• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 書的啟迪

      書的啟迪

     1. yòu
     2. shì
     3. tiān
     4.  
     5. shǔ
     6. jiǎ
     7. liáo
     8. de
     9. zuò
     10. zài
     11. de
     12. 又是一天,暑假里我無聊的坐在自己的屋子里
     13. de
     14. shū
     15. zhuō
     16. páng
     17. de
     18. shàng
     19.  
     20. guāng
     21. rán
     22. luò
     23. dào
     24. le
     25. shū
     26. zhuō
     27. shàng
     28. 的書桌旁的椅子上,目光突然落到了我書桌上
     29. de
     30. shū
     31.  
     32. xiàn
     33. le
     34. běn
     35. míng
     36. jiào
     37.  
     38. xīn
     39. zhōng
     40. yǒu
     41. ài
     42. tiān
     43. kuān
     44.  
     45. de
     46. 的書,發現了一本名叫《心中有愛天地寬》的
     47. shū
     48.  
     49. fān
     50. kāi
     51. shū
     52.  
     53. bèi
     54. shū
     55. de
     56. zhēn
     57. qíng
     58. xiǎo
     59. shì
     60. yǐn
     61. zhù
     62. le
     63. 書,我翻開書,被書里的真情小故事吸引住了
     64.  
     65. de
     66. le
     67. lái
     68.  
     69. ,我如饑似渴的讀了起來。
     70.  
     71.  
     72.  
     73. xīn
     74. zhōng
     75. yǒu
     76. ài
     77. tiān
     78. kuān
     79.  
     80. zhè
     81. běn
     82. shū
     83. zǎi
     84. zhe
     85. zhēn
     86. qíng
     87. xiǎo
     88.  《心中有愛天地寬》這本書記載著真情小
     89. shì
     90. zhēn
     91. qíng
     92. xiǎo
     93. shì
     94. zhōng
     95. de
     96.          
     97. dào
     98.  
     99. zhōng
     100.  
     101. ràng
     102. 故事和真情小故事中的101個大道理。其中,讓我
     103. zuì
     104. shēn
     105. de
     106. shì
     107. shì
     108.       
     109. zhēn
     110. qíng
     111. xiǎo
     112. shì
     113.  
     114. wéi
     115. le
     116. mèi
     117. 記憶最深刻的故事是第18個真情小故事《為了妹
     118. mèi
     119.  
     120.  
     121. wèi
     122. xiǎo
     123. nán
     124. hái
     125. de
     126. mèi
     127. mèi
     128. shēng
     129. bìng
     130. yào
     131. shū
     132. xuè
     133.  
     134. mèi
     135. mèi
     136. 妹》:一位小男孩的妹妹生病需要輸血,妹妹
     137. kāng
     138. de
     139. wéi
     140. huì
     141.  
     142. shì
     143. huò
     144. céng
     145. huàn
     146. guò
     147. tóng
     148. yàng
     149. bìng
     150. hòu
     151. lái
     152. 康復的唯一機會,是獲得曾患過同樣疾病后來
     153. quán
     154. de
     155. rén
     156. de
     157. xuè
     158.  
     159. xiǎo
     160. nán
     161. hái
     162. qián
     163. huàn
     164. guò
     165. zhè
     166. zhǒng
     167. bìng
     168.  
     169. 痊愈的人的血液。小男孩以前也患過這種病,
     170. hòu
     171. lái
     172. quán
     173. le
     174.  
     175. liǎng
     176. hái
     177. de
     178. xuè
     179. tóng
     180. shǔ
     181. mǒu
     182. zhǒng
     183. bié
     184. 后來痊愈了。兩個孩子的血液同屬某一種特別
     185. de
     186. xuè
     187.  
     188. xiǎo
     189. nán
     190. hái
     191. chéng
     192. le
     193. zuì
     194. xiǎng
     195. de
     196. juān
     197. xuè
     198. rén
     199. xuǎn
     200.  
     201. shēng
     202. 的血液。小男孩成了最理想的捐血人選。醫生
     203. wèn
     204. yuàn
     205. juān
     206. xuè
     207. ma
     208.  
     209. xiǎo
     210. nán
     211. hái
     212. kāi
     213. shǐ
     214. yóu
     215.  
     216. zuǐ
     217. chún
     218. kāi
     219. shǐ
     220. 問他愿意捐血嗎。小男孩開始猶豫,嘴唇開始
     221. chàn
     222. dǒu
     223.  
     224. dàn
     225. hái
     226. shì
     227. shuō
     228. le
     229.  
     230.  
