• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 我的壓歲錢使用計劃

      我的壓歲錢使用計劃

     1. nán
     2. jīng
     3. shì
     4. sān
     5. pái
     6. lóu
     7. xiǎo
     8. xué
     9. liù
     10.  
     11.    
     12.  
     13. bān
     14. yóu
     15. yuè
     16. 南京市三牌樓小學六(2)班游悅
     17.  
     18.  
     19. guò
     20. nián
     21. le
     22.  
     23. de
     24. qián
     25. bāo
     26. miǎn
     27. huì
     28. zhǎng
     29. pàng
     30. quān
     31.  過年了,爸爸媽媽的錢包不免會長胖一圈
     32.  
     33. shuí
     34. jiào
     35. měi
     36. le
     37. suì
     38. qián
     39. hòu
     40. dōu
     41.  
     42. jiāo
     43. gōng
     44.  
     45. ne
     46.  
     47. suǒ
     48. ,誰叫我每次得了壓歲錢后都“交工”呢?所
     49.  
     50. jīn
     51. nián
     52. xià
     53. dìng
     54. jué
     55. xīn
     56.  
     57. bǎo
     58. guǎn
     59. shǐ
     60. yòng
     61. suì
     62. qián
     63. 以,今年我下定決心,自己保管和使用壓歲錢
     64.  
     65. bān
     66. měi
     67. nián
     68. de
     69. suì
     70. qián
     71. dōu
     72. yǒu
     73.             
     74. yuán
     75. zuǒ
     76. yòu
     77.  
     78. jiù
     79. zhè
     80. 。一般每年我的壓歲錢都有1000元左右,那我就這
     81. yàng
     82. yòng
     83. ba
     84.  
     85. cún
     86.          
     87. yuán
     88.  
     89.          
     90. yuán
     91. qián
     92. yòng
     93. lái
     94. xiāo
     95. fèi
     96.  
     97. 樣用吧,存800元,其余200元錢用來消費!
     98.  
     99.  
     100. xiān
     101. mǎi
     102. zuì
     103. huān
     104. de
     105. dōng
     106.  
     107. rén
     108. shuō
     109. hǎo
     110.  
     111.  
     112. shū
     113.  先買我最喜歡的東西。古人說得好,“書
     114. zhōng
     115. yǒu
     116. yán
     117.  
     118. shū
     119. zhōng
     120. yǒu
     121. huáng
     122. jīn
     123.  
     124.  
     125. cóng
     126. xiǎo
     127. dào
     128. 中自有顏如玉,書中自有黃金屋。”我從小到
     129. dōu
     130. shì
     131.  
     132. xiǎo
     133. shū
     134.  
     135.  
     136. shí
     137. me
     138.  
     139. wén
     140. huà
     141.  
     142.  
     143.  
     144. 大都是個“小書迷”,什么《文化苦旅》、《
     145. tāng
     146. suǒ
     147. xiǎn
     148.  
     149.  
     150.  
     151. bèi
     152. xiǎn
     153.  
     154.  
     155.  
     156. 湯姆索婭歷險記》、《哈克貝利歷險記》、《
     157. shǎo
     158. nián
     159. wéi
     160. zhī
     161. fán
     162. nǎo
     163.  
     164.  
     165.  
     166. shèng
     167. yuàn
     168.  
     169.  
     170.  
     171. bēi
     172. cǎn
     173. 少年維特之煩惱》、《巴黎圣母院》、《悲慘
     174. shì
     175. jiè
     176.  
     177. děng
     178. shū
     179.  
     180. zǎo
     181. jiù
     182. guò
     183. le
     184.  
     185. dàn
     186. shì
     187. què
     188. méi
     189. yǒu
     190. 世界》等書,我早就讀過了。但是我卻沒有讀
     191. guò
     192. de
     193. jīng
     194. diǎn
     195. zhe
     196.  
     197. niú
     198. méng
     199.  
     200. bīng
     201. xīn
     202. nǎi
     203. nǎi
     204. de
     205.  
     206. 過伏尼契的經典巨著《牛虻》和冰心奶奶的《
     207. fán
     208. xīng
     209. chūn
     210. shuǐ
     211.  
     212.  
     213. zhǔn
     214. bèi
     215. suì
     216. qián
     217. zhōng
     218. de
     219.       
     220. yuán
     221. qián
     222. mǎi
     223. zhè
     224. liǎng
     225. 繁星春水》。我準備拿壓歲錢中的50元錢買這兩
     226. běn
     227. shū
     228.  
     229. guǒ
     230. yǒu
     231. duō
     232. de
     233. qián
     234. zhǔn
     235. bèi
     236. zài
     237. mǎi
     238. xiē
     239. hǎo
     240. shū
     241.  
