• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 關于安全的日記

      關于安全的日記

     1.       
     2. yuè
     3.    
     4. xīng
     5. tiān
     6.  
     7. xiǎo
     8. 112日星期日天氣:小雨
     9.  
     10.  
     11. xīng
     12. fàng
     13. xué
     14. de
     15. shí
     16. hòu
     17.  
     18. lǎo
     19. shī
     20. gěi
     21. men
     22. zhì
     23. le
     24.  星期五放學的時候,老師給我們布置了一
     25. piān
     26. guān
     27. ān
     28. quán
     29. de
     30.  
     31. huí
     32. dào
     33. jiā
     34.  
     35. wèn
     36. le
     37.  
     38. 篇關于安全的日記。回到家里,我問了爸爸,
     39. xiáng
     40. gào
     41. le
     42. shí
     43. me
     44. jiào
     45. ān
     46. quán
     47.  
     48. bìng
     49. gěi
     50. le
     51. 他詳細地告訴了我什么叫安全,并給我舉了許
     52. duō
     53. ān
     54. quán
     55. yǒu
     56. guān
     57. de
     58.  
     59. ràng
     60. míng
     61. bái
     62. le
     63. ān
     64. quán
     65. wēi
     66. xiǎn
     67. 多與安全有關的例子,讓我明白了安全與危險
     68. de
     69. tóng
     70.  
     71. shǐ
     72. gèng
     73. jiā
     74. dǒng
     75. le
     76. ān
     77. quán
     78. de
     79. zhòng
     80. yào
     81. xìng
     82.  
     83. 的不同意義,使我更加懂得了安全的重要性。
     84.  
     85.  
     86. wéi
     87. le
     88. gèng
     89. hǎo
     90.  
     91. jìn
     92. gǎo
     93. míng
     94. bái
     95. rén
     96. men
     97. jiū
     98. jìng
     99. huì
     100. zěn
     101.  為了更好地、進一步搞明白人們究竟會怎
     102. yàng
     103. duì
     104. dài
     105. jiāo
     106. tōng
     107. ān
     108. quán
     109. de
     110. shí
     111.  
     112. shì
     113.  
     114. jīn
     115. tiān
     116. zǎo
     117. shàng
     118.  
     119. 樣對待交通安全的意識?于是,今天早上,我
     120. chī
     121. wán
     122. zǎo
     123. cān
     124. hòu
     125. jiù
     126. chēng
     127. zhe
     128. sǎn
     129. xià
     130. lóu
     131. zǒu
     132. dào
     133. duì
     134. miàn
     135. de
     136. shàng
     137. 吃完早餐后就撐著雨傘下樓走到對面的馬路上
     138.  
     139. zhàn
     140. zài
     141. le
     142. shí
     143. kǒu
     144. de
     145. hóng
     146. dēng
     147. zhù
     148. páng
     149.  
     150. rèn
     151. zhēn
     152. zǎi
     153. ,站在了十字路口的紅綠燈柱子旁,認真仔細
     154. guān
     155. chá
     156. le
     157. lái
     158. lái
     159. wǎng
     160. wǎng
     161. de
     162. háng
     163. rén
     164. chē
     165. liàng
     166.  
     167. 地觀察了來來往往的行人與車輛。
     168.  
     169.  
     170. xiàn
     171.  
     172. duō
     173. shù
     174. rén
     175. shì
     176. fēi
     177. cháng
     178. zūn
     179. shǒu
     180. jiāo
     181. tōng
     182. guī
     183. de
     184.  我發現:大多數人是非常遵守交通規則的
     185.  
     186. dāng
     187. huáng
     188. dēng
     189. kāi
     190. shǐ
     191. shǎn
     192. shuò
     193. shí
     194.  
     195. chē
     196. jiù
     197. huǎn
     198. màn
     199. jiǎn
     200. tíng
     201. zài
     202. 。當黃燈開始閃爍時,車子就緩慢地減速停在
     203. le
     204. guī
     205. dìng
     206. bái
     207. xiàn
     208. qián
     209.  
     210. dāng
     211. rén
     212. háng
     213. dào
     214. liàng
     215. dēng
     216.  
     217. shàng
     218. bān
     219. de
     220. rén
     221. 了規定白線前;當人行道亮起綠燈,上班的人
     222. qún
     223. yǒu
     224. chuān
     225. yuè
     226. bān
     227. xiàn
     228.  
     229. guò
     230. huì
     231. ér
     232.  
     233. háng
     234. 群陸續有序地穿越斑馬線。過一會兒,可以行
     235. chē
     236. de
     237. dēng
     238. liàng
     239.  
     240. gāng
     241. kāi
     242. shǐ
     243. chē
     244. liú
     245. huǎn
     246. huǎn
     247. dòng
     248.  
     249. hěn
     250. kuài
     251. jiù
     252. 車的綠燈亮起,剛開始車流緩緩蠕動,很快就
     253. biàn
     254. chéng
     255. le
     256. tiáo
     257. duàn
     258. duàn
     259. de
     260. xiàn
     261. yìng
     262. le
     263. yǎn
     264.  
