• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 講述地震的一節課

      講述地震的一節課

     1. jiǎng
     2. shù
     3. zhèn
     4. de
     5. jiē
     6. 講述地震的一節課
     7.  
     8.  
     9. huí
     10. chuān
     11. wèn
     12. chuān
     13. de
     14.    
     15. zhèn
     16.  
     17. zhēn
     18. shì
     19. ràng
     20. rén
     21. jìn
     22.  回憶起四川汶川的8級大地震,真是讓人禁
     23. zhù
     24. shēng
     25. chū
     26. tóng
     27. qíng
     28. zhī
     29. xīn
     30. lái
     31.  
     32. dàn
     33. shì
     34. zài
     35. zhè
     36. zhèn
     37. zhī
     38. 不住生出同情之心來,但是在這一次大地震之
     39. zhōng
     40.  
     41. ràng
     42. men
     43. zhōng
     44. guó
     45. rén
     46. biàn
     47. gèng
     48. qiáng
     49.  
     50. cóng
     51. zhōng
     52. chū
     53. xiàn
     54. le
     55. 中,讓我們中國人變得更強。從中也出現了許
     56. duō
     57. duō
     58. de
     59. xiǎo
     60. yīng
     61. xióng
     62.  
     63. men
     64. wéi
     65. rén
     66. zhe
     67. xiǎng
     68.  
     69. men
     70. zài
     71. 許多多的小英雄,他們為他人著想,他們在地
     72. zhèn
     73. zhōng
     74. wáng
     75.  
     76. chōng
     77. jìn
     78. jiāo
     79. shì
     80. jiù
     81. rén
     82.  
     83. biǎo
     84. xiàn
     85. chū
     86. le
     87. 震中不怕死亡,沖進教室去救人,表現出了我
     88. men
     89. zhōng
     90. guó
     91. rén
     92. de
     93. yǒng
     94. gǎn
     95. náo
     96. de
     97. jīng
     98. shén
     99.  
     100. suǒ
     101.  
     102. zài
     103. 們中國人的勇敢和不屈不撓的精神。所以,在
     104. xīng
     105. de
     106. yīng
     107. shàng
     108.  
     109. men
     110. lái
     111. dào
     112. le
     113. yǎn
     114. tīng
     115.  
     116. tīng
     117. yáng
     118. 星期五的英語課上,我們來到了演播廳,聽楊
     119. wéi
     120. men
     121. jiǎng
     122. shù
     123. yīng
     124. xióng
     125. shǎo
     126. nián
     127. de
     128. yīng
     129. xióng
     130. shì
     131.  
     132. lái
     133. dào
     134. 爺爺為我們講述英雄少年的英雄事跡。一來到
     135. yǎn
     136. tīng
     137.  
     138. biàn
     139. kàn
     140. jiàn
     141. le
     142. píng
     143. shàng
     144. xiě
     145. zhe
     146.  
     147. kàng
     148. zhèn
     149. jiù
     150. zāi
     151. 演播廳,我便看見了大屏幕上寫著“抗震救災
     152. yīng
     153. xióng
     154. shǎo
     155. nián
     156.  
     157.    
     158.  
     159.    
     160. páng
     161. hái
     162. yǒu
     163. guān
     164. 英雄少年”8個大字,8個大字旁還有一幅關于地
     165. zhèn
     166. de
     167. huà
     168.  
     169. jiù
     170. zāi
     171. rén
     172. yuán
     173. zài
     174. tái
     175. zhe
     176. wèi
     177. shòu
     178. le
     179. shāng
     180. de
     181. tóng
     182. xué
     183.  
     184. 震的畫:救災人員在抬著一位受了傷的同學,
     185. men
     186. de
     187. hòu
     188. miàn
     189. biàn
     190. shì
     191. piàn
     192. fèi
     193.  
     194. fáng
     195. dōu
     196. dǎo
     197. le
     198.  
     199. 他們的后面便是一片廢墟,房屋都倒塌了。
     200.  
     201.  
     202. huì
     203. ér
     204.  
     205. yáng
     206. lái
     207. dào
     208. le
     209. yǎn
     210. tīng
     211.  
     212. kēng
     213. qiāng
     214.  不一會兒,楊爺爺來到了演播廳,他鏗鏘
     215. yǒu
     216. jiǎng
     217. zhe
     218. yīng
     219. xióng
     220. shǎo
     221. nián
     222. de
     223. yīng
     224. xióng
     225. shì
     226.  
     227.  
     228. yǒu
     229. wèi
     230. yīng
     231. 有力地講著英雄少年的英雄事跡:“有一位英
     232. xióng
     233. shǎo
     234. nián
     235.  