     231. méi
     232. wèn
     233.  
     234. wéi
     235. le
     236. mèi
     237. mèi
     238. 顫抖,但還是說了一句:“沒問題,為了妹妹
     239.  
     240.  
     241. jiǔ
     242.  
     243. liǎng
     244. rén
     245. dōu
     246. bèi
     247. tuī
     248. jìn
     249. yuàn
     250. de
     251. fáng
     252. jiān
     253.  
     254. shì
     255. !”不久,兩人都被推進醫院的房間。護士把
     256. zhēn
     257. tóu
     258. chā
     259. jìn
     260. xiǎo
     261. nán
     262. hái
     263. de
     264. shǒu
     265.  
     266. de
     267. wēi
     268. xiào
     269. zhú
     270. jiàn
     271. xiāo
     272. shī
     273.  
     274. 針頭插進小男孩的手臂,他的微笑逐漸消失,
     275. kàn
     276. zhe
     277. xuè
     278. liú
     279. guò
     280. guǎn
     281.  
     282. dāng
     283. de
     284. jiān
     285. áo
     286. jiē
     287. jìn
     288. jié
     289. shù
     290. 他看著血液流過管子。當可怕的煎熬接近結束
     291. shí
     292.  
     293. wèn
     294. shēng
     295.  
     296.  
     297. shí
     298. me
     299. shí
     300. hòu
     301. huì
     302.  
     303.  
     304. shēng
     305. 時,他問醫生:“我什么時候會死?”醫生此
     306. shí
     307. cái
     308. huǎng
     309. rán
     310.  
     311. yuán
     312. lái
     313. xiǎo
     314. nán
     315. hái
     316. chū
     317. de
     318. yóu
     319. zuǐ
     320. chún
     321. 時才恍然大悟,原來小男孩起初的猶豫和嘴唇
     322. de
     323. chàn
     324. dǒu
     325.  
     326. shì
     327. yīn
     328. wéi
     329. wéi
     330. juān
     331. xuè
     332. jiù
     333. shì
     334. shēng
     335. shēng
     336. mìng
     337.  
     338. ér
     339. 的顫抖,是因為他以為捐血就是犧牲生命,而
     340. zài
     341. shùn
     342. jiān
     343.  
     344. zuò
     345. chū
     346. le
     347. zhòng
     348. de
     349. jué
     350. dìng
     351.  
     352. 在那一瞬間,他已做出了重大的決定。
     353.  
     354.  
     355. xiǎo
     356. nán
     357. hái
     358. zuì
     359. chū
     360. wéi
     361. juān
     362. xuè
     363. jiù
     364. shì
     365. shēng
     366. shēng
     367. mìng
     368.  
     369. dàn
     370.  小男孩最初以為捐血就是犧牲生命,但他
     371. hái
     372. shì
     373. hěn
     374. kuài
     375. zuò
     376. chū
     377. le
     378. juān
     379. xuè
     380. de
     381. jué
     382. dìng
     383.  
     384. wéi
     385. le
     386. mèi
     387. mèi
     388.  
     389. yuàn
     390. 還是很快做出了捐血的決定。為了妹妹,他愿
     391. shēng
     392.  
     393. zhè
     394. shì
     395. zhǒng
     396. duō
     397. me
     398. lìng
     399. rén
     400. jìng
     401. pèi
     402. de
     403. yǒng
     404. 意犧牲自己,這是一種多么令人敬佩的勇氣和
     405. ài
     406. ā
     407.  
     408. yǒu
     409. ài
     410. cái
     411. yǒu
     412. yǒng
     413.  
     414. zhī
     415. yào
     416. xīn
     417. zhōng
     418. chōng
     419. mǎn
     420. le
     421. ài
     422.  
     423. 愛啊!有愛才有勇氣,只要心中充滿了愛,你
     424. jiù
     425. huì
     426. yǒu
     427. yǒng
     428. miàn
     429. duì
     430. zhàn
     431. shèng
     432. rèn
     433. kùn
     434. nán
     435. wēi
     436. xiǎn
     437.  
     438. 就會有勇氣去面對和戰勝任何困難與危險。
     439.  
     440.  
     441.  
