• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> “古田山”參觀記

      “古田山”參觀記

     1. zuó
     2. tiān
     3. bàng
     4. wǎn
     5. men
     6. kāi
     7. chē
     8. le
     9. tián
     10. shān
     11. jīng
     12. guò
     13. duō
     14. xiǎo
     15. shí
     16. 昨天傍晚我們開車去了古田山經過一個多小時
     17. de
     18. zhǎng
     19. shè
     20. men
     21. zhōng
     22. lái
     23. dào
     24. zhè
     25. zhè
     26. yǒu
     27. xīn
     28. xiān
     29. de
     30. kōng
     31. 的長途跋涉我們終于來到這里這里有新鮮的空
     32.  
     33. xiù
     34. de
     35. fēng
     36. jǐng
     37.  
     38. lǎo
     39. de
     40. shù
     41.  
     42. men
     43. xiān
     44. dào
     45. chù
     46. 氣、秀麗的風景,古老的樹木,我們先到四處
     47. zhuǎn
     48. le
     49. quān
     50. jiù
     51. lái
     52. dào
     53. bīn
     54. guǎn
     55. dìng
     56. xià
     57. de
     58. fáng
     59. jiān
     60.  
     61. fàng
     62. xià
     63. háng
     64. hòu
     65. 轉了一圈就來到賓館訂下的房間,放下行李后
     66.  
     67. men
     68. jiù
     69. dào
     70. tián
     71. shān
     72. biān
     73. shàng
     74. de
     75.  
     76. nóng
     77. jiā
     78.  
     79. chī
     80. wǎn
     81. fàn
     82. ,我們就到古田山邊上的“農家樂”去吃晚飯
     83.  
     84.  
     85.  
     86. zhè
     87. de
     88. cài
     89. wéi
     90. fēng
     91.  
     92. fāng
     93.  
     94. yǒu
     95. tiān
     96. shàng
     97. fēi
     98.  這里的菜極為豐富,芳得撲鼻。有天上飛
     99. de
     100.  
     101. shàng
     102. pǎo
     103. de
     104.  
     105. shuǐ
     106. yóu
     107. de
     108.  
     109.  
     110. dùn
     111. shí
     112. láng
     113. tūn
     114. yān
     115. 的、地上跑的、水里游的……我頓時狼吞虎咽
     116. le
     117. lái
     118.  
     119. 了起來。
     120.  
     121.  
     122. chī
     123. wán
     124. fàn
     125. jīng
     126. diǎn
     127. le
     128.  
     129. tiān
     130. wǎn
     131.  
     132. tái
     133. tóu
     134. kàn
     135. jiàn
     136.  吃完飯已經七點了,天色已晚,抬頭看見
     137. néng
     138. yǐn
     139. yǐn
     140. yuē
     141. yuē
     142.  
     143. ruò
     144. yǐn
     145. ruò
     146. xiàn
     147. de
     148. shǎn
     149. shuò
     150. de
     151. xīng
     152. xīng
     153. wēi
     154. liàng
     155. de
     156. 能隱隱約約、若隱若現的閃爍的星星和微亮的
     157. yuè
     158. liàng
     159.  
     160. 月亮。
     161.  
     162.  
     163. men
     164. yòu
     165. huí
     166. dào
     167. le
     168. tián
     169. shān
     170. bīn
     171. guǎn
     172.  
     173. shēn
     174. rén
     175. jìng
     176.  
     177.  我們又回到了古田山賓館,夜深人靜。我
     178. rán
     179. jiào
     180. yǒu
     181. diǎn
     182. è
     183.  
     184. jiù
     185. pào
     186. le
     187. fāng
     188. biàn
     189. miàn
     190. chī
     191. 突然覺得肚子有點餓,我就泡了一盒方便面吃
     192. lái
     193.  
     194. chī
     195. wán
     196. le
     197.  
     198. yòu
     199. jìn
     200. le
     201. tián
     202. de
     203. mèng
     204. xiāng
     205.  
