• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 小黑小白

      小黑小白

     1. jiā
     2. yǒu
     3. liǎng
     4. zhī
     5. xiǎo
     6. gǒu
     7.  
     8. zhī
     9. jiào
     10. xiǎo
     11. hēi
     12.  
     13. zhī
     14. jiào
     15. xiǎo
     16. bái
     17.  
     18. 姑家有兩只小狗,一只叫小黑,一只叫小白,
     19. men
     20. zhǎng
     21. piāo
     22. liàng
     23. yòu
     24. ài
     25.  
     26. 它們長得漂亮又可愛。
     27.  
     28.  
     29. xiǎo
     30. hēi
     31. de
     32. é
     33. tóu
     34.  
     35. yuán
     36. yuán
     37. de
     38. zuǐ
     39.  
     40. duì
     41. zhǎng
     42. zhǎng
     43.  小黑大大的額頭,圓圓的嘴巴,一對長長
     44. de
     45. ěr
     46. duǒ
     47. zhe
     48.  
     49. kàn
     50. shàng
     51. lǎo
     52. shí
     53. hān
     54. hòu
     55.  
     56. xiǎo
     57. bái
     58. huó
     59. hǎo
     60. 的耳朵耷拉著,看上去老實憨厚。小白活潑好
     61. dòng
     62.  
     63. lùn
     64. shì
     65. hǎo
     66. shì
     67. hái
     68. shì
     69. huài
     70. shì
     71.  
     72. zǒng
     73. shì
     74. qiǎng
     75. xiān
     76.  
     77. 動,無論是好事還是壞事,它總是搶先一步,
     78. chōng
     79. dào
     80. xiǎo
     81. hēi
     82. de
     83. qián
     84. tóu
     85.  
     86. 沖到小黑的前頭。
     87.  
     88.  
     89. měi
     90. dāng
     91. lái
     92. dào
     93. jiā
     94.  
     95. jìn
     96. mén
     97.  
     98. zǒng
     99. yǒu
     100. liǎng
     101. wèi
     102.  每當我來到姑姑家,一進門,總有兩位熱
     103. qíng
     104. de
     105. xiǎo
     106. zhǔ
     107. rén
     108. pǎo
     109. chū
     110. lái
     111. yíng
     112. jiē
     113.  
     114. ér
     115. chōng
     116. zài
     117. qián
     118. miàn
     119. de
     120. dìng
     121. 情的小主人跑出來迎接我,而沖在前面的一定
     122. shì
     123. xiǎo
     124. bái
     125.  
     126. 是小白。
     127.  
     128.  
     129. yǒu
     130. tiān
     131.  
     132. tiān
     133. bié
     134. lěng
     135.  
     136. xiǎo
     137. hēi
     138. xiǎo
     139. bái
     140. dòng
     141. hún
     142.  有一天,天氣特別冷,小黑和小白凍得渾
     143. xiàng
     144. zài
     145. dǒu
     146.  
     147. dāng
     148. men
     149. chī
     150. wán
     151. fàn
     152. hòu
     153.  
     154. xiǎo
     155. bái
     156. xià
     157. chōng
     158. dào
     159. 向在發抖。當我們吃完飯后,小白一下子沖到
     160. le
     161. chú
     162. fáng
     163. de
     164. zào
     165. kēng
     166. ài
     167.  
     168. xiǎo
     169. hēi
     170. jǐn
     171. màn
     172. gēn
     173. le
     174. 了廚房的灶坑里取曖,小黑也不緊不慢地跟了
     175. jìn
     176.  
     177. dāng
     178. men
     179. kàn
     180. dào
     181. men
     182. shí
     183.  
     184. xiǎo
     185. hēi
     186. hái
     187. hǎo
     188.  
     189. ér
     190. xiǎo
     191. bái
     192. 進去。當我們看到它們時,小黑還好,而小白
     193. shēn
     194. shàng
     195. de
     196. máo
     197. què
     198. bèi
     199. kǎo
     200. jiāo
     201. le
     202.  
     203. biàn
     204. chéng
     205. le
     206. kuài
     207. kuài
     208. de
     209. hēi
     210.  
     211. 身上的毛卻被烤焦了,變成了一塊塊的黑色。
     212. cóng
     213. hòu
     214.  
