71. nuǎn
     72. le
     73. lái
     74.  
     75. yīn
     76. wéi
     77. zhè
     78. shì
     79. jīn
     80. nián
     81. dōng
     82. tiān
     83. de
     84. chǎng
     85. xuě
     86.  
     87. 溫暖了起來。因為這是今年冬天的第一場雪。
     88.  
     89.  
     90. dào
     91. le
     92. bān
     93.  
     94. chèn
     95. lǎo
     96. shī
     97. hái
     98. méi
     99. dào
     100. xiān
     101. wán
     102. huì
     103. ér
     104.  
     105.  到了班里,趁老師還沒到我先去玩會兒。
     106. shuō
     107. xiàng
     108. měi
     109. kāi
     110. pǎo
     111. shí
     112. yàng
     113. xiàng
     114. qián
     115. chōng
     116.  
     117. zhí
     118. bēn
     119. cāo
     120. chǎng
     121. 說罷像每次開跑時一樣向前沖去,直奔大操場
     122.  
     123. ā
     124.  
     125. bié
     126. kàn
     127. xiàn
     128. zài
     129. cái
     130.    
     131. diǎn
     132.       
     133. zuǒ
     134. yòu
     135. cāo
     136. chǎng
     137. shàng
     138. jīng
     139. shì
     140.  
     141. rén
     142. 。啊!別看現在才715左右可操場上已經是“人
     143. shān
     144. rén
     145. hǎi
     146.  
     147. le
     148.  
     149. niē
     150. le
     151. xiǎo
     152. xuě
     153. qiú
     154. hòu
     155. xiàng
     156. qián
     157. rēng
     158.  
     159. 山人海”了。我捏了個小雪球后向前一扔,不
     160. zhī
     161. zěn
     162. me
     163. huí
     164. shì
     165. qián
     166. miàn
     167. xiǎng
     168. le
     169. shēng
     170. cǎn
     171. jiào
     172.  
     173. ò
     174.    
     175. ruì
     176. zhè
     177. shí
     178. 知怎么回事前面響起了一聲慘叫。哦*蚋這時我
     179. cái
     180. zhī
     181. dào
     182. dào
     183. rén
     184. le
     185.  
     186. zhī
     187. néng
     188. sān
     189. shí
     190. liù
     191.  
     192. zǒu
     193. wéi
     194. shàng
     195. 才知道我打到人了。我只能三十六計,走為上
     196. le
     197.  
     198. táo
     199. zhī
     200. yāo
     201. yāo
     202. ba
     203.  
     204. zhēn
     205. shì
     206. è
     207. rén
     208. yǒu
     209. è
     210. bào
     211. gāng
     212. mài
     213. jiǎo
     214. 策了,逃之夭夭吧。真是惡人有惡報剛邁起腳
     215. jiù
     216. shuāi
     217. le
     218. gēn
     219. dòu
     220.  
     221. guò
     222. zhè
     223. diǎn
     224. téng
     225. tòng
     226. gài
     227. le
     228. 步就摔了個大跟斗,不過這點疼痛覆蓋不了我
     229. xīn
     230. zhōng
     231. de
     232. yuè
     233.  
     234. 心中的喜悅。
     235.  
     236.  
     237. shàng
     238. jiē
     239. xīn
     240. zài
     241. yān
     242. de
     243.  
     244. lǎo
     245. shī
     246. kàn
     247. chū
     248.  上第一節課我心不在焉的。老師似乎看出
     249. le
     250. men
     251. de
     252. xīn
     253. qíng
     254.  
     255. xiān
     256. yòng
     257. píng
     258. shí
     259. tīng
     260. guàn
     261. de
     262. dīng
     263. zhǔ
     264. shuō
     265. shēng
     266. mìng
     267. 了我們的心情,先用平時聽貫的叮囑說生命第
     268.  
     269. ān
     270. quán
     271.  
     272. yǒu
     273. yòng
     274. bēi
     275. shāng
     276. de
     277. kǒu
     278. shuō
     279.  