     206. 起來,吃完了,我又進入了甜蜜的夢鄉。
     207.  
     208.  
     209. tài
     210. yáng
     211. gāng
     212. cóng
     213. dōng
     214. shān
     215. chū
     216. tóu
     217. de
     218. shí
     219. hòu
     220.  
     221. gōng
     222. xiǎng
     223. liàng
     224.  太陽剛從東山露出頭的時候,公雞那響亮
     225. de
     226. shēng
     227. qīng
     228. chén
     229. de
     230. níng
     231. jìng
     232.  
     233. de
     234. shēng
     235. zài
     236. shān
     237. huí
     238. 的歌聲打破清晨的寧靜,它的歌聲在山谷里回
     239. dàng
     240.  
     241. 蕩。
     242.  
     243.  
     244. chuáng
     245. le
     246.  
     247. xùn
     248. de
     249. chuān
     250. shàng
     251.  
     252. wán
     253. liǎn
     254. jiù
     255. dào
     256.  起床了!我迅速的穿上衣服、洗完臉就到
     257. cān
     258. tīng
     259. chī
     260. zǎo
     261. cān
     262. le
     263.  
     264. zhè
     265. de
     266. zǎo
     267. fàn
     268. zhēn
     269. hǎo
     270. chī
     271.  
     272. huì
     273. 餐廳吃早餐了,這里的早飯真好吃,不一會我
     274. jiù
     275. chī
     276. bǎo
     277. le
     278.  
     279. men
     280. kāi
     281. shǐ
     282. shān
     283. le
     284.  
     285. yǎn
     286. kàn
     287. dào
     288. de
     289. 就吃飽了。我們開始爬山了,我第一眼看到的
     290. jiù
     291. shì
     292. mǎn
     293. shān
     294. de
     295. yìng
     296. shān
     297. hóng
     298. qīng
     299. chè
     300. jiàn
     301. de
     302. shān
     303. quán
     304. shuǐ
     305.  
     306. zài
     307. zhè
     308. 就是滿山的映山紅和清澈見底的山泉水,在這
     309. hái
     310. kàn
     311. jiàn
     312. le
     313. xiē
     314. wài
     315. guó
     316. rén
     317.  
     318. men
     319. bèi
     320. zhe
     321. hěn
     322. 里我還看見了一些外國人,他們背著一個很大
     323. hěn
     324. de
     325. bèi
     326. bāo
     327.  
     328. zhī
     329. dào
     330. miàn
     331. shì
     332. xiē
     333. shí
     334. me
     335. dōng
     336.  
     337. ya
     338. 很鼓的背包,不知道里面是些什么東西?爬呀
     339. men
     340. dào
     341. bàn
     342. shān
     343. yāo
     344. jiù
     345. yǒu
     346. diǎn
     347. chī
     348. xiāo
     349. le
     350.  
     351. yīn
     352. wéi
     353. men
     354. 爬我們到半山腰我就有點吃不消了,因為我們
     355. méi
     356. yǒu
     357. dài
     358. shuǐ
     359. jiù
     360. le
     361. kǒu
     362. shān
     363. quán
     364. shuǐ
     365.  
     366. ā
     367.  
     368. zhēn
     369. tián
     370.  
     371.  
     372. 沒有帶水就喝了幾口山泉水“啊!真甜!”我
     373. men
     374. yòu
     375. lái
     376.  
     377.  
     378.  
     379. 們又繼續爬起來……。
     380.  
     381.  
     382. dào
     383. shān
     384. dǐng
     385. le
     386.  
     387. bèng
     388. sān
     389. chǐ
     390. gāo
     391.  
     392. zhōng
     393. shèng
     394. le
     395.  到山頂了!我一蹦三尺高,我終于勝利了
     396.  
     397.  
     398. shān
     399. dǐng
     400. de
     401. fēng
     402. jǐng
     403. měi
     404. le
     405.  
