• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 給大姨的信

      給大姨的信

     1. qīn
     2. ài
     3. de
     4.  
     5. 親愛的大姨:
     6.  
     7.  
     8. nín
     9. hǎo
     10.  
     11. yǒu
     12. měi
     13. de
     14. jiā
     15. xiāng
     16.  
     17.  
     18. chuān
     19. zhōu
     20.  您好!我有一個美麗的家鄉――四川達州
     21.  
     22. bié
     23. shì
     24. zhōu
     25. de
     26.  
     27. hǎo
     28. chī
     29. jiē
     30.  
     31.  
     32. xiàn
     33. zài
     34. de
     35. ér
     36. jīng
     37. 。特別是達州的“好吃街,”現在的那兒已經
     38. shēng
     39. le
     40. fān
     41. tiān
     42. de
     43. biàn
     44. huà
     45. le
     46.  
     47. xiǎng
     48. dāng
     49. nián
     50.  
     51.  
     52. 發生了翻天覆地的變化了,想當年……
     53.  
     54.  
     55.  
     56. táng
     57. chuàn
     58. ér
     59.  
     60. táng
     61. chuàn
     62. ér
     63.  
     64. yǒu
     65. hǎo
     66. chī
     67. yòu
     68. biàn
     69. de
     70. táng
     71. chuàn
     72.  “糖串兒,糖串兒,有好吃又便宜的糖串
     73. ér
     74.  
     75. kuài
     76. lái
     77. kàn
     78. kàn
     79. ā
     80.  
     81.  
     82.  
     83. dōng
     84. běi
     85. shāo
     86. bǐng
     87.  
     88. dōng
     89. běi
     90. shāo
     91. 兒,快來看看啊!”“東北大燒餅,東北大燒
     92. bǐng
     93.  
     94.  
     95. gào
     96. men
     97.  
     98. xiàn
     99. zài
     100. zhī
     101. shì
     102. zài
     103. jiē
     104. kǒu
     105. ne
     106. 餅。”告訴你們一個秘密:現在只是在街口呢
     107.  
     108. zǒu
     109.  
     110. hǎo
     111. chī
     112. jiē
     113.  
     114.  
     115. dìng
     116. huì
     117. xiǎng
     118. dào
     119. zhè
     120. shì
     121. !走入“好吃街”,你一定不會想到這是個大
     122. xíng
     123. de
     124.  
     125. chǎng
     126.  
     127.  
     128.  
     129. wén
     130. dào
     131. chù
     132. dōu
     133. shì
     134.  
     135. lǎo
     136. shǔ
     137. gèng
     138. shì
     139. 型的“垃圾場!!”蚊子到處都是,老鼠更是
     140. quān
     141. quān
     142. de
     143.  
     144. dài
     145. dōu
     146. duī
     147. chéng
     148. le
     149. xiǎo
     150. shān
     151. 一圈一圈的,垃圾袋都堆成了一個個小垃圾山
     152.  
     153. zhī
     154. yào
     155. jiē
     156. kǒu
     157. yǒu
     158. rén
     159. guò
     160.  
     161. dìng
     162. huì
     163. zhēng
     164. xiān
     165. kǒng
     166. hòu
     167. de
     168. wǎng
     169. 。只要街口有人路過,那一定會爭先恐后的往
     170. qián
     171. pǎo
     172.  
     173. miǎo
     174. dōu
     175. xiǎng
     176. tíng
     177. xià
     178.  
     179. zhì
     180. zài
     181. mén
     182. kǒu
     183. mài
     184. xiǎo
     185. chī
     186. de
     187. 前跑,一秒都不想停下,至于在門口賣小吃的
     188.  
     189. dìng
     190. shì
     191.  
     192.  
     193. suǒ
     194.  
     195.       
     196. nián
     197. qián
     198. de
     199.  
     200. hǎo
     201. chī
     202. jiē
     203.  
     204. shì
     205. rén
     206. ,那一定是……所以,20年前的“好吃街”是人
     207. jiàn
     208. rén
     209. yàn
     210.  
     211. lián
     212. xiǎo
     213. gǒu
     214. dōu
     215. yuàn
     216. jiǔ
     217. liú
     218. de
     219. fāng
     220.  
     221. 見人厭,連小狗都不愿久留的地方。
     222.  
     223.  
     224. shí
     225. guāng
     226. liú
     227. shì
     228.  
     229.       
     230. nián
     231. hòu
     232.  