     280.  
     281. zhè
     282. shì
     283.       
     284. nián
     285. 一,安全第一。有用悲傷的口氣說:“這是08
     286. dōng
     287. tiān
     288. de
     289. chǎng
     290. xuě
     291.  
     292. néng
     293. shì
     294. zuì
     295. hòu
     296. chǎng
     297. xuě
     298. le
     299.  
     300.  
     301. 冬天的第一場雪,可能也是最后一場雪了。”
     302. tīng
     303. le
     304. huà
     305. hòu
     306. xīn
     307. le
     308. lěng
     309. zhàn
     310.  
     311. lián
     312. máng
     313. xīn
     314. fàng
     315. zài
     316. 聽了話后我心里打了個冷戰,連忙把心思放在
     317. le
     318. xué
     319. shàng
     320.  
     321. 了學習上。
     322.  
     323.  
     324. men
     325. bié
     326. kàn
     327. píng
     328. shí
     329. me
     330. táo
     331.  
     332. shì
     333. jīn
     334. tiān
     335. kàn
     336. le
     337.  你們別看我平時那么淘氣,可是今天看了
     338. xiē
     339. nán
     340. hái
     341. zài
     342. xuě
     343. shàng
     344. kuáng
     345. wán
     346. shuǎ
     347. dòng
     348. hóng
     349. tóng
     350. tóng
     351. 那些男孩子在雪地上狂野地玩耍和凍得紅彤彤
     352. de
     353.  
     354. hái
     355. yǒu
     356. shí
     357. de
     358. shuāi
     359. dǎo
     360.  
     361. hái
     362. zhēn
     363. gǎn
     364. chū
     365. wán
     366. 的鼻子,還有不時的摔倒,我還真不敢出去玩
     367. le
     368.  
     369. zhī
     370. néng
     371. zuò
     372. zài
     373. chuāng
     374. qián
     375. xiàng
     376. men
     377. tóu
     378. xiàn
     379. de
     380. 了,只能自己獨自坐在窗前向他們投去羨慕的
     381. yǎn
     382. shén
     383.  
     384. 眼神。
     385.  
     386.  
     387.  
     388. xuě
     389. róng
     390. huà
     391.  
     392. xīn
     393. huà
     394.  
     395.  
     396.  
     397. xuě
     398. zài
     399. wéi
     400.  “雪溶化,心也化……”雪娃娃我再次為
     401. men
     402. chàng
     403. xiǎng
     404. zhè
     405. shǒu
     406.  
     407. wéi
     408. de
     409. shì
     410. men
     411. néng
     412. zài
     413. rén
     414. shì
     415. jiān
     416. duō
     417. tíng
     418. 你們唱響這首歌,為的是你們能在人世間多停
     419. liú
     420. huì
     421. ér
     422.  
     423. huì
     424. zhù
     425. men
     426. de
     427.  
     428. 留一會兒。我會記住你們的。
     429.  
     430.  
     431.  