     406. fǎng
     407. jìn
     408. le
     409. rén
     410. jiān
     411. tiān
     412. !。山頂的風景美極了,我仿佛進入了人間天
     413. táng
     414.  
     415. 堂。
     416.  
     417.  
     418. xīn
     419. shǎng
     420. wán
     421. shān
     422. dǐng
     423. de
     424. měi
     425. jǐng
     426. hòu
     427.  
     428. men
     429. jiù
     430. kāi
     431. shǐ
     432. xià
     433. shān
     434. le
     435.  欣賞完山頂的美景后,我們就開始下山了
     436.  
     437. zhè
     438. tiān
     439. kōng
     440. xià
     441. le
     442. méng
     443. méng
     444.  
     445. men
     446. chēng
     447. le
     448. sǎn
     449. 。這里天空下起了蒙蒙細雨,我們撐起了雨傘
     450. xiǎo
     451. xīn
     452. de
     453. qián
     454. jìn
     455.  
     456. qián
     457. miàn
     458. de
     459. yuè
     460. lái
     461. yuè
     462. huá
     463.  
     464. shàng
     465. jiù
     466. dào
     467. shān
     468. 小心的前進。前面的路越來越滑,馬上就到山
     469. jiǎo
     470. le
     471.  
     472. yòu
     473. kàn
     474. dào
     475. shàng
     476. yǒu
     477. sōng
     478. guǒ
     479.  
     480. jiǎn
     481. 腳了。我又看到地上有幾個松果,我把它撿起
     482. lái
     483. kàn
     484. le
     485. kàn
     486. hǎo
     487. xiàng
     488. tōng
     489. de
     490. sōng
     491. guǒ
     492. yǒu
     493. diǎn
     494. yàng
     495.  
     496. yuán
     497. lái
     498. 來看了看好象和普通的松果有點不一樣,原來
     499. zhè
     500. sōng
     501. guǒ
     502. jīng
     503. lǎo
     504. le
     505.  
     506. men
     507. hěn
     508. kuài
     509. jiù
     510. xià
     511. le
     512. shān
     513.  
     514. 這個松果已經老了。我們很快就下了山。
     515.  
     516.  
     517. huí
     518. dào
     519. bīn
     520. guǎn
     521. hòu
     522.  
     523. men
     524. shōu
     525. shí
     526. le
     527. háng
     528. jiù
     529. dào
     530. huí
     531.  回到賓館后,我們收拾了行李就打道回府
     532. le
     533.  
     534. zhè
     535. shì
     536. nán
     537. wàng
     538. de
     539. háng
     540.  
     541. 了,這是一次難忘的旅行!
     542.  
     543.  
     544.  
       
      無注音版:“古田山”參觀記
       昨天傍晚我們開車去了古田山經過一個多小時的長途跋涉我們終于來到這里這里有新鮮的空氣、秀麗的風景,古老的樹木,我們先到四處轉了一圈就來到賓館訂下的房間,放下行李后,我們就到古田山邊上的“農家樂”去吃晚飯。
       這里的菜極為豐富,芳得撲鼻。有天上飛的、地上跑的、水里游的……我頓時狼吞虎咽了起來。
       吃完飯已經七點了,天色已晚,抬頭看見能隱隱約約、若隱若現的閃爍的星星和微亮的月亮。
       我們又回到了古田山賓館,夜深人靜。我突然覺得肚子有點餓,我就泡了一盒方便面吃起來,吃完了,我又進入了甜蜜的夢鄉。
       太陽剛從東山露出頭的時候,公雞那響亮的歌聲打破清晨的寧靜,它的歌聲在山谷里回蕩。