     233. guó
     234. biān
     235. de
     236. fán
     237. róng
     238. qiáng
     239. lái
     240.  時光流逝,20年后,祖國邊的繁榮富強起來
     241.  
     242. rén
     243. rén
     244. dōu
     245. zhù
     246. shàng
     247. le
     248. gāo
     249. lóu
     250. shà
     251.  
     252. gèng
     253. duō
     254. de
     255. rén
     256. yǒu
     257. le
     258. ,人人都住上了高樓大廈,更多的人有了那個
     259. shí
     260. hòu
     261. xiǎng
     262. dōu
     263. gǎn
     264. xiǎng
     265. de
     266. chē
     267.  
     268. kuān
     269. kuò
     270. de
     271.  
     272. shù
     273. de
     274. 時候想都不敢想的汽車。寬闊的馬路;無數的
     275. gāo
     276. lóu
     277.  
     278. xīn
     279. de
     280. gāo
     281.  
     282. huá
     283. de
     284. shang
     285.  
     286.  
     287. zhè
     288.       
     289. duō
     290. nián
     291. 高樓;新奇的高科技;華麗的衣裳……這20多年
     292. lái
     293.  
     294. men
     295. de
     296. guó
     297. shēng
     298. le
     299. fān
     300. tiān
     301. de
     302. biàn
     303. huà
     304.  
     305. xiǎo
     306. 來,我們的祖國也發生了翻天覆地的變化:小
     307. píng
     308. fáng
     309. méi
     310. yǒu
     311. le
     312.  
     313. féng
     314. guò
     315. de
     316. méi
     317. yǒu
     318. le
     319.  
     320. yòu
     321. chòu
     322. yòu
     323. zāng
     324. 平房沒有了;縫補過的衣服沒有了;又臭又臟
     325. de
     326. chǎng
     327. méi
     328. yǒu
     329. le
     330.  
     331. quán
     332. shì
     333. chē
     334. dài
     335. láo
     336. le
     337.  
     338.  
     339. gèng
     340. 的垃圾場沒有了,全是垃圾車代勞了……更何
     341. kuàng
     342. zhōu
     343. de
     344.  
     345. hǎo
     346. chī
     347. jiē
     348.  
     349. ne
     350.  
     351. xiàn
     352. zài
     353. de
     354.  
     355. hǎo
     356. chī
     357. jiē
     358.  
     359. gèng
     360. 況達州的“好吃街”呢?現在的“好吃街”更
     361. shì
     362. bié
     363. yǒu
     364. fān
     365. tiān
     366.  
     367. huǒ
     368. guō
     369. diàn
     370.  
     371. tóu
     372. diàn
     373.  
     374. kuài
     375. cān
     376. diàn
     377.  
     378. 是別有一番天地:火鍋店、魚頭店、快餐店、
     379. xiǎo
     380. chī
     381. diàn
     382.  
     383. kǎo
     384. diàn
     385.  
     386. jiǎo
     387. diàn
     388.  
     389. běn
     390. liào
     391. diàn
     392.  
     393. běn
     394. 小吃店、烤鴨店、餃子店、日本料理店、日本
     395. shòu
     396. diàn
     397.  
     398.  
     399. shù
     400. shèng
     401. shù
     402.  
     403. fēng
     404.  
     405. 壽司店……數不勝數,各具風格。
     406.  
     407.  
     408. zhè
     409.       
     410. nián
     411.  
     412. guó
     413. zhǎn
     414. fán
     415. róng
     416. chāng
     417. shèng
     418.  
     419. xià
     420.  這個20年,祖國發展得如此繁榮昌盛,那下
     421.       
     422. nián
     423.  
     424. guó
     425. yòu
     426. huì
     427. shēng
     428. zěn
     429. yàng
     430. fān
     431. tiān
     432. de
     433. biàn
     434. huà
     435. ne
     436. 一個20年,祖國又會發生怎樣翻天覆地的變化呢
     437.  
     438.  
     439.  
     440.  
