• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 最高興的一件事

      最高興的一件事

     1.    
     2. yuè
     3.    
     4. xīng
     5. xiǎo
     6. zhuǎn
     7. yīn
     8. 25日星期四小雨轉陰
     9.  
     10.  
     11. jīn
     12. tiān
     13.  
     14. dāng
     15. cóng
     16. jiù
     17. jiù
     18. shǒu
     19. zhōng
     20. jiē
     21. guò
     22. pàn
     23. wàng
     24. jiǔ
     25.  今天,當我從舅舅手中接過自己盼望己久
     26. de
     27. liàng
     28. huá
     29. bǎn
     30. chē
     31.  
     32. dòng
     33. de
     34. ràng
     35. lián
     36. huà
     37. dōu
     38. shuō
     39. chū
     40. lái
     41. le
     42. 的那輛滑板車,激動的讓我連話都說不出來了
     43.  
     44. shì
     45. jiǎng
     46. kǎo
     47. shì
     48. èr
     49. mén
     50. gōng
     51. kǎo
     52. le
     53.          
     54. fèn
     55. de
     56. ,那是媽媽獎勵我期末考試二門功課考了100分的
     57. zuì
     58. hǎo
     59. jiǎng
     60. pǐn
     61.  
     62. de
     63. xīn
     64. qíng
     65. jiǔ
     66. jiǔ
     67. néng
     68. píng
     69. jìng
     70.  
     71. zài
     72. 最好獎品。我的心情久久不能平靜,再次把我
     73. dài
     74. dào
     75. le
     76. lǐng
     77. chéng
     78. dān
     79. tiān
     80. de
     81. qíng
     82. jǐng
     83. zhōng
     84.  
     85.  
     86. 帶到了領成績單那天的一幕幕情景中……
     87.  
     88.  
     89. lǐng
     90. chéng
     91. dān
     92. tiān
     93. zǎo
     94. shàng
     95.  
     96. ràng
     97. zǎo
     98. zǎo
     99. sòng
     100.  領成績單那天早上,我讓爸爸早早送我去
     101. xué
     102. xiào
     103.  
     104. xiàn
     105. jiāo
     106. shì
     107. tóng
     108. xué
     109. men
     110. jīng
     111. kuài
     112. dōu
     113. dào
     114. le
     115.  
     116. zuò
     117. 學校,發現教室里同學們已經快都到了,我坐
     118. zài
     119. zuò
     120. wèi
     121. shàng
     122. tóng
     123. xué
     124. tán
     125. tiān
     126. děng
     127. dài
     128. lǎo
     129. shī
     130. xuān
     131. chéng
     132.  
     133. 在座位上和同學一起談天等待老師宣布成績。
     134. guò
     135. le
     136. huì
     137. ér
     138.  
     139. shù
     140. xué
     141. lǎo
     142. shī
     143. lái
     144. le
     145.  
     146. jiā
     147. ān
     148. jìng
     149. xià
     150. 過了一會兒,數學老師來了,大家立刻安靜下
     151. lái
     152.  
     153. shù
     154. xué
     155. lǎo
     156. shī
     157. shuō
     158.  
     159.  
     160. bào
     161. xià
     162. zhè
     163. shù
     164. xué
     165. kǎo
     166. 來。數學老師說:“我報一下這次期末數學考
     167. shì
     168. de
     169. chéng
     170.  
     171.  
     172. lián
     173. máng
     174. shù
     175. ěr
     176. duǒ
     177. quán
     178. shén
     179. guàn
     180. zhù
     181. tīng
     182. zhe
     183. 試的成績。”我連忙豎起耳朵全神貫注地聽著
     184.  
     185.  
     186. jīn
     187. zhé
     188.  
     189.       
     190. fèn
     191.  
     192. jiā
     193.  
     194.       
     195. fèn
     196.  
     197. yáng
     198. rèn
     199.  
     200.  
     201. ,“金哲毅…96分,于佳煜…98分,楊任葉子…”
     202. dāng
     203. lǎo
     204. shī
     205. jiào
     206. dào
     207. de
     208. míng
     209. shí
     210.  
     211. de
     212. xīn
     213. jiù
     214. xiàng
     215. huái
     216. chuāi
     217. zhe
     218. 當老師叫到我的名字時,我的心就像懷里揣著
     219. zhī
     220. xiǎo
     221.  
     222. pēng
     223. pēng
     224. pēng
     225.  
     226. luàn
     227. tiào
     228.  
     229. lǎo
     230. shī
     231. dùn
     232. le
     233. dùn
     234. hòu
     235. 一只小兔子“砰砰砰”地亂跳,老師頓了頓后
     236.  
     237.          
     238. fèn
     239.  
     240. huáng
     241. huī
     242.  
     243.  
     244.  
     245. zhe
     246. bào
     247. chéng
     248.  
     249. měi
     250. 100分,黃輝……”繼續著報成績,我美滋滋地
     251. xiǎng
     252. zhe
     253.  