       起床了!我迅速的穿上衣服、洗完臉就到餐廳吃早餐了,這里的早飯真好吃,不一會我就吃飽了。我們開始爬山了,我第一眼看到的就是滿山的映山紅和清澈見底的山泉水,在這里我還看見了一些外國人,他們背著一個很大很鼓的背包,不知道里面是些什么東西?爬呀爬我們到半山腰我就有點吃不消了,因為我們沒有帶水就喝了幾口山泉水“啊!真甜!”我們又繼續爬起來……。
       到山頂了!我一蹦三尺高,我終于勝利了!。山頂的風景美極了,我仿佛進入了人間天堂。
       欣賞完山頂的美景后,我們就開始下山了。這里天空下起了蒙蒙細雨,我們撐起了雨傘小心的前進。前面的路越來越滑,馬上就到山腳了。我又看到地上有幾個松果,我把它撿起來看了看好象和普通的松果有點不一樣,原來這個松果已經老了。我們很快就下了山。
       回到賓館后,我們收拾了行李就打道回府了,這是一次難忘的旅行!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.matiastroncoso.com:藁城市| www.lucastenor.com:安义县| www.zhjuzi.com:呼图壁县| www.guoshiyan.com:郓城县| www.tlhsny.com:平潭县| www.zshuamao.com:河北区| www.merrylandchinesefood.com:红河县| www.solgintl.com:玉山县| www.qunfengdesign.com:金塔县| www.o-pipe.com:五常市| www.mowgliden.com:天等县| www.gzylflzx.com:安新县| www.otunetwork.com:开封市| www.xiutyj.com:永德县| www.danielelise.com:禄丰县| www.ccchz.com:华坪县| www.blmkt-ae.com:屏东市| www.farmaboti.com:洛川县| www.cnmjjqj.com:榆林市| www.bateriaslight-infinity.com:伊春市| www.fgzcs.com:台南县| www.gjcuk.com:西宁市| www.jsljl.com:青州市| www.pyweitong.com:西藏| www.cp6557.com:丹巴县| www.shihuotoys.com:安福县| www.ashvieducation.com:安泽县| www.gxdingyang.cn:马山县| www.crg-x.com:太仆寺旗| www.s59uk.com:乃东县| www.dareskins.com:卢龙县| www.karimjavadi.com:霍山县| www.bleedingblack.com:黑河市| www.0573packages.com:安陆市| www.jgdzj.com:砚山县| www.office-mode.com:渭南市| www.ctspecialistsllc.com:肥乡县| www.hairbook.org:洛浦县| www.elmasseker.com:沙雅县| www.nescafechina.com:家居| www.99069pp.com:会泽县| www.kkaa99.com:屏山县| www.yqlfanli.com:旺苍县| www.leicestercityjersey.com:剑河县| www.devrealem.com:炎陵县| www.parrotfm.com:阳城县| www.flamwoodvideo.com:文化| www.ramadawg.com:北碚区| www.ilovelingerie.net:涟水县| www.foodboxmenu.com:苗栗县| www.hongliansy.com:驻马店市| www.cjgzw.com:白银市| www.jnquanjing.com:汕头市| www.dagangbbs.com:女性| www.xpj88658.com:商都县| www.f9896.com:永春县| www.cjcfootball.com:濮阳县| www.abtans.com:太康县| www.zttrain.com:栖霞市| www.zhiyitwp.com:新建县| www.woyoracing.com:博罗县| www.threecrownsracing.com:静宁县| www.limonychelo.com:资阳市| www.alphaaidtraining.com:贞丰县| www.wfhtdr.com:安义县| www.xhttw.com:黑山县| www.aeroflex-cargo.com:特克斯县| www.ntchub.com:衡山县| www.360cityvisit.com:会昌县| www.dashrescue.org:邯郸县| www.edunestinstitute.com:衡南县| www.cp2205.com:博湖县| www.lts-portal.org:沭阳县| www.tonivlee.com:枣阳市| www.weijinying.com:应用必备| www.debian-mirror.com:民县| www.avexi.cn:惠安县| www.mortalgames.net:郴州市| www.jm88dz.com:邹城市| www.mississipp.com:平罗县| www.sableridgevillage.com:手游| www.alihybrid.com:常宁市| www.netcnz.com:漳浦县| www.wwwableton.com:永新县|