     215. men
     216. jiù
     217. jiào
     218. xiǎo
     219. bái
     220.  
     221. bān
     222. diǎn
     223. gǒu
     224.  
     225.  
     226. 從那以后,我們就叫小白“斑點狗”。
     227.  
     228.  
     229. xiǎo
     230. bái
     231. dàn
     232. huó
     233.  
     234. ér
     235. qiě
     236. cōng
     237. míng
     238.  
     239. zuò
     240. le
     241. de
     242.  小白不但活潑,而且聰明,自己做不了的
     243. shì
     244.  
     245. zǒng
     246. huì
     247. jiè
     248. zhù
     249. xiǎo
     250. hēi
     251. de
     252. liàng
     253. lái
     254. wán
     255. chéng
     256.  
     257. 事,總會借助小黑的力量來完成。
     258.  
     259.  
     260.  
     261. men
     262. zài
     263. chuī
     264. pào
     265. pào
     266.  
     267. pào
     268. pào
     269. cóng
     270. kōng
     271. zhōng
     272. luò
     273. xià
     274.  
     275.  一次,我們在吹泡泡,泡泡從空中落下,
     276. xiǎo
     277. hēi
     278. xiǎo
     279. bái
     280. biàn
     281. pǎo
     282. guò
     283. lái
     284. zhuā
     285.  
     286. shì
     287. xiǎo
     288. bái
     289. zěn
     290. me
     291. zhuā
     292. 小黑和小白便跑過來抓,可是小白怎么也抓不
     293. dào
     294.  
     295. yǒu
     296. táo
     297. de
     298. pào
     299. pào
     300. hái
     301.  
     302. pǎo
     303.  
     304. dào
     305. le
     306. xiǎo
     307. bái
     308. de
     309. yǎn
     310. jīng
     311. 到,有個淘氣的泡泡還“跑”到了小白的眼睛
     312.  
     313. xiǎo
     314. bái
     315. xiàng
     316. gāng
     317. shuì
     318. xǐng
     319. de
     320. xiǎo
     321. hái
     322. róu
     323. róu
     324. yǎn
     325. jīng
     326. yòu
     327. zhuā
     328. 里,小白像剛睡醒的小孩子揉揉眼睛又繼續抓
     329.  
     330. xiǎo
     331. hēi
     332. zài
     333. zhè
     334. fāng
     335. miàn
     336. xiǎo
     337. qiáng
     338. duō
     339. le
     340.  
     341. huì
     342. zhàn
     343. lái
     344. zhuā
     345.  
     346. 。小黑在這方面比小強多了,它會站起來抓。
     347. xiǎo
     348. bái
     349. huì
     350. zhàn
     351.  
     352. jiù
     353. zài
     354. xiǎo
     355. hēi
     356. zhàn
     357. de
     358. shí
     359. hòu
     360.  
     361.  
     362. 小白不會站,它就在小黑站起立的時候,把“
     363. xiǎo
     364. shǒu
     365.  
     366. zài
     367. xiǎo
     368. hēi
     369. de
     370. jiān
     371. shàng
     372. zhuā
     373. pào
     374. pào
     375.  
     376. 小手”搭在小黑的肩上抓泡泡。
     377.  
     378.  
     379. zhè
     380. liǎng
     381. zhī
     382. xiǎo
     383. gǒu
     384. zhēn
     385. ài
     386.  
     387. men
     388. gěi
     389. dài
     390. lái
     391. le
     392. duō
     393.  這兩只小狗真可愛,它們給我帶來了許多
     394.  
     395. 樂趣。
     396.  
     397.  
     398.  
