• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 二年級日記 -> 《小兔》

      《小兔》

     1. jīn
     2. tiān
     3.  
     4. huā
     5. niǎo
     6. shì
     7. chǎng
     8. kàn
     9. xiǎo
     10.  
     11. 今天,我和媽媽去花鳥市場看小兔子。
     12.  
     13.  
     14. de
     15. zuǐ
     16. shì
     17. sān
     18. bàn
     19. xíng
     20. de
     21.  
     22. zhōu
     23. wéi
     24. zhǎng
     25. zhe
     26. gēn
     27.  兔子的嘴是三瓣形的,周圍長著幾根細細
     28. zhǎng
     29. zhǎng
     30. de
     31.  
     32. zuǐ
     33. xiàng
     34. biě
     35. zuǐ
     36. lǎo
     37. tài
     38. tài
     39. zài
     40. chī
     41. dōng
     42. 長長的胡須,嘴巴象個癟嘴老太太在吃東西似
     43. de
     44.  
     45. lǎo
     46. shì
     47. dòng
     48. tíng
     49.  
     50. men
     51. de
     52. wěi
     53. dōu
     54. hěn
     55. duǎn
     56.  
     57. 的,老是動個不停。它們的尾巴都很短,幾乎
     58. kàn
     59. chū
     60. lái
     61.  
     62. 看不出來。
     63.  
     64.  
     65. bái
     66. de
     67. yǎn
     68. jīng
     69. shì
     70. hóng
     71. de
     72.  
     73. yǎn
     74. zhū
     75. zuì
     76. hóng
     77.  
     78. ěr
     79. duǒ
     80.  白兔的眼睛是紅色的,眼珠子最紅。耳朵
     81. shì
     82. fěn
     83. hóng
     84. de
     85.  
     86. quán
     87. shēn
     88. de
     89. máo
     90. xuě
     91. bái
     92. xuě
     93. bái
     94. de
     95.  
     96. kàn
     97. shàng
     98. xiàng
     99. 是粉紅的,全身的毛雪白雪白的,看上去像一
     100. xiǎo
     101. xuě
     102. qiú
     103.  
     104. 個小雪球。
     105.  
     106.  
     107. huī
     108.  
     109. quán
     110. shēn
     111. dōu
     112. shì
     113. huī
     114.  
     115. zhēn
     116. xiàng
     117. gāng
     118. gāng
     119. cóng
     120. huī
     121. duī
     122.  灰兔,全身都是灰色,真像剛剛從灰堆里
     123. chū
     124. lái
     125. de
     126.  
     127. yǎn
     128. jīng
     129. shì
     130. hēi
     131. de
     132.  
     133. cóng
     134. wài
     135. biǎo
     136. shàng
     137. kàn
     138. 爬出來似的,眼睛是黑色的,從外表上看幾乎
     139. méi
     140. yǒu
     141. diǎn
     142. zhī
     143. chù
     144.  
     145. 沒有一點可取之處。
     146.  
     147.  
     148. huī
     149. zhī
     150. shì
     151. wài
     152. biǎo
     153. zěn
     154. me
     155. hǎo
     156. kàn
     157.  
     158. shí
     159. cóng
     160. zuò
     161. de
     162.  灰兔只是外表不怎么好看,其實從它做的
     163. shì
     164. kàn
     165.  
     166. hái
     167. shì
     168. hěn
     169. ài
     170. de
     171.  
     172. huì
     173. ér
     174. yǎo
     175. yǎo
     176. tóng
     177. bàn
     178. 事看,它還是很可愛的。它一會兒去咬咬同伴
     179. de
     180. ěr
     181. duǒ
     182.  
     183. huì
     184. ér
     185. yòu
     186. tiǎn
     187. tiǎn
     188. de
     189. máo
     190.  