     265. 變成了一條斷斷續續的雨線映入了我眼底。突
     266. rán
     267.  
     268. cóng
     269. ěr
     270. biān
     271. chuán
     272. lái
     273.  
     274.  
     275. de
     276. shēng
     277. shā
     278. chē
     279. shēng
     280. yīn
     281.  
     282. 然,從我耳邊傳來“嘎”的一聲急剎車聲音,
     283. zhī
     284. jiàn
     285. háng
     286. rén
     287. xià
     288. dāi
     289. zài
     290. le
     291. zhōng
     292. jiān
     293.  
     294. yuán
     295. lái
     296.  
     297. 只見一個行人嚇得呆在了馬路中間。原來,他
     298. gāng
     299. cái
     300. héng
     301. chuān
     302.  
     303. liàng
     304. chē
     305. jiù
     306. jǐn
     307. shā
     308. chē
     309.  
     310. tíng
     311. dào
     312. 剛才橫穿馬路,那輛汽車就緊急剎車,停到離
     313. dào
     314. chǐ
     315. de
     316. yǎn
     317. qián
     318.  
     319. xìng
     320. kuī
     321. méi
     322. bèi
     323. zhuàng
     324. dǎo
     325.  
     326. zhī
     327. jiàn
     328. 他不到一尺的眼前,幸虧沒被撞倒。只見那個
     329. jià
     330. shǐ
     331. yuán
     332. yáo
     333. xià
     334. chē
     335. chuāng
     336.  
     337. duì
     338. zhe
     339. le
     340.  
     341.  
     342. 駕駛員搖下車窗,對著他罵了一句:“你他媽
     343. de
     344. zhǎng
     345. yǎn
     346. jīng
     347.  
     348. xiǎng
     349. zhǎo
     350. ya
     351.  
     352. 的不長眼睛,想找死呀”
     353.  
     354.  
     355. hái
     356. méi
     357. yǒu
     358. cóng
     359. zhè
     360. jiàn
     361. shì
     362. huǎn
     363. guò
     364. shén
     365. lái
     366.  
     367. zhī
     368. jiàn
     369. yòu
     370. liàng
     371.  我還沒有從這件事緩過神來,只見又一輛
     372. diàn
     373. dòng
     374. chē
     375. cóng
     376. yǎn
     377. qián
     378. zhí
     379. cuàn
     380. qián
     381. fāng
     382.  
     383. tái
     384. tóu
     385. kàn
     386.  
     387. míng
     388. míng
     389. 電動車從我眼前直竄前方,我抬頭一看,明明
     390. shì
     391. hóng
     392. dēng
     393. liàng
     394. zhe
     395. jìn
     396. zhǐ
     397. háng
     398. shǐ
     399. ya
     400. dāi
     401. le
     402. 是紅燈亮著禁止行駛呀我也呆了
     403.  
     404.  
     405. tōng
     406. guò
     407. zǎo
     408. shàng
     409. zài
     410. shí
     411. kǒu
     412. de
     413. hóng
     414. dēng
     415. xià
     416. guān
     417. chá
     418.  通過自己早上在十字路口的紅綠燈下觀察
     419.  
     420. yīng
     421. gāi
     422. shuō
     423. duō
     424. shù
     425. rén
     426. shì
     427. zūn
     428. shǒu
     429. jiāo
     430. tōng
     431. guī
     432. de
     433.  
     434. dàn
     435. hái
     436. yǒu
     437. ,應該說大多數人是遵守交通規則的,但還有
     438. shǎo
     439. shù
     440. rén
     441. duì
     442. ān
     443. quán
     444. shí
     445. hěn
     446. dàn
     447. báo
     448.  
     449. shì
     450. shēng
     451. mìng
     452. ér
     453.  
     454. suǒ
     455. 少數人對安全意識很淡薄,視生命如兒戲,所
     456. de
     457. xīn
     458. qíng
     459. jiǔ
     460. jiǔ
     461. néng
     462. píng
     463. jìng
     464. xià
     465. lái
     466.  
     467. zhī
     468. yǒu
     469. yán
     470.  
     471. 以我的心情久久不能平靜下來。只有嚴格地、
     472. cóng
     473. bìng
     474. zūn
     475. shǒu
     476. jiāo
     477. tōng
     478. guī
     479.  
     480. cái
     481. néng
     482. bǎo
     483. zhèng
     484. shēng
     485. mìng
     486. ān
     487. quán
     488.  
     489. fǒu
     490. 服從并遵守交通規則,才能保證生命安全,否
     491. hěn
     492. róng
     493. chū
     494. shì
     495.  
     496. men
     497. xiǎo
     498. péng
     499. yǒu
     500. qiān
     501. wàn
     502. yào
     503. xué
     504. 則很容易出事故。我們小朋友千萬不要去學習
     505. xiē
     506. héng
     507. chuǎng
     508. de
     509. huài
     510. guàn
     511. 那些橫闖馬路的壞習慣
     512.  
     513.  
     514.  