     242. 本書,如果有多余的錢我準備再買一些好書。
     243. ràng
     244. guò
     245. shū
     246. yǐn
     247.  
     248. 讓我過個讀書癮!
     249.  
     250.  
     251. yuán
     252. lái
     253. chūn
     254. jiē
     255. dōu
     256. shì
     257. yòng
     258. de
     259. qián
     260. lái
     261. mǎi
     262. zhuāng
     263. shì
     264. jiā
     265.  原來春節都是用爸爸媽媽的錢來買裝飾家
     266. pǐn
     267.  
     268. ér
     269. jīn
     270. nián
     271. yǒu
     272. le
     273. suì
     274. qián
     275.  
     276. yòng
     277. zhōng
     278. de
     279. 里物品,而今年我有了壓歲錢,可以用其中的
     280.       
     281. kuài
     282. qián
     283. lái
     284. mǎi
     285. xiē
     286. zhōng
     287. guó
     288. jiē
     289. ya
     290.  
     291. cǎi
     292. zhǐ
     293. ya
     294.  
     295. cǎi
     296. dài
     297. ya
     298.  
     299. xiǎo
     300. 20塊錢來買一些中國節呀,彩紙呀,彩帶呀,小
     301. qiú
     302. ya
     303.  
     304. zhè
     305. yàng
     306. jiā
     307. huì
     308. gèng
     309. piāo
     310. liàng
     311.  
     312. 球呀。這樣家里會更漂亮。
     313.  
     314.  
     315. kàn
     316. diàn
     317. shì
     318. shàng
     319. shuō
     320.  
     321. shù
     322. yáng
     323. xiàn
     324. yǒu
     325. duō
     326. duō
     327. de
     328. xīn
     329. xuè
     330. guǎn
     331.  看電視上說,沭陽縣有許許多多的心血管
     332. bìng
     333. rén
     334. yīn
     335. gāo
     336. áng
     337. de
     338. shǒu
     339. shù
     340. fèi
     341. zhì
     342. liáo
     343.  
     344. zhī
     345. néng
     346. děng
     347.  
     348. 病人因高昂的手術費無法治療,只能等死。我
     349. xiǎng
     350. juān
     351.          
     352. yuán
     353. qián
     354. xiàn
     355. diǎn
     356. wēi
     357. báo
     358. zhī
     359.  
     360. ràng
     361. men
     362. de
     363. shēn
     364. zǎo
     365. 想捐100元錢獻一點微薄之力,讓他們的身體早日
     366. kāng
     367.  
     368. 康復。
     369.  
     370.  
     371. zhī
     372. shèng
     373.       
     374. yuán
     375. le
     376.  
     377. gàn
     378. shí
     379. me
     380. ne
     381.  
     382. ò
     383.  
     384. duì
     385.  
     386. men
     387. jiā
     388. gāi
     389.  只剩30元了,干什么呢?哦!對!我們家該
     390. tiān
     391. tǒng
     392. le
     393.  
     394. yuán
     395. lái
     396.  
     397. dōu
     398. shì
     399. dǎo
     400. zài
     401. 添一個垃圾筒了。原來,都是把垃圾倒在簸箕
     402. shàng
     403.  
     404. zhè
     405. yàng
     406. hěn
     407. fāng
     408. biàn
     409.  
     410. xiǎng
     411. mǎi
     412. tǒng
     413.  
     414. ràng
     415. jiā
     416. 上,這樣很不方便。我想買一個垃圾筒,讓家
     417. duō
     418. fèn
     419. qīng
     420. jié
     421.  
     422. guǒ
     423. qián
     424. hái
     425. yǒu
     426. duō
     427. de
     428.  
     429. jiù
     430. mǎi
     431. xiē
     432. líng
     433. shí
     434. 里多一份清潔。如果錢還有多的,就買些零食
     435. ba
     436.  
     437. 吧!
     438.  
     439.  
     440. yǒu
     441. hěn
     442. duō
     443. hěn
     444. duō
     445. de
     446.  
     447.  
     448. suì
     449. qián
     450. ya
     451.  
     452.  
     453. nián
     454.  
     455.  我有很多很多的……壓歲錢呀,“年”你
     456. kuài
     457. xiē
     458. lái
     459. ba
     460.  
     461. 快些來吧!
     462.  
     463.  
     464.  
       
      無注音版:我的壓歲錢使用計劃
       南京市三牌樓小學六(2)班游悅
       過年了,爸爸媽媽的錢包不免會長胖一圈,誰叫我每次得了壓歲錢后都“交工”呢?所以,今年我下定決心,自己保管和使用壓歲錢。一般每年我的壓歲錢都有1000元左右,那我就這樣用吧,存800元,其余200元錢用來消費!