     236.  
     237. léi
     238. chǔ
     239. nián
     240.  
     241. liǎng
     242. fǎn
     243. huí
     244. jiāo
     245. shì
     246. jiù
     247. rén
     248.  
     249. dāng
     250. 雄少年??雷楚年,他兩次返回教室救人。當
     251. zhèn
     252. shí
     253.  
     254. shēng
     255. de
     256. hǎn
     257.  
     258.  
     259. zhèn
     260. le
     261.  
     262.  
     263.  
     264. jiā
     265. kuài
     266. 地震時,他大聲的喊:‘地震了??,大家快
     267. pǎo
     268.  
     269.  
     270.  
     271.  
     272. suí
     273. zhe
     274. xià
     275. le
     276.  
     277. pǎo
     278. dào
     279. bàn
     280.  
     281. kàn
     282. 跑??!’他也隨著下去了,跑到一半,他看
     283. jiàn
     284. lǎo
     285. shī
     286. cóng
     287. xià
     288. miàn
     289. xiàng
     290. shàng
     291. pǎo
     292.  
     293. zhī
     294. dào
     295.  
     296. lǎo
     297. shī
     298. shì
     299. lái
     300. jiāo
     301. shì
     302. 見老師從下面向上跑,他知道,老師是來教室
     303. jiù
     304. hái
     305. méi
     306. lái
     307. táo
     308. pǎo
     309. de
     310. tóng
     311. xué
     312.  
     313. shì
     314.  
     315. léi
     316. chǔ
     317. nián
     318. jiù
     319. gēn
     320. 救還沒來得及逃跑的同學,于是,雷楚年就跟
     321. zhe
     322. lǎo
     323. shī
     324. pǎo
     325. le
     326. shàng
     327.  
     328. lái
     329. dào
     330. jiāo
     331. shì
     332. kàn
     333.  
     334. jiāo
     335. shì
     336. de
     337. 著老師跑了上去,他來到教室里一看,教室的
     338. jiǎo
     339. luò
     340. zhèng
     341. dūn
     342. zhe
     343.    
     344. xià
     345. huài
     346. le
     347. de
     348. shēng
     349.  
     350. jiù
     351. dài
     352. zhe
     353. men
     354. 角落正蹲著7個嚇壞了的女生,他就帶著她們她
     355. men
     356. pǎo
     357. xiàng
     358. lóu
     359. xià
     360.  
     361. dào
     362. le
     363. bàn
     364.  
     365. zhī
     366. kàn
     367. dào
     368. liù
     369. shēng
     370.  
     371. 們跑向樓下,到了一半,他只看到六個女生,
     372. hái
     373. shǎo
     374.  
     375. jiù
     376. yòu
     377. shé
     378. huí
     379. dào
     380. jiāo
     381. shì
     382.  
     383. yuán
     384. lái
     385.  
     386. zhè
     387. 還少一個,他就又折回到教室,原來,這個女
     388. shēng
     389. zài
     390. jiǎo
     391. luò
     392. shàng
     393.  
     394. jiù
     395. zhe
     396. pǎo
     397. xiàng
     398. lóu
     399. xià
     400.  
     401. shì
     402. lóu
     403. 生在角落上哭,他就拉著她跑向樓下,可是樓
     404. xiàn
     405. zài
     406. néng
     407. zǒu
     408. le
     409.  
     410. shì
     411. xiǎng
     412. le
     413. lóu
     414. shàng
     415. yǒu
     416. 梯現在不能走了,于是他想起了樓上有一棵大
     417. shù
     418.  
     419. yòu
     420. huí
     421. dào
     422. lóu
     423. shàng
     424. shùn
     425. zhe
     426. shù
     427. ān
     428. quán
     429. táo
     430. shēng
     431.  
     432.  
     433.  
     434. 樹,他又回到樓上順著樹安全逃生……”
     435.  
     436.  
     437. zài
     438. zhèn
     439. miàn
     440. qián
     441.  
     442. yīng
     443. xióng
     444. shǎo
     445. nián
     446. men
     447. lín
     448. wēi
     449. de
     450. jīng
     451. shén
     452.  在地震面前,英雄少年們臨危不懼的精神
     453.  
     454. zhí
     455. men
     456. xué
     457.  
     458. ,值得我們學習!
     459.  
     460.  
     461.  
