• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 健康上網,快樂學習

      健康上網,快樂學習

     1. suí
     2. zhe
     3. xué
     4. de
     5. zhǎn
     6.  
     7. zhǒng
     8. yàng
     9. de
     10. gāo
     11. chǎn
     12. pǐn
     13. zǒu
     14. jìn
     15. 隨著科學的發展,各種各樣的高科技產品走進
     16. le
     17. qiān
     18. jiā
     19. wàn
     20.  
     21. jiā
     22. de
     23. gāo
     24. chǎn
     25. pǐn
     26. yuè
     27. lái
     28. yuè
     29. duō
     30.  
     31. 了千家萬戶,我家的高科技產品也越來越多,
     32. qián
     33. dōu
     34. yǒu
     35. diàn
     36. bīng
     37. xiāng
     38.  
     39. diàn
     40. shì
     41.  
     42. xiàn
     43. zài
     44.  
     45. jiā
     46. yòu
     47. lái
     48. le
     49. 以前都有電冰箱,電視機,現在,我家又來了
     50. xīn
     51. péng
     52. yǒu
     53.  
     54.  
     55. diàn
     56. nǎo
     57.  
     58. 一個新朋友??電腦。
     59.  
     60.  
     61. diàn
     62. nǎo
     63. wǎng
     64. luò
     65. tóng
     66. biàn
     67. quán
     68. qiú
     69. de
     70. zhī
     71. zhū
     72. wǎng
     73.  
     74.  電腦網絡如同一個遍布全球的蜘蛛網,把
     75. měi
     76. guó
     77. jiā
     78.  
     79. měi
     80. zuò
     81. chéng
     82. shì
     83. shèn
     84. zhì
     85. měi
     86. jiā
     87. tíng
     88. dōu
     89. lián
     90. zài
     91. le
     92. 每個國家、每座城市甚至每個家庭都連在了一
     93.  
     94. jìn
     95. wǎng
     96. luò
     97.  
     98. jiù
     99. hǎo
     100. xiàng
     101. kuà
     102. shàng
     103. le
     104. xìn
     105. gāo
     106.  
     107. 起.進入網絡,就好像跨上了信息高速路,可
     108. xùn
     109. zhǎo
     110. dào
     111. suǒ
     112. yào
     113. de
     114. zhǒng
     115. xìn
     116.  
     117. shàng
     118. wǎng
     119. kàn
     120. shū
     121.  
     122. 以迅速找到所需要的各種信息。我上網看書,
     123. yǒu
     124. yōu
     125. fēng
     126. de
     127. xiào
     128. huà
     129. shū
     130.  
     131. zài
     132. de
     133. shēng
     134. huó
     135. zhōng
     136. tiān
     137. jiā
     138. le
     139. 有幽默風趣的笑話書,在我的生活中添加了樂
     140.  
     141. jīng
     142. cǎi
     143. de
     144. wén
     145. ràng
     146. lǐng
     147. luè
     148. dào
     149. le
     150. zhǎn
     151. de
     152. xùn
     153. 趣;精彩的科普文讓我領略到了科技發展的迅
     154. rén
     155. men
     156. de
     157.  
     158.  
     159. dāng
     160. yǒu
     161. nán
     162. de
     163. shí
     164. hòu
     165.  
     166. 速和人們巨大的努力……當我有難題的時候,
     167. jiù
     168. yào
     169. qǐng
     170. jiāo
     171. wǎng
     172. luò
     173. zhè
     174. wèi
     175. zhuān
     176. jiā
     177. le
     178.  
     179. xiàng
     180. men
     181. gāng
     182. xué
     183. wán
     184.  
     185. 我就要請教網絡這位專家了,像我們剛學完“
     186. yuè
     187. qiú
     188. zhī
     189.  
     190. zhè
     191.  
     192. xiǎng
     193. zhǎo
     194. zhǎo
     195. shū
     196. shàng
     197. de
     198. wèi
     199. jiě
     200. zhī
     201. 月球之謎”這一課,我想找一找書上的未解之
     202. zhì
     203. jīn
     204. yǒu
     205. méi
     206. yǒu
     207. jiě
     208. kāi
     209.  
     210. jiù
     211. shàng
     212. qǐng
     213. jiāo
     214. wǎng
     215. luò
     216. zhè
     217. wèi
     218. zhuān
     219. jiā
     220. 謎至今有沒有解開,就馬上請教網絡這位專家
     221. le
     222.  
     223. chá
     224. dào
     225. le
     226. yǒu
     227. guān
     228. yuè
     229. qiú
     230. de
     231.  
     232. yǒu
     233. shǎo
     234. liàng
     235. jiě
     236. kāi
     237. le
     238.  
     239. 了。我查到了有關月球的謎,有少量解開了,
     240. hái
     241. yǒu
     242. liàng
     243. de
     244. děng
     245. zhe
     246. men
     247. jiě
     248.  
     249. wǎng
     250. luò
     251. zhēn
     252. de
     253. shì
     254. 可還有大量的謎等著我們去破解,網絡真的是
     255. de
     256. hǎo
     257. bāng
     258. shǒu
     259.  