       
      無注音版:小黑小白
       姑家有兩只小狗,一只叫小黑,一只叫小白,它們長得漂亮又可愛。
       小黑大大的額頭,圓圓的嘴巴,一對長長的耳朵耷拉著,看上去老實憨厚。小白活潑好動,無論是好事還是壞事,它總是搶先一步,沖到小黑的前頭。
       每當我來到姑姑家,一進門,總有兩位熱情的小主人跑出來迎接我,而沖在前面的一定是小白。
       有一天,天氣特別冷,小黑和小白凍得渾向在發抖。當我們吃完飯后,小白一下子沖到了廚房的灶坑里取曖,小黑也不緊不慢地跟了進去。當我們看到它們時,小黑還好,而小白身上的毛卻被烤焦了,變成了一塊塊的黑色。從那以后,我們就叫小白“斑點狗”。
       小白不但活潑,而且聰明,自己做不了的事,總會借助小黑的力量來完成。
       一次,我們在吹泡泡,泡泡從空中落下,小黑和小白便跑過來抓,可是小白怎么也抓不到,有個淘氣的泡泡還“跑”到了小白的眼睛里,小白像剛睡醒的小孩子揉揉眼睛又繼續抓。小黑在這方面比小強多了,它會站起來抓。小白不會站,它就在小黑站起立的時候,把“小手”搭在小黑的肩上抓泡泡。
       這兩只小狗真可愛,它們給我帶來了許多樂趣。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.qyjmgg.com:福泉市| www.wsr7.com:兰考县| www.beeyourlashes.com:万安县| www.avtomationline.net:罗田县| www.pf677.com:苏州市| www.dalyanpatiohotel.com:沐川县| www.4sdzz.com:定远县| www.safecarservice.com:青铜峡市| www.aserelectric.com:任丘市| www.i-remax.com:柞水县| www.ottocargo.com:葫芦岛市| www.xyt888.com:潼南县| www.value-jp.com:清水河县| www.quintamontepalmira.com:江油市| www.websaran.com:隆尧县| www.poboyzbarandgrill.com:如东县| www.taobaokk8.com:山西省| www.49yf.com:深水埗区| www.cerveaures.com:元氏县| www.spielgeil.com:嘉义市| www.omidfile.com:麻栗坡县| www.adamandsamlove.com:白水县| www.cfzqq.com:崇阳县| www.allsignsbycos.com:介休市| www.gevorkyanphoto.com:宽甸| www.chinawdtz.com:宣汉县| www.googlegol.com:南平市| www.brand-gate.com:绿春县| www.cp5579.com:武夷山市| www.fsygr.cn:长阳| www.ay-maplastik.com:济南市| www.bebeksekeri-tr.com:曲麻莱县| www.mtpgm.com:汪清县| www.hg29789.com:永州市| www.petsupplydistributor.com:永新县| www.freeportluxembourg.com:禄丰县| www.whagy.com:遂宁市| www.polperrocornwall.com:蓝田县| www.mop-mrp.com:嘉峪关市| www.s5653.com:施秉县| www.cp9776.com:南川市| www.yzasiaexpo.com:工布江达县| www.du-pin.com:冕宁县| www.yadayang.com:黄大仙区| www.gratefulsparrow.com:翼城县| www.jgdzj.com:德阳市| www.4455hn.com:平阴县| www.hdygl.com:海林市| www.damasio34.com:聂荣县| www.zone416.com:偃师市| www.devrealem.com:阿合奇县| www.yhbshop.com:桃源县| www.ditr-inc.com:玉龙| www.szhsmh.com:延庆县| www.wwwhg5844.com:福安市| www.n8785.com:什邡市| www.lnwnk.com:陆丰市| www.pikaglass.com:南江县| www.goldenliongames.com:宕昌县| www.51pag.com:宜君县| www.cp3585.com:教育| www.544680.com:甘德县| www.jeanlucarmand.com:博客| www.cnbdjy.com:大悟县| www.relationshipbreakp.com:山阳县| www.lnujy.com:若羌县| www.brandshoesbar.com:剑河县| www.hithazaramovie.com:湘潭县| www.tyaslab.com:武安市| www.cp9776.com:婺源县| www.releaseinfo.org:桑日县| www.020lingyu.com:和林格尔县| www.cp9220.com:房山区| www.gordon-hippo.com:夏津县| www.leonardhaleyelectric.com:岳普湖县| www.yiju188.com:葫芦岛市| www.blackgayamerica.com:浦县| www.zckhw.cn:长垣县| www.healthinsurancenewyork.net:双江| www.johnmarquisford.com:北辰区| www.948066.com:育儿| www.solgintl.com:巴东县| www.choraliter.com:漳浦县| www.mfbcg.com:灵武市|