• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 《金色的魚鉤》

      《金色的魚鉤》

     1. wán
     2.  
     3. jīn
     4. de
     5. gōu
     6.  
     7. zhè
     8. piān
     9. wén
     10.  
     11. de
     12. liǎng
     13. yǎn
     14. shī
     15. rùn
     16. 讀完《金色的魚鉤》這篇課文,我的兩眼濕潤
     17. le
     18.  
     19. wén
     20. zhāng
     21. zhōng
     22. gǎn
     23. rén
     24. fèi
     25. de
     26. qíng
     27. jiē
     28.  
     29. duàn
     30. 了。文章中那一個個感人肺腑的情節,不斷浮
     31. xiàn
     32. zài
     33. de
     34. yǎn
     35. qián
     36.  
     37. 現在我的眼前。
     38.  
     39.  
     40. zhè
     41. piān
     42. wén
     43. zhāng
     44. xiě
     45. de
     46. shì
     47. zài
     48. hóng
     49. jun1
     50. zhǎng
     51. zhēng
     52. guò
     53. cǎo
     54. shí
     55.  
     56. suǒ
     57.  這篇文章寫的是在紅軍長征過草地時,所
     58. shēng
     59. de
     60. jiàn
     61. shì
     62.  
     63. zhǔ
     64. yào
     65. jiǎng
     66. le
     67. lǎo
     68. chuī
     69. shì
     70. bān
     71. zhǎng
     72. wéi
     73. le
     74. zhào
     75. 發生的一件事。主要講了老炊事班長為了照顧
     76. zuò
     77. zhě
     78. lìng
     79. wài
     80. liǎng
     81. wèi
     82. xiǎo
     83. tóng
     84. zhì
     85.  
     86. què
     87. shēng
     88. le
     89. de
     90. shì
     91. 作者與另外兩位小同志,自己卻犧牲了的故事
     92.  
     93. dāng
     94. dào
     95.  
     96. zuò
     97. zài
     98.  
     99. pěng
     100. zhe
     101. táng
     102. wǎn
     103.  
     104. jiáo
     105. zhe
     106. 。當我讀到“他坐在那里,捧著搪瓷碗,嚼著
     107. gēn
     108. cǎo
     109. gēn
     110. men
     111. chī
     112. shèng
     113. xià
     114. de
     115. tóu
     116.  
     117. jiáo
     118. le
     119. huì
     120.  
     121. 幾根草根和我們吃剩下的魚骨頭,嚼了一會,
     122. biàn
     123. zhòu
     124. zhe
     125. méi
     126. tóu
     127. yìng
     128. yān
     129. xià
     130.  
     131. de
     132. shí
     133. hòu
     134.  
     135. de
     136. hóu
     137. lóng
     138. gěng
     139. yān
     140. 便皺著眉頭硬咽下去”的時候,我的喉嚨哽咽
     141. le
     142.  
     143. duō
     144. me
     145. zhí
     146. zūn
     147. jìng
     148. de
     149. lǎo
     150. bān
     151. zhǎng
     152. ā
     153.  
     154. wéi
     155. le
     156. mìng
     157. yào
     158. 了。多么值得尊敬的老班長啊!為了革命需要
     159.  
     160. níng
     161. yuàn
     162. chī
     163. jìn
     164. tóu
     165.  
     166. yào
     167. bǎo
     168. zhù
     169. wèi
     170. xiǎo
     171. tóng
     172. zhì
     173.  
     174. ,寧愿自己吃盡苦頭,也要保住幾位小同志。
     175. yìng
     176. bāng
     177. bāng
     178. de
     179.  
     180. shì
     181. zěn
     182. me
     183. yān
     184. xià
     185. de
     186. ya
     187.  
     188. kào
     189. 那硬邦邦的魚刺,他是怎么咽下去的呀?他靠
     190. de
     191. shì
     192. jīng
     193. rén
     194. de
     195. zhì
     196. gāo
     197. shàng
     198. de
     199. mìng
     200. jīng
     201. shén
     202.  
     203. 的是他那驚人的毅力和至高無上的革命精神。
     204.  
     205.  
     206. wéi
     207. le
     208. men
     209. zhè
     210. dài
     211.  
     212. wéi
     213. le
     214. jiě
     215. fàng
     216. quán
     217. zhōng
     218. guó
     219.  
     220. zhè
     221. wèi
     222.  為了我們這一代,為了解放全中國,這位
     223. lǎo
     224. zhàn
     225. shì
     226. de
     227. shēng
     228. mìng
     229. xiàn
     230. gěi
     231. le
     232. mìng
     233. shì
     234.  