       
      無注音版:關于安全的日記
       11月2日星期日天氣:小雨
       星期五放學的時候,老師給我們布置了一篇關于安全的日記。回到家里,我問了爸爸,他詳細地告訴了我什么叫安全,并給我舉了許多與安全有關的例子,讓我明白了安全與危險的不同意義,使我更加懂得了安全的重要性。
       為了更好地、進一步搞明白人們究竟會怎樣對待交通安全的意識?于是,今天早上,我吃完早餐后就撐著雨傘下樓走到對面的馬路上,站在了十字路口的紅綠燈柱子旁,認真仔細地觀察了來來往往的行人與車輛。
       我發現:大多數人是非常遵守交通規則的。當黃燈開始閃爍時,車子就緩慢地減速停在了規定白線前;當人行道亮起綠燈,上班的人群陸續有序地穿越斑馬線。過一會兒,可以行車的綠燈亮起,剛開始車流緩緩蠕動,很快就變成了一條斷斷續續的雨線映入了我眼底。突然,從我耳邊傳來“嘎”的一聲急剎車聲音,只見一個行人嚇得呆在了馬路中間。原來,他剛才橫穿馬路,那輛汽車就緊急剎車,停到離他不到一尺的眼前,幸虧沒被撞倒。只見那個駕駛員搖下車窗,對著他罵了一句:“你他媽的不長眼睛,想找死呀”
       我還沒有從這件事緩過神來,只見又一輛電動車從我眼前直竄前方,我抬頭一看,明明是紅燈亮著禁止行駛呀我也呆了
       通過自己早上在十字路口的紅綠燈下觀察,應該說大多數人是遵守交通規則的,但還有少數人對安全意識很淡薄,視生命如兒戲,所以我的心情久久不能平靜下來。只有嚴格地、服從并遵守交通規則,才能保證生命安全,否則很容易出事故。我們小朋友千萬不要去學習那些橫闖馬路的壞習慣
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.myserverfortest.com:南靖县| www.cacros.com:宜兴市| www.jumpingjacksjumps.com:旌德县| www.ntbdyp.com:措美县| www.xuanfengling.com:沿河| www.geeks-corner.com:岑巩县| www.wwwhg5416.com:惠州市| www.chocolate-artist.com:白水县| www.ddwbw.cn:辉县市| www.alpost120.org:桃园县| www.919772.com:永康市| www.55conduitroad.com:新河县| www.floridahospitaldls.com:克什克腾旗| www.cawwatches.com:蓝山县| www.rdknw.cn:洪雅县| www.adams-sailing.com:互助| www.dgyqci.com:岳阳县| www.oasis-labs.com:乐亭县| www.gxsgx.com:涞源县| www.zctqw.cn:长岭县| www.happyholiday-gd.com:汝阳县| www.bluefairyus.com:曲阜市| www.fapuc.com:福清市| www.adams-sailing.com:日照市| www.cp5579.com:富裕县| www.ew08.com:邮箱| www.limonychelo.com:惠州市| www.83-bits.com:武清区| www.tekirotools.com:类乌齐县| www.023chbg.com:滁州市| www.thedoveexperience.com:军事| www.142126.com:公安县| www.khxdw.cn:舒兰市| www.higlobee.com:浦北县| www.carakesehatan.com:兴隆县| www.harmsworth.org:杭州市| www.wentiangouwu.com:贵州省| www.xybww.cn:富川| www.168wjcw.com:莫力| www.samo-eg.com:革吉县| www.ozcanis.com:揭西县| www.acehobbyaustralia.com:广灵县| www.thuebannhadat.net:外汇| www.advancedperformers.com:巴林右旗| www.qilism.com:牙克石市| www.myzhaosf.com:迁安市| www.126youxiang.com:吴忠市| www.zhongyuanpq.com:义马市| www.jcsbw.com:新建县| www.ccequinephotography.com:灌南县| www.ddmjml.com:平昌县| www.practicalitstrategy.com:巴东县| www.tyrzdb.com:阳曲县| www.flksk.cn:山阴县| www.youhuonvlang.com:中西区| www.39daiyun.com:繁昌县| www.fuxingcp.com:铜川市| www.fengxiangfa.com:满城县| www.elipalteco.com:滨海县| www.mescoindia.com:武宁县| www.fomrf.org:荣成市| www.wxyanjin.com:泰和县| www.mylisen.com:郴州市| www.jzyxny.com:乐平市| www.hendry-l.com:磐安县| www.55conduitroad.com:抚州市| www.burkholderpaving.com:济宁市| www.warcraftink.com:柳江县| www.xm707.com:辛集市| www.jd2002.net:开封市| www.huaye-tj.com:永靖县| www.selailai.com:枝江市| www.lesblives.com:长武县| www.tiapark.com:江城| www.hackoday.com:惠水县| www.antonkropotkinsky.com:罗源县| www.kyouhu.com:成武县| www.hg71678.com:文山县| www.face53.com:青河县| www.ilovelingerie.net:涞源县| www.getpoloapp.com:德兴市| www.92dingyue.com:正镶白旗| www.pppmiami.org:延川县| www.999cscs.com:辉县市|