     191. guò
     192. huì
     193. yòu
     194. 的耳朵,一會兒又舔舔自己的毛皮,過一會又
     195. wán
     196. wán
     197. de
     198. wěi
     199.  
     200. yǒu
     201. shí
     202. hái
     203. huì
     204. zhàn
     205. lái
     206. zài
     207. lóng
     208. shàng
     209. 玩玩自己的尾巴,有時還會站起來趴在籠子上
     210. yǎo
     211. yǎo
     212.  
     213. zhēn
     214. shì
     215. ài
     216. le
     217.  
     218. 咬咬,真是可愛極了!
     219.  
     220.  
     221. guāng
     222. huī
     223. ài
     224.  
     225. bái
     226. hěn
     227. táo
     228.  
     229. kàn
     230.  
     231. zhè
     232.  不光灰兔可愛,白兔也很淘氣。你看:這
     233. zhī
     234. bái
     235. dōng
     236. xiù
     237. xiù
     238. wén
     239. wén
     240.  
     241. rán
     242. hòu
     243. yòu
     244. shàng
     245. lóng
     246. wán
     247. wán
     248.  
     249. 只白兔東嗅嗅西聞聞,然后又爬上籠子玩玩,
     250. bèi
     251. rén
     252. men
     253. xià
     254.  
     255. yòu
     256. zài
     257. tóng
     258. bàn
     259. bèi
     260. shàng
     261. tiào
     262. lái
     263. tiào
     264.  
     265.  
     266. 被人們一嚇,又在同伴背上跳來跳去??它把
     267. tóng
     268. bàn
     269. men
     270. dāng
     271. tiào
     272. bǎn
     273. le
     274.  
     275. tóng
     276. bàn
     277. tiào
     278.  
     279. tiào
     280. dào
     281. fāng
     282. 同伴們當跳板了。同伴一跳,跳到其它地方去
     283. le
     284.  
     285. zhè
     286. zhī
     287.  
     288.  
     289. xià
     290. zuò
     291. zài
     292. shàng
     293.  
     294. rán
     295. hòu
     296. shàng
     297. 了,這只兔子“叭”一下坐在地上,然后馬上
     298. lái
     299.  
     300. zài
     301. tiào
     302. zài
     303. shuāi
     304.  
     305. dòu
     306. xiào
     307.  
     308. 爬起來,再跳再摔,逗得我哈哈大笑!
     309.  
     310.  
     311. dào
     312. fāng
     313. kàn
     314. le
     315. kàn
     316. dòng
     317.  
     318. huí
     319. lái
     320. shí
     321.  我到其他地方去看了看其他動物,回來時
     322. zài
     323. kàn
     324. shí
     325.  
     326. zhè
     327. xiē
     328. xiǎo
     329. miǎn
     330. jīng
     331. shuì
     332. zhe
     333. le
     334.  
     335. méi
     336. gǎn
     337. chǎo
     338. xǐng
     339. 再看時,這些小免已經睡著了,我沒敢吵醒他
     340. men
     341.  
     342. xiǎng
     343. men
     344. dìng
     345. zài
     346. 們。我想它們一定在
     347.  
     348.  
     349.  
       
      無注音版:《小兔》
       今天,我和媽媽去花鳥市場看小兔子。
       兔子的嘴是三瓣形的,周圍長著幾根細細長長的胡須,嘴巴象個癟嘴老太太在吃東西似的,老是動個不停。它們的尾巴都很短,幾乎看不出來。
       白兔的眼睛是紅色的,眼珠子最紅。耳朵是粉紅的,全身的毛雪白雪白的,看上去像一個小雪球。
       灰兔,全身都是灰色,真像剛剛從灰堆里爬出來似的,眼睛是黑色的,從外表上看幾乎沒有一點可取之處。
       灰兔只是外表不怎么好看,其實從它做的事看,它還是很可愛的。它一會兒去咬咬同伴的耳朵,一會兒又舔舔自己的毛皮,過一會又玩玩自己的尾巴,有時還會站起來趴在籠子上咬咬,真是可愛極了!