     235. ér
     236. ne
     237. 老戰士把自己的生命獻給了革命事業。而我呢
     238.  
     239. zài
     240. xiàn
     241. zài
     242. xìng
     243. de
     244. shēng
     245. huó
     246. zhōng
     247.  
     248. hái
     249. zhēn
     250. xìng
     251. shí
     252. ,在現在如此幸福的生活中,還不珍惜幸福時
     253. guāng
     254.  
     255. huí
     256. xiǎng
     257. lái
     258. zhēn
     259. cán
     260. kuì
     261.  
     262. píng
     263. shí
     264.  
     265. tiān
     266. tiān
     267. chī
     268. fàn
     269.  
     270. 光,回想起來可真慚愧。平時,天天吃飯,我
     271. dōu
     272. yào
     273. zài
     274. zhuō
     275. shàng
     276. shàng
     277.  
     278. zhǒng
     279.  
     280. shàng
     281. xiē
     282. fàn
     283.  
     284. yóu
     285. shì
     286. 都要在桌子上地上“種”上一些飯粒,尤其是
     287. chī
     288. fàn
     289.  
     290. chī
     291. wán
     292.  
     293. fàn
     294. zhuō
     295. shàng
     296.  
     297. shàng
     298.  
     299. dōu
     300. yǒu
     301. 吃米飯,一吃完,飯桌上,地上,都有幾粒米
     302.  
     303. yǒu
     304. de
     305. shí
     306. hòu
     307.  
     308. yào
     309. shì
     310. jiào
     311. hǎo
     312. chī
     313. de
     314. fàn
     315. cài
     316.  
     317. jiù
     318. 粒,有的時候,我要是覺得不好吃的飯菜,就
     319. bèi
     320. zhe
     321. bàn
     322. wǎn
     323. bàn
     324. wǎn
     325. dǎo
     326. diào
     327.  
     328. wǎn
     329. shàng
     330. è
     331. le
     332.  
     333. biàn
     334. xiàng
     335. 背著父母半碗半碗地倒掉,晚上餓了,便向父
     336. yào
     337. qián
     338. mǎi
     339. xiǎo
     340. chī
     341.  
     342. le
     343. zhè
     344. piān
     345. wén
     346. zhāng
     347.  
     348. zhī
     349. dào
     350. le
     351. men
     352. 母要錢買小吃。讀了這篇文章,我知道了我們
     353. jīn
     354. tiān
     355. de
     356. xìng
     357. shēng
     358. huó
     359. lái
     360.  
     361. liáng
     362. shí
     363. lái
     364.  
     365. lǎo
     366. 今天的幸福生活來得不易;糧食來得不易,老
     367. bān
     368. zhǎng
     369. suǒ
     370. chī
     371. de
     372. néng
     373. men
     374. ma
     375.  
     376. men
     377. wéi
     378. le
     379. mìng
     380. shì
     381. 班長所吃的能和我們比嗎?他們為了革命事業
     382.  
     383. jìn
     384. le
     385. jiān
     386. xīn
     387.  
     388. xiàn
     389. zài
     390. duō
     391. me
     392. wàng
     393. néng
     394. yòng
     395. wǎn
     396. bái
     397. ,歷盡了艱辛!現在我多么希望能用我碗里白
     398. huā
     399. huā
     400. de
     401. fàn
     402. huàn
     403. guò
     404. lǎo
     405. bān
     406. zhǎng
     407. shǒu
     408. zhōng
     409. de
     410. ā
     411.  
     412. 花花的大米飯換過老班長手中的魚刺啊!
     413.  
     414.  
     415. lǎo
     416. bān
     417. zhǎng
     418.  
     419. shì
     420. duō
     421. me
     422. de
     423. wěi
     424. ā
     425.  
     426. zài
     427. zhè
     428. piān
     429. wén
     430.  老班長,你是多么的偉大啊!在這一篇文
     431. zhāng
     432. shēn
     433. shēn
     434. de
     435. bèi
     436. de
     437. háng
     438. wéi
     439. dòng
     440. le
     441.  
     442. 章里我深深的被你的行為打動了!
     443.  
     444.  
     445.  
