• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 四年級日記 -> 荷蘭兔

      荷蘭兔

     1. lán
     2. 荷蘭兔
     3.  
     4.  
     5. lán
     6. de
     7. wài
     8. xíng
     9. shàng
     10. xiǎo
     11. bái
     12. xiàng
     13. shì
     14.  荷蘭兔的外形大體上和小白兔相似可是它
     15. de
     16. ěr
     17. duǒ
     18. huī
     19. hēi
     20. jiù
     21. lián
     22. wěi
     23. méi
     24. yǒu
     25. zhè
     26. zhī
     27. lán
     28. shì
     29. 的耳朵一灰一黑就連尾巴也沒有這只荷蘭兔是
     30. cóng
     31. shì
     32. jiē
     33. mǎi
     34. lái
     35. de
     36. bào
     37. zhe
     38. zhè
     39. zhī
     40. guài
     41. huí
     42. jiā
     43. yǎng
     44. zài
     45. 我從夜市街買來的我抱著這只怪兔子回家養在
     46. chú
     47. fáng
     48. lán
     49. shēn
     50. zhǎng
     51. jǐng
     52. xiǎng
     53. hǎo
     54. mǐn
     55. jié
     56. de
     57. dòng
     58. 廚房里荷蘭兔伸長頸子我想好一個敏捷的動物
     59.  
     60.  
     61. lán
     62. de
     63. mǐn
     64. jié
     65. gèng
     66. biǎo
     67. xiàn
     68. zài
     69. de
     70. huó
     71. dòng
     72. jìn
     73. shí
     74. jiào
     75.  荷蘭兔的敏捷更表現在它的活動進食和叫
     76. shēng
     77. zhōng
     78. 聲中
     79.  
     80.  
     81. lán
     82. de
     83. jiào
     84. shēng
     85. qīng
     86. cuì
     87. dòng
     88. tīng
     89. měi
     90. dāng
     91. dài
     92. zhe
     93. jiàn
     94.  荷蘭兔的叫聲清脆動聽每當你帶著它去見
     95. shēng
     96. rén
     97. huò
     98. dào
     99. shēng
     100. de
     101. fāng
     102. dōu
     103. huì
     104. jiào
     105. hǎo
     106. xiàng
     107. zài
     108. shuō
     109.  
     110. 陌生人或到陌生的地方他都會大叫好像在說”
     111. jiàn
     112. shēng
     113. rén
     114. yào
     115. huí
     116. jiā
     117. bié
     118. chù
     119.  
     120. tīng
     121. tān
     122. de
     123. 我不見陌生人我要回家不去別處”聽攤子里的
     124. shāng
     125. jiā
     126. shuō
     127. hái
     128. néng
     129. kàn
     130. jiā
     131. ne
     132. kàn
     133. dào
     134. guǒ
     135. rán
     136. fán
     137. yǒu
     138. shēng
     139. 商家說它還能看家呢我看到果然如此凡有生客
     140. jìn
     141. lái
     142. jiù
     143. huì
     144. shēng
     145. jiào
     146. xiāo
     147. shèn
     148. zhì
     149. mén
     150. kǒu
     151. yǒu
     152. rén
     153. zǒu
     154. guò
     155. yào
     156. 進來它就會厲聲叫囂甚至門口有人走過它也要
     157. yǐn
     158. kēng
     159. jiào
     160. gǒu
     161. de
     162. kuáng
     163. fèi
     164. 引吭大叫不亞于狗的狂吠
     165.  
     166.  
     167. de
     168. huó
     169. dòng
     170. jiù
     171. gèng
     172. yǒu
     173. le
     174. gěi
     175. dìng
     176. de
     177. biāo
     178. shì
     179. měi
     180.  它的活動就更有趣了我給它定的目標是每
     181. tiān
     182. pǎo
     183. quān
     184. shì
     185. bàn
     186. quān
     187. kěn
     188. pǎo
     189. bào
     190. xià
     191. lái
     192. jiù
     193. 天跑五圈可是它半圈也不肯跑把它抱下來它就
     194. zuò
     195. zài
     196. shàng
     197. zhè
     198. shí
     199. cài
     200. dāo
     201. duì
     202. shuō
     203.  
     204. kuài
     205. pǎo
     206. zài
     207. pǎo
     208. 坐在地上這時我拿起菜刀對它說”快跑再不跑
     209. jiù
     210. shā
     211. le
     212.  
     213. zhè
     214. shí
     215. hǎo
     216. xiàng
     217. tīng
     218. dǒng
     219. le
     220. de
     221. huà
     222. cái
     223. màn
     224. 我就把你殺了”這時它好像聽懂了我的話才慢
     225. téng
     226. téng
     227. pǎo
     228. le
     229. quān
     230. yòu
     231. zài
     232. shàng
     233. dūn
     234. zhe
     235. kěn
     236. pǎo
     237. le
     238. yòu
     239. yòng
     240. 騰騰地跑了一圈又在地上蹲著不肯跑了我又用
     241. tóng
     242. yàng
     243. de
     244. fāng
     245. pǎo
     246. le
     247. sān
     248. quān
     249. jiù
     250. huó
     251. kěn
     252. zài
     253. nuó
     254. dòng
     255. 同樣的方法逼它跑了三圈它就死活不肯再挪動
     256. le
     257. hǎo
     258. xiàng
     259. zài
     260. shuō
     261.  
     262. zài
     263. jiào
     264. pǎo
     265. níng
     266. yuàn
     267. zài
     268. de
     269. 步子了好像在說”你再叫我跑我寧愿死在你的
     270. dāo
     271. xià
     272.  
     273. 刀下”
     274.  
     275.  
     276. hòu
     277. lái
     278. yīn
     279. wéi
     280. méi
     281. yǒu
     282. shí
     283. jiān
     284. yǎng
     285. suǒ
     286. jiù
     287. bào
     288. dào
     289.  后來因為我沒有時間養它所以就把它抱到
     290. le
     291. wài
     292. jiā
     293. néng
     294. shì
     295. dào
     296. le
     297. shú
     298. de
     299. huán
     300. jìng
     301. jué
     302. 了外婆家可能是到了一個不熟悉的環境它拒絕
     303. jìn
     304. shí
     305. huó
     306. huó
     307. bèi
     308. è
     309. le
     310. wéi
     311. nán
     312. guò
     313. le
     314. hǎo
     315. tiān
     316. bìng
     317. 進食活活地被餓死了我為此難過了好幾天并發
     318. shì
     319. zài
     320. yǎng
     321. xiǎo
     322. dòng
     323. le
     324. 誓再也不養小動物了
     325.  
     326.  
     327.  
       