       
      無注音版:書的啟迪
       又是一天,暑假里我無聊的坐在自己的屋子里的書桌旁的椅子上,目光突然落到了我書桌上的書,發現了一本名叫《心中有愛天地寬》的書,我翻開書,被書里的真情小故事吸引住了,我如饑似渴的讀了起來。
       《心中有愛天地寬》這本書記載著真情小故事和真情小故事中的101個大道理。其中,讓我記憶最深刻的故事是第18個真情小故事《為了妹妹》:一位小男孩的妹妹生病需要輸血,妹妹康復的唯一機會,是獲得曾患過同樣疾病后來痊愈的人的血液。小男孩以前也患過這種病,后來痊愈了。兩個孩子的血液同屬某一種特別的血液。小男孩成了最理想的捐血人選。醫生問他愿意捐血嗎。小男孩開始猶豫,嘴唇開始顫抖,但還是說了一句:“沒問題,為了妹妹!”不久,兩人都被推進醫院的房間。護士把針頭插進小男孩的手臂,他的微笑逐漸消失,他看著血液流過管子。當可怕的煎熬接近結束時,他問醫生:“我什么時候會死?”醫生此時才恍然大悟,原來小男孩起初的猶豫和嘴唇的顫抖,是因為他以為捐血就是犧牲生命,而在那一瞬間,他已做出了重大的決定。
       小男孩最初以為捐血就是犧牲生命,但他還是很快做出了捐血的決定。為了妹妹,他愿意犧牲自己,這是一種多么令人敬佩的勇氣和愛啊!有愛才有勇氣,只要心中充滿了愛,你就會有勇氣去面對和戰勝任何困難與危險。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.fm556.com:黄梅县| www.ynlykj.com:迭部县| www.kyriakosandkolette.com:玉门市| www.witbankguesthouseaccommodation.com:三穗县| www.aganinsuranceagency.com:新乡县| www.beautyonstage.com:旬邑县| www.ccadgc.com:水富县| www.hg34678.com:怀宁县| www.wordsilove.org:海盐县| www.informasijakarta.com:大宁县| www.andcamera.com:天门市| www.tangoporteno.org:乐陵市| www.ipodsmart.com:苏尼特左旗| www.cg955.com:邛崃市| www.sz-jinxuan.com:平阴县| www.wenledu.com:宣威市| www.ukmagic.net:千阳县| www.259923.com:日喀则市| www.thebasketgourmet.com:咸丰县| www.sableridgevillage.com:宝应县| www.ps3usbjailbreak.com:南昌市| www.mushroompipe.com:永兴县| www.lx9188.com:枞阳县| www.appleidd.com:宜春市| www.am9900.com:屏边| www.zgqtq.com:鄱阳县| www.accwangxiao.com:玉环县| www.mahzarxp.com:丰镇市| www.rdealerv.com:和平县| www.xybrw.cn:故城县| www.maksoyun.com:启东市| www.foligroup.com:台江县| www.wynlyn.com:东丽区| www.cs366.com:余姚市| www.cerveaures.com:仙居县| www.sh61554342.com:祥云县| www.ppxsp.com:双柏县| www.ctr-fk2register.com:顺平县| www.lzhso.com:谢通门县| www.dlmc-0411.com:准格尔旗| www.g3g2.com:通化市| www.usedpresses.org:东港市| www.liuxiaozhou.com:邯郸市| www.ox6o.com:罗江县| www.dlzhutan.com:西华县| www.himanidalmia.com:屯留县| www.vintage-denim.com:马关县| www.szabo-enterprises.com:武山县| www.ssyqyx.com:开封县| www.accommodations-around-the-world.com:新和县| www.ongkingartcenter.com:安顺市| www.supplementstestosterone.com:长垣县| www.626037.com:若羌县| www.0527tm.com:文化| www.917wm.com:乌拉特前旗| www.ynnpm.com:南阳市| www.wearetsk.com:会东县| www.sweetarch.com:叶城县| www.continue1.com:明星| www.nawalodge.com:临泽县| www.548458.com:邵东县| www.ramadawg.com:明光市| www.stonedz.com:福鼎市| www.masjixie.com:竹溪县| www.chuech-photo.com:弋阳县| www.jljxg.cn:灵宝市| www.gzkequ.com:彭泽县| www.zp335.com:花莲市| www.lomondtimberframe.com:左云县| www.kylegreerrocks.com:遵义县| www.jigoloturkiye.net:新邵县| www.imagefilm-prod.com:赤峰市| www.c-c-creekside.com:建始县| www.zxjianfei.com:永德县| www.alihybrid.com:连云港市| www.storevalentine.com:漾濞| www.culasse-moteur.com:新建县| www.livinonthehedge.com:邻水| www.lmfbw.cn:曲麻莱县| www.afgj642.com:建湖县| www.casagourmande.com:高唐县| www.kpwgw.cn:石楼县| www.elkinkiev.com:新营市| www.webefendi.com:个旧市|