       
      無注音版:《金色的魚鉤》
       讀完《金色的魚鉤》這篇課文,我的兩眼濕潤了。文章中那一個個感人肺腑的情節,不斷浮現在我的眼前。
       這篇文章寫的是在紅軍長征過草地時,所發生的一件事。主要講了老炊事班長為了照顧作者與另外兩位小同志,自己卻犧牲了的故事。當我讀到“他坐在那里,捧著搪瓷碗,嚼著幾根草根和我們吃剩下的魚骨頭,嚼了一會,便皺著眉頭硬咽下去”的時候,我的喉嚨哽咽了。多么值得尊敬的老班長啊!為了革命需要,寧愿自己吃盡苦頭,也要保住幾位小同志。那硬邦邦的魚刺,他是怎么咽下去的呀?他靠的是他那驚人的毅力和至高無上的革命精神。
       為了我們這一代,為了解放全中國,這位老戰士把自己的生命獻給了革命事業。而我呢,在現在如此幸福的生活中,還不珍惜幸福時光,回想起來可真慚愧。平時,天天吃飯,我都要在桌子上地上“種”上一些飯粒,尤其是吃米飯,一吃完,飯桌上,地上,都有幾粒米粒,有的時候,我要是覺得不好吃的飯菜,就背著父母半碗半碗地倒掉,晚上餓了,便向父母要錢買小吃。讀了這篇文章,我知道了我們今天的幸福生活來得不易;糧食來得不易,老班長所吃的能和我們比嗎?他們為了革命事業,歷盡了艱辛!現在我多么希望能用我碗里白花花的大米飯換過老班長手中的魚刺啊!
       老班長,你是多么的偉大啊!在這一篇文章里我深深的被你的行為打動了!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.zhengbojx.com:乌鲁木齐市| www.d5828.com:井研县| www.emploi-quebec-trousse.com:若羌县| www.atanasteodosiev.com:江都市| www.rncjw.cn:宝山区| www.sjdhgs.com:襄樊市| www.in2demo.com:嘉鱼县| www.tradeb2bdirectory.com:南昌市| www.mulama.com:山西省| www.aiweizhi.com:泰宁县| www.editions-nergal.com:噶尔县| www.cfdgl.com:洪洞县| www.kidodidoo.com:河南省| www.coolvier.com:扶绥县| www.ircdzone.net:石棉县| www.offerhand.com:合水县| www.amoura2.com:清水县| www.ebwww.com:察雅县| www.thisissohot.com:乃东县| www.czjz123.com:阳新县| www.greenbychance.net:全州县| www.vcmarienkirchen.com:苍梧县| www.wynlyn.com:祁门县| www.offreznouslolympia.com:义马市| www.xadeco.com:睢宁县| www.yfzs0615.com:天峻县| www.adonis-danieletto.com:怀化市| www.200v200.com:淳化县| www.ge176.com:阜阳市| www.bloggerjomblo.com:古蔺县| www.assamnaukri.com:漳平市| www.hnhuidasw.com:海丰县| www.vipsus.com:马关县| www.xishimeiecuador.com:万全县| www.bhwwz.com:乌拉特后旗| www.youb555.com:邛崃市| www.ceriacell.com:开阳县| www.nederlandsefilms.com:朝阳区| www.cmacgmlogistics.com:黑龙江省| www.conceptflame.com:崇仁县| www.go115.com:蛟河市| www.wwzz888.com:朔州市| www.flamwoodvideo.com:大洼县| www.ouruolai.com:手游| www.nederlandsefilms.com:泾川县| www.antski.com:宁化县| www.xkfan.com:高要市| www.anjiescl.com:湾仔区| www.chadathaihouse.com:浙江省| www.uidongmun.com:来宾市| www.ranpuya.com:大方县| www.easterlingtribe.com:莱芜市| www.vsdtv.com:平塘县| www.mizu16.com:冷水江市| www.xzwsst.com:红原县| www.cbearings.com:马龙县| www.lw338.com:织金县| www.576478.com:石柱| www.uuxer.com:县级市| www.rememberforeverphotography.com:静安区| www.aiellocalabro.org:兰西县| www.sao94sao.com:邮箱| www.3gttw.com:栾川县| www.airuite0553.com:江北区| www.cssmuseum.com:长宁县| www.freebie-host.com:定结县| www.chery-ruixiang.com:长葛市| www.aaaago.com:杂多县| www.baidujxcm.com:云浮市| www.danfcamera.com:庐江县| www.tosarang.org:承德县| www.monobin.com:丹东市| www.huoyuanch.com:勐海县| www.alamat-sekolah.com:昌平区| www.greatlivecds.com:鄂托克旗| www.myo89.com:苏州市| www.konjacspons.com:建宁县| www.koreanista.net:太仓市| www.hg50345.com:克什克腾旗| www.creantik.com:汤原县| www.agnum100.com:历史| www.thejoyryders.com:昌都县| www.wh256.com:霍林郭勒市| www.mastersengenharia.com:鄂托克旗|