       
      無注音版:講述地震的一節課
       講述地震的一節課
       回憶起四川汶川的8級大地震,真是讓人禁不住生出同情之心來,但是在這一次大地震之中,讓我們中國人變得更強。從中也出現了許許多多的小英雄,他們為他人著想,他們在地震中不怕死亡,沖進教室去救人,表現出了我們中國人的勇敢和不屈不撓的精神。所以,在星期五的英語課上,我們來到了演播廳,聽楊爺爺為我們講述英雄少年的英雄事跡。一來到演播廳,我便看見了大屏幕上寫著“抗震救災英雄少年”8個大字,8個大字旁還有一幅關于地震的畫:救災人員在抬著一位受了傷的同學,他們的后面便是一片廢墟,房屋都倒塌了。
       不一會兒,楊爺爺來到了演播廳,他鏗鏘有力地講著英雄少年的英雄事跡:“有一位英雄少年??雷楚年,他兩次返回教室救人。當地震時,他大聲的喊:‘地震了??,大家快跑??!’他也隨著下去了,跑到一半,他看見老師從下面向上跑,他知道,老師是來教室救還沒來得及逃跑的同學,于是,雷楚年就跟著老師跑了上去,他來到教室里一看,教室的角落正蹲著7個嚇壞了的女生,他就帶著她們她們跑向樓下,到了一半,他只看到六個女生,還少一個,他就又折回到教室,原來,這個女生在角落上哭,他就拉著她跑向樓下,可是樓梯現在不能走了,于是他想起了樓上有一棵大樹,他又回到樓上順著樹安全逃生……”
       在地震面前,英雄少年們臨危不懼的精神,值得我們學習!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.topgunshops.com:小金县| www.eicsamexico.com:莒南县| www.mgxsp.com:博白县| www.dow98.com:会宁县| www.ereglielitogrencievi.com:光山县| www.capsule-toys-hk.com:桃江县| www.alternateexpressions.com:武邑县| www.actcci.com:定兴县| www.specificatii.com:兴仁县| www.david-kibble.com:马山县| www.mosmedia.net:策勒县| www.fuzhuang1717.com:奉节县| www.implantdentalve.com:安庆市| www.wldzdp.com:全椒县| www.rhgda.com:隆昌县| www.yongtaikym.com:广平县| www.laixi520.com:翁牛特旗| www.inkedcreatively.com:西林县| www.mflqx.com:师宗县| www.plusjobs.org:锦屏县| www.cp3992.com:松潘县| www.mindsonthemarkets.com:高碑店市| www.peacpainting.com:亚东县| www.mfwsn.com:策勒县| www.zzxccz.com:华蓥市| www.yhjzsd.com:宾阳县| www.theraters.com:鄂托克前旗| www.hg70345.com:通辽市| www.ge176.com:台南市| www.cesnievyemekleri.com:文昌市| www.bkhlwy.com:鸡东县| www.nederlandsefilms.com:淳安县| www.penghancurbatuempedu.com:无极县| www.wwwhg4950.com:涡阳县| www.668246.com:宾阳县| www.raysh-ic.com:囊谦县| www.bin-heart.com:博湖县| www.catdossettboudoir.com:彭泽县| www.notokfittings.com:赤城县| www.xmpa18.com:左云县| www.5510086.com:静安区| www.wxbqf.com:兖州市| www.shophapi.com:安龙县| www.eliping.com:舞钢市| www.shopthapcam.com:新津县| www.capsule-toys-hk.com:平舆县| www.wwued.com:新沂市| www.tp633.com:资中县| www.tw597.com:绵竹市| www.aobento.com:象山县| www.cfdgl.com:务川| www.barbaralagatta.com:贵德县| www.jlswp.com:泰安市| www.maskanshomal.com:根河市| www.cbearings.com:肇庆市| www.wwwxfplay.com:磴口县| www.686302.com:左云县| www.gmhm2012.com:金华市| www.gzgwg.com:集安市| www.mikenatalizio.com:莱阳市| www.tjdongtai.com:兴海县| www.greenbychance.net:玉林市| www.bailinet.com:牟定县| www.dyhdfkhm.com:托克逊县| www.askabin.net:白水县| www.aozora-book.com:保靖县| www.cmbgift.com:永吉县| www.xiexiaosuan.com:沁水县| www.cnfzsb.com:饶平县| www.howtowriteanad.com:政和县| www.hdabse.com:忻州市| www.degenerat-nerve-angel.com:靖边县| www.bisutekirevere.com:临武县| www.alfahadtiles.com:长治市| www.cp9776.com:仁寿县| www.oranjebastion.org:凌源市| www.quizgrok.com:黄梅县| www.m2676.com:永靖县| www.abdulkafi.com:塔河县| www.823352.com:吉隆县| www.christaiceforest.com:徐水县| www.www-81189.com:彰化市| www.abtriv.com:西平县| www.m8556.com:鸡东县|