       
      無注音版:2008年的最后一場雪
       早晨起床,一陣涼風吹來,凍的我直打阿嚏!推開窗門迎接晨曦到,可是并不是我所想的那樣,太出乎我的意料了,昨天是冬至,沒想到今天雪花就向人們招手了,涼颼颼的心一下子溫暖了起來。因為這是今年冬天的第一場雪。
       到了班里,趁老師還沒到我先去玩會兒。說罷像每次開跑時一樣向前沖去,直奔大操場。啊!別看現在才7點15左右可操場上已經是“人山人海”了。我捏了個小雪球后向前一扔,不知怎么回事前面響起了一聲慘叫。哦*蚋這時我才知道我打到人了。我只能三十六計,走為上策了,逃之夭夭吧。真是惡人有惡報剛邁起腳步就摔了個大跟斗,不過這點疼痛覆蓋不了我心中的喜悅。
       上第一節課我心不在焉的。老師似乎看出了我們的心情,先用平時聽貫的叮囑說生命第一,安全第一。有用悲傷的口氣說:“這是08年冬天的第一場雪,可能也是最后一場雪了。”聽了話后我心里打了個冷戰,連忙把心思放在了學習上。
       你們別看我平時那么淘氣,可是今天看了那些男孩子在雪地上狂野地玩耍和凍得紅彤彤的鼻子,還有不時的摔倒,我還真不敢出去玩了,只能自己獨自坐在窗前向他們投去羨慕的眼神。
       “雪溶化,心也化……”雪娃娃我再次為你們唱響這首歌,為的是你們能在人世間多停留一會兒。我會記住你們的。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.phoenix-nr.com:胶州市| www.robertprzybysz.com:余干县| www.gx-gad.com:铜山县| www.ylzttgbus.com:浙江省| www.sh-ble.com:忻州市| www.homeworkoutsforseniors.com:沙坪坝区| www.wateric-valve.com:赫章县| www.choco-loco-net.com:年辖:市辖区| www.jlrkx.com:丘北县| www.ddlfantasy.org:饶平县| www.xx4y.com:如皋市| www.bethesdauk.com:留坝县| www.opomart.com:阿尔山市| www.sengnie.com:利辛县| www.daliancreation.com:衡水市| www.jhtmnc.com:平阳县| www.majohairbraiding.com:腾冲县| www.315cxppwlx.com:乌兰县| www.s-program.com:竹北市| www.pinksterfeest.org:扎鲁特旗| www.photo-vs.com:冕宁县| www.abc-telecom.com:定安县| www.wughsc.com:威海市| www.cox2go.com:镇江市| www.newclassicsingers.org:文登市| www.hg79456.com:墨江| www.votextile.com:台前县| www.showproducer.net:曲阜市| www.go115.com:北辰区| www.jll-ah.com:绥德县| www.bateriaslight-infinity.com:永兴县| www.cqtmc.com:剑阁县| www.hg79456.com:遂川县| www.dwgmax.com:麟游县| www.vmorepro.com:赤峰市| www.turismogay.net:黎川县| www.vivaviralvideo.com:眉山市| www.hg34678.com:始兴县| www.dcbaowencp.com:巴青县| www.novowoodworks.com:交城县| www.zjmsjt.com:运城市| www.kneadinbread.com:五台县| www.rivercityrugby.com:土默特右旗| www.seocontest2008.com:昭苏县| www.s9893.com:元阳县| www.g9869.com:博白县| www.0523163.com:临沭县| www.82588k.com:寿阳县| www.hkszw.cn:徐闻县| www.huanxiangtong.com:普陀区| www.hdabse.com:平塘县| www.dropscience.net:晋江市| www.bmwbursa.com:泾川县| www.topgunshops.com:成武县| www.zjgyuantong.com:富川| www.ziti1.com:镶黄旗| www.kd933.com:南平市| www.bjhztl.com:含山县| www.sparta-gym.com:定陶县| www.mitchmustgo.com:曲阜市| www.dmcpy.com:开化县| www.xlodz.com:邳州市| www.wm-176.com:金山区| www.nrcb9.com:奉化市| www.lbbxb.com:萨迦县| www.bulgariatourguide.com:且末县| www.aodowear.com:三亚市| www.tjxfjzgc.com:肥城市| www.xmpa18.com:化德县| www.non-league.net:加查县| www.gcgazette.com:封丘县| www.cp7719.com:娱乐| www.nation-wide-building.com:长寿区| www.sermicomair.com:长子县| www.steven-z.com:株洲市| www.lcompuserve.com:武川县| www.basicherbals.com:孝感市| www.szcobair.com:沙坪坝区| www.zjdgelectrical.com:东光县| www.addx-technologies.com:平邑县| www.yjhlqlyj.com:新丰县| www.pret-pas-cher.com:曲松县| www.xdhunganh.com:古丈县| www.spreadlovenotoil.com:申扎县|