     254. huá
     255. bǎn
     256. chē
     257. yuè
     258. lái
     259. yuè
     260. jìn
     261. le
     262. shì
     263. yīn
     264. wéi
     265. yīng
     266. 想著:離滑板車越來越近了那是因為媽媽答應
     267. kǎo
     268. shì
     269. guǒ
     270. sān
     271. mén
     272. gōng
     273. zhōng
     274. èr
     275. mén
     276. mǎn
     277. fèn
     278. de
     279. huà
     280.  
     281. 我期末考試如果三門功課其中二門滿分的話,
     282. jiù
     283. ràng
     284. tiāo
     285. xuǎn
     286. huān
     287. de
     288. dōng
     289. zuò
     290. wéi
     291. jiǎng
     292. pǐn
     293.  
     294. fǎng
     295. 就讓我挑選自己喜歡的東西作為獎品,我仿佛
     296. kàn
     297. dào
     298. le
     299. chāo
     300. shì
     301. huò
     302. guì
     303. liàng
     304. huáng
     305. de
     306. huá
     307. bǎn
     308. shǒu
     309. zhèng
     310. zài
     311. xiàng
     312. 看到了超市貨柜里那輛黃色的滑板手正在向我
     313. zhāo
     314. shǒu
     315.  
     316. 招手。
     317.  
     318.  
     319. shù
     320. xué
     321. lǎo
     322. shī
     323. xuān
     324. wán
     325. shù
     326. xué
     327. kǎo
     328. shì
     329. chéng
     330. hòu
     331.  
     332. yīng
     333.  數學老師宣布完數學期末考試成績后,英
     334. lǎo
     335. shī
     336. lái
     337. le
     338.  
     339. shuō
     340.  
     341.  
     342. zhè
     343. kǎo
     344. shì
     345. sān
     346. bān
     347. kǎo
     348.          
     349. fèn
     350. de
     351. 語老師也來了,她說:“這次考試三班考100分的
     352. yǒu
     353. hěn
     354. duō
     355.  
     356. jiā
     357. yào
     358. xiàng
     359. men
     360. xué
     361.  
     362. jiā
     363.          
     364. fèn
     365.  
     366. yáng
     367. rèn
     368. 有很多,大家要向他們學習,于佳煜100分,楊任
     369.          
     370. fèn
     371.  
     372.  
     373.  
     374. zài
     375. tīng
     376. dào
     377. le
     378.          
     379. fèn
     380.  
     381. jìn
     382.  
     383. 葉子100分……”再次聽到自己得了100分,我不禁“
     384. wa
     385.  
     386. xià
     387. hǎn
     388. le
     389. lái
     390.  
     391. tóng
     392. xué
     393. men
     394. shuàn
     395. de
     396. xià
     397. dōu
     398. niǔ
     399. guò
     400. 哇”地一下喊了起來,同學們涮的一下都扭過
     401. tóu
     402. dīng
     403. zhe
     404.  
     405. zhī
     406. hǎo
     407. hài
     408. xiū
     409. xià
     410. tóu
     411. chén
     412. jìn
     413. tīng
     414. dào
     415. 頭盯著我,我只好害羞地低下頭沉浸于聽到自
     416.          
     417. fèn
     418. de
     419. yuè
     420. zhōng
     421.  
     422. hòu
     423. lái
     424. bān
     425. zhǔ
     426. rèn
     427. lǎo
     428. shī
     429. xuān
     430. le
     431. wén
     432. 100分的喜悅中。后來班主任何老師宣讀了語文
     433. chéng
     434.  
     435. zhī
     436. kǎo
     437. le
     438.       
     439. fèn
     440.  
     441. rán
     442. hòu
     443. quán
     444. bān
     445. tóng
     446. xué
     447. cāo
     448. chǎng
     449. 成績,我只考了99分。然后全班同學一起去操場
     450. cān
     451. jiā
     452. xiū
     453. shì
     454. bān
     455. jiǎng
     456. diǎn
     457.  
     458. yòu
     459. lǐng
     460. dào
     461. le
     462. zhè
     463. xué
     464. sān
     465. hǎo
     466. 參加休業式頒獎典禮,我又領到了這學期三好
     467. xué
     468. shēng
     469. de
     470. jiǎng
     471. zhuàng
     472.  
     473. tiān
     474. huí
     475. jiā
     476. hòu
     477.  
     478. shí
     479. jiān
     480. jiù
     481. diàn
     482. 學生的獎狀。那天回家后,我第一時間就打電
     483. huà
     484. xiàng
     485. huì
     486. bào
     487. chéng
     488.  
     489. tīng
     490. dào
     491. hòu
     492.  
     493. shàng
     494. jiù
     495. biǎo
     496. yáng
     497. 話向媽媽匯報成績,媽媽聽到后,馬上就表揚
     498. le
     499.  
     500. chéng
     501. nuò
     502. guò
     503. tiān
     504. ràng
     505. xuǎn
     506. huān
     507. de
     508. dōng
     509.  
     510. 了我,承諾過幾天讓我自己去選喜歡的東西。
     511.  
     512.  
     513.  