     260. 我的好幫手。
     261.  
     262.  
     263. měi
     264. féng
     265. zhōu
     266.  
     267. dōu
     268. huì
     269. jìn
     270. dào
     271. xiē
     272. xué
     273. wǎng
     274. zhàn
     275.  每逢周末,我都會進入到一些學習網站去
     276. zǒu
     277. zǒu
     278.  
     279. kàn
     280. kàn
     281.  
     282. huān
     283. jìn
     284.  
     285. zài
     286. xiàn
     287.  
     288. kuài
     289. xué
     290. táng
     291. 走走、看看。我喜歡進“綠色在線,快樂學堂
     292.  
     293.  
     294. xué
     295. guò
     296. de
     297. zhī
     298. shí
     299.  
     300. ”,那里既可以復習學過的知識,也可以預習
     301. jiāng
     302. yào
     303. shàng
     304. de
     305. chéng
     306.  
     307. yòu
     308. gěi
     309. gòng
     310. xiē
     311. hòu
     312. xué
     313. 將要上的課程,又可以給我提供一些課后學習
     314. de
     315.  
     316. hái
     317. jīng
     318. cháng
     319. shàng
     320. wǎng
     321.  
     322. gēn
     323. yǒu
     324. xià
     325. xià
     326. guó
     327. xiàng
     328. 的樂趣。我還經常上網,跟棋友下下國際象棋
     329. gāo
     330. de
     331.  
     332. yuǎn
     333. fāng
     334. de
     335. qīn
     336. wēi
     337. péng
     338. yǒu
     339. liáo
     340. liáo
     341. tiān
     342.  
     343. dāng
     344. 提高我的棋藝,和遠方的親威朋友聊聊天;當
     345. rán
     346.  
     347. huì
     348. shàng
     349. wǎng
     350. wán
     351. xiē
     352. yóu
     353.  
     354. yǒu
     355.       
     356. nóng
     357. chǎng
     358.  
     359. ěr
     360. zhuāng
     361. 然,我也會上網玩一些游戲,有QQ農場、摩爾莊
     362. yuán
     363.  
     364. xiǎo
     365. yóu
     366.  
     367.  
     368. 園、小游戲……
     369.  
     370.  
     371. wǎng
     372. luò
     373. wéi
     374. men
     375. de
     376. jiāo
     377. liú
     378. dài
     379. lái
     380. le
     381. fāng
     382. biàn
     383.  
     384. yòng
     385.       
     386. liáo
     387. tiān
     388.  網絡為我們的交流帶來了方便,我用QQ聊天
     389. ruǎn
     390. jiàn
     391. yuǎn
     392. zài
     393. běi
     394. jīng
     395. de
     396. nǎi
     397. nǎi
     398. shì
     399. pín
     400. liáo
     401. tiān
     402.  
     403. zhè
     404. yàng
     405.  
     406. 軟件和遠在北京的奶奶視頻聊天,這樣,既可
     407. miǎn
     408. tōng
     409. huà
     410. fèi
     411.  
     412. yòu
     413. kàn
     414. jiàn
     415. nǎi
     416. nǎi
     417. de
     418. xiào
     419. róng
     420.  
     421. hái
     422. gěi
     423. 以免通話費,又可以看見奶奶的笑容;我還給
     424. nǎi
     425. nǎi
     426. diàn
     427. yóu
     428. jiàn
     429.  
     430. shēng
     431. de
     432. shí
     433. hòu
     434.  
     435. hái
     436. gěi
     437. nǎi
     438. nǎi
     439. 奶奶發電子郵件,生日的時候,我還給奶奶發
     440. le
     441. zhāng
     442. shēng
     443.  
     444. 了張生日賀卡。
     445.  
     446.  
     447. diàn
     448. nǎo
     449. wǎng
     450. luò
     451. fēng
     452. le
     453. men
     454. de
     455. zhī
     456. shí
     457.  
     458. kāi
     459. kuò
     460. le
     461.  電腦網絡豐富了我們的知識,也開闊了我
     462. men
     463. de
     464. shì
     465.  
     466. jiǎ
     467. chén
     468. wǎng
     469. luò
     470.  
     471. huì
     472. wēi
     473. hài
     474. men
     475. de
     476. shēn
     477. 們的視野,假如沉迷于網絡,會危害我們的身
     478. xīn
     479. jiàn
     480. kāng
     481.  
     482. men
     483. yào
     484. shàn
     485. yòng
     486. wǎng
     487. luò
     488.  
     489. dìng
     490. huì
     491. gěi
     492. men
     493. dài
     494. 心健康,我們要善用網絡,它一定會給我們帶
     495. lái
     496. xiàn
     497. de
     498. kuài
     499.  
     500. 來無限的快樂。
     501.  
     502.  
     503.  