       
      無注音版:給大姨的信
       親愛的大姨:
       您好!我有一個美麗的家鄉――四川達州。特別是達州的“好吃街,”現在的那兒已經發生了翻天覆地的變化了,想當年……
       “糖串兒,糖串兒,有好吃又便宜的糖串兒,快來看看啊!”“東北大燒餅,東北大燒餅。”告訴你們一個秘密:現在只是在街口呢!走入“好吃街”,你一定不會想到這是個大型的“垃圾場!!”蚊子到處都是,老鼠更是一圈一圈的,垃圾袋都堆成了一個個小垃圾山。只要街口有人路過,那一定會爭先恐后的往前跑,一秒都不想停下,至于在門口賣小吃的,那一定是……所以,20年前的“好吃街”是人見人厭,連小狗都不愿久留的地方。
       時光流逝,20年后,祖國邊的繁榮富強起來,人人都住上了高樓大廈,更多的人有了那個時候想都不敢想的汽車。寬闊的馬路;無數的高樓;新奇的高科技;華麗的衣裳……這20多年來,我們的祖國也發生了翻天覆地的變化:小平房沒有了;縫補過的衣服沒有了;又臭又臟的垃圾場沒有了,全是垃圾車代勞了……更何況達州的“好吃街”呢?現在的“好吃街”更是別有一番天地:火鍋店、魚頭店、快餐店、小吃店、烤鴨店、餃子店、日本料理店、日本壽司店……數不勝數,各具風格。
       這個20年,祖國發展得如此繁榮昌盛,那下一個20年,祖國又會發生怎樣翻天覆地的變化呢?
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.hammerheadradio.com:宝坻区| www.whatssparkling.com:余庆县| www.hndth.com:铁力市| www.zghnfzw.com:通道| www.trade-perfect.com:河北区| www.hzzgg.com:双桥区| www.zhiweifurniture.com:开原市| www.generofem.com:四子王旗| www.resetv.com:苏州市| www.tiantaojiaosu.com:金山区| www.wnwgj.com:清苑县| www.nescafechina.com:仪陇县| www.vincentgrison.com:孝感市| www.hzjjqp.com:琼中| www.thebox-ny.com:五台县| www.oxzigen.com:昌邑市| www.sdstones.com:阿荣旗| www.bwbuffaloridgeinn.com:炎陵县| www.xizig.com:金阳县| www.blogcampghana.com:衡水市| www.zj-meihong.com:黑龙江省| www.blissfulrituals.com:临湘市| www.datepromocode.com:上栗县| www.baikalwaves.com:汉寿县| www.lygwqd.com:柘荣县| www.conventionavenue.com:清流县| www.z8676.com:库伦旗| www.allnaturessafeway.com:克拉玛依市| www.sdwlcc.com:泊头市| www.seoaon.com:航空| www.efemlak.com:通榆县| www.fmars2007.org:江孜县| www.xadeco.com:西华县| www.dongda-wood.com:右玉县| www.ukvapez.com:仙游县| www.jangsuchonaronia.com:凉山| www.hammerheadradio.com:屯留县| www.blgzs88.com:陵川县| www.gzgwg.com:金平| www.chasyostsculpture.com:建昌县| www.z8676.com:上杭县| www.hg28678.com:阳信县| www.zjmetong.com:柞水县| www.csjwa.com:东阳市| www.hibiscus-cottages.com:石狮市| www.dy-yey.com:六枝特区| www.ewunthegun.com:恭城| www.myproperties4sale.com:收藏| www.traumleben.org:安泽县| www.bazardasminas.net:西乌珠穆沁旗| www.heixiule.com:武强县| www.egehannakliyat.com:澜沧| www.techtranindia.com:阳西县| www.quenetic.com:徐闻县| www.moretoken.org:杭锦后旗| www.tintasetinteiros.com:九寨沟县| www.himanidalmia.com:江西省| www.199bongo.com:习水县| www.qdtingmei.com:沽源县| www.kingbcw.com:南陵县| www.dvsgfx.com:绥阳县| www.minamihompi.com:沙河市| www.headsion.cn:吕梁市| www.hairbook.org:怀仁县| www.3dbasketballcamp.com:增城市| www.atcdhaka.com:龙门县| www.arcoiristours.com:河源市| www.948066.com:红安县| www.perfectskinserum.org:临颍县| www.isi-stone.com:高淳县| www.jkfdu.com:屯门区| www.idccommunity.com:安宁市| www.potap-nastya.net:罗甸县| www.eliping.com:抚顺县| www.chuangxinyuanyi.com:定襄县| www.breakerror.com:丁青县| www.arcadaproductions.com:磐安县| www.used-staticcaravans.com:红桥区| www.m6828.com:乌兰浩特市| www.salvedining.com:邓州市| www.ofnail.com:从化市| www.shopthapcam.com:南江县| www.ym577.com:扶绥县| www.niaz711.com:遂昌县|