       
      無注音版:最高興的一件事
       2月5日星期四小雨轉陰
       今天,當我從舅舅手中接過自己盼望己久的那輛滑板車,激動的讓我連話都說不出來了,那是媽媽獎勵我期末考試二門功課考了100分的最好獎品。我的心情久久不能平靜,再次把我帶到了領成績單那天的一幕幕情景中……
       領成績單那天早上,我讓爸爸早早送我去學校,發現教室里同學們已經快都到了,我坐在座位上和同學一起談天等待老師宣布成績。過了一會兒,數學老師來了,大家立刻安靜下來。數學老師說:“我報一下這次期末數學考試的成績。”我連忙豎起耳朵全神貫注地聽著,“金哲毅…96分,于佳煜…98分,楊任葉子…”當老師叫到我的名字時,我的心就像懷里揣著一只小兔子“砰砰砰”地亂跳,老師頓了頓后“100分,黃輝……”繼續著報成績,我美滋滋地想著:離滑板車越來越近了那是因為媽媽答應我期末考試如果三門功課其中二門滿分的話,就讓我挑選自己喜歡的東西作為獎品,我仿佛看到了超市貨柜里那輛黃色的滑板手正在向我招手。
       數學老師宣布完數學期末考試成績后,英語老師也來了,她說:“這次考試三班考100分的有很多,大家要向他們學習,于佳煜100分,楊任葉子100分……”再次聽到自己得了100分,我不禁“哇”地一下喊了起來,同學們涮的一下都扭過頭盯著我,我只好害羞地低下頭沉浸于聽到自己100分的喜悅中。后來班主任何老師宣讀了語文成績,我只考了99分。然后全班同學一起去操場參加休業式頒獎典禮,我又領到了這學期三好學生的獎狀。那天回家后,我第一時間就打電話向媽媽匯報成績,媽媽聽到后,馬上就表揚了我,承諾過幾天讓我自己去選喜歡的東西。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.zcxjw.cn:眉山市| www.arcoiristours.com:鄂伦春自治旗| www.alexandralipkova.com:六安市| www.wqqnw.com:仪陇县| www.0790sf.com:柳江县| www.medianewslive.com:周至县| www.936729.com:江孜县| www.gordon-hippo.com:韶山市| www.hbtw.net:察隅县| www.wunderkind56dvoek.net:宾阳县| www.lee4mayor.com:顺义区| www.7vwp.com:姜堰市| www.blogbebas.com:海兴县| www.brandshoesbar.com:都江堰市| www.alfahadtiles.com:钦州市| www.ramblingabare.com:乌拉特中旗| www.hjhyw.cn:郧西县| www.chevroletbandung.com:游戏| www.hg71678.com:历史| www.fsxianxin.com:金昌市| www.jlbtz.com:同心县| www.565783.com:繁峙县| www.mynwabulgaria.com:汉寿县| www.saftlaw.com:鹤岗市| www.cp7665.com:乌什县| www.nigumian.com:南涧| www.cosmosofsweden.com:桂阳县| www.gotta-go-fast.com:龙游县| www.zhouyuzheng.com:邮箱| www.weiyanwangluo.com:琼中| www.abgoonfelezgroup.com:民乐县| www.mu788.com:包头市| www.yeo-yeo.com:上犹县| www.arecipesite.com:乐山市| www.ipcstz-africa.org:龙井市| www.liuxiaozhou.com:威海市| www.peng9.com:栖霞市| www.wdxshop.com:盐源县| www.geekordi.com:托里县| www.rolfjoneslaw.com:东乡| www.casamentocarolebruno.com:大化| www.cleitonschaefer.com:临泽县| www.weatherkingdom.net:通江县| www.actforourfuture.org:桐梓县| www.violinstudiova.com:靖远县| www.busemfm.com:探索| www.thomasinjune.com:德钦县| www.chinazigong.com:林州市| www.cursosrioja.com:灵石县| www.ytjskf.com:慈利县| www.triple-star.net:津南区| www.manuel-huber.net:泸西县| www.healtheworldtour.org:常山县| www.rxsm999.com:景谷| www.kerala-honeymoon-packages.com:登封市| www.pokerglyphs.com:永靖县| www.nksl-soccer.org:巨鹿县| www.ltswordpress.com:盐城市| www.awleisure.com:桃江县| www.nettensatis.com:新兴县| www.hysmzx.com:腾冲县| www.gaobaoit.com:广河县| www.bjjyzy.com:灵寿县| www.universaltradekey.com:鄢陵县| www.debbiesellsredding.com:安宁市| www.dcgrill18st.com:大新县| www.myqccoupons.com:奉化市| www.044m.com:乡城县| www.rdealerv.com:谷城县| www.genoad.com:台中县| www.126youxiang.com:枣阳市| www.812760.com:公主岭市| www.bikersforbeth.com:花莲县| www.kmsrmall.com:临安市| www.carousel-ride.com:鹰潭市| www.alida-hisku.net:龙里县| www.aaaago.com:延庆县| www.bjjyzy.com:山西省| www.kneadinbread.com:余干县| www.lnkqxx.com:临邑县| www.patenaude-trempe.com:贞丰县| www.ydgongce.com:赞皇县| www.best-wpthemes.com:琼中| www.jzyxny.com:凤冈县|