       
      無注音版:健康上網,快樂學習
       隨著科學的發展,各種各樣的高科技產品走進了千家萬戶,我家的高科技產品也越來越多,以前都有電冰箱,電視機,現在,我家又來了一個新朋友??電腦。
       電腦網絡如同一個遍布全球的蜘蛛網,把每個國家、每座城市甚至每個家庭都連在了一起.進入網絡,就好像跨上了信息高速路,可以迅速找到所需要的各種信息。我上網看書,有幽默風趣的笑話書,在我的生活中添加了樂趣;精彩的科普文讓我領略到了科技發展的迅速和人們巨大的努力……當我有難題的時候,我就要請教網絡這位專家了,像我們剛學完“月球之謎”這一課,我想找一找書上的未解之謎至今有沒有解開,就馬上請教網絡這位專家了。我查到了有關月球的謎,有少量解開了,可還有大量的謎等著我們去破解,網絡真的是我的好幫手。
       每逢周末,我都會進入到一些學習網站去走走、看看。我喜歡進“綠色在線,快樂學堂”,那里既可以復習學過的知識,也可以預習將要上的課程,又可以給我提供一些課后學習的樂趣。我還經常上網,跟棋友下下國際象棋提高我的棋藝,和遠方的親威朋友聊聊天;當然,我也會上網玩一些游戲,有QQ農場、摩爾莊園、小游戲……
       網絡為我們的交流帶來了方便,我用QQ聊天軟件和遠在北京的奶奶視頻聊天,這樣,既可以免通話費,又可以看見奶奶的笑容;我還給奶奶發電子郵件,生日的時候,我還給奶奶發了張生日賀卡。
       電腦網絡豐富了我們的知識,也開闊了我們的視野,假如沉迷于網絡,會危害我們的身心健康,我們要善用網絡,它一定會給我們帶來無限的快樂。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.tytlx.com:闽清县| www.stokistgreenworld.com:浠水县| www.jnsqzn.com:建昌县| www.yxjiashan.com:嵊泗县| www.johnhunterregatta.com:湘潭市| www.ddplw.cn:海伦市| www.aganinsuranceagency.com:大同县| www.parkerpeter.com:西贡区| www.ag88829.com:西畴县| www.421zj.com:鹤峰县| www.hdbondagesex.com:浦城县| www.bentleybeacher.com:绍兴县| www.gztbyf.com:双柏县| www.therasmusfc.com:东方市| www.ylsqsly.com:清苑县| www.maxxsaccessoires.com:汶川县| www.mycosworld.com:达日县| www.chaton-mignon.com:丹江口市| www.gxcjg.com:万源市| www.harbourpointcoa.com:和林格尔县| www.bozhce.com:河南省| www.hongliansy.com:茌平县| www.youngwon1004.com:万宁市| www.hg16456.com:盐边县| www.atiehnews.com:谢通门县| www.borealmatters.org:察雅县| www.pf955.com:大余县| www.xhboat.com:罗源县| www.petethesweet.com:抚宁县| www.686684.com:柞水县| www.bling2day.com:青海省| www.choicecityrebels.com:丹巴县| www.zendiko.com:繁峙县| www.wwwhg9906.com:合川市| www.kzftp.com:门源| www.himanidalmia.com:白城市| www.dramacity4u.net:屏山县| www.seocontest2008.com:响水县| www.dengfuwu.com:册亨县| www.zbkwed.com:通河县| www.rhgda.com:穆棱市| www.vertaxtechnology.com:汕头市| www.creantik.com:桂阳县| www.70088j.com:杨浦区| www.accwangxiao.com:石狮市| www.rmd988.com:呼玛县| www.akazib.com:松溪县| www.woodendollhousereviews.com:安化县| www.ajseger.com:潍坊市| www.kozataksi.com:青浦区| www.toystorez.com:墨竹工卡县| www.evbpower.com:信阳市| www.iberobox.com:穆棱市| www.hjhyw.cn:宾阳县| www.852315.com:化德县| www.jb908.com:湘潭市| www.iseshu.com:定边县| www.arkinserdigitaldesigns.com:周口市| www.dedicationcompilation.com:汾阳市| www.vsassociatesbiz.com:绥棱县| www.whatsnewbondi.com:虞城县| www.totoadmin.com:开平市| www.jhkangtai.com:团风县| www.cssmuseum.com:嘉禾县| www.mrtentllc.com:翁源县| www.187296.com:米林县| www.zn577.com:通海县| www.shinaozu.com:镇远县| www.quangninhtoday.com:贵港市| www.kingswatt.com:沈阳市| www.xskongtiao.com:昔阳县| www.uuxer.com:儋州市| www.choco-loco-net.com:永吉县| www.fengfa-china.com:自治县| www.wwwhg5717.com:沂源县| www.bestfoodsrecipe.com:旅游| www.jll-ah.com:孟津县| www.assamnaukri.com:女性| www.biganimaimovies.com:连州市| www.cdgyn.cn:当阳市| www.a-leap-of-faith.com:合江县| www.xzrxsf.com:得荣县| www.sterlingsilvergifts.com:古浪县| www.tech1950.com:昭觉县|