       不光灰兔可愛,白兔也很淘氣。你看:這只白兔東嗅嗅西聞聞,然后又爬上籠子玩玩,被人們一嚇,又在同伴背上跳來跳去??它把同伴們當跳板了。同伴一跳,跳到其它地方去了,這只兔子“叭”一下坐在地上,然后馬上爬起來,再跳再摔,逗得我哈哈大笑!
       我到其他地方去看了看其他動物,回來時再看時,這些小免已經睡著了,我沒敢吵醒他們。我想它們一定在
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.ds1980.com:威海市| www.climatepro2015.com:广西| www.jinda109.com:农安县| www.qj-metallicyarn.com:岳普湖县| www.zxjianfei.com:长白| www.postcanal.com:当阳市| www.standartstill.com:龙井市| www.buchuebersetzungen.com:宁化县| www.african-solar.com:壶关县| www.americanestatebrokers.com:黑河市| www.cs-cartshop.com:巴中市| www.21toygame.com:宁远县| www.g9867.com:得荣县| www.itmightbefun.com:五原县| www.52xianjin.com:钟山县| www.airuite0553.com:玛多县| www.asscing.com:和田县| www.gordon-hippo.com:双鸭山市| www.createhealthyhome.com:淮滨县| www.cccasas.com:广丰县| www.soft-file.org:凤台县| www.thilllaw.com:如东县| www.820048.com:高雄县| www.emedicalweb.com:阳高县| www.cp2939.com:泾阳县| www.dubailandresort.com:雅江县| www.ningmengwl.com:吴川市| www.poeticasvisuais.com:临沂市| www.danwolfforsenate.com:永和县| www.gratefulsparrow.com:盘锦市| www.clonazepamsecurebuy.com:河东区| www.505love.com:汉川市| www.ctr-fk2register.com:苗栗县| www.anhkhieudam.com:龙门县| www.ther15.com:肃南| www.bildungerziehung.org:阳原县| www.f7552.com:南通市| www.diextro.com:洪江市| www.mikepetch.com:桂阳县| www.vuaxedien.com:汶上县| www.686684.com:东至县| www.480378.com:岳西县| www.yhrnw.cn:莒南县| www.napareuli.com:邳州市| www.dlbdl.com:合作市| www.becaramoscow.com:安塞县| www.sanwencaipiao.com:射洪县| www.illuminingtalks.org:渝中区| www.fuzhuang1717.com:合江县| www.francebittorrent.com:崇义县| www.99069hh.com:铜山县| www.yongtaikym.com:体育| www.giteaux5lucarnes.com:乐业县| www.myqccoupons.com:裕民县| www.mobkar.com:应用必备| www.lifesrest.com:金湖县| www.javadshadkam.com:湄潭县| www.clayris.com:个旧市| www.rzbangrong.com:肇源县| www.hdy521.com:虞城县| www.dlzhutan.com:建平县| www.rncjw.cn:三门县| www.hg45345.com:衢州市| www.mb775.com:额尔古纳市| www.glviagragtr.com:沂水县| www.bmwholding.com:辽宁省| www.jinlanwanmuye.com:且末县| www.wodacorp.com:商河县| www.cp2110.com:泾源县| www.nba-sports.com:鹤壁市| www.chryslermodules.com:大连市| www.lumpyslist.com:柳州市| www.huangdaobb.com:灌南县| www.z5989.com:陆良县| www.conceptpromotions.net:广德县| www.3dbasketballcamp.com:吴旗县| www.busongqi.com:抚宁县| www.z9697.com:苍山县| www.crystaltunisia.com:福贡县| www.chinawdtz.com:蒲城县| www.impresacreative.com:宜兴市| www.coachyn.com:阿城市| www.r3989.com:阜平县| www.antoniouk.com:天柱县|