       先買我最喜歡的東西。古人說得好,“書中自有顏如玉,書中自有黃金屋。”我從小到大都是個“小書迷”,什么《文化苦旅》、《湯姆索婭歷險記》、《哈克貝利歷險記》、《少年維特之煩惱》、《巴黎圣母院》、《悲慘世界》等書,我早就讀過了。但是我卻沒有讀過伏尼契的經典巨著《牛虻》和冰心奶奶的《繁星春水》。我準備拿壓歲錢中的50元錢買這兩本書,如果有多余的錢我準備再買一些好書。讓我過個讀書癮!
       原來春節都是用爸爸媽媽的錢來買裝飾家里物品,而今年我有了壓歲錢,可以用其中的20塊錢來買一些中國節呀,彩紙呀,彩帶呀,小球呀。這樣家里會更漂亮。
       看電視上說,沭陽縣有許許多多的心血管病人因高昂的手術費無法治療,只能等死。我想捐100元錢獻一點微薄之力,讓他們的身體早日康復。
       只剩30元了,干什么呢?哦!對!我們家該添一個垃圾筒了。原來,都是把垃圾倒在簸箕上,這樣很不方便。我想買一個垃圾筒,讓家里多一份清潔。如果錢還有多的,就買些零食吧!
       我有很多很多的……壓歲錢呀,“年”你快些來吧!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.cmacgmlogistics.com:和平县| www.creativeshoponline.com:南漳县| www.mkdumps.com:龙江县| www.83-bits.com:诸暨市| www.stoppenmetrokentips.com:梁河县| www.fzv0.com:黑水县| www.helpthehooch.org:项城市| www.dominic-paul.com:含山县| www.eschervictoria.com:天津市| www.spec1als.com:柞水县| www.hlswclub.com:新沂市| www.reward-risk.com:涿鹿县| www.djtamotsu.com:嘉祥县| www.zybrickmachine.com:沁水县| www.maison-den-haut.com:安溪县| www.lizsalmon.com:同德县| www.lowlf.com:大港区| www.z5828.com:建瓯市| www.davidmshapiro.com:九寨沟县| www.ppdownloader.com:达孜县| www.xiaoluwu.com:阿图什市| www.ascendingwings.com:志丹县| www.plastic-films.com:同德县| www.devrealem.com:富川| www.debian-mirror.com:龙门县| www.me2email.com:桐乡市| www.avexi.cn:澳门| www.skatesharks.com:兴宁市| www.black-butler.com:肥东县| www.tbplay777vips.com:清河县| www.kinghgw.com:崇阳县| www.youlanqiu.com:云林县| www.blimprobotics.com:田阳县| www.witbankguesthouseaccommodation.com:衡阳市| www.loveyourvideo.com:镇远县| www.ptchw.cn:昌平区| www.lygwqd.com:新平| www.qipushi.com:伊通| www.umudumsohbet.com:斗六市| www.luckysundays.com:拜城县| www.markctalbot.com:望谟县| www.hairbook.org:通渭县| www.lanzengping.com:建始县| www.qingshushanzhuang.com:德州市| www.alida-hisku.net:宜都市| www.egehannakliyat.com:九江市| www.losninosdelrey.org:海原县| www.wmckorea.com:昭平县| www.releaseinfo.org:永清县| www.thevirginiainformer.com:泸定县| www.consumsostenible.com:永平县| www.apexelpaso.com:遂昌县| www.bikeleads.com:石首市| www.garanit.com:芦山县| www.idai777.com:黎平县| www.ranthemptc.com:凤山市| www.hongdachen.com:崇明县| www.shank-tank.net:毕节市| www.weebweb.com:临夏市| www.americanestatebrokers.com:永吉县| www.mftyd.com:高青县| www.ku6s.com:杭锦后旗| www.bergerallemand.net:安化县| www.445cf.com:崇义县| www.zcxjw.cn:西乌珠穆沁旗| www.70088g.com:绥滨县| www.best-wpthemes.com:苗栗市| www.liansheng-tech.com:苍梧县| www.am9933.com:南漳县| www.saftlaw.com:罗城| www.bearmouthrvpark.com:南川市| www.mfjcg.com:克拉玛依市| www.asmyachtsigns.com:保康县| www.thisissohot.com:武安市| www.56tqz.com:安溪县| www.zendiko.com:屏东市| www.ks-diaz.com:安新县| www.99069ll.com:曲阜市| www.qingshushanzhuang.com:油尖旺区| www.ypymw.cn:剑河县| www.anfibiorecords.com:哈巴河县| www.hg98345.com:安岳县| www.sufeautolights.com:龙山县| www.im360b2h.com:喀喇沁旗|