      無注音版:荷蘭兔
       荷蘭兔
       荷蘭兔的外形大體上和小白兔相似可是它的耳朵一灰一黑就連尾巴也沒有這只荷蘭兔是我從夜市街買來的我抱著這只怪兔子回家養在廚房里荷蘭兔伸長頸子我想好一個敏捷的動物
       荷蘭兔的敏捷更表現在它的活動進食和叫聲中
       荷蘭兔的叫聲清脆動聽每當你帶著它去見陌生人或到陌生的地方他都會大叫好像在說”我不見陌生人我要回家不去別處”聽攤子里的商家說它還能看家呢我看到果然如此凡有生客進來它就會厲聲叫囂甚至門口有人走過它也要引吭大叫不亞于狗的狂吠
       它的活動就更有趣了我給它定的目標是每天跑五圈可是它半圈也不肯跑把它抱下來它就坐在地上這時我拿起菜刀對它說”快跑再不跑我就把你殺了”這時它好像聽懂了我的話才慢騰騰地跑了一圈又在地上蹲著不肯跑了我又用同樣的方法逼它跑了三圈它就死活不肯再挪動步子了好像在說”你再叫我跑我寧愿死在你的刀下”
       后來因為我沒有時間養它所以就把它抱到了外婆家可能是到了一個不熟悉的環境它拒絕進食活活地被餓死了我為此難過了好幾天并發誓再也不養小動物了
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.222qa.com:航空| www.5niu5.com:凤台县| www.garanit.com:同江市| www.better-pm.com:兰考县| www.alexferrismedia.com:隆子县| www.healthwearonline.com:山东| www.520lei.com:福安市| www.starolympus.com:闵行区| www.shouhui1.com:锦州市| www.cp9663.com:化德县| www.cloncurrytravel.com:灵武市| www.e-young2009.com:金乡县| www.hongdachen.com:普洱| www.izltech.com:康平县| www.selailai.com:平乐县| www.bluesteelgaming.com:文山县| www.99069ll.com:天祝| www.charlescountytoday.com:浦东新区| www.lulumom.com:新乡县| www.ac8ufu.com:信宜市| www.8888cngroup.com:瑞昌市| www.r-bowlder.com:仙居县| www.honoluluhawaiiairportshuttle.com:天等县| www.eprsdxx.com:武鸣县| www.cantaxhelp.com:即墨市| www.zjdgelectrical.com:通州市| www.rordsm.com:达拉特旗| www.fcgoo.com:宝兴县| www.52syn.com:正定县| www.kagithanecicekci.com:河东区| www.baby-photos.net:乐昌市| www.gm445.com:台湾省| www.qqyyzs.com:南通市| www.catherinebroad.com:万宁市| www.exawple.com:葵青区| www.zontube.com:浮山县| www.louisgh.com:曲阜市| www.continue1.com:松滋市| www.bloggerjomblo.com:巧家县| www.cnshippingk.com:满城县| www.hina-ef.com:宜川县| www.mu997.com:泽库县| www.wuxi-zhoucheng.com:北辰区| www.liwreo.com:大理市| www.goldenliongames.com:会理县| www.alamtareque.com:莱阳市| www.ship-worldwide.com:漳平市| www.procarpetcleaningservices.com:如皋市| www.borscon-de4.com:尼玛县| www.oudianfamen.com:仪陇县| www.wowgoldu.com:龙海市| www.488cl.com:星座| www.jnslt.cn:武冈市| www.jfsjt.com:三穗县| www.weifangbt.com:松溪县| www.yhfs100.com:富宁县| www.czjyhl-sy.com:扬州市| www.hg85345.com:漳平市| www.cp9396.com:鄄城县| www.shkef.com:广灵县| www.dghuayao.com:九龙城区| www.brosway-gioielli-it.com:朝阳市| www.chateaudumarteray.com:尤溪县| www.afashionwonder.com:大方县| www.h20proof.com:竹山县| www.kinghgw.com:兰坪| www.870hk.com:沂南县| www.bwpha.com:中超| www.yongchangtv.com:和政县| www.687090.com:隆安县| www.achetervigrxplus.com:抚远县| www.inhouse-outhouse.com:昌黎县| www.3dimensions-tv.com:额敏县| www.ylahl.com:宜章县| www.kinostream.net:洛川县| www.4455ep.com:兴隆县| www.bustybarmaid.com:治县。| www.twiceisniceshop.org:彭阳县| www.wxbqf.com:昌黎县| www.trade-perfect.com:贵溪市| www.teamizzat.com:成武县| www.ssxnsy.com:吕梁市| www.jsccdt.com:盐亭县| www.